8. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru: A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Yazınız.

 • Cevapİslam dininin temel kaynakları dört tanedir. Bunlar; Kuran, Sünnet, İcma ve Kıyas’tır.

  Kuran, Peygamber Efendimize indirilmiş olan ilahi kitaptır.

  Sünnet, Peygamberimizin söz, fiil ve takrirleridir.

  Kıyâs, bir mes’ele hakkında Kitab ve Sünnette bulunan şer’î bir hükmü, aralarındaki illet ve sebeb benzerliğinden dolayı diğer bir mes’ele hakkında da vermektir.

  İcma ise, bir asırda bulunan İslâm müctehidlerinin bir mes’ele üzerinde ictihad yoluyla verdikleri hükümlerinde ittifak etmelerine verilen addır.

2. Kur’an-ı Kerim’de yer alan hükümlerin anlaşılmasında sünnetin rolü nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kuran’ın anlaşılmasında sünnetin önemli bir rolü vardır. Çünkü, Kuran’da bazı konular müteşabihtir yani anlamı kapalıdır. İşte sünnet sayesinde bu kapalı anlamlar açıklanmıştır. Ayrıca namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetlerin nasıl yapılacağı Kuran’da yazmamakta. Bu ibadetlerin yapılmasında da sünnete ihtiyaç duyulmaktadır.

3. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri nelerdir? Sıralayınız.

 • CevapKuran’ı temel özellikleri şunlardır;Kur’an, Allah kelâmıdır.
  Kur’an, Arapça bir kitaptır.
  Kur’an, tevatür yoluyla nakledilmiştir ve Allah’ın koruması altındadır.
  Kur’an mûciz bir kitaptır.
  Kur’an, peyderpey indirilmiştir.
  Kur’an evrensel bir kitaptır.
  Kur’an, anlaşılıp, öğüt alınması için kolaylaştırılmıştır.
  Kur’an, hidayet kaynağıdır.

4. Kur’an’da kıssaların anlatılma sebebi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap “Hikaye etmek, anlatmak, haber vermek” anlamlarına gelen kıssa, Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder. Kıssalar, Kur’an-ı Kerim’de yer alan emir ve yasakların hayata geçirilerek somutlaştırılması için bir vasıtadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim, kıssalar yoluyla geçmiş milletlerin sergiledikleri tutumun sonucunu göstererek iyiliğe teşvik edip, kötülükten sakındırır. Kur’an kıssalarının bir amacı da Hz. Peygambere inanmayan müşrikleri uyarmak ve Peygamberle beraber ilk Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara karşı dayanma güçlerini arttırmaktır.

B. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

1. “… Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin…” (Nisâ suresi, 36. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette emredilen davranışlardan değildir?
A) Komşulara yardım etmek
B) Sadece tanıdıklara yardım etmek
C) Akrabalara yardım etmek
D) Anne babaya yardım etmek

 • CevapB

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir