10. Sınıf Tarih İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94

10. Sınıf Tarih ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Anadolu’nun İslamlaşması Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 4. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti  Sayfa 92 93, 94, 95  Anadolu’nun İslamlaşması Etkinlik Soruları ve Cevapları

Anadolu’nun İslamlaşması

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Ahmet Yesevi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Bayrâm-ı Veli gibi şahsiyetlerin Anadolu’nun kültürel yapısına katkıları hakkında neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

  • Cevap: Bu önemli şahsiyetler Türk-İslam dünyasının hoşgörü ve mütevazı bir şekilde yaşamasını öğretti. İşte bu nedenledir ki günümüzde bile Anadolu’da mezhep çatışmaları olmamakta ve insanlar birbirlerine karşı hoşgörülü bir şekilde yaklaşmaktadır. 

SÛFÎLER VE ÂLİMLERİN ÖĞRETİLERİNİN ANADOLU’NUN İSLAMLAŞMASINA ETKİLERİ

Anadolu’nun İslamlaşması, Türk ve İslam tarihinin en önemli olaylarından birini oluşturmaktadır. Anadolu’nun İslamlaşması bir dönemde meydana gelmiş ve kısa süre içinde sona ermiş bir olgu değildir.
XI. yüzyıl başlarında Horasan Bölgesi’nde siyasi birlik kuran Selçuklular, Anadolu’ya Çağrı Bey önderliğinde akınlarda bulundular. 1071 Malazgirt Zaferi’yle de Anadolu kapıları Müslüman Türklere tamamen açıldı. Bundan sonra Türkmenler sadece akın için değil, yerleşme amacıyla Anadolu’ya geçmeye başladı. Diğer yanda Büyük Selçuklu Devleti’nin Türkmenleri Anadolu’ya iskân etme siyaseti de bu yerleşmeye uygun zemin hazırladı. Bunun sonucunda Oğuz boylarına mensup kalabalık Türkmen kitleleri Türkistan, Horasan ve Azerbaycan taraflarından gelerek Anadolu’ya yerleşmeye başladı.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

Hoca Ahmet Yesevi, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Hacı Bektâş-ı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre ve Hacı Bayrâm-ı Veli düşünceleriyle insanları nasıl etkilemiş olabilirler? Sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

  • Cevap: Tasavvuf ehli olan bu önemli şahsiyetler fikirleri ve dünyaya bakış açılarıyla insanların hoşgörülü, imanlı, mütevazi, anlayışlı, temiz ahlaklı olmasını öğretmiştir. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir