8. Sınıf Matematik Kök-e Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

8. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Matematik Kök-e Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

Yanda, Topkapı Sarayında bulunan bir çini verilmiştir. Çinide kullanılan dönüşümleri belirleyiniz.

1. Yandaki süslemede kullanılan düzlemsel şekillerde hangi dönüşümlerin kullanıldığını bulunuz.

 • Cevap:

8. Sınıf Kök-e Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 276 Cevabı

8. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

8. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

5. Yanda açınımı verilen dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz (π = 3,14 alınız.).

6. Yan yüzey alanı 168 br2 ve yarıçapı 14 br olan dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz (tt = 3 alınız.).

7. Yanda verilen I. silindirin yan yüzey alanının II. silindirin yan yüzey alanına oranını bulunuz.

8. Yanda verilen i silindirin yan yüzey alanının, II. silindirin yan yüzey alanına oranını bulunuz.

9, Aşağıda verilen şekillerden hangisi dik dairesel silindirin açınımı değildir?

 • Cevap:

8. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 276 Cevabı

 

6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

6. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları (2.Kitap) Sayfa 276 Cevabı

SORULAR

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgensel bölgelerin alanlarını hesaplayınız.

Alanı 32 cm2 ve kenar uzunlukları doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgensel bölge çizilebilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Aşağıda verilen A noktasından d doğrusuna gönye yardımıyla dik çiziniz.

Aşağıda verilen uzunlukları istenen birimlere çeviriniz.

a) 2 km =…………..m b) 5 m =……………..cm
c) 100 mm =……..cm ç) 42 000 m =………km

 • Cevap: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 276 Cevabı 2018-2019

3. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

3. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 3. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

3. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 276 Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 276 Cevapları” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Metre …………………… ölçü birimidir.
Metreden küçük olan uzunluklar …………………………….. ile ölçülür.
Bir metre, …………………. santimetredir.
Şehirler arası yol ölçümlerinde …………………………. kullanırız.
Bir nesnenin veya şeklin bütün kenar uzunluklarının toplamı ………………… uzunluğunu
Litre ………… ölçme birimidir.

Aşağıda verilen ölçme birimlerini ait oldukları bölümler ile eşleştiriniz.

Aşağıdaki uzunlukları cm cinsinden yazınız.

Aşağıda cm cinsinden verilen uzunlukları m ve cm cinsinden yazınız.

 • Cevap3. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 276 Cevapları

 

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık 8. Bilim ve Teklonoji Sayfa 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 Patent Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Patent Metni Cevapları 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 270 Cevabı

Metne Hazırlanalım

Buluş sahiplerinin buluşları üzerindeki hakları nasıl korunabilir? ^ Türk Patent ve Marka Kurumunun görevleri nelerdir?

 • Cevap: Buluşlarını tescil ettirirlerse yani buluşlarının kendilerine ait olduğunu belirten patent belgesini alırlarsa. Türk Patent ve Marka Kurumu adını almıştır. Görevleri:
 • Kanunlarla koruma altına alınmış sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,Lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,

  Lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek,

  Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,

  Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

  Türkiye’yi sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

Konuşalım

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Verilen soruları cevaplayıp buluşlar ve kişilerin buluşları ile ilgili hakları üzerine arkadaşlarınızla konuşunuz.

Yerli patent başvurusunu artırmak için başka hangi çalışmalar yapılabilir? Bu yarışma sizce amacına ulaşır mı?

 • CevapYarışmalar düzenlenebilir, bu yarışmalarda dereceye girenlere önemli ödüller ve buluşlarını geliştirme şansı verilebilir. Bizce bu yarışmalar eğer ki yarışmacıların ilgisini çekebilirse ve de yarışmacılara buluşlarını gerçekleştirme imkanı ve güveni sağlarsa amacına ulaşabilir. 

Üniversitelerin tüm bölüm ve kademelerinden başvuru yapılabilmesi sizce neyin göstergesidir?

 • CevapÜlke eğitiminin her aşamasında eğitim gören herkesin katılımının sağlanması ve buluş ya da düşünmenin eğitimin her kademesine ulaşması hedeflenmiştir. 

Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

 • CevapBence yeterli değildir. Çünkü yarışmacıların buluşlarını hayata geçireceklerinin garantisinin verilmesi gerekir ki daha azimle çalışabilsinler.

Siz bu yarışmaya katılsaydınız nasıl bir buluş yapardınız?

 • CevapBen bu yarışmaya katılsaydım, dünyanın her yerinde ateş alabilecek bir silahı engelleyebilecek bir önleyici sistem geliştirmek isterdim ki savaşlar son bulsun. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 271 Cevabı

İzleyelim

“Patent” videosunu izleyiniz. Aşağıda belirtilen sürelerde videoyu durdurup, soruları cevaplayarak olayların gelişimiyle ilgili tahminlerde bulununuz.

2 dk 33 sn

Sizce çocuklar patent konusunu arkadaşlarına nasıl anlatabilirler?

 • Cevap: Kendi düşüncelerini bir çizgi film çekerek ya da video halinde anlatma yoluna gidebilirler. 

3 dk 31 sn

Çocuk gazetelere niçin bakıyor olabilir?

 • Cevap: Gazetelere değil de gazetelerin konulduğu raflara bakmaktadır. Çünkü bu rafların yağmurda otomatik olarak örtülebileceği bir proje geliştirmek istemektedir. 

6 dk 36 sn

Tekin’i takip eden adamlar kim olabilir?

 • CevapOnun bu projesini çalmak veya taklit etmek isteyen hırsızlardır. 

7 dk 42 sn

Tekin’in elindeki kutuda ne olabilir?

 • Cevap: Elindeki kutuda yapmış olduğu buluşun bir prototipi yani küçük bir modeli vardır. 

10 dk

Sizce taksi şoförü patent konusunu niçin bu kadar merak ediyor?

 • Cevap: Çünkü Tekin’den önce patenti alarak bu buluş üzerinden çok zengin olmayı amaçlamaktadır.

11 dk 25 sn

Çocuklara yapılacak olan sürpriz ne olabilir?

 • CevapÇocuklara üzerinde patent kelimesinin harflerinin olduğu birer tişört hediye edilmiştir. 

Söz Varlığım

Aşağıda verilen kelimeleri ve anlamlarını okuyunuz. Anlamı doğru verilen kelimelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış verilenlere ise “Y” yazınız. Anlamı yanlış verilen kelimelerin doğru anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız.

basşvurmak: Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek.

 • CevapD

yöntem: Yöneltme işi, çekip çevirme, idare.

 • CevapY

uzman: Hiçbir konuda bilgi, görüş ve becerisi olmayan kişi.

 • CevapY

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 272 Cevabı

Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Ben arşivinizi çok sevdim.

 • Tahminim: Evrakların depolanması belgelerin saklanması
 • Sözlük anlamı: belgelerin  ve belge  değeri taşıyan şeylerin saklandığı, korunduğu ve yararlanmaya sunulduğu yer.

Buluşlara ait bilgilerin tescillendikten sonra kamuya sunulması, toplumdaki herkesle paylaşılması yeni buluşların yapılması için çok teşvik edici oluyor.

 • Tahminim: bir buluşu kendi adına onaylatma
 • Sözlük anlamı: bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

Çünkü buluşu yapan kişi haklarını devretmiş olabilir.

 • Tahminim: bir şeyi bir başkasının üstüne geçirme, ona verme
 • Sözlük anlamı:devretmek eylemi.

Çocuklar, sloganımızı hatırlıyor musunuz?

 • Tahminim: Her hangi bir konuda insanların dikkatini çekmek uğruna söylenen amaç cümlesi.
 • Sözlük anlamı: bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz.

Patent çok özel bir belgedir, buluş sahibinin bütün haklarını korur.

 • Tahminim: Herhangi bir buluşun isme tescillenmesi olayı
 • Sözlük anlamı: bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 273 Cevabı

İzleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Patent” videosuna göre cevaplayınız.

1. Çocukların gezmeye gittikleri kurumun adı nedir? Günümüzde bu kurum hangi adı taşıyor?

 • CevapTürk Patent Enstitüsü bugünkü adı ise  Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. 

2. Çocukların enstitüde dikkatlerini çeken buluşlar nelerdir?

 • Cevap: Su kaynaklarının israfını önleme, enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma ve doğanın dengesini koruma ile ilgili buluşlar dikkatlerini çekmiştir. 

3. Tekin’in gazete raflarıyla ilgili söyledikleri bakkal sahibinin dikkatini çekiyor mu? Niçin?

 • CevapÇok fazla çekmemiştir. Çünkü Tekin’i başından savmaya çalışmaktadır. 

4. Tekin’in yapmayı düşündüğü buluş nedir?

 • Cevap: Yağmurda otomatik olarak üstü örtülecek gazete rafları üretmek. 

5. Nedim, Tekin’e niçin “mucit çocuk” diye sesleniyor?

 • CevapÇünkü Tekin’in daha önce olmayan bir şeyi icat etmek istemesinden dolayı icat edene mucit denmesinden dolayıdır. 

6. Nedim’e göre buluş yapmak için ne gerekiyor?

 • CevapÇok çalışmak, araştırmak ve üzerinde uzun süre düşünmek gerekmektedir.

7. Nedim “Etrafımızda o kadar çok buluş var ki yenisini yapmak bence imkânsız. O yüzden de çalışmak bence çok gereksiz.” diyor.

Nedim’in bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Bence haksız çünkü insan düşüncesinin ucu bucağı yoktur, insan hayal ettiği müddetçe yaşar ve her saniye yepyeni bir şeyi düşünerek önceden var olmuş bir çok şeyi geliştirebilir yeniden icat edebilir. 

8. Arkadaşları Tekin’i kurtarmak için ne yapıyorlar? Başarılı oluyorlar mı?

 • CevapHemen birbirlerine haber ederek toplanarak Tekin’in bu zor zamanında yanında olmuşlardır. 

Düşünceyi Geliştirmenin Yollan

İzlediğiniz metinden verilen aşağıdaki bölümde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap:

Bu bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu: (Örnekleme)
Çünkü: (anlatılan konuyla ilgili bir örnekten hareketle yazı oluşturulmuştur. )

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

Konu: İcat yapmak ve icat için alınacak patentin önemi. 

Ana Fikir: Buluş yapmanın önemi

Hedef Kitlesi Kim ?

Aşağıda verilen programın hedef kitlesini işaretleyerek belirleyiniz.

Çizgi filmlerin hedef kitlesi kimlerdir?

 • CevapHedef kitlesi genel olarak çocuklardır. 

Peki, izlediğiniz “Patent” adlı videonun hedef kitlesi kimdir? Bu videonun hazırlanma amacı nedir?

 • CevapBu videonun hedef kitlesi öncelikle öğrenciler olmak üzere kimler izlerse izlesin bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 274 Cevabı

Tutarlı mı?

İzlediğiniz videonun başında verilen “patent” kavramıyla igili bilgiler ile çizgi filmde verilen bilgiler tutarlı mıdır? Yazınız.

 • Cevap: Tutarlıdır. Çünkü o bilgilere göre videoda olaylar gelişmiştir. 

Canlandıralım

Patent” adlı videodaki rolleri paylaşarak izlediğiniz hikâyeyi sınıfta canlandırınız. Canlandırma yaparken karakterlerin kişilik özelliklerini göz önünde bulundurunuz.

Patent Almanın Önemi

“Patent” adlı videoda izlediklerinizden ve öğrendiklerinizden hareketle patent almanın önemini açıklayınız.

 • CevapEğer patent alınmazsa yapılan buluşa bir başkası sahip çıkabilir. Bu istenmeyen bir durumdur. Çünkü bütün emekler bir başkasının yararına elden uçup girmiş olabilir. Bundan dolayı bir buluşun veya icatın size ait olduğunu tescil etmeniz yani patentini almanız gerekir. 

Metinleri Karşılaştıralım

“Buluşa Doğru” metninde işlenen konu ve örneklerle “Patent” videosundakileri karşılaştırınız.

Buluşa Doğu: İki metinde de buluş yapmanın öneminden ve patent almanın gerekliliğinden bahsedilmiştir. Bunun yanında buluşun ne olduğu hangi durumlarda bir buluşa patent alınabileceği gibi konularda da izleyen ve okuyanlara bilgi verilmektedir. 

Patent:

İzlediğimizi Özetleyelim

İzlediğiniz videodaki olayları özetleyiniz.

 • CevapBir grup öğrencinin Türk Patent Enstitüsünü ziyareti sonrasında insanlara patent almanın önemini anlatmak amacıyla çekilecek bir videonun yazılarak çekilmesi, bu videonun kahramanı olan Tekin’in yapmış olduğu buluşa patent alırken başından geçen maceralar ve sonunda hangi yollardan geçerek buluşuna patent aldığı anlatılmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 275 Cevabı

Kızarmış Patates Kutusunun Bulunması

Aşağıda verilen görselden ve bilgilerden hareketle “Bir buluşun önemli ve başarılı sayılabilmesi için hangi kriterlere uyması gerekmektedir? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

 • CevapTeknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözüm getirmesi gerekir. Uygulanabilir ve kullanışlı olması gerekmektedir. tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi şeklinde de olabilir. 

Buluş nedir?

Patent dilinde bir buluş genellikle teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözümü olarak tanımlanır. Bu tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi de olabilir.

Patent nedir?

Bir patent; yeni olan, bir buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara devlet tarafından özel bir hak verir.

1971 yılında Birleşik Devletlerde verilen “Kızarmış Patates Kutusu” patenti, ürün patenti için önemli bir örnektir. Önemi, 45 yıl önceki bir buluşun günümüzde de kullanımının sürmesidir. Şekil 2’deki oklar yönünde parmaklarla bastırıldığı zaman alt yüzey içe doğru hareket ederek kilitlenmekte ve düz bir yüzeyde durabilen kutu şekli (Şekil-3 ve Şekil-4) oluşmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık Sayfa 276 Cevabı

Türkçelerini Kullanalım

Aşağıda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler ve bunlara TDK tarafından önerilen Türkçe karşılıklar verilmiştir. Bu kelimeler ile bunların doğru karşılıklarını eşleştiriniz.

 • patent:
 • prototip:
 • modern:
 • metot:

ilk örnek, model (prototip)

buluş belgesi (patent)

yöntem (metot)

çağdaş (modern)

Bir Patent Hikâyesi Yazalım

Bir patent hikâyesi de siz yazınız. Yazmaya başlamadan önce kullanacağınız anlatım biçimini belirleyiniz. Yukarıdaki etkinlikte belirlediğiniz kelimelere hikâyenizde yer veriniz.

 • CevapOtomobillerde kullanılan, “fasılalı cam silecekler”in icadı, Amerika’nın en pahalı icadı olarak görülüyor. “fasılalı”, sürekli devam etmeyen, arada durarak devam eden anlamına geliyor. Bu sileceklerin mucidi, 1927-2005 yılları arasında yaşamış, Amerikalı mühendis, Robert William Kearns.Kearns’ın bir filme de konu olmuş , oldukça ilginç bir yaşam öyküsü var. Kearns “hasılalı cam silecekler”i bulduktan ve yoğun uğraşları sonucu, istediği gibi çalıştırmayı başardıktan sonra, 1964 yılında, ürünün patentini aldı. Patenti aldıktan sonra, ünlü otomobil firmalarıyla görüşmeye başladı ve ürününü pazarlamaya çalıştı. Ürünü, Ford firmasına götürdüğünde, Ford bu fikri ve ürünü çok beğendi, Kearns’le bir anlaşma imzalayacaklarını, ürünü alacaklarını söylediler. Ancak bir süre sonra, Kearns’ı kandırdıkları ortaya çıktı. Asıl amaçları Kearns’ı aradan çıkartmak, silecekleri, otomobillerine kendi ürünleriymiş gibi yerleştirmekti. Bunu yaptılar da. 1969 yılında, Ford’un bütün modellerinde, bu silecekler kullanılmaya başlanmıştı.

 

3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 276

3. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 3. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Yeşilcanla Zararsız Teknoloji Metni Cevapları 

1. Bilgisayarı hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Anlatınız.

 • Cevap: Bilgisayarı en çok okul derslerimle ilgili araştırmalar yapmak ve onlarla ilgili yazılar hazırlamak ve yaptığım çalışmaları yazıcıdan çıktı almak için kullanıyorum.

2. Öğretmeninizin rehberliğinde eba adresinden “Yeşilay” tanıtım videosunu izleyiniz. Yeşilay’ın görevlerini söyleyiniz.

 • Cevap: Tanıtım videosu aşağıdadır, mutlaka izleyiniz.
Videolu Çözüm – Tıkla Abone Ol
 • Cevap: Bilgisayar ve telefon bağımlığı hakkında bilgi veren bir afiş. Yeşilcanla Zararsız Teknoloji Cevapları (3. Sınıf Türkçe)

1. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 279 Cevabı

a. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri, sözlüğünüzden bulunuz. Kelimelerin anlamlarını sesli olarak okuyunuz.

b. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerle defterinize cümleler yazınız. Bu cümlelerde anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerin altını çiziniz.

c. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını kelime defterinize not ediniz.

 • Cevap: Bu etkinliği bilmediğiniz kelimelere göre yapmalısınız.

2. ETKİNLİK 

Metnin konusu ve ana düşüncesi nedir? Yazınız.

 • Cevap:

Metnin konusu: Teknoloji bağımlılığının zararları ve bundan kurtulmanın yolları.
Ana düşüncesi: Teknolojiyi iyi yönde kullanmamız gerekir.

3. ETKİNLİK 

a. Okuduğunuz metnin türü nedir? Yazınız.

 • Cevap: Bilgilendirici bir metindir.

b. Okuduğunuz metni hikâye edici metin ve şiir türünden ayıran en önemli özellikler nelerdir? Söyleyiniz.

 • Cevap: “Metnin çeşitli bilgiler vermesi, kişi, olay ve zaman bilgisine yer verilmemesi” hikâye edici metin ve şiir türünden ayıran en önemli özelliklerdendir.

4. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 280 Cevabı

Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

“Bağımlılık” ne demektir?

 • Cevap: Bağımlılık, insanın bir şeye bağımlı olması, onsuz yaşayamaması, onsuz olduğunda aşırı mutsuz olmasıdır

Teknoloji bağımlılığının zararları nelerdir?

 • Cevap: Teknoloji bağımlılığı, vaktimizi boşa harcamamıza, aklımızın oyunlarda kalmasına, uykusuz kalıp derslerimize çalışamamıza neden oluyor.

Kendinizi bilgisayar bağımlılığından nasıl korursunuz?

 • Cevap: Kitap okuyarak, film izleyerek, dışarı çıkıp arkadaşlarımla oynayarak.

5. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen metinleri okuyunuz. Metinlerin iletileri nelerdir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Metinlerin iletileri, “Bilim şenliğine davettir.”

6. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 281 Cevabı

Bilgisayar ve tabletlerde karşılaştığınız sembollerden hangilerini tanıyorsunuz? Noktalı yerlere aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız.

 • Cevap

7. ETKİNLİK 

Teknolojinin bilinçli kullanıldığında yararlı olabileceğinden yola çıkarak sınıf arkadaşlarınızla televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin yararlarını/zararlarını tartışınız.

• Tartışmanız esnasında karşınızdakini saygıyla ve sabırla dinlemeye özen gösteriniz.

 • Cevap: Bilgisayarın yararları ve zararları hakkında bilgi vereceğiz.

Bilgisayarın yararları şu şekildedir:

 • Bilgisayar zaman, mekan ve mesafe tasarrufu sağlamaktadır.
 • Bilgisayar hızlı, kolay, güvenli ve pratik hizmetler sunmaktadır.
 • Ulaşım ve iletişim sistemlerinin gelişmesinde bilgisayar kullanılmaktadır.
 • Sağlık hizmetlerinin milyonlarca kişiye ulaşmasında bilgisayarlar kullanılmaktadır.
 • En ağır endüstriyel üretimlerin gerçekleşmesinde bilgisayarlar kullanılmaktadır.

Bilgisayarın zararları şu şekildedir:

 • Her teknolojik cihaz gibi bilgisayarlar da bağımlılık yapabilir.
 • Kişi dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği gibi durumların ihlal edilmesine fırsat oluşturmaktadır.
 • Sahtekarlık, dolandırıcılık, düzenbazlık gibi suçlara fırsat vermektedir.
 • Siber suçların yaşanmasıyla ülke savunma sistemlerinin de çökmesine neden olmaktadır.
 • İnsan sağlığını olumsuz etkilemekte ve ölümcül hastalıkların yaşanmasına da neden olmaktadır.

Bilgisayarlar olmazsa hayatımız çok zorlaşır. Fakat bilgisayarların da hayatımızda zorluk oluşturduğu durumlar vardır. Bu nedenle bilgisayarların sadece birer araç olduğunun farkında olmak ve kullanımını bir amaç haline getirmemek gerekir.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki tablolarda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını cümle içerisinde kullanınız. Kurduğunuz cümleleri defterinize yazınız.

Cevap:

 • “Kendime dizüstü bilgisayar alacağım.”
 • “Anneme, elektronik posta gönderdim.”
 • “İstediği oyunu bir türlü indiremedi.”

9. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 282 Cevabı

a. Hangi televizyon programlarını izliyorsunuz? Niçin?

 • Cevap: Animasyon, çizgi film ve belgeselleri izliyorum.

b. İzleyeceğiniz programları belirlerken akıllı işaretlerden yararlanıyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet, yararlanıyorum. Yaşıma uygun olmayan film ve belgeselleri izlemiyorum.

c. Aşağıda verilen akıllı işaretleri uygun anlamlarla eşleştiriniz.

 • Cevap

10. ETKİNLİK 

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 283 Cevabı

a. Bilgisayar kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Bilinçli bilgisayar kullanımı ile ilgili bir araştırma yapıp öğrendiklerinizi aşağıya yazınız.

 • Cevap: Bilgisayar kullanırken çok yakın mesafeden bilgisayara karşı oturulmamalıdır. Bilmediğimiz ve güvenilir olmayan siteleri girilmemelidir. Kişisel bilgilerimiz paylaşılmamalıdır.

b. Araştırmanızı öğretmeninizin uygun gördüğü bir derste sınıf arkadaşlarınıza sununuz. Sunumunuz sırasında uygun hitap ifadelerini ve beden dilinizi etkin kullanmaya özen gösteriniz.

11. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Okuduğunuz metinle ilgili duygu ve düşüncelerinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız.

 • Cevap: Metinde, bağımlılıktan bahsedilmiştir. Teknoloji bağımlılığının zararları ve bundan kurtulmanın yollarına değinilmiştir. Bu bakımdan faydalı bir metindir diyebiliriz.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dikey Yayıncılık 8. Bilim ve Teknoloji Sayfa 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 Yeşilcanla Zararsız Teknoloji Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Matematik Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 277

10. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Nesibe AYDIN, Ahmet CAMUS, Mutlu KAYA tarafından 322 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Bora SENGER tarafından yapılmış.

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

11. Tabanı dikdörtgen şeklinde olan bir mağazanın zemini “ 312. Şekil ”de gösterilen karolarla kaplanacaktır. Küçük gri karoların bir kenar uzunluğu 18 cm , kırmızı ve beyaz karoların bir kenar uzunluğu 45 cm dir.
a. Kırmızı renkle kaplanan bölgenin alanını bulunuz.
b. Gri ve beyaz renkle kaplanan bölgenin alanını bulunuz.
c. Küçük gri karolar yerleştirilirken büyük karolardan kesilen parçaların toplam alanını bulunuz.

12. “ 313. Şekil ” deki koordinat sisteminde verilen dörtgenin alanını bulunuz.
13. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın kenarlarından 25 cm sarkacak şekilde hazırlanan bir masa örtüsünün ortasına “ 314. Şekil ”deki gibi bir parça eklenecektir. Ek yapılacak parçanın köşeleri masanın kenarlarının orta noktasındadır. | AB | = 2 | BC | ve masa örtüsünün uzun kenarı 150 cm ise eklenen parçanın alanını ve çevresini bulunuz.

14. Köşelerinin koordinatları A ( 2, 1), B ( 7 , 4 ), C ( 10, 9 ), D ( 5, 6 ) olan ABCD dörtgeninin alanını bulunuz.
15. Uzunlukları 90 cm olan iki çıta ile “ 315. Şekil ” deki gibi bir uçurtma yapılacaktır.
[ AC ] ![ BD ] , | BO | = | OD | ve | OC | = 2 | AO | olmak üzere;
a. Kat yerlerini ihmal ederek uçurtmayı kaplamak için kullanılacak malzemenin alanını bulunuz.
b. Düğüm yerlerini ihmal ederek uçurtmayı çevrelemek için kullanılacak ipin uzunluğunu bulunuz.

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı

 

9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 277

9. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Matematik Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 277

ABC dik üçgeninde A köşesine ait dış açıortay [AD] dır.
| AC | = 5 cm, | BC | = 3 cm olduğuna göre | BD | kaç santimetredir?

 • Cevap:

9. Sınıf Eksen Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı

9. Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 277

9. Sınıf Fizik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Fizik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Elektroskop Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Elektroskop Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Elektrostatik Sayfa 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Elektroskop Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı

Temas hâlindeki yüksüz, iletken K ve L cisimlerine Şekil I’deki gibi negatif yüklü M çubuğu yaklaştırılıyor. Çubuk ortamdan uzaklaştırılmadan yalıtkan saplarından tutulan K ve L cisimleri birbirinden ayrılıyor. L cismi Şekil II’deki gibi yüksüz bir elektroskopa yaklaştırıldığında elektroskopun topuzunun ve yapraklarının yük işareti ne olur?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 278 Cevabı

Birbiri ile temas hâlindeki iletken I ve II numaralı kürelere Şekil I’deki gibi pozitif yüklü çubuk yaklaştırılıyor. Çubuk uzaklaştırılmadan, küreler yalıtkan saplarından tutularak birbirinden ayrılıyor.I numaralı küre nötr K elektroskopuna yaklaştırılırken II numaralı küre nötr L elektroskopuna dokunduruluyor. Son durumda K ve L elektroskop yapraklarının yük işareti ne olur?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 280 Cevabı

Yüklü bir elektroskopun topuzuna bir cisim yaklaştırıldığında yaprakların önce kapandığı, sonra tekrar açıldığı gözleniyor. Bu durumu nasıl açıklarsınız?

Öncelikle şu bilinmelidir ki , Elektroskopun yapraklarının tamamen kapanması yada önce kapanıp sonra tekrar açılması için elektroskopun yaprakları ile yaklaştırılan cismin zıt yükle yüklenmiş olması gerekmektedir.

Şöyle düşünelim, Elektroskop +2 yükle yüklü ve yaklaştırılan cisim -12 yükle yüklü olsun. Bu iki cismin son yükleri , 

+2 – 12 = -10
-10 / 2 = -5 olacaktır.

Elektroskop ilk başta +2 yüklü idi , son olarak -5 ile yüklendi. Bu işlem şu şekilde gerçekleşir.

Önce +2 yükten 0 yani nötr yüke geçiş yapar. Bu yaprakların tamamen kapanması demektir.

Daha sonra, 0 nötr yükünden -5 negatif yüküne geçiş yapar. Bu da yaprakların tekrardan açılması anlamına gelmektedir. 

İpek kumaşa sürtülerek elektrikle yüklenmiş L cam çubuğu, K elektroskopuna dokundurulmadan yaklaştırılıyor. K elektroskopunun yapraklarının daha da açıldığı gözlemleniyor. Buna göre K elektroskopunun ilk durumdaki yükü hakkında ne söyleyebilirsiniz?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 281 Cevabı

Özdeş ve eşit miktarda pozitif elektrik yüküne sahip elektroskopların topuzlarına özdeş, pozitif yüklü K ve L cisimleri dokunduruluyor. Şekil I’deki elektroskopun yaprakları biraz daha açılırken Şekil II’deki elektroskopun yaprakları biraz kapanıyor. K cisminin yükü qK ve L cisminin yükü qL olmak üzere qK ve qL arasındaki ilişki nedir?

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 277

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Alzheimer’a Erken Teşhis Koyan Yapay Zekâ Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Haber Metni  Sayfa 274, 275, 276, 277 Alzheimer’a Erken Teşhis Koyan Yapay Zekâ Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 274 Cevabı

1. Bir olayın, durumun, konunun haber yazısı olabilmesi sizce neye bağlıdır?

Cevap: Haberi verilecek olayda ya da olguda ilgi çekicilik ve toplumun genelini ilgilendirme nitelikleri aranır. Bu niteliklere sahip olay ve olgular haber değeri taşır. Haberciler bunu “Köpeğin insanı ısırması haber değildir, insanın köpeği ısırması haberdir.” sözüyle basitçe ilkeleştirmişlerdir.

2. Sizce insanlarda çevre bilinci oluşturmak için neler yapılabilir?

Cevap: Çevre konusunda toplumun temelini oluşturan aileye, toplumu eğitmekle görevli eğitimcilere, toplumsal yaşamı düzenleyen yerel yönetimler ve devlet kurumlarına, kısacası toplumun bütün bireylerine sorumluluklar düşmektedir. Toplumda çevre bilincinin oluşması bireylerde sorumluluk duygusu ve çevre bilinci oluşmasından geçer.

1. • Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimali yüksek olan kişilerin beyinlerindeki değişimleri hastalığa teşhis konmadan on yıl önce tespit edebilen yapay zekâya dayalı bir teknik geliştirildi.
• Erken teşhis ayrıca hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için bireylerin yaşam tarzlarında değişiklikler yapmasına da imkân verebilir.
Okuduğunuz haber metninden alınan yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

Cevap:

tespit edilebilme: bir durumu kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde göstermek, belirlemek, saptamak.

imkan verme:bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek

2. Okuduğunuz metne göre Alzheimer’ın erken teşhisi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış mıdır?

 • Cevap: Hayır daha tamamlanmamıştır. Gelişme kaydedilmesine rağmen tamamen hastalığın kesin teşhisi olmamıştır.

3. Okuduğunuz metinden yola çıkarak yapay zekâya dayalı gelişmelerin insanların yaşamında ne gibi değişikliklere yol açabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Yapay zeka hayatımızın birçok alanını etkileyecek. Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi ve Bilgisayar Devrimi’nde yaşananlara benzer bir şekilde, insanlık tarihindeki dönüm noktalarında olduğu gibi bir etkisi olacak. Örneğin Sanayi Devrimi’nde elde üretilen birçok ürün, buhar makinasının devreye girmesiyle birlikte otomatik bir şekilde üretile hale geldi. Bilgisayar Devrimi de muhasebe gibi karmaşık mekanik hesaplamalar için otomasyon sağladı.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 275 Cevabı

4. Metinde anlatılanlardan hareketle metnin konusunu belirleyiniz.

 • Cevap: Metnin konusu Alzheimer hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılacak yapay zekanın önemidir.

5. Okuduğunuz haber metninde ilginizi çeken unsurlar nelerdir?

 • Cevap: Yapay zeka ve unutma ile ilgili olan hastalıktır. Çünkü unutmak insanın belleğini yitirmesi demektir. Buna çare belki de insanın bütün vücudunun tamamıyla keşfedilmesidir.

6. Metne konu edilen olayın hedef kitlesini belirtiniz.

 • Cevap: Hedef kitle hem bütün okular hem de Alzheimer hastalığının ilgilendirdiği araştırmacılar, hastalar ve yakınlarıdır.

7. Metinde yazar ve anlatıcı aynı kişi midir? Metinden örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Evet yazar ve anlatıcı aynı kişidir. Örnek verecek olursak:
 • “Araştırmacılar ilk olarak 38’i Alzheimer hastalarına, 29’u sağlıklı bireylere ait 67 MRI tarama görüntüsü kullanarak algoritmayı eğitti. Amaç algoritmaya hastalıklı ve sağlıklı beyinleri birbirinden ayırt etmeyi öğretmekti.”

8. Okuduğunuz metinde gözlem ve izlenimler, metnin dil anlatım özelliklerini nasıl etkilemiştir?

 • Cevap: Metnin dilinin süslü sanatlı olmasından çok göndergesel işlevde kullanılan dilin özelliklerinin görülmesini sağlamıştır. Metinde kişisel görüşlerden çok bilimsel veriler yer alır. Bu da dilin sade anlaşılır olmasını gerektirir.

9. Metinde 5N1K kuralının bütün unsurları var mıdır? Belirleyiniz.

 • Cevap: Evet vardır. Zaman, mekan, kahramanlar ve olayın nedenleri ortaya konulmuştur.

10. Metinde kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

Anlatım Biçimleri: Açıklama ve karşılaştırma vardır.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: Örnekleme, alıntılama ve istatistiki verilerden yararlanma vardır.

11. Okuduğunuz haber metninde bilgi ve yoruma açık cümle örneklerini bulunuz.

 • Cevap: “Algoritmanın özellikle de Alzheimer’a yönelik önleyici tedaviler bulunması durumunda sağlayacağı fayda muazzam”
 • Muazzam kelimesi ile söylenmek istenen şey kişiden kişiye değişebilecek bir durumdur.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 276 Cevabı

Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümleleri yapılarına, anlamlarına, yüklemlerinin yerine ve türüne göre inceleyerek aşağıdaki boşluklara yazınız.

Araştırmacılar beyin tarama görüntülerini küçük parçalara böldü.

Yapılarına göre: Basit cümle
Anlamına göre: olumlu cümle

Yüklemine göre: kurallı cümle
Türüne göre: fiil cümlesidir

Erken teşhis ayrıca hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için bireylerin yaşam tarzlarında değişiklikler yapmasına da imkân verebilir.

Yapılarına göre: birleşik cümle
Anlamına göre: olumlu cümle

Yüklemine göre: kurallı cümle
Türüne göre: fiil cümlesi

Araştırmacılar ellerindeki verilerle sınırlıydı, bu yüzden algoritmanın hastalığın başlamasını daha da erken öngörüp öngöremeyeceğini test edemediler.

Yapılarına göre: birleşik cümle
Anlamına göre: olumsuz cümle

Yüklemine göre: kurallı cümle
Türüne göre:fiil cümlesi

Amaç algoritmaya hastalıklı ve sağlıklı beyinleri birbirinden ayırt etmeyi öğretmekti.

Yapılarına göre: birleşik cümle
Anlamına göre: olumlu cümle

Yüklemine göre: kurallı cümle
Türüne göre: fiil cümlesidir

2. Okuduğunuz metinde geçen kesme işaretinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.

 • Cevap:
 • kesme işareti: Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı

Aşağıda teknolojinin hayatı nasıl etkilediği ile ilgili bir haber yazısı okuyacaksınız. Bu haber yazısını dil ve anlatım ile tema yönünden Alzheimer’a Erken Teşhis Koyan Yapay Zekâ metniyle karşılaştırınız.

 • Cevap: İkinci metin ilk metne göre daha nesnel yargılar içermektedir. Ama iki metinde de dil sade anlaşılır amaç bilgi vermek olduğundan da dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Tema olarak ise ilk metin Alzheimer araştırmalarını konu edinirken ikinci metin ise cep telefonlarının zararlarını işlemektedir.