8. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olan kitaplardan biri “8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sabahattin NAYİR, Abdullah ACIK, Muhammet BEYAZAL, Hatice Büsra PAKSOY tarafından 151 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise İzzettin Yılmaz BAŞKAR, Sami ÇELİK, Faize KOPAN, Veysel KUBAT, Hakan ÖZTÜRK tarafından yapılmış.

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra daha sonra yanıtlar detaylı çözümleri ile siz öğrencilerimiz için hazırlandı.

SORULAR

Soru: 6. İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah’ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir.
Verilen metne göre Allah’ın (c.c.) sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cüzî irade B) Tevekkül C) Küllî irade D) Rezzak

  • CevapC

Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah’ın (c.c.) koyduğu bu yasalar evrenseldir.

Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar bu yasalar kapsamında değerlendirilir. Yüce Allah (c.c.) bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini bu yasalara bağlı kılmıştır.

Soru işaretiyle gösterilen bölümlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Biyolojik yasalar – Toplumsal yasalar
B) Fiziksel yasalar – Biyolojik yasalar
C) Fiziksel yasalar – Toplumsal yasalar
D) Toplumsal yasalar – Biyolojik yasalar

  • CevapB

8. Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, bilgi, hikmet, teneffüs ettiğimiz hava yani kısaca maddi
ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rızık B) İrade C) Ömür D) Kaza

  • Cevap: A

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.

(ecel, sünnetullah, ömür, rızık, Ayet el-Kürsi)
1. Allah’ın (c.c.) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlara…. sünnetullah. denir.
2. Hayat, yaşama, yaşayış anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamana…….ömür..…denir.
3. İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri, içtikleri ve faydalandıkları her şeye…… rızık..…denir.
4. Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarının ve gücünün anlatıldığı ayete….Ayet el-Kürsi.……denir.

  • Cevap:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir