5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148

5. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Bilinçli Tüketici Metni Cevapları

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 143 Cevabı

HAZIRLIK

1. Ailenizle alışveriş yaparken aldığınız ürünün fiş veya faturasını almaya özen gösteriyor musunuz? Neden?

 • Cevap: Evet gösteriyoruz. Çünkü aldığımız üründe bir hata veya yanlışlık varsa daha sonra fark ettiğimizde haklarımızı koruyabilmek adına fiş veya fatura almaktayız.

2. Aldığınız ürünün hatalı çıkması durumunda neler yaparsınız?

 • Cevap: Hemen aldığım yere faturamla başvurarak hatalı ürün hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını isterim.

3. Kantinden yiyecek ve içecek alırken ürünün son kullanma tarihine bakar mısınız? Neden?

 • Cevap: Kesinlikle bakarım. Çünkü haberlerde hep görüyorum. Bu tür gıdalarla beslenenler ciddi zehirlenmeler yaşamaktalar. Bu yüzden sağlığımı korumak için her zaman ürünlerin son kullanım tarihlerine bakarım.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Sor bir kendine:
İhtiyaçlarımız ne?
İsteklerimiz sonsuz,


Dünyanın kaynağı ne?
Beslen, barın ve giyin;
Eğitim, sağlık ve oyun;
Sınırsız sanma suyun;
Bilinçli tüketici olun.
Temel gereksinimin,
Yasal haklan bilin,
Yeterli ve dengeli,
Sağlıklı gıda yiyin.
Al eline kalemi,
Yap ihtiyaç listeni.
Hem tutumlu verimli,
Kaynağı tüketmeli.
Reklamlar izlenmeli,
Hayal gerçek gözetmeli.
Son kullanma tarihine,
Çok dikkat etmeli.
Hesabını bilmeli,
Zor günleri görmeli.
Değer verip emeğe,
Savurgan olmamalı.

1. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 144 Cevabı

a) Şiirde geçen bazı kelimelerin anlamlan verilmiştir. Anlamlarından hareketle bu kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri örnekteki gibi işaretleyiniz.

1. Eksikliği duyulan şey. (ihtiyaç)
2. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. (bilinç)
3. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun. (yasal)
4. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse. (tüketici)
5. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, besin. (gıda)
6. Aşırı harcamalardan kaçman, idareli. (tutumlu)
7. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. (emek)

b) Anlamını belirlediğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

İhtiyaç sahiplerine ulaşıldı.
Bilinçli vatandaş olmak gerekir.
Yasal haklarımı kullanmıştık.
Tüketici haklarını iyi bilmemiz gerekmektedir.
Bazı gıdalar hemen bozuluyor.
Tutumlu olmak için israftan kaçınmamız gerekmektedir.
Emek vermeden yemek olmaz.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.

• ihtiyaç : gereksinim
• tutumsuz: savurgan
• sonsuz: ebedi
• bilinçli: şuurlu

 • Cevap:

3. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 145 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şair kendimize hangi sorulan sormamızı istiyor?

 • Cevap: İhtiyaçlarımızın ne olduğu ve Dünya’nın kaynağının ne olduğunu kendimize sormamız gerektiğini söylemektedir.

2) Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Suyu sınırsız sanmamamız gerektiğini söylemektedir.

3) Şair bizden neler yapmamızı istiyor?

 • Cevap: Bilinçli tüketici olmamızı, sağlıklı gıda yememizi, kaynakları verimli tutumlu tüketmemizi, son kullanma tarihlerine dikkat etmemizi istemektedir.

4) Şiirde geçen “savurgan olmamalı” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Tutumlu olmamız gerektiğini anlamaktayım. Bilinçli tüketici olarak israftan kaçınmamız gerektiğini çıkarmaktayım.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklan okuduğunuz şiire göre doldurunuz.

 • Cevap:

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dörtlüğü okuyunuz. Şairin bu dörtlükte vermek istediği mesaj nedir? Söyleyiniz.
Hesabını bilmeli,
Zor günleri görmeli.


Değer verip emeğe,
Savurgan olmamalı.

 • Cevap: Savurgan olmamamız gerektiği, bunun için de hesabımızı bilmemiz zor günleri önceden düşünmemiz gerektiği.

b) Aşağıdaki atasözlerinden bu şiirin dörtlüğüyle ilgili olanları işaretleyiniz.


Ak akçe kara gün içindir. (x)
El elden üstündür. ()
Komşu komşunun külüne muhtaçtır. ()
Sakla samanı gelir zamanı. (x)
Dost ile ye iç alışveriş etme. ()
Güvenme varlığa, düşersin darlığa. (x)
Bin bilsen de bir bilene danış. ()
Ağaç yaprağıyla gürler. ()
Ayağını yorganına göre uzat. (x)
İşten artmaz, dişten artar. (x)

 • Cevap:

6. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 146 Cevabı

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bilinçli tüketici davranışı olan görselleri işaretleyiniz.

 • Cevap:

b) Aşağıda verilen davranışlardan bilinçli tüketiciye ait olanları işaretleyiniz. 

Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlarım. (X)
Alışverişte istediğim her şeyi alırım. ()
Satın aldığım ürünün üretim tarihine bakmam. ()
Satın alacağım ürünün son kullanma tarihine bakarım. (X)
En pahalı ürünü almaya çalışırım. ()
Satın aldığım ürünün iade koşullarını bilirim. (X)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Bu karikatürde verilmek istenen mesaj sizce nedir? Yazınız.

 • Cevap: Alış veriş yaparken her şeyi değil ihtiyacımız olan şeyleri almamız gerektiği mesajı verilmektedir.

8. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 147 Cevabı

Bilinçli tüketicinin özelliklerini arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz.

Cevap:

Çok dikkatlidir.
Alacağı bir eşyaya  güvenli mi diye bir bakar!
TSE damgalı eşyaları alır!
Zararlı bir şey oldu mu almaz ve herkesi uyarır!
Eşyalar güvenli olmadığında gerekirse yöneticisine bir dilekçe yazar!
Haksızlık yapılırsa onu şikayet eder.

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki şikâyet dilekçesini okuyunuz.

b) Bir mağazadan ayakkabı aldınız. İlk giydiğiniz gün ayakkabınızın tabanının açıldığını fark ettiniz. Aldığınız ürünün iadesi ve mağazayı konuyla ilgili bilgilendirmek için örnekteki gibi mağazaya bir şikâyet dilekçesi yazınız.

 • Cevap:

10. ETKİNLİK

 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 148 Cevabı

a) Aşağıdaki cümlelerde eğik çizgi hangi amaçlarla kullanılmıştır? Yazınız.

Temel gereksinimin/Yasal hakları bilin/Yeterli ve dengeli/Sağlıklı gıda yiyin.

 • Cevap: Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur.

Evren Sokak No.: 9/5 Cebeci/Ankara

 • Cevap:   Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

28/12/1982 benim için yeni bir başlangıç olmuştu.

 • Cevap:  Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

-lık/-lik isimden isim yapan yapım ekidir.

 • Cevap: Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

tdk.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 • Cevap: Genel Ağ adreslerinde kullanılır.

b) Eğik çizginin kullanım amaçlarına uygun cümle örnekleri veriniz.

 • Cevap:

Anasayfa


-madan /-meden.
Altay Sokağı, Nu.: 21/6  Kurtuluş / ANKARA

11. ETKİNLİK

Tutumlu olma konusunda çevrenizi bilinçlendiricek bir broşür hazırlayınız. Broşürünüzde tutumlu olmakla ilgili deyim ve atasözlerine yer veriniz.

 • Cevap:

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz.

 • Cevap:

Kafeste doğan kuşlar, uçabilmenin bir hastalık olduğunu düşünür. Alejandro Jodorowsky
Bunca boş konuşan insanın arasında, dilsiz olmak engel değil, devrimdir.  Özdemir Asaf
Ben üç dil biliyorum. Üç dilden konuşup, üç dilden yazıyorum; Aşk, Barış ve Özgürlük! Diğer bütün dillere yabancı olduğum, bir sevda ülkesindenim. İsmail Şimşek
Gittiği en büyük uzaklık evinden işi olanlara; ne aşk, ne özgürlük, ne de barış anlatılabilirdi. Şükrü Erbaş

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 5. Tema Vatandaşlık Sayfa 143, 144, 145, 146, 147, 148 Bilinçli Tüketici Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

14 yorum yazılmış “5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir