6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 177

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 Anadolu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Anadolu Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 172 Cevabı

1. Anadolu’da kurulan Türk devletleriyle ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapMalazgirt Zaferi’nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan’ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Bey, Tutak, Danişment Gazi, Mengücek, Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. 

2. Anadolu’nun sizi en çok etkileyen özelliği hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.

 • CevapZengin kültürel geçmişi ve geleceğe taşıdığı kültürel maddi ve manevi hazinelerdir. Kim bu topraklarda yaşamışsa bu topraklara zenginlik katmış, üretmiş farklı kültürlerin Anadolu’yu kültür cennetine çevirmesini sağlamıştır. 

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 174 Cevabı

Etkinlik: Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle şiirde geçen kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.

Soldan Sağa:
1. Tasa, kaygı, üzüntü. GAM
2. Büyük ve süslü çadır, çerge. OTAĞ
3. Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. SILA
4. Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher. CEVAHİR
5. Baş, kafa. SER
6. Yıkık, harap. VİRAN
7. Ermiş. EREN
8. Kenar, köşe, yer. BUCAK

Yukarıdan Aşağıya:
1. Keskinleştirilmiş, bilenmiş. ZAĞLI
2. Ev, aile, soy. OCAK
3. Baş, başkan, reis. SERVER
4. Aşiret, boy. OYMAK
5. Göğüs, gönül, yürek. SİNE
6. Sınır. HUDUT
7. Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş. GÜRBÜZ

Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.

2. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.
1. Şiirde kullanılan görseller Anadolu’nun hangi özelliklerini yansıtmaktadır?

 • Cevap: Kültürünü ve turistik yerlerini yansıtmaktadır.

2. Şair, ” Bize ana kucağıdır o eller.” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap İnsanlar bebekliklerinde kendilerini güvende hissettikleri tek yer annelerinin kucaklarıdır. Şair de Anadolu’yu bu yönüyle ana kucağına benzetmektedir.

3. Sizce toplulukları millet yapan değerler nelerdir?

 • CevapKültür, tarih, konuşulan dil, din, vatan toprağı.

B) Şiirden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

 • Cevap1. “Bu devlete orda temel atıldı.” dizesinde şair nereyi kastetmektedir?

  2. Şairin Anadolu’yu Kabe toprağına benzetmesinin sebebi nedir?

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175 Cevabı

A) Şair, şiirle başlık arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? Açıklayınız.

 • CevapŞair şiirinde Anadolu’yu ve ona duyduğu sevgiyi anlattığı için başlığı Anadolu olarak belirlemiş.

B) Bu şiirin şairi siz olsaydınız başlığınız ne olurdu? Başlık önerilerinizi yazınız.

 • CevapAna Yurdumuz

4. ETKİNLİK 

Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraflarını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.

KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ

___Kültürel miras, bizden önce yaşayan nesiller tarafından oluşturulmuş, tüm dünya tarafından değerli görüldüğüne inanılan eserlere ve geleneklere verilen isimdir. Mimari eserler, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, insan ürüne yada doğal yollarla oluşmuş sitler gibi eserler ile törenler, adetler gibi tarihi, sanatsal ya da bilimsel olarak evrensel değerlere sahip olan her şey birer kültürel mirastır.

___Türkiye de çok eski ve köklü bir tarihe sahip olduğu için kültürel miras bakımından çok zengin bir ülkedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Karagöz Oyunları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Aşıklık Geleneği, Nevruz, Mevlevi Sema Töreni, Meddahlık, Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, İstanbul’daki Tarihi Yerler, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale, Safranbolu, Truva Antik Kenti, Efes Antik Kenti…

Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Türkiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zenginliğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 176 Cevabı

A) Aşağıda tanıtılan geleneksel oyunlarımızı inceleyiniz.

 • CevapMendil Kapmaca
  İki gruba ayrılarak oynanır. Gruplar tek sıra hâlinde karşı karşıya gelirler. Oyun yöneticisinin elinde tuttuğu mendil, her gruptan gelen birer oyuncunun “Başla!” komutundan sonra mendili kapmasıyla oyuncunun çevresinden dolanarak mendili oyunun yöneticisine getirir. Bu oyun, mendili ilk kapan oyuncuya ikinci kez sıra gelene kadar devam eder. Sırası önce gelen grup, oyunu kazanmış olur.

Kulaktan Kulağa
Oyuna katılacak bütün oyuncuların yan yana oturmaları gerekmektedir. Sıranın ucunda oturan oyuncu, yanındaki arkadaşının kulağına herhangi bir cümle fısıldar. Bu oyuncu da duyduğu cümleyi diğer yanındaki arkadaşının kulağına tekrar eder. Bu, böylece sıranın sonuna kadar gider. Sıranın sonundaki oyuncu duyduklarını yüksek sesle tekrarlar. Daha sonra ilk oyuncu oyunun başında söylediklerini yeniden ama bu kez yüksek sesle söyledikten sonra son oyuncuya ulaşana kadar sözün ne kadar değiştiği ortaya çıkar.

B) Siz de geleneksel oyunlarımızdan birini arkadaşlarınıza tanıtınız. Sınıfta tanıtılan oyunlardan beğendiğiniz birini sınıfınızda arkadaşlarınızla oynayınız.

 • CevapEğer gazoz kapağı oyununu tanıtmak isterseniz, oyun ile ilgili detaylara aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 177 Cevabı

Aşağıda “Anadolu” ve “Kardeşim” şiirlerinden verilen bölümleri okuyunuz. Altı çizilmiş olan kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeler ve verilen bölümlerden hareketle bu iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap

 • Benzer Yönleri
  – Her iki şiirde de kafiye vardır.
  – Her iki şiirde de şairler isimlerine yer vermişlerdir.

Farklı Yönleri
– “Anadolu” şiirinde günümüz İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. “Kardeşim” şiirinde şiveli bir dil kullanılmıştır.
– “Anadolu” şiirinde üç dize kendi aralarında kafiyeliyken “Kardeşim” şiirinde iki dize aralarında kafiyelidir.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 178 Cevabı

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğrafın sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye edici bir metin yazınız.

 • Cevap

8. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 179 Cevabı

Anadolu

Cevap

 • A) ANADOLU

  yalın —– Anadolu ——– Anadolu bizim yuvamızdır.
  -i ——– Anadolu’yu —— Anadolu’yu karış karış gezdik.
  -e ——- Anadolu’ya ——- Anadolu’ya doğru bir yolculuk yapacağız.
  -de —— Anadolu’da ——- Onu geçen yaz Anadolu’da gördüm.
  -den —– Anadolu’dan —– Anadolu’dan gelen misafirlerimiz var.

  B) CAN

  -im ——– canım ——- Canım kitap okumak istiyor.
  -in ——— canın ——- Canın nasıl isterse öyle olsun.
  -i ———– canı ——— Canı gelmek istemiyormuş.
  -imiz —— canımız —– Canımız bu ödevi yapmak istemiyor.
  -iniz ——- canınız —– Canınızı sıkmanıza hiç gerek yok.
  -inleri —– canları —– Canları tatile gitmek istiyormuş.

C) “Anadolu” şiirinde, çoğul, hâl ve iyelik eki almış kelimelerden örnekler yazınız.

Hal Eki Alanlar
– yurdu
– Bize
– soyunu
– Anadolu’dan
– meydanda
– yaylasında

Çoğul Eki Alanlar
– Osmanlılar
– Ataların
– Kahramanlar
– eller
– gaziler
– Memleketler

İyelik Eki Alanlar
– Osman’ın
– Tuğrul Bey’in
– Milletimiz
– Ataların
– Erenlerin

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sınıfınızda anlatmak üzere bir yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını öğreniniz.

 • CevapKREMALI TAVUK SOTE

  Malzemeler
  Bir parça tavuk göğsü
  Birkaç mantar
  Kırmızı ve sarı biber
  Bir paket krema
  Tuz
  Karabiber
  Kekik
  Yağ

  Yapılışı: Öncelikle tavaya biraz yağ döküyoruz. Yağ ısınınca küp küp doğradığımız tavukları tavada pişiriyoruz. Tavuklar pişmeye yakın uzun uzun doğradığımız biberleri ekliyoruz. Biraz pişirdikten sonra ise mantarları doğrayıp yemeğe ekliyoruz. Mantarlar piştikten sonra bir paket kremayı yemeğe ekliyoruz. Ardından tuz, kekik ve karabiberi ekliyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Krema kaynadıktan sonra üç dakika daha pişiyoruz. Hazır olan yemeği servis ediyoruz.

 

23 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 177”

 1. benimde adım beyza çırak bende internetten bakıyorum bence iyi bir site 🙂

  ben beğendim 🙂

  1. Ne kadar beyinsiz sin be ben önce kendim yapıyorum sonra burdan kontrol ediyorum beyinsiz sin kızım tembel teneke ezik velet Ayy pardon sen şimdi velet ne demek onu bilmessin sorry

 2. Ayyyyyyy bence güzel ama türkceci interneti açıp kontrol ediyo ama onunda çözümünü buldum biraz değiştirerek yazıyorum cok zekice zeki kız her haliyle belli olur benim gibi gerçi aynştayn ve benden başka zeki yokta adam da öldü yanlız başıma kaldım çok sıkıcı😙🤩🙂😚😥😣🤐😌☹🤑😛😝😜

 3. Salaklar yapmışlar cevapları nerde.

  Ben maldegilm olan kız sen gerçekten kendini beğenmiş ukalasin salakkkkkkkk

 4. iyi olmuş cevapları biraz değiştirerek yazarsanız sınıf arkadaşlarınızla aynı şeyi yazmış olmazsınız
  çook basıma geldi

 5. Bence burdan bakmayın çünkü sınıf arkadaşlaranızla aynı oluyor. Değiştirerek de yazmayın bence. Ben sadece kontrol ediyorum💯

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir