6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Forsa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 5. Tema Birey ve Toplum Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 Birlikte Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

BİRLİKTE

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

“Birlik, beraberlik” kelimelerinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • CevapBirlik, BeraberlikYardımlaşma

Birlik, BeraberlikDayanışma

Birlik, BeraberlikSamimiyet

Birlik, BeraberlikMutluluk

Birlik, BeraberlikFedakarlık

Birlik, BeraberlikMutluluk

Birlik, BeraberlikBarış

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

• Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
• Birlikten kuvvet doğar.

 • Cevap: Birlik olmanın öneminden bahsedilmektedir. Burada yardımlaşma ve dayanışmanın her zaman için insan hayatına kattığı olumlu şeylerden söz edilmektedir.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizden “birlik, beraberlik” kavramlarını tanımlamanız istenseydi neler söylerdiniz?

 • Cevap: Bu kavram, vatanına düşkün insan, toprağını seven insan , dinini kutsayan insan topluluğunun hep birlikte toplanıp bir işe kalkışması anlamına gelmektedir. Toplumda düzey birlik ve beraberlikle sağlanmaktadır. Birlik ve beraberlik önemli bir konumda ayrıca ülkemizde siyasi bir gücün olduğunu da belirtir.

• “Birlik ve beraberlik” içinde yaşayan bir toplumda neler görülür?

 • CevapHuzur ve mutluluk yardımlaşma ve dayanışma görülür. Bunun yanında o toğlum içinde hoşgörü ve saygı kavramlarının daha özümsenmiş bir şekilde hayatta yer aldığını gözlemleyebiliriz.

• “Bir millet, birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelir.” diyen birisinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.

 • CevapKesinlikle katılıyorum. Çünkü yaşanan onca acı ve düşmanca saldırılardan kurtulmanın tek yolu birlik olmak beraber davranmaktır. Çünkü ancak bizler bir olmazsak bizleri yok edebilirler.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Birlikte” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında, bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere yazıyla yazınız.

 • Cevap

5. ETKİNLİK

I. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ardından cümlelerde tırnak içinde verilen ifadelerin her birini karşılayan kelimeleri bularak söyleyiniz.

a. “Yazma aracı”mı çantaya koymayı unutmuşum. (KALEM)
b. Öğretmen sınıfa girince “öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse”ler ayağa kalktı. (ÖĞRENCİ)
c. “Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek” almak için babasıyla alışveriş merkezine gitti. (AYAKKABI)
ç. “Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi” acıdır fakat meyvesi tatlıdır. (SABIR)

II. Birinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “kalem”; ikinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “öğrenci”; üçüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “ayakkabı” ve dördüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “sabır”dır. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Bulduğunuz kelimelerin ortak özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Hepsi isimdir.

b. Bulduğunuz kelimelerin kullanıldıkları cümlelerde anlama olan katkısı nedir?

 • CevapBize anlatılmak istenen bir kavramın gözümüzde canlanmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan iletişimin kuvvetlenmesini sağlar.

III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde bulduğunuz kelimelerin ortak bir özelliğinin anlatıldığını söyleyiniz.

 • a. Bu kelimeler iş, oluş veya hareket bildirmektedir.
 • b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.
  c. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilebilir.
  ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.
 • Cevapb) Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

IV. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

V. “Birlikte” adlı metinde kullanılan isimleri bulunuz ve bu isimlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Metinde, isimlerin yerine etkinliğin 1. maddesindeki cümlelerde olduğu gibi isimlerin karşıladığı varlık, duygu, düşünce ya da kavramları açıklayan, anlatan ifadeler yazılsaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?

 • Cevap: Anlamın uzun yoldan anlatılmasına neden olurdu bunun yerine uzun uzun anlatmaktansa kısa ve öz olan isimlerin kullanılması daha mantıklıdır.

b. Metinde, isim türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı başka nasıl etkilenirdi?

 • CevapEylemleri kimin yaptığını bilemezdik, bunun yanında eylemden etkilenen nesneler de olmazdı. Bu da anlamın yok olmasına yol açabilirdi.

VI. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.

a. Terliyken soğuk su içersen hasta olursun. (NİTELEME SIFATI)
b. Bazı insanlar, gereksiz alınganlık gösterir. (BELGİSİZ SIFAT)
c. Hangi kalem seninki? (SORU SIFATI)
ç. Sırtında kırmızı çanta olan öğrenci benim kardeşim. (NİTELEME SIFATI)
d. Bu seyahatimiz, dört saat sürecek. (SAYI SIFATI)
e. O sınıfta yirmi üç öğrenci var. (İŞARET SIFATI)
f. Bayramın ikinci günü babaannemlere gideceğiz. ( SAYI SIFATI )
g. Ellerindeki poşetlerde üçer elma vardı. ( ÜLEŞTİRME SIFATI )
h. Peynir, domates, salatalık ve yarım ekmek birlikte ne güzel yenir! ( SAYI SIFATI )
ı. Büyük çınarın altında birkaç dakika soluklandık. ( NİTELEME SIFATI )

VII. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Altı çizili her kelime, bulunduğu cümledeki hangi kelimenin anlamını etkilemektedir?

 • CevapBulunduğu cümlede yer alan isimleri nitelemektedir.

b. Altı çizili kelimeler, anlamını etkiledikleri kelimelerden önce mi yoksa sonra mı yazılmıştır?

 • CevapÖnce yazılmıştır.

c. Altı çizili kelimelerin anlamlarını etkiledikleri kelimelerin her birinin “isim” türünde olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • Cevap: Söylenebilir.Çünkü sıfatlar isimlerden önce gelmektedir.

VII. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını etkilediği kelimeler sırayla “su, insanlar, kalem, çanta, saat, sınıf, gün, elma, ekmek, çınar” kelimeleridir ve bunların her biri isim türündedir. Altı çizili kelimeler, bu isimlerden önce yazılmıştır. Şimdi aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

IX. “Birlikte” adlı metinde kullanılan her sıfatı, anlamını etkilediği isimle birlikte bulunuz. Metindeki her sıfatı, önündeki isimle birlikte tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

 • Cevap:
 • Her kadın
 • Bir güneş

X. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Metinde, sıfat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?

 • CevapEylemleri yapan kişiler ile eylemlerden etkilenen nesnelerin özelliklerini bilemezdik. Bu da anlam bakımından sıkıntılı durumların ortaya çıkmasına neden olurdu.

6. ETKİNLİK

Defterinize, istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız. Yazacağınız metinde, en az on isim ve yirmi sıfat kullanmaya dikkat ediniz.

İSİMLER KIRMIZI SIFATLAR MAVİ RENK İLE GÖSTERİLMİŞTİR.

 • CevapYazı yazmak büyük hüner ve büyük kabiliyet işidir. Yıllar sürecek bir birikimin ürünüdür. Çünkü yazı yazmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Her insan yazı yazabilir ama ancak zeki insanlar etkili şekilde kalıcı şeyler yazabilirler. Bir insanın yazdıklarından ürettiklerinden onun zekası hakkında yorumlar yapabiliriz. Bu da bizleri daha etkili yazı yazma konusunda geliştirmektedir. İnsan kendi zihninin süzgecinden geçirdiği her türlü düşünceyi aklının erdiğince yazıya geçirdiği için bizler o kişi hakkında görüşlere bu yazılardan ulaşabilmekteyiz. Demek ki neymiş, yazı zekanın fotoğrafıdır aynı zamanda.

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, mutluluğu niçin birlikte yenilen bir meyveye benzetmiş olabilir?

 • Cevap: Çünkü birlikte paylaşılan hayatın anlamı da daha başka güzel ve özel anlam içerir. Bundan dolayı şair beraber vakit geçirmeyi beraber meyve yeme üzerinden anlatma yoluna gitmiştir.

2. Şair, “Birbirinden ırak görünsek de / Güneşimiz ve ayımız birdir, / Üzüncümüz, sevincimiz bir. / Kişi var olamaz tekte.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

 • CevapBirlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır. Çünkü insan yalnız mutsuz kalmaya mahkum olur. Bu da insanı mutsuz eder.

3. Sizce şair, “Sonra umulmadık bir sancıdan / Bir güneş doğmuş yüreğinde.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?

 • Cevapİnsanın hiç beklemediği anlarda karşısına çıkacak acılar ancak çevresindeki dostları ve sevdiklerinin ona desteğiyle güneş gibi doğacak yardımlarıyla yok olacaklardır.

4. Şair, neden kadınların ya da ağaçların başka kadın ya da ağaçlarla güzel olduğunu düşünüyor olabilir?

 • CevapÇünkü hayat ancak bir başkasıyla paylaşılırsa anlam kazanacaktır. Bunun da yolu doğadaki canlıların hepsinin eşlerini bulmalarıdır.

5. Sizce şair, “Her insan başka insanlarla mutludur. / Her ulus başka uluslarla…” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?

 • CevapBirlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır. Çünkü insan yalnız mutsuz kalmaya mahkum olur. Bunu önlemenin yolu da paylaşmayı ve dostluğu bilen insanların etrafınızda olmasıdır.

6. Şair, “Yokuş çık, bayır in.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?

 • Cevap: İstersen doğayı gez istersen acılar içinde ol istersen mutluluk içinde yüz ne yaparsan yap mutluluğu kovala ve paylaşmayı öğren demek istemiştir.

7. Şair, “Neresinde olursan ol yaşamın, / Her mevsim başka mevsimlerle güzeldir.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

 • CevapHayatın neresinde olursan ol istersen mutluluk içinde yüz ne yaparsan yap mutluluğu kovala ve paylaşmayı öğren demek istemiştir.

8. Şair, “Yalnızsın, bakarsın ki acıdan / Burkula burkula uyuşmuş için.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

 • Cevap: İnsan yalnız kalınca acıdan kederden hayatının elinden akıp gitmesinden dolayı yüreğindeki buruk acıyı her hücresinde hisseder. Bu da onu mutsuz kılacaktır.

9. Şair,”Sevmeyi, sevilmeyi boşlar olmuşsun.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

 • CevapHayattan kendini soyutlamış insanların içinden kendini evine kapatarak kaçmış bir şekilde söylemiş olabilir.

10. Şair, neden her ezginin ya da her şiirin başka ezgi ya da şiirlerle güzel olduğunu düşünüyor olabilir?

 • Cevap: Çünkü nağmeler ve paylaşımlar ancak hep beraber bir ağızdan yapılınca anlam kazanır.

11. Şair, “Sen öyle söylersin, ben böyle. / Bir bütünü oluşturmuyor muyuz / Başka başka ses versek de?” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?

 • CevapHerkesin görüşüne yaşamına ve tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söylemiştir.

12. Şiir, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.

 • CevapOldu. Çünkü eskiden yalnızlığın güzel bir şey olduğunu düşünürdüm. Şimdi ise yalnızlığın kimi zaman mutsuzluğa sebep olacağını düşünmekteyim.

13. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

 • CevapEvet etkileyici buldum. Çünkü şiir beni duygudan duyguya sürükledi.

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

 • CevapBirlik ve beraberliğin öneminden bahsetmektedir.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

 • Cevapİnsanlara birlik ve beraberliğin önemini anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

 • CevapBirlik ve beraberliğin önemi.

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Birlikte” başlığını kullanmış olabilir?

 • CevapÇünkü birlik ve beraberliğin öneminden bahsetmektedir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • CevapUygun. Çünkü birlikte olmak ile birlik ve beraberlik vurgulanmak istenmiştir.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

 • CevapBERABER NEFES ALMAK

10. ETKİNLİK

a. Öğretmeninizin CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirdiği “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkıyı di-züstü bilgisayardan dinleyiniz. Şarkının size hissettirdiklerini anlatınız.

 • CevapBu şarkıyı dinleyip yorumlarınızı yapmalısınız.

b. Aşağıda, “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkının sözleri yer almaktadır. Şarkının sözlerini okuyunuz. ” ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı ile ‘Birlikte’ adlı şiir, verdikleri mesajlar bakımından birbirine benzemektedir.” diyen birinin düşüncesine katılıp katılmadığınızı açıklayınız.

 • CevapHayat bayram olacaksa bunun yolu paylaşmaktan geçecektir. Bunun için de insanların birlik ve beraberliği öğrenmeleri gerekmektedir.

11. ETKİNLİK

Bu bölümde, yaratıcı konuşma yöntemiyle konuşma etkinliği gerçekleştireceksiniz. Bunun için sınıftan bir arkadaşınızın Alexis Carel’a (Aleksis Kerıl) ait “İnsanlar; sosyal bir bina meydana getirmek için birbirleriyle kenetlenen, birbirine destek olan, yapı taşları gibi olmalıdırlar.” özdeyişiyle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklamasını sağlayınız. İkinci sırada konuşacak arkadaşınızdan, ilk sırada konuşan arkadaşının sözlerinden hareketle, onun sözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmayı devam ettirmesini isteyiniz. Üçüncü sırada konuşacak arkadaşınıza da ikinci sırada konuşan arkadaşının sözlerinden hareketle, onun sözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmayı devam ettirmesini söyleyiniz. Bu yöntemi izleyerek konuşma etkinliğini sınıftaki diğer arkadaşlarınızla devam ettiriniz.

 • CevapBu etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla yapmalısınız.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “birlik ve beraberliğin önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazı, bilgilendirici bir yazı mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yazınız. Gerekirse başka kâğıtlar da kullanınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapılacak bir etkinlik için gruplara ayrılınız. Grubunuzda iş bölümü yaparak “Okuma” bölümünde yapılacak etkinlikte kullanılmak üzere boya kalemleri ve A3 ebadında birkaç kâğıt getiriniz. 

5 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir