6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Kanatlanın Çocuklar Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 91 Cevabı

HAZIRLIK

1. Hangi bilgisayar oyunlarını oynuyorsunuz? Bu oyunların hangi ülkede yapıldığını, karakterlerini, amacını, bölümlerini vb. ni anlatınız.

 • Cevap: “Farmville” adlı oyunu oynuyorum. Bu oyun Amerika’da yapılmış. Karakter bir çiftçidir. Amacı, oyunda verilen bir çiftlik arazisinde tarım ve hayvancılık yaparak sanal para kazanıp çiftliği geliştirmektir. Oyun seviyelerden oluşur. Görevler tamamlandıkça seviye atlanır ve çiftlik için yeni bölümler ve ürünler açılır.

2. Bilgisayar oyunlarını oynarken ve oynadıktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

 • Cevap: Oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eğleniyorum. Oynadıktan sonra sırtımın ve gözlerimin ağrıdığını hissediyorum.

3. Sizce bilgisayar oyunları çocuklar için yararlı mıdır, zararlı mıdır?

 • Cevap: Bilgisayar oyunlarının bazıları çocuklar için yararlı bazıları da zararlıdır. Oyuna göre zarar veya faydaları değişir.

Şiiri, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda ve sesli okuyunuz. Şiir, alındığı kaynaktaki yazım ve noktalaması korunarak kitabınıza alınmıştır. Şiirdeyazım ve noktalama kurallarına uymayan bölümleri yazım kılavuzunu kullanarak belirleyiniz. Şiiri okurken bunlara dikkat ediniz.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 91 Cevabı1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Cevabı

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunları kendi sözlüğünüze kaydediniz. Bu kelimelerin önce anlamlarını tahmin ediniz, sonra anlamlarını Türkçe sözlükten bularak sözlüğünüze yazınız. Bu kelimelerle cümleler kurunuz. Kurduğunuz cümleleri arkadaşlarınıza söyleyiniz.

 • Cevap:

matlaşmak: Parlak olmayan, donuk duruma gelmek.

Cümlem: Arabanın parlak boyası toz ve kirden iyice matlaşmış.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.

• Bence “Kanatlanın Çocuklar” şiirinin ana duygusu:

 • Cevap: Teknolojinin gelişmesiyle çocukların yok olan hayallerinin geri gelmesi için duyulan istek.

• Ben olsaydım bu şiire şöyle bir başlık koyardım:

 • Cevap: BOĞULMASIN RÜYALAR

3. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Cevabı

Metinli ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eskiye bir özlem olduğu, şiirin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?

 • Cevap: Şiirin birinci ve ikinci kıtalarından anlaşılmaktadır.

2. “Kuş zamanlı saatler” ifadesiyle şair ne anlatmak istemiştir?

 • Cevap: Çocuklar için zamanın kuş gibi uçup giden yani nasıl geçtiği anlaşılamayan bir şey olduğunu anlatmak istemiş olabilir.

3. Çocuk oyunlarının değiştiği hangi ifadelerle anlatılmaktadır?

 • Cevap: Çocuklar için zamanın kuş gibi uçup giden yani nasıl geçtiği anlaşılamayan bir şey olduğunu anlatmak istemiş olabilir.

4. Şiirde hangi kavramlar karşılaştırılıyor?

 • Cevap: Çocuk oyunları ile bilgisayar oyunları karşılaştırılıyor.

5. Şair “oyun” kavramını nasıl ele almıştır?

 • Cevap: Çocukların hayal dünyalarını güçlendiren bir kavram olarak ele almıştır.

6. Şair, çocuklarla ilgili umutlarını ve isteklerini şiirin hangi bölümlerinde ve nasıl ifade ediyor?

 • Cevap: Şiirin son bölümünde, çocukların hayal dünyalarının tekrar geri gelmesini ve çocukların eskisi gibi mutlu olmalarını dile getirerek ifade ediyor.

7. Şiirde benzetme yapılmış mıdır? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Yapılmıştır. Bilgisayar ekranları köşeli dünyalara benzetilmiştir.

8. “Kanatlanın çocuklar!” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Şairin, çocukların özgürce hayal kurmalarını istediğini anlıyorum.

4. ETKİNLİK 

Günlük hayatınızda sıkça karşılaştığınız alt alan adı uzantılarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

a. Tabloda görüldüğü gibi üniversitelerde edu, devlet kurum ve kuruluşlarında ise genellikle gov uzantılı siteler kullanılır. Sizce bu kurum ve kuruluşlarda ne tür çalışmalar yapılır, ne tür hizmetler verilir?

 • Cevap: Üniversitelerde eğitim ve araştırma çalışmaları yapılır, eğitim verilir, yeni bilgiler elde etmek için araştırmalar yapılır. Devlet kurumları devlete hizmet etmek için çalışmalar yapar.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Cevabı

b. Tabloda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki konularda hangi kaynakların diğerlerinden daha güvenilir olduğunu kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.

 • Cevap:

İşaretlediğiniz bilgi kaynaklarının bu konularda neden daha güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen bir organizasyona, üniversite ve devlete ait siteler, herhangi bir maddi çıkarları olmadığı için bilgiyi aktarma konusunda daha güvenilirdirler.

5. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki dizelerde altı çizili ve renkli yazılmış kelimelere dikkat ediniz. Soruları cevaplayınız.

• Altı çizili kelimeler hangi varlık, kavram ya da nesneleri karşılamaktadır?

 • Cevap: Altı çizili kelimeler isimleri karşılamaktadır.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Cevabı

• Altı çizili kelimeler olmazsa bu kelimelerin karşıladığı varlık, kavram ya da nesneleri nasıl ifade edebilir, nasıl tanır ya da nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Açıklayınız.

 • Cevap: İfade edemeyiz, tanıyamayız, birbirlerinden ayırt edemeyiz.

• Mavi renkli kelimeler hangi kelimelerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir?

 • Cevap: İsimlerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir.

• Mavi renkle kelimeler olmadan bu kelimelerin nitelediği ya da belirttiği kelimelerin özellikleri tam olarak anlaşılabilir mi? Niçin?

 • Cevap: Anlaşılamaz. Çünkü onların özelliklerini belirten bir kelime yoktur.

• Mavi renkli kelimeler tek başına kullanıldığında altı çizili kelimeler gibi varlık ve kavramları karşılar mı?

 • Cevap: Mavi renkli kelimeler tek başına kullanıldığında altı çizili kelimeler gibi varlık ve kavramları karşılar.

b. Etkinliğin a kısmındaki altı çizili kelimeler birer isimdir. İsimler(adlar); canlı varlıkları, nesneleri, kavramları, duyguları, düşünceleri vb. karşılayan, onları anmaya ve birbirinden ayırmaya yarayan kelimelerdir. İsimler Türkçenin temel ögelerindendir.

Türkçemizde isimler varlıklara verilişine göre özel isimler ve cins isimler olarak ikiye ayrılır. Tek bir kişiyi, varlığı ya da nesneyi karşılayan kelimeler özel isim; aynı türden varlıkların tümünü anlatan kelimeler de cins isimdir. Okuduğunuz şiirde geçen bulut, rüya, cüce, el, tuş, masal, zaman, kuş, çocuk gibi kelimeler cins isimdir. Okuduğunuz şiirde geçen İnternet kelimesi ise özel isimdir.

Siz de özel ve cins isimlere örnekler veriniz.

 • Cevap:

Özel isimler: Atatürk, Ankara, Ahmet…

Cins isimler: kalem, minare, bardak…

Özel ve cins isimlerin olmadığı cümleler kurulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

 • Cevap: Kurulabilir. İsim kullanmadan sadece fiil kullanarak cümle kurulabilir. Mesela; “Gidiyorum.” bu cümlede özel veya cins isim kullanılmamıştır ama sadece fiil kullanılarak cümle kurulabilmiştir.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Cevabı

Siz de aşağıda istenenlere göre kutucuklara isimler yazınız.

 • Cevap:

Okuduğunuz şiirde şair, tekil ve çoğul isimleri kullanmadan duygu ve düşüncelerini bize iletebilir miydi? Açıklayınız.

 • Cevap: İletebilirdi fakat doğru ve net olarak değil eksik olarak iletebilirdi.

İsimler, varlıkların oluşuna (niteliklerine) göre somut ve soyut isimler alarak da ikiye ayrılır. Bu ayırmada ölçü, varlıkların duyu organlarıyla algılanıp algılanamadıklarıdır. Duyu organlarından herhangi biriyle algılanabilen varlıklara verilen isimler somut isimlerdir. Duyu organlarının herhangi biriyle algılanamayan, var olduğu his ve düşünceyle bilinen kavramları karşılayan isimler ise soyut isimlerdir. Kardeş, insan, kuş, uçurtma, sakal, somut isimlere; kardeşlik, insanlık, öfke, anlayış, mutluluk ve soyut isimlere örnektir.


Siz de okuduğunuz metinden somut ve soyut isimlere örnekler bulunuz.

 • Cevap:

Somut isimler: tuş, gökyüzü, yıldız
Soyut isimler: uyku, hayal, masal

Somut ve soyut isimlerin olmadığı bir cümle kurabilir misiniz? Niçin?  

 • Cevap: Kurabiliriz. İsim kullanmadan sadece fiil kullanarak cümle kurulabilir. Mesela; “Gidiyorum.” bu cümlede özel veya cins isim kullanılmamıştır ama sadece fiil kullanılarak cümle kurulabilmiştir.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 97 Cevabı

Siz de verilen cümlelerdeki altı çizili sıfatların, isimleri nasıl nitelediğini ya da belirttiğini noktalı yerlere yazınız.

Sıfatlar, işlevleri ve anlamları bakımından iki gruba ayrılır: niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. isimleri çeşitli bakımlardan (renkleri, özellikleri, durumları vb.) niteleyen kelimeler niteleme sıfatlarıdır. İsimleri soru, sayı, gösterme ya da belirsizlik bakımından belirten kelimeler ise belirtme sıfatlarıdır. Buna göre yukarıdaki sıfatların numaralarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

 • Cevap:

Niteleme sıfatları: 1, 5, 8, 10, 12.
Belirtme sıfatları: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11

Hiç sıfat kullanmadan hikâye, masal, şiir vb. bir metin oluşturulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

 • Cevap:  Hayır oluşturalamaz. Sıfat; varlıkları daha iyi anlatabilmek için bazen daha tanıtıcı sözcükler kullanırız. Bu sözcükleri isimlerin önüne getirerek varlıkların rengini, şeklini, durumunu, sayısını belirtir. Sıfat olmadan hikaye, masal ve şiirin anlatımı eksik kalır.

6. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim ve sıfatları belirleyiniz. Bu isim ve sıfatların bulundukları cümlelerin (dolayısıyla metnin) anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

İsim ve Sıfatların Metnin Anlamına Olan Katkısı: İsimler olmadan metin anlatılamaz. Sıfatlar metinde kullanılan isimleri şekil,renk,durum,sayı bakımından betimlendirir. Böylece isimler genel durumuyla gözümüzde canlanır. Metnin anlamı daha açık hale gelir.

7. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Cevabı

Bilgisayar oyunları ruh ve beden sağlığımızı nasıl etkiler?” sorusundan hareketle görüşlerinizi, yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Konuşmalarınızda bir önceki arkadaşınızın söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getirmeye çalışınız.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK 

Aşağıda bir hikâyenin başı ve sonu verilmiştir. Verilenlerden yola çıkarak hikâyenin düğüm bölümünde neler yaşanmış olabileceğini tahmin ediniz. Hikâyenin düğüm bölümünü noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

SEL SULARINDA
Sanıyorum yedi sekiz yaşlarındaydım. O yılın kışı, çok sert geçmişti. Hem çok yağmur yağmış hem yağan kar uzun süre kalkmamıştı. Her yer buz tutmuştu.
Bu kışın ilkbaharında, hangi aydı pek anımsamıyorum, bir gün derenin hışıl- dadığını duyduk. Bir gün önce çok yağmur yağmıştı.
— Dere taşar, çay coşar artık, diyordu herkes.
Gerçekten öyle oldu. İkindi vaktine doğru, azgın bir sel başladı. Tepelerden hışıldayarak gelen su, iki yandaki setlere vurarak daha büyük ses çıkarıyor, önüne ne gelirse alıp gidiyordu.
Kentimizde bir gelenek vardır. Sel geldiği zaman, herkes kıyılara toplanır, azgın suyu seyreder. O gün de öyle olmuştu. Yağmur ara verince kadınlı erkekli gruplar toplanmış, çağlayarak gelen sesi korkuyla izlemişlerdi. Biz yaramaz çocuklar, kalabalığın arasında durmuyor, biryandan selin toprak renkli suyunu izlerken bir yandan da oyunlarımızı sürdürüyorduk.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 100 Cevabı

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• TV’den, Genel Ağ’dan oyuncak reklamları izleyiniz.

 • Cevap: TV’den, Genel Ağ’dan oyuncak reklamları izlemelisiniz.

• En sevdiğiniz oyuncağı sınıfa getiriniz.

 • Cevap:

• Büyüklerinize çocukken hangi oyuncaklarla oynadıklarını, oyuncakları nasıl temin ettiklerini sorunuz ve büyüklerinizin cevaplarını not ediniz.

 • Cevap: Babama oyuncaklarının neler olduğunu ve nerelerden temin ettiğini sordum ve onunla sohbet ettik. Sapan, topaç ve ahşap oyuncaklarının olduğunu söyledi. Bunları daha önce bakkallar satıyormuş ve oradan temin etmiş.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Çocuk Dünyası Sayfa 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Kanatlanın Çocuklar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bir Yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir