7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181

7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Bölüm Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları

7. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 6. Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185  2. Bölüm Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

Yukarıda geçen olayda bir bitkiden alınan yaprağın o hâle gelmesini sağlayan durum nedir? Bu konudaki tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

 • CevapVejetatif Üremedir. Bitkilerin dal, yaprak ve gövdelerinden alınan parçanın köklendirilerek toprağa dikilmesiyle ana canlıyla aynı özelliklere sahip yeni bitkilerin oluşması şeklinde gerçekleşen üreme şeklidir. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

Eşeysiz Üreme

Bu üreme çeşidinde erkek ve dişi üreme hücreleri görev almaz, yani döllenme yoktur. Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üreme çeşitlerini, birlikte inceleyelim.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

Vejetatif Üreme
• Bir menekşe bitkisinin yaprağını sapı ile birlikte makas ya da bıçak ile keselim (Bıçak ya da makas kullanırken dikkatli olunuz.).
• Kestiğimiz yaprağı, su dolu kabın içine koyalım.
• Köklendiğini gördüğümüzde bunu bir saksıya dikelim ve bitkimizi büyütelim.
• Bitkiyi büyütme aşamasında hergün aynı saatte fotoğrafını çekelim.
• Çektiğimiz fotoğrafları kartona sırasıyla yapıştıralım ve fotoğrafların altına değişimleri yazalım.
• Hazırladığımız posteri sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.

 Yeni oluşan bitki ile ana canlı olan bitki arasında benzerlik ve farklılık var mıdır?

 • Cevap: Yeni oluşan bitki ile ana canlı olan bitki arasında farklılık yoktur. Çünkü “Vejetatif Üreme“de ana canlıyla aynı özelliklere sahip yeni bitkiler oluşur. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

Eşeyli Üreme

İki farklı cinsiyete ait üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni canlılar oluşmasına eşeyli üreme denir. Oluşan yeni canlı, ana canlılardan farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.

Bitkilerde Üreme

Bitkilerin dalının, yaprağının veya gövdesinin bir kısmının alınıp köklendirilerek aynı kalıtsal özelliklere sahip yeni bir bitki elde edilmesini öğrendik. Peki, daha önce bir tohumdan bitkinin elde edilmesine tanıklık ettiniz mi? Aldığınız tohumları uygun koşullar altında büyüyüp geliştirdiniz mi? Tohumdan elde edilen bitki ile yaprağından, dalından veya gövdesinden elde edilen bitkinin üreme şekli arasında bir fark var mıdır?

 • CevapDaha önce bir tohumdan bitkinin elde edilmesine tanıklık ettim. Aldığım tohumları uygun koşullar altında büyüttüm. Tohumdan elde edilen bitki ile yaprağından, dalından veya gövdesinden elde edilen bitkinin üreme şekli arasında fark yoktur. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Çiçekli Bitkilerin Kısımları
• Çevremizde gördüğümüz çiçekli bitkileri gözlemleyelim.
• En beğendiğimiz çiçeği defterimize çizelim.
• Defterimize çizdiğimiz çiçeğin kısımlarının ne olacağını tahmin edelim ve tahminlerimizi defterimize yazalım.
Analiz

Sizin çizdiğiniz çiçek resimleri ile arkadaşlarınızın çizdiği resimler arasında benzerlik veya farklılık var mıdır?

 • Cevap: Evet var ben gül resmini çizerken arkadaşım karanfil resmini çizdi. 

Tahmin ettiğiniz çiçeğin kısımları ile arkadaşlarınızın tahminlerini karşılaştırınız.

 • Cevap: Evet farklılıklar var. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Benim Çiçek Modelim
• İstediğimiz malzemeleri kullanarak bir çiçek modeli tasarlayalım.
• Hazırladığımız modelimizi sınıfımızda veya okulumuzun uygun bir köşesinde sergileyelim.

Analiz

Modelimizde kullandığımız malzemeler, çiçeğin hangi yapılarını temsil etmektedir?

 • Cevap:  7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Hazırladığımız çiçek modelini, arkadaşlarımızın hazırladığı model ile karşılaştırdığımızda benzer veya farklı yönleri var mıdır?

 • Cevap: İki model arasında farklılıklardan daha çok benzerlikler var. 

Tozlaşma ve Döllenme

Yandaki görsel gibi böceklerin çiçekte veya çiçeğin etrafında dolaştığını hiç gördünüz mü? Bu böceklerin bitkilerin üremesine yardımcı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Böcekler gibi, cansız varlıkların da bitkilerin üremesinde rolü vardır. Peki, bu cansız varlıklar nelerdir?

 • Cevap:  Evet arıların çiçeğin etrafında dolaştığını gördüm. evet bitkilerin üremesine yardımcı olacağının farkındayım. Evet vardır. Rüzgâr, su gibi etmenler de polenlerin uçuşup başka yerlere taşınmasını ve üremesini sağlar. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Tohumların Yayılma Yolları

Tohumlar, uygun olmayan şartlarda uyku hâlindedir ve çimlenemez. Tohumlar şekil, büyüklük ve renk olarak farklılık gösterirken aynı zamanda canlılığını koruma süresi olarak da değişkendir.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

Çimlenme

Tohumun içinde embriyonun ve besinin bulunduğunu daha önce öğrendik. Embriyo kendisi için uygun şartlar sağlandığında gelişir ve yeni bir bitki oluşturur. Bu olaya çimlenme adı verilir. Çimlenme için gerekli olan şartlar; uygun sıcaklık, su (nem) ve hava (oksijen) dır.

Fasulye Tohumunun Çimlenmesi
• Plastik kutumuzun tabanını ince bir pamuk tabakası ile örtelim.
• Fasulye tohumlarımızdan yaklaşık 10 tanesini kutunun içine atalım.
• Üzerini bu sefer ince, ıslak bir pamuk örtüsü ile örtelim.
• Kutunun ağzı açık kalacak şekilde oda sıcaklığında tutalım.
• Pamuk kuruduğunda tekrar ıslatmaya özen gösterelim.
• Yaklaşık 10 – 15 gün boyunca deneyimizin her gün fotoğrafını çekelim ve gözlemlerimizi defterimize yazalım.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

Analiz
— 10 – 15 gün sonra fasulye tohumlarında nasıl bir değişiklik olmuştur?
— Çimlenme olayında gerekli olan şartları sıralayınız.
— Yaptığımız deneyi aşağıdaki gibi çevre şartlarını değiştirseydik değişkenler ne olurdu? Tabloyu doldurarak verilen soruları cevaplayınız.

Tercih edilen sıcaklık 25 °C yerine, 0 °C olsaydı deneyimizde nasıl değişiklikler olurdu?

 • Cevap: Fasulye donar ve ölürdü. 

Tercih edilen pamuk ıslak değil de kuru olsaydı deneyimizde nasıl değişiklikler olurdu?

 • Cevap: Fasulye herhangi bir gelişim göstermeyecektir. 

Tercih edilen kabın kapağı açık değil de kapalı olsaydı deneyimizde nasıl değişiklikler olurdu?

 • Cevap: Fasulye oksijensiz kalacağından dolayı ölür. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Doğada yaşayan birçok hayvan türü vardır. Peki, bu hayvanların üremesi nasıl gerçekleşiyor? Bu hayvanların hepsi aynı şekilde mi çoğalıyor? Hayvanlar yavrularının ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

 • Cevap: Hayvanların üremesi eşeyli ve eşeysiz üreme olarak ikiye ayrılır. Hayvanların hepsi aynı şekilde üremezler. Hayvanlar yavrularının ihtiyaçlarını karşılarlar. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

Benim Güzel Hayvanat Bahçem
• Omurgalı hayvanların çoğalma şekli ile bu canlıların yavru bakımı yapıp yapmadıklarını İnternet, dergi, ansiklopedi ve ders kitabımızdan yararlanarak araştıralım.
• Araştırma sonuçlarımızı defterimize not alalım.

 • Cevap: Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi eşeyli ürerler. Bütün omurgalılarda erkek ve dişi bireyler vardır. Omurgasız hayvanlar da genellikle eşeyli ürerler ve yumurta oluştururlar. Hayvanın türüne göre iç döllenme veya dış döllenme yapabilirler. Birçoğunda erkek ve dişi hayvan farklı bireylerdir. Bazı omurgasızlarda ise cinsiyet ayırımı görülmez. Hem sperm hem yumurta üretebilirler. Genellikle yumurta ile ürer, çok sayıda yavru yapar, yavrularıyla ilgilenmezler. Ancak karınca, bal arısı gibi koloni halinde yaşayan böceklerde larvalar ergin hayvanlar tarafından beslenir. Bu canlılardan bazılarının yavru bakımı vardır bazılarının ise yoktur. 

• Küçük hayvan oyuncaklarımızı kullanarak bir hayvanat bahçesi yapalım.
• Bu canlıların özelliklerini küçük kâğıtlara yazarak belirtelim.
• Bu etkinliği arkadaşlarımıza sunduktan sonra sınıfımızda veya okulumuzun uygun bir köşesinde hayvanat bahçemizi sergileyelim.

 • Cevap

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

Görsellerde gördüğünüz canlılar, memeli sınıfındandır. Ayı, zürafa, maymun, kedi, kaplan ve fil buna örnektir. Peki, bu canlıların üremesi hakkında bir bilginiz var mı? Kedinin dünyaya gelişini hiç gördünüz mü?

 • Cevap: Doğurarak çoğalırlar ve yavru bakımı vardır. Evet, bir kedinin dünyaya gelişini gördüm. 

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

Başkalaşım

Bazı canlılar dünyaya geldiklerinde ana canlıya benzemez. Bu yavru canlılar, ana canlıya benzeyinceye kadar bazı değişiklikler geçirir. Canlılarda meydana gelen bu değişim başkalaşım olarak adlandırılır.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

Etkinlik Yapalım

Hayvan Besleyelim
• Bir hayvanın bakımını üstlenelim (Bu hayvan, canlı bir balık, civciv, tavşan, kedi ya da köpek olabilir.).
• Bu canlının gelişim sürecini fotoğraflayarak rapor hâline getirelim.

• Daha sonra bilgisayarda slayt hazırlayalım ve slaytımızı arkadaşlarımıza sunalım. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir