6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Milli Kültürümüz Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197, Kara Tren Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kara Tren Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 192 Cevabı

1. Eskiden kullanılan ulaşım araçları ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapGeçmişte ulaşımda genellikle at ve eşek gibi yük hayvanları kullanıldı. Daha sonra atın arkasına tekerlekli bir bölüm bağlandı ve at arabaları ortaya çıktı. Denizde sadece insanların kürek çekmesiyle ilerleyen sandal ve gemiler vardı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte demiryolları ulaşımında buharlı ve kömürle çalışan trenler kullanıldı. Ayrıca ilk uçaklar tek pervaneli olarak yapıldı.

2. Metnin başlık ve görselinden hareketle konusunu tahmin ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapMetin “Kara Tren” adlı türkümüzden bahsediyor olabilir.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 193 Cevabı

A) Türküyü dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

 • UFUK: Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.
 • LEVAZIM: Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler.
 • AKIBET: Bir iş veya durumun sonu, sonuç.
 • FERSİZ:  Donuk, cansız.
 • AĞIT: Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi.

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız. 

 1. Onu her sabah penceresinden ufka bakarken buluyorum.
 2. Ne yazık ki akıbeti hakkında bilgimiz yok.
 3. Olanları öğrendiği fersiz gözlerinden belliydi.

2. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin hikâyesinde hasret duyulan kişi kimdir?

 • Cevap: Babadır.

2. Dinlediğiniz türkünün hikâyesinde Osmanlı Devleti nasıl bir durumda anlatılmaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap: Birçok cephede mücadele veren, asker ve mühimmat eksiği bulunan, yapılan savaşlarda büyük kayıpların verildiği, insanların üzgün ve çaresiz oldukları durumu anlatılmaktadır.

3. “Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.

 • Cevap: O dönemdeki trenlerin rengi karadır. Yine o dönem mektuplar, gazeteler, haberler trenlerle taşınmaktadır. Savaş döneminde o trenlerle gelen ölüm haberleri nedeniyle kara trenlerin kara haber getirmesi düşüncesi vardır.

B) Dinlediğiniz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

 • Cevap

1- “Kara Tren” türküsünün söz yazarı ve bestekarı kimdir?
2- Savaş zamanında en çok neye veya kime ihtiyaç duyulmaktadır?

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 194 Cevabı

Öğretmeninizin dinleteceği bir türküden hareketle bu türkünün hikâyesini kurgulayarak aşağıya yazınız.

Burçak Tarlası Türküsünün Hikayesi

Niksar köylerinden (S…)’li bir genç askere çağrılır ve İstanbul’a sevkedilir. Niksar’lı genç, sıhhatli, yanık yüzlü, esmer ve uzun kirpikli temiz bir Anadolu çocuğudur. İstanbul’da hafta izinini geçirdiği sıralarda genç ve aşık bir bayanla göz göze geliyor. O vakit ince peçe giyen kız, bu zarif delikanlıya karşı alâka duyuyor. Zeki Niksar’lı, kızın hem kendisini sevdiğini, hem de zengin olduğunu kolaylıkla anlıyor. Karşılaşmalar ilerledikçe konuşmaların konusu da genişliyor. Bu arada delikanlı, kıza kendisinin de zengin olduğunu, çiftlik, sürü ve emlak sahibi bulunduğunu mütevazi bir dille bildiriyor ve bu zenginlik bahsi üzerinde fazla durmuyor. Nihayet gel zaman, git zaman iki gönül birleşiyor. Bayan, zengin babasını ikna ederek köylü ile beraber zengin ümitler ve yaldızlı hülyalarla vapura biniyor. Uzun bir yolculuktan sonra Samsun üzerinden Tokat’a, buradan da Niksar’a gidiyorlar. Tokat-Niksar yolunda asker, kızın hayal sükutuna uğramaması için bazı yalanlar söylüyor. Fakat yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Zengin kız, duvarları tezekli, iki gözlü toprak bir evin karanlık odasına inince hakikatin sert ve soğuk yüzüyle karşılaşmış oluyor. Ama gönül de vermiştir. Delikanlıyı da sevmiştir. Babasının ne de olsa sözünü kırmıştır. Aile şerefi vardır. İşte bunlar gence alâka göstermekte devam etmesini mümkün kılıyor. Köyde boş durmak olur mu? İki el bir baş içindir. Toprak kendine gönül veren, üzerine eken insanlara meyvesini verir. Gelin hanımın da çalışması lâzımdır. İlk olarak kaynanası ve görümcesiyle birlikte tarlaya iniyor.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki davranıştan hareketle bu davranışın kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatacağınız bir konuşma yapınız.

 • CevapGörselde el öpme geleneği anlatılmaktadır. El öpmek, küçüklerin büyüklerine olan saygısını ifade eden bir davranıştır. Bayram ve akraba ziyaretlerinde aile büyüklerinin ellerinin öpülmesi adettir. Bazen yaşı kendisinden küçük olsa da toplumca itibar gören saygın kişilerin elleri de öpüldüğü görülebilir. Bu bilgilere göre konuşmanızı siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK 

A) Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİ ANADOLU

 • Cevap: Anadolu Türkler tarafından yurt seçildiğinden beri burada pek çok devlet yıkılmış ve kurulmuştur. Bu durum sonucunda her devletin gelenek ve görenekleri birbirine karışmıştır. Günümüzde farklı kültürlerin birleşiminden meydana gelmiş bir kültür oluşmuştur. Anadolu’da kültür çeşitliliğinin temelinde bu vardır. Türklerin kültürüne olan bağlılığı da bu kültürün devamlı olarak genişlemesine neden olmaktadır. Anadolu kültürü, Anadolu’nun tek bir yerinde değil, her yerinde yaşanmaktadır. Türk kahvesi içmek için bir yere gitmemize gerek yoktur. Onu evde, iş yerinde, misafirlikte içebiliriz. Bu durum Anadolu kültürünün hayatın bir parçası olduğunun örneğidir.

B) Yazınızdaki yazım ve noktalama hataları ile anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri öğretmeninizin yardımıyla belirleyerek düzeltiniz.

 • Cevap

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 195 Cevabı

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kelimeleri ilgili başlıkların altına örnekteki gibi yerleştiriniz.

Çanakkale, kitaplık, annem, Türkçe, aslanağzı, çiçekçi, demiryolu, çantası, kapı, ilkbahar, Uşaklı, ağaçta.

Cevap

 • Basit Kelimeler: ağaçta, çantası kapı
 • Türemiş Kelimeler: kitaplık, Türkçe, çiçekçi, Uşaklı
 • Birleşik Kelimeler: Çanakkale, aslanağzı, demiryolu, ilkbahar

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 197 Cevabı

Yan sayfadaki haritada, ülkemizdeki demir yollarının bir bölümü ve demir yollarının geçtiği iller işaretlenmiştir.

A) Haritadaki illerin adlarını, kitabınızın sonundaki Türkiye haritasından yararlanarak harita üzerine yazınız.

 • Cevap

B) Bu haritaya göre, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1. Ankara’dan İzmir’e trenle gitmek isteyen bir kişi Eskişehir, Afyon ve Uşak illerinden geçmek zorundadır.
2. İstanbul’dan Sivas’a trenle yolculuk yapmak isteyen bir kişinin geçeceği üç il şunlardır: Bilecik, Ankara, Yozgat
3. Kars – Elâzığ arasında trenle yolculuk yapan bir kişi, Malatya’dan hemen önce Sivas ilinden geçmek zorundadır.
4. Gaziantep – İstanbul arasında trenle yolculuk yapan bir kişi Konya’dan sonra Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçmek zorundadır.
5. Ankara’dan Afyonkarahisar’a trenle gitmek isteyen ve Yüksek Hızlı Tren’e de binmek isteyen bir kişi hangi illerden geçmelidir? Kişinin kullanacağı yolu tarif ediniz. Tarifinizi yaparken “önce, sonra, daha sonra, ardından” gibi ifadeleri kullanmaya çalışınız. Ankara’da Yüksek Hızlı Tren’e binen kişi öncelikle Eskişehir’e gitmelidir. Daha sonra burada Standart Tren Hattı’nı kullanarak Afyonkarahisar’a gitmelidir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1. Sivas’ta yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?

 • Cevap: Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir

2. Konya’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Eylül 1919 tarihinde topladığı kongrenin binasını ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?

 • Cevap:  Ankara, Kırıkkale, Yozgat

3. Afyonkarahisar’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Elâzığ’ı görmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapabilir? 

 • Cevap: Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Malatya

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız çevrede en fazla ilgilenilen spor dalı ile ilgili araştırma yapınız.

 • Cevap: Yüzme sporu, birçok kaynağa göre, vücudun neredeyse tüm kaslarını çalıştırması nedeniyle, en yararlı sporlardan biri olarak kabul edilmektedir. Suya karşı uygulanan kuvvet ve direnç, bu kasların çalışmasındaki temel sebeptir. Yüzme sporu, tıpkı yürümek ve koşmak gibi, insan bedenine oldukça uygun ve doğal hareketlerle ilgili bir spordur.  Yüzme sporu, güç ve kondisyon odaklı olduğu için, insan vücudunun sınırlarının ne denli zorlanabileceği ve gelişebileceği hakkında da yol gösterici özelliktedir.

 

69 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197”

   1. Valla ben bu uygulama ile ödevimi güzelce yaptım anlayan anlar zaten. Bok falan demeyin bence (!! Tavsiye!!) (197 tamamlandı) 😀😀😀

 1. ya siz kucuk seyleri coooooooooooook buyutuyorsunuz farkinda misiniz cocuklar gibi davraniyorsunuz

 2. bebekler🤣😃😄😅😂😁😀😉😊😄😃🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣hahahahahahahahah!

Berat için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir