9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 215

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Otobiyografi Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 214, 215 Otobiyografi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Cenevre adlı metnin otobiyografi olmasını sağlayan özellikler nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap
  Yazarın kendi yaşam öyküsünü doğrudan anlatması

  Birinci tekil şahıs eki kullanılarak ben diliyle anlatılması

  Öznel bir anlatımın olması

2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Birinci ağızdan anlatım vardır.

3. Cenevre adlı metin ile metnin konusu ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Cenevre adlı metin otobiyografik özellikler gösterdiği için konusu da yazarın kendi yaşam öyküsüdür.

4. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır. 
  Benzetme, karşılaştırma, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmştır. Bunların işlevi yazarın düşüncelerini daha net ve anlaşılır ifade etmektir.

5. Metinle ilgili beğeni, tespit ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

 • Cevap: Metin, çağdaş Türk resminin öncülerin olan Abidin Dino’yu kendi kaleminden tanımak için güzel bir otobiyografidir. Yazar hayat hikayesini birinci ağızdan samimi bir dille anlatmıştır. Bu otobiyografi sayesinde Abidin Dino’nun  ailesi, çevresi ve metinde anlatılan dönemle ilgili bilgi sahibi oluyoruz.

6. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.

 • Cevap Yazar öznel bir bakış açısıyla kendi hayatının bir kesitini anlatmıştır. 

7. Cenevre adlı metni Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

 • Cevap
  TÜR: Cenevre otobiyografi, Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde biyografidir.
  BİÇİM: Her iki metin de düzyazı biçiminde kaleme alınmıştır.
  ÜSLUP: Cenevre adlı metinde dolaylı, öznel, sade, samimi bir dil ve anlatım özellikleri vardır. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde ise nesnel ve dolaylı bir anlatım vardır.
  İÇERİK: Cenevre adlı metin Abidin Dino’nun kendi yaşam öyküsünü, Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde Cahit Sıtkı’nın hayatı, sanat anlayışı başka biri tarafından anlatılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir