6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Geri Kazanım Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 5. Tema Birey ve Toplum Sayfa 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 Geri Kazanım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

GERİ KAZANIM

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Aşağıdaki görsellerle verilmek istenen mesajın ne olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Geri dönüşüme girebilecek tüketim maddelerini çöp olarak kabul etmemeli ve onları çöpe atmak yerine geri dönüşüme kazandırmalıyız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Geri kazanım” sözünü daha önce duydunuz mu? Bu sözün anlamını biliyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevapİnsanoğlu tarafından tüketilen atıklardan, değerlendirilebilen atıklar çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.

• Evde ya da okulda neleri çöpe atıyorsunuz? Her şeyi çöpe atmak doğru mu? Açıklayınız.

 • CevapÇöp kutusuna atmaktayım. Hayır her şeyi çöp kutusuna atmamalıyız. Kağıt cam gibi geri dönüşüm maddelerini geri dönüşüm kutularına atmaktır.

• Sizce satın aldığımız, kullandığımız ürünlerden hangileri geri kazanılabilir özelliktedir?

 • CevapKağıt, cam, plastik maddeler, kalem piller geri dönüşüme giderek ülke ekonomisine kazandırılabilir.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

 • CevapGeri dönüşümün önemi ve ülke ekonomisine katkıları.

“Geri Kazanım” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte beş soru tasarlayarak bunları defterlerinize yazınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.

1)Geri dönüşüm nedir?
2)Geri dönüşümün faydaları nelerdir?
3)Hangi maddeler geri dönüştürülebilir?
4)Geri dönüşümle ilgili kurulan kuruluşlara üç örnek veriniz?

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Sizce “Geri Kazanım” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?

 • CevapÇünkü metinde özellikle vurgulanmak istenen ifadeleri okur daha iyi fark edip ilgisini yoğunlaştırsın diye.

b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • CevapEvet söylenebilir.

c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • CevapEvet söylenebilir.

ç. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinden başka “metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” biliyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapParantez içine alma, tırnak içine alma, italik şekilde yazma gibi teknikler kullanılabilir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

a. Tarım ilaçları ambalajlarının üretiminde en çok kullanılan malzeme hangisidir?

 • Cevap: Yüzde 56 ile Plastik ambalajdır.

b. Kâğıt – karton ambalaj oranı, hangi iki ambalaj malzemesinin oranlarının toplamına eşittir?

 • CevapCam ve metal ambalaj oranına eşittir.

c. Tarım ilaçları ambalajlarının üretilmesinde kullanılan malzemelerden hangilerinin geri dönüşümü mümkün malzemeler olduğu söylenebilir? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.

 • Cevapkağıt-karton, cam, plastik, ve metal malzemeler geri dönüşüme açıktır.

ç. “Tarım ilaçları ambalajlarının %85’i, geri kazanım yoluyla en çok kullanılan malzemelerden üretilmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.

 • CevapKesinlikle haklıdır.

6. ETKİNLİK

a. “Geri Kazanım” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek defterinize, alfabetik sırayla yazınız.

 • Cevap:
 • Atık
 • Savurganlık

b. Defterinize yazdığınız kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşısına yazınız.

 • Cevap:
 • Atık: kullanıldıktan sonra atılan ve genellikle sanayide, kullanım dışı kalmış, atılan her türlü madde
 • Savurganlık: savurgan olma durumu.

c. Defterinize yazdığınız kelimelerden her birini birer cümlede kullanınız.

 • CevapAtık maddeler bazen çevreye zarar verir.
 • Savurganlık kötü bir şeydir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, “Geri Kazanım” adlı metnin bağlamını, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak sözlü olarak tamamlayınız.

 • Cevap:

a. Günümüzde, kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde evlerden, işyerlerinden, mağazalardan her gün düzenli olarak toplanan çöpler, genellikle kent dışında bulunan çöplüklere taşınıyor

b. Kâğıtlardan yemek artıklarına, paketleme malzemelerinden boyalar ve deterjanlar gibi zehirli maddelere kadar çöp alanlarında biriktirilen çöpler… alınan tüm önlemlere karşın hem insanların hem de başka canlıların sağlığı açısından önemli tehlikeler doğurabiliyor.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

 • Cevap:

c. Artık işimize yaramayan boyaları çöpe atmak yerine ...geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.

ç. Pil kullanmamız gerekiyorsa … doldurularak tekrar tekrar kullanılabilen pilleri tercih edebiliriz
d. Alışveriş yaparken …ürünlerin etiketlerini okumak, bu konuda doğru kararı vermemize yardım edecektir.
e. Bugün dünya üzerindeki kentlerin büyük çoğunluğunda çöplerin ... en azından bir bölümü geri kazanım yoluyla yeniden kullanılıyor.
f. Kimi yerlerde insanlar; motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar.
g. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır
h. Geri kazanımın ilk aşaması, ...dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır.
ı. Yeniden üretim, geri kazanım işaretinin …geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

 • CevapGeri dönüşümün ülke ekonomisine katkıları ve önemi

2. Metinde, hangi atık ve çöplerden bahsedilmektedir?

 • CevapEvsel, kimyasal ve zehirli atıklardan ve de geri dönüşüme kazandırılabilecek çöplerden

3. İnsanlar, çöplerin ve çöp alanlarının düzenlenmesi konusunda niçin yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar?

 • CevapÇünkü geri dönüşümü öğreniyorlar bunun yanında hayatlarına zarar verebilecek çöplerden kurtulmak için.

4. Zehirli atıklardan oluşan çöplerin büyük bir tehdit olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapSöylenebilir. Çünkü bu atıklar gerek soluduğumuz hava gerekirse de içtiğimiz su yoluyla bizlere de bulaşabilir.

5. Zehirli atıklar, hangi ürünlerde, nerelerde kullanılmaktadır?

 • Cevap: Zirai ilaçlarda, bazı elektronik araç ve gereçlerde, tütün mamullerinde,

6. Zararlı, zehirli atıklarla ilgili olarak tüketicilere öncelikle ne düşmektedir?

 • CevapÖncelikle bu tür atıkları gerekli yerlere atmalılar, çöp kutularına atmamalılar.

7. Metne göre, “akıllı seçimler yapan tüketici” neler yapan, nelere dikkat eden tüketicidir?

 • Cevap: Alışveriş yaparken ürünlerin etiketlerini okur, son kullanım tarihine bakar, bilinçlidir,

8. Geri kazanıma özen gösterilmesi, doğal kaynakları nasıl etkileyebilir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapDoğal kaynakların tüketilmesini yavaşlatır, doğaya daha az zararlı maddelerin bırakılmasının önüne geçer.

9. Yazar, doğal kaynakların hızla tükenmesine neleri örnek gösteriyor?

 • CevapOrmanlık alanların gün geçtikçe küçüldüğünü, fosil yakıtların ve madenlerin azaldığını, çevrenin hızla kirlendiğini söylemektedir.

10. İnsanlar, geri kazanımın yararı ve gerekliliği konusunda ne zaman bilinçlenmiştir?

 • Cevap1970 yılında olmuş. O yıl ilk kez düzenlenen Dünya Günü kutlamaları, insanların dikkatlerini bu konuya çevirmelerini sağlamış

11. Geri kazanıma yönelenlerin sayısını artıran sebep nedir?

 • Cevap1980’li yıllarda sanayileşmiş ülkelerde çöp alanları kentlerin gereksinimlerini karşılayamamaya başlamış. İnsanlar, çöplerin depolanması konusunda yeni yöntemler aramaya başlamışlar. Böylece geri kazanım uygulamalarına yönelenlerin sayısı artmış.

12. Geri kazanımla elde edilen maddeler nerede, nerelerde kullanılmaktadır?

 • Cevap: Geri kazanımla elde edilen hammaddeler, genellikle yine aynı ürünün üretilmesinde kullanılıyor. Örneğin, eski cam kaplardan, yenileri üretiliyor. Atık kâğıtlardan tekrar kâğıt üretiliyor. Çelik gibi bazı malzemelerse geri kazanım yoluyla birçok farklı ürünün üretilmesinde kullanılabiliyor. Geri kazanım yoluyla yeniden yararlanılabilecek malzemeler yalnızca bunlar değil elbette. Kimi yerlerde insanlar, motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler, alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır.

13. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler nelerdir?

 • Cevap: Geri kazanım yoluyla yeniden yararlanılabilecek malzemeler yalnızca bunlar değil elbette. Kimi yerlerde insanlar, motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar

14. Geri kazanım işaretindeki oklar ne anlama gelmektedir?

 • CevapBu işaretler geri kazanım halkasının simgesidir. Üzerinde bu işaret bulunan ürünleri alınca geri kazanıma siz de katkıda bulunmuş olursunuz. Geri kazanımın ilk aşaması dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır. Geri kazanım halkasının ilk oku bunu simgeler. Evlerden, geri kazanım kumbaralarından, iş yerlerinden malzemeler toplanır. Türlerine göre gruplandırılarak geri kazanım tesislerine götürülür. Buradan da yeni ürünlere dönüştürülecekleri fabrikalara götürülür. Yeniden üretim geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir. Üçüncü ok, bu ürünün tüketilmesini simgeler

15. “Geri Kazanım” adlı metni okuduktan sonra düşüncelerinizde hangi değişiklikler meydana geldi?

 • CevapGeri dönüşümün önemini daha iyi anladım.

9. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Geri Kazanım” başlığını kullanmış olabilir?

 • CevapÇünkü geri dönüşüm ile ilgili bilgi vermek ve farkındalık yaratmak için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • CevapUyumludur. Çünkü metin geri dönüşümü anlatmaktadır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

 • CevapGERİ DÖNDÜR HAYAT KALİTESİNİ ARTTIR

10. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “Geri Kazanım” konulu bir afiş hazırlayınız. Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla).

 • CevapBu afişi kendiniz tasarlamalısınız.

11. ETKİNLİK

“Geri Kazanım” adlı metinde anlatılanlardan hareketle, “doğal kaynakların tükenmesinin hayatımızı nasıl etkileyebileceği” ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak açıklayınız.

 • Cevap: Hayatımızı olumsuz etkiler.Çünkü doğal kaynak hem yaşamın, hem de ham maddenin temel kaynağıdır.Doğal kaynak olmazsa olmaz!Doğal kaynaklarımız sayesinde ülkemiz gelişir.Doğal kaynaklardan ham madde elde ederiz.

Yazmaya Hazırlık
Bu bölümde, kelime ve kavram havuzundan seçerek bir metin yazacaksınız. Bunun için 6. etkinlikteki alfabetik sıraya dizdiğiniz bütün kelimeleri söyleyiniz. Öğretmeniniz, sizin ve bütün arkadaşlarınızın söylediği kelimeleri tahtaya yazacak ve tekrar eden kelimeleri eleyecektir. Tahtadaki kelimeler, sizin “kelime ve kavram havuzunuz” olacaktır.
Yukarıda anlatılan aşamanın ardından “Geri Kazanım” adlı metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Geri Kazanım” adlı metinle aynı konuda, aynı ana fikre sahip ve tahtaya yazmış olduğunuz kelimelerden uygun olanları seçip kullanmaya dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıda, belirlenen ana fikir verilmiş mi?
• Bu yazıda, tahtada yazılı olan kelimelerden hangileri kullanılmış?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. 

13 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir