6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 266

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 8. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 264, 265, 266 Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 264 Cevabı

Sizce bilimsel bir araştırma yapılırken hangi ilke ve kurallara dikkat edilmelidir?” sorusundan hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz.

Tartışma sırasında, birbirinizin haklarına saygı gösteriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Neden ya da nasıl olduğunu merak ettiğiniz herhangi bir şey var mı? Açıklayınız.

 • CevapMesela cep telefonlarının nasıl üretildiğini ve videodan fotoğraf çekmeye kadar nasıl bu kadar çok alanda ondan yararlanabildiğimizi merak ediyorum. 

• Herhangi bir konudaki merakınızı nasıl, hangi yollarla giderebileceğinizi biliyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapGözlemleyerek, deney yaparak ya da araştırarak giderebiliriz.

• “Bilimsel araştırma” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

 • CevapBilimsel araştırma, insanın algıladığı olgular hakkında sahip olduğu bilgisini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerekli olan süreç ve teknolojileri geliştirebilmek için gerçekleştirdiği bilgi üretim etkinlikleridir.

Dinleme metinlerini, öğretmeninizden ya da bu kitapla birlikte verilen “Dinleme CD’sinden” dinleyeceksiniz.
“Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” adlı metni, not alarak dinleme yöntemiyle dinleyeceksiniz. Bunun için, “Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” adlı metni dinlerken bilmediğiniz kelimeleri ve önemli gördüğünüz bilgileri defterlerinize not ediniz.
Metin dinlendikten sonra not ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. ETKİNLİK 

a. Metni bir kez daha dinleyiniz.

b. Metni öğretmeninizden dinlerken ilk dinleme sırasında defterinize not ettiğiniz kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi defterlerinize yazınız.

 • CevapBilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 265 Cevabı

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metne göre öğrenme ve açıklama isteği niçin önemlidir?

 • Cevap: Herhangi bir şeyin ne olduğunu sorgularken bir olguyu ya da bir olayın nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini öğrenmeye çalışırken bizi harekete geçirdiği için önemlidir.

2. Metne göre doğru soruları sorabilmek için öncelikle yapılması gereken nedir?

 • Cevap:  Düş gücümüzü ve aklımızı kullanmaktır.

3. Aklımız ve düş gücümüzün işlevleri nelerdir? Metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap:  Öğrenmek istediğimiz konuyla ilgili çeşitli varsayımlarda bulunmak, olayları neden sonuç ilişkisi üzerinden değerlendirmek.

4. Metne göre gözlem niçin önemlidir?

 • CevapHem doğru soruları sormamızda hem de doğru yanıtları yakalamamızda yardımcı olacağı için.

5. Metne göre gözlem nasıl olmalıdır?

 • Cevap:  Etrafımızda olup bitene karışmadan, onu etkilemeden olmalıdır.

6. Metne göre yanılmak niçin önemlidir?

 • Cevap: Yanılmak ve neden yanıldığını anlamak doğruya giden yolda önemli bir adımdır.

7. Metne göre varsayımlarımızın yanlılığı ne anlama gelmektedir?

 • Cevap Doğru yolda olup olmadığımızı gösteren bir olgudur.

8. Metinde, deney ve gözlemlerin hangi işlevi ya da işlevleri üzerinde durulmaktadır?

 • CevapÜzerinde çalışılan şeyin diğer parçalarıyla kolayca bağlantı kurabilme.

9. Metne göre bulgularımızın kendi içinde ve birbirleriyle tutarlılığı ne anlama gelmektedir?

 • CevapYapılan araştırmanının doğru olup olmadığı hakkında bilgi vermesidir.

10. Metne göre bir araştırmada bizi en çok ne yanıltır?

 • Cevap:  Bulduklarımızı, bulmak istediklerimize uydurmak isteğimizdir.

11. Yazar, Kristof Kolomb’la ilgili hangi örneği, niçin vermiştir?

 • CevapHindistan’a kestirme biçimde gitmek istemesiyle Amerika kıtasını bulması fakat buranın Hint kıyıları olduğundan emin olması örneğini vermiştir. “Bulduklarımızı, bulmak istediklerimize uydurmak.” konusunu anlatmak için vermiştir.

12. Yazar niçin her araştırmanın bir serüven olduğunu ifade ediyor? Metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Araştırmanın aşamaları olması ve her aşamasında yeni maceralar yaşattığı için.

13. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

 • Cevap Metnin konusu bilimsel araştırma aşamalarıdır. Ana fikri, sonu ister başarılı ister başarısız olsun, bilimsel araştırma yaparken bütün aşamaları sırasıyla, sabrederek ve dikkatlice, mutlaka uygulamak gerekir.

14. Sizce “Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız hangi başlığı kullanırdınız?

 • CevapUygundur.

15. Yazar metnin son paragrafında bize hangi mesajları veriyor?

 • Cevap: Yüreklilik bu zorlu yolculuğa çıkmamızda etkili olsa da bütün bu süreç boyunca sabırlı olmalı, bilgilerimize başvurmalı, zekamızı kullanmaya çalışmalıyız.

6. ETKİNLİK 

Öğretmeninizin sınıfa getirdiği videoları izlemeye hazırlanınız. Öğretmeninize, videoları önce sessiz izletmesini söyleyiniz. Ardından aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Konuşmacının fiziksel görünümü, onunla ilgili neler düşünmenize yol açtı?

 • CevapOnun ben de derin izler bırakmasını ve anlattığı konuya daha konsantre olmamı sağladı.

• Kullandığı jest ve mimikler, size konuşmacı hakkında neler düşündürdü?

 • CevapBaşarılı buldum. Etkileyici olduğunu düşünüyorum.

• Konuşmacının yalnızca jest ve mimiklerine bakarak konuşma konusunun ne olduğu hakkında bir tahminde bulunabilir misiniz? Açıklayınız. Ardından videoları, ses açık bir şekilde dinleyiniz ve her videodan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • CevapHayır bulunamam çünkü sözsel ifadelerle desteklenmesi konuyu daha anlamamızı sağlayacaktır.

• Konuşmacının jest ve mimiklerini etkili bir şekilde kullandığını düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet düşünüyorum.

• Konuşmacının sözleriyle uyumlu jest ve mimikler kullandığı söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet söylenebilir.

7. ETKİNLİK 

• “Bilimsel Araştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” adlı metnin önemli ve faydalı bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?
Birazdan, önceki sayfada verilen soruyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade edeceğiniz bir konuşma yapacaksınız. Konuşmacı olarak sizden ve sizi dinleyecek arkadaşlarınızdan şunlar beklenmektedir:

 • Cevap Faydalıdır. Çünkü metinde bilimsel araştırma yaparken hangi aşamaları uygulamamız gerektiğini, bu uygulamalarda nelere dikkat etmemiz gerektiği örneklerle açıklanmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 266 Cevabı

Konuşmacı Öğrenciden Beklenenler
• Konuşmanın akışı içinde dinleyici konumundaki arkadaşlarınıza soru sormak
• Konuşmasını zaman zaman keserek o ana dek söylediklerinizi özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak ve önemli gördüğü yerleri tekrar belirtmek
Dinleyici Konumundaki Öğrencilerden Beklenenler
• Arkadaşınızı dinlerken söz alarak ona soru sormak
• Arkadaşınızı dinlerken söz alarak onun o ana dek söylediklerini özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak, katıldığı ya da katılmadığı düşünceleri ve arkadaşının konuşmasında önemli gördüğü yerleri belirtmek
Konuşma etkinliğini yukarıda açıklanan yönergeler doğrultusunda gerçekleştiriniz.

Yazmaya Hazırlık
Öğretmeninizin yapacağı “bilimsel araştırmaların önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.
Yazma, Taslak Oluşturma
“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “bilimsel araştırmaların önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine ya da birkaçına yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?
Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine ya da birkaçına yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi açıklayınız.

 • Cevap:

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir