5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 309

5. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 309 Cevapları

5. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite 3. Bölüm Geometrik Cisimler Sayfa 309 Soruları ve Cevapları  

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 309 Cevabı 2018 – 2019

Aşağıdaki izometrik kâğıda bir dikdörtgenler prizması çiziniz.

b) Açınımı verilen prizmanın tabanları kare ve yan yüzleri birer dikdörtgen olduğundan bu cisim bir kare prizmadır.

Aşağıdaki izometrik kâğıda bir kare prizma çiziniz.

c) Açınımı verilen prizmanın tüm yüzleri aynı karelerden oluştuğundan bu cisim bir küptür.

Aşağıdaki izometrik kâğıda bir küp çiziniz.

 • Cevap

 

6. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 310

6. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “6. Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Aygün KÜÇÜKKELEŞ Şeref AKTAŞ tarafından 363 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erman BİLİNGEN tarafından yapılmış.

6. Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

5. Aşağıda hacimleri verilen her bir dikdörtgenler prizmasında, bilinmeyen ayrıt uzunluğunu bulunuz. Ayrıtlarının uzunluklarına uygun olarak prizmaların adını yazınız ve tabloyu tamamlayınız.

6. Aynı hacme sahip küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması oluşturunuz. Her birinin boyutlarını yazınız.

7. Hacmi 40 birimküp olan bir prizmanın olası tüm boyutlarını yazınız.

8. Yanda verilen prizmaların hacimlerini hesaplayarak sonuçlarını karşılaştırınız.

9. Bir dikdörtgenler prizmasının uzun kenarı 10 birim, kısa kenarı 5 birim ve yüksekliği 2 birimdir.
a. Bu prizmanın taban uzunluğu 3 katına çıkarılırsa hacmi ne kadar değişir?
b. Bu prizmanın hem uzunluğu hem de genişliği 3 katına çıkarılırsa hacmi ne kadar değişir?
c. Üç boyutu da 3 katına çıkarılırsa hacmi ne kadar değişir?

10. Bir fabrika sahibi, ürettiği küpleri koymak için karton kutu siparişi veriyor. Karton kutunun ve içine koyulacak küpün ölçüleri, yandaki şekilde verilmiştir.
Buna göre büyük kutunun, küplerden kaç tanesi ile dolacağını tahmin ediniz ve tahmin stratejisini kısaca açıklayınız. Kutunun içini dolduracak küp sayısını hesaplayarak sonucu tahmininizle karşılaştırınız.

6. Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevabı6. Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevabı

 

8. Sınıf Matematik Kök-e Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 310

8. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevabı

8. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Araç ve Gereçler: karton, makas, ip, iğne.
Dörder kişilik gruplar oluşturunuz.
1) Grup olarak belirlediğiniz bir çokgen şeklini kartona çiziniz. Çizdiğiniz şekli kenarları boyunca keserek çıkarınız. Eşit uzunluktaki ipleri aşağıdaki gibi bu çokgenin köşelerine bağlayınız. ipleri gergin tutarak düğümleyiniz.
2) Benzer çalışmayı farklı çokgenler için de yapınız.

8. Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevabı

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 310

5. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 310 Cevapları

5. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite 3. Bölüm Geometrik Cisimler Sayfa 310 Soruları ve Cevapları  

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 310 Cevabı 2017 – 2018 

2) Aşağıda verilen şekillerden prizma açınımı olanların başına ‘‘ ” işareti, olmayanların başına ‘‘X’’ işareti koyunuz.

3) Aşağıdaki geometrik cisimlerin yüzey alanlarını hesaplayınız.

 • Cevap:

 

9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 311

9. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevabı

Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olan kitaplardan biri “9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Bu matematik kitabı gerek düzenleme gerekse de içerik anlatımı olarak yeterli bir ders kitabı olmuş. Kitaptaki konular her öğrencinin kolaylıkla anlayabileceği şekilde görsellerle süslenmiş.

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra daha sonra yanıtlar detaylı çözümleri ile siz öğrencilerimiz için hazırlandı.

SORULAR

GeoGebra programını kullanarak bir eşkenar içerisinde bir noktadan kenarlara dikmeler çizip bu dikmelerin uzunlukları toplamı ile üçgenin yüksekliğinin uzunluğunu bulup karşılaştırınız.

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevabı

8. Sınıf Matematik Kök-e Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 311

8. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Matematik Kök-e Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 311

Aşağıdaki konilerin temel elemanlarını belirleyiniz.

 • Cevap:

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevabı

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 311

5. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 311 Cevapları

5. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite 3. Bölüm Uzunluk ve Zaman Ölçme, Alan Ölçme, Geometrik Cisimler Sayfa 311 Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları  

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 311 Cevabı 2017 – 2018 

1) 100 kilometrede bir mola veren bir otobüs şoförü 5. molasına 375 m kala durmak zorunda kalmıştır. Buna göre aldığı yol kaç metredir?
A) 500 375 B) 499 625 C) 400 375 D) 125 000

 • Cevap: B

2) Yanda verilen kare şeklindeki bahçe üçgen, yamuk ve dikdörtgen biçiminde üç bölüme ayrılmıştır. Bu bahçenin iç bölümleri iki sıra, çevresi üç sıra telle çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel kullanılır?

A) 880 B) 1760 C) 2360 D) 2640

 • Cevap: C

3) Bir okulda her 40 dakikalık dersin sonunda 10 dakika teneffüs yapılmaktadır. Bu okulda ilk ders saat 7.50’de başladığına göre öğrenciler 6. dersten çıktığında saat kaçı gösterir?

A) 12.30 B) 12.40 C) 12.50 D) 13.00

 • Cevap: B

4) Ali Bey, havalimanından saat 14.00’te kalkacak uçağa yetişecektir. Yolcuların uçağın kalkış saatinden 1 saat önce havalimanında olması gerekmektedir. Evi havalimanına 1 saat 45 dakikalık mesafede olan Ali Bey, en geç saat kaçta evden çıkmalıdır?

A) 10.30 B) 10.55 C) 11.15 D) 11.45

 • Cevap: C

5) Alanı 30 cm2 ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?

A) 13 B) 15 C) 18 D) 22

 • Cevap: D

 

9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 312

9. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Matematik Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 312

ABC nde [BA] JL [AC], [AH] 1 [BC], | AH | = 273 cm,
|HC| -| BH| = 1 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?

ABC nde [BA] 1 [AC], [KD] 1 [BC], [LE] 1 [BC],
|AB| = 3 |KB|, |AC| = 3■ |LC|, |BD| = 2 cm ve | EC | = 3 cm olduğuna göre | AB | kaç santimetredir?

ABCD dikdörtgeninde [DK] 1 [AC], [BL] 1 [AC],
|AK| = 3 cm ve | KL | = 6 cm olduğuna göre |BC | kaç santimetredir?

ABC nde [BA] 1 [AC], [AH] 1 [BC], |BD| = | DC |,
| AH | = 4 cm ve | AC | = 475 cm olduğuna göre |AD | kaç santimetredir?

ABC ve ADC üçgenlerinde [AD] 1 [DC], [AB] 1 [BC],
[DK] 1 [AC], [BL] 1 [AC],
|DK| = 711 cm, |AK| = 2 cm ve |KL| = 4 cm olduğuna göre | LB | kaç santimetredir?

 • Cevap:

9. Sınıf Eksen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 312 Cevabı

8. Sınıf Matematik Kök-e Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 312

8. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Matematik Kök-e Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 312

Araç ve Gereç: kareli kâğıt, cetvel, pergel, makas, yapıştırıcı
• Kareli kâğıt üzerine yarıçapı 10 cm olan bir daire çiziniz.
• Dairenin yarısını keserek ayırınız.
S Yarım daireyi yarı çapları boyunca birleştirerek yuvarlayınız.
S Oluşan cismi kareli kâğıt üzerine koyarak dairenin kenarlarından çiziniz.
• Çizdiğiniz daireyi kesiniz.

v” Daire ile cismi birleştirerek yapıştırınız. y’ Hangi cismi elde ettiniz.

Aşağıda ayrıtları verilen dik konilerin açınımlarını çiziniz.

 • Cevap:

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 312 Cevabı

5. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 312

5. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 5. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 312 Cevapları

5. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite 3. Bölüm Geometrik Cisimler Sayfa 312 Soruları ve Cevapları  

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 312 Cevabı 2018 – 2019

1) Verilen izometrik kâğıt üzerine birer dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küp çizerek yüzey alanlarını hesaplayınız.

 • Cevap