10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

10. Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Coğrafya ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Doğal Afetler Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242  Doğal Afetler Etkinlik Soruları ve Cevapları

Doğal Afetler

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı

1. Yeryüzünde en çok görülen doğal afetlerin hangileri olduğunu araştırınız.

 • Cevap: Doğal afetler önlenemeyen ama zararları azaltılabilen afetlerdir. Doğal afetler doğa olayları sonucunda meydana gelen yıkıcı ve zarar verici olaylar olarak bilinmektedir. Deprem, sel, heyelan, erozyon, çığ düşmesi, yıldırım düşmesi, volkanik patlama gibi afetler doğal afetlerdir.

2. Hangi tür, doğal afetlerin oluşmasında insanların da etkisi bulunmaktadır? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

 • Cevap:  Günümüze baktığımızda deprem, sel, çığ, heyelan ve yangın gibi bir çok doğal afet olayları yeryüzünde meydana gelmektedir. Bu olaylar her ne kadar doğal afet olarak adlandırılsa da bu olayların meydana gelmesinde beşeri faktör yani insan faktörü oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü insan sürekli yaşadığı yer olan çevre ve doğa ile iç içedir bu nedenle de bilinçli olarak ya da bilinçsiz olarak doğayı olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir.

  Bir şekilde yaşamını devam ettirmeye çalışan insanoğlu, bir çok ekonomik faaliyet için ya da yerleşim faaliyetleri için doğayı isteyerek ya da bazen bilinçsiz olarak olumsuz yönde etkilerler. Örneğin; sel, heyelan ve yangın gibi doğal afetlerde insan faktörünün etkisi büyüktür. Çünkü insanoğlu yerleşim yerleri açmak için ormanları ve ormanlardaki ağaçları yakarlar ve bu durumun sonucunda öncelikle yangın meydana gelir ardından ise ağaçlar yok olduğu için şiddetli yağmur ve kar erimelerinde sel olayları oluşur. Bu olaylar sonucunda da bir çok can ve mal kaybı meydana gelir.

Çevrenizde, aşağıdaki doğal afetlerden hangileri görülmektedir? Bunlara karşı ne tür önlemler alınabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

 • Cevap: deprem, sel, çığ, heyelan en çok görülen doğal afetlerdir.
 • Depremden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

  -Deprem kuşakları üzerinde yerleşim yerleri kurmamak
  -Konutların kurulduğu arazilerin sağlam olmasına dikkat etmek

 • Erozyondan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
  -Bitki örtüsü olmayan yerler ağaçlandırılmalıdır.
  -Yamaçlar basamaklara ayrılmalı ve buralara ağaç dikilmelidir.
 • Selden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
  -Doğal bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. Çünkü ağaç kökleri suyu çekerek suyun toprak tarafından emilmesini sağlar.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız.

Klimatolojik kökenlidir. – Jeolojik ve Jeomorfolojik kökenlidir. – Önlenebilir. – Önlenemez. Oluşumunda insan etkisi insan etkisi vardır – Oluşumunda insan etkisi insan etkisi  yoktur.
Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi vardır. 
Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi yoktur.

Cevap:

 • 2011 ‘de Japonya’da meydana gelen tsuna- mide 15.828 kişi yaşamını yitirdi.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi vardır. Oluşumunda insan etkisi insan etkisi vardır Klimatolojik kökenlidir.)
 • 2010’da Haiti’de gerçekleşen depremde 50 ile 100 bin arasında insan yaşamını yitirdi.:(Klimatolojik kökenlidir, Önlenemez. Oluşumunda insan etkisi insan etkisi  yoktur. ,Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi vardır.)
 • 2014’te volkanik patlama sonucu Japonya’da 30 dağcı yaşamını yitirdi.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi yoktur. Jeolojik ve Jeomorfolojik kökenlidir)
 • 5’te ABD’de meydana gelen kasırga sonucunda 2836 kişi yaşamını yitirdi.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi yoktur. Klimatolojik kökenlidir.)
 • 2014’te Avustralya’da meydana gelen fırtına sonucunda 100 milyon dolardan fazla zarar meydana geldi.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi yoktur. Klimatolojik kökenlidir.)
 • 2009’da Gümüşhane’de meydana gelen çığ sonucunda 17 dağcı çığ altında kaldı, bunlardan 10 tanesi yaşamını yitirdi.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi yoktur. Klimatolojik kökenlidir.)
 • 2014’te Afganistan’da meydana gelen sel sonucunda 50 kişi yaşamını yitirdi.:( Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi vardır. Oluşumunda insan etkisi insan etkisi vardır Klimatolojik kökenlidir.)
 • 2010’da Rize’de meydana gelen heyelan sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi yoktur. Jeolojik ve Jeomorfolojik kökenlidir )
 • 2014’te Batman’da yıldırım düşmesi sonucu 40 koyun öldü.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi yoktur. Klimatolojik kökenlidir.)
 • 1984 ile 1985 yılları arasında Etiyopya ve Sudan’da yaşanan kuraklıktan dolayı bir milyon kişi açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar sonucu yaşamını yitirdi.:(Can ve mal kaybının oluşmasında insan etkisi vardır. Klimatolojik kökenlidir.)

 

10. Sınıf Matematik Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

10. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Nesibe AYDIN, Ahmet CAMUS, Mutlu KAYA tarafından 322 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Bora SENGER tarafından yapılmış.

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

“ 128. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında [ DE ] 1[ AB ] , [ DF ] ±[ BC ] ,
| AD | = 8 br, | DE | = 6 br ve | DF | = 12 br dir. Buna göre | DC | = x uzunluğunu bulunuz.

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

 

9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

9. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olan kitaplardan biri “9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Bu matematik kitabı gerek düzenleme gerekse de içerik anlatımı olarak yeterli bir ders kitabı olmuş. Kitaptaki konular her öğrencinin kolaylıkla anlayabileceği şekilde görsellerle süslenmiş.

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra daha sonra yanıtlar detaylı çözümleri ile siz öğrencilerimiz için hazırlandı.

SORULAR

1. Yandaki ABC nde verilenlere göre aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuğa ifadeler doğruysa “D” , yanlış ise “Y” yazınız.

2. Aşağıda verilen uzunluklardan hangilerinin üçgen oluşturabileceğini bulunuz.

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı Ödev Yayınları

9. Sınıf Fizik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

9. Sınıf Fizik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Fizik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Isıl Denge Kavramı Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 235, 236 Isıl Denge Kavramı Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Isıl Denge Kavramı Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Isı ve Sıcaklık Sayfa 235, 236 Isıl Denge Kavramı Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

DENEYİN SONUÇLANDIRILMASI:

1. Beherglasların içindeki suların sıcaklıkları nasıl değişti?

2. Beherglasların içindeki suların sıcaklıkları eşitlendi mi?

3. Hangi beherglastaki su ısı aldı, hangi beherglastaki su ısı verdi?

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

Bir A cismi ayrı ayrı B ve C cisimleri ile termal dengededir. B cisminin sıcaklığı 25 oC olduğuna göre,

a) A cisminin sıcaklığı kaç oC’dir?

b) C cisminin sıcaklığı kaç oC’dir?

c) Cisimler arasında ısı alışverişi olur mu?

Termometrelerle sıcaklık ölçümünü termal denge kavramını kullanarak açıklayınız.

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri, termal dengedeki sistemlere verilecek örneklerdendir?
I. Birbirlerinden izolasyon malzemesi ile tamamen ayrılmış, aynı sıcaklıktaki iki madde
II. Sıcak kalorifer peteğinin yakınındaki bir madde
III. Birbirine temas eden aynı sıcaklıktaki iki madde
IV. Birbirine temas eden biri sıcak, diğeri soğuk iki madde

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Şair Evlemesi Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Tiyatro  Sayfa 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 Şair Evlemesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

1. “Kostüm, ışık, dekor, makyaj…” gibi unsurların tiyatro eserinin başarı ile sahnelenmesindeki önemi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Bunlar modern tiyatronun olmazsa olmazlarıdır. Canlandırma ve hissettirme için en önemli unsurlardır. İletinin en iyi ve etkili şekilde izleyicilere ulaştırılması için çok önemlidir.

2. Bir tiyatro oyunu mu yoksa sinema mı sizi daha çok etkiler? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 • Cevap: Tiyatro daha çok etkiler.Çünkü orada insanları/ oyuncuları daha yakından ve canlı görmek performanslarını daha doğal şekilde izlemek çok etkileyicidir.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

1. • Ağladığını gördükçe öyle yüreğim kalkıyor ki, merhametimden yengeliğini kendim edeceğim
geliyor.
• Hemen hoş hâl ile geçinmenizi can ü gönülden dua ederim.
Yukarıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümlelerde altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından, hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

 • Cevap:
 • yüreğim kalkıyor: Heyecanlanmak.
 • can u gönülden: kalp ve gönül anlamında içten gelmek.

2. Müştak Bey’in yerinde siz olsaydınız onun yaşadığı böyle bir olay karşısında nasıl davranırdınız?

 • Cevap: Ben daha sert tepki verirdim. Çünkü kandırılmak kötü bir şey. Kesinlikle büyük kızla evlenmezdim. Bir de en başından beri görücü usulü ile evlenmek yanlış olduğu için bu işe hiç girmezdim. 

3. Okuduğunuz metinde geçen diğer kişilerin özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: MÜŞTAK BEY: Güvey ve Kumru Hanımın aşığı. Müştak Bey aşka susamış, aşkla körü körüne hareket eden, sevincin ümitsizliğinde en son derecesine çıkan biridir. Müştak Bey alafranga tutum ve davranışı, kılık ve kıyafetiyle mahallelinin hoşuna gitmeyen, fakir fakat oldukça kafalı bir insandır.

  KUMRU HANIM: Müştak Beyin sevgilisi ve Sakine Hanımın kız kardeşidir. Kumru hanım çok genç ve güzel bir hanımefendidir. O da Müştak Beye aşıktır.

  SAKİNE HANIM: Kumru Hanımın büyük kız kardeşidir. Sakine Hanım; Kumru Hanıma göre oldukça yaşlı, çirkin, kart, kambur ve evde kalmış bir bayandır. Sakine Hanım eserde Müştak Beyin nikahlısıdır.

    YARDIMCI KİŞİLER:

   HİKMET EFENDİ: Müştak Beyin en iyi dostlarından biridir. Çok pratik zekalı bir kişiliğe sahiptir. Hikmet Efendi; aklı başında, ağırbaşlı ve Müştak Beyi o zor durumdan kurtaran kişidir.

  ZİBA DUDU: Evlenmeye aracılık yapan kılavuz kişidir. Müştak Beyin başına bu derdi açanlardan biridir. Ziba Dudu; çok geveze, laf taşıyan ve ortalığı karıştırmayı seven bir kişiliktir.

  HABBE KADIN: Müştak Beyin yengesidir. Müştak Beyin başına gelenleri duyunca feryadı basıp ortalığı karıştırıyor. Çok aceleci ve panik bir kişiliğe sahiptir.

  EBULLAKLAKATÜL’ENFİ: Sakine Hanımın nikahını kıyan imamdır. O da Sakine Hanımı Müştak Bey’e yamamaya çalışanlardan biridir. Çok düzenbaz, aşağılık ve dini başka şeylere alet eden bir tiptir. Aynı zamanda oldukça geveze, gürültücü, iri ve uzun burunlu çirkin biridir.

4. Metinde anlatılanlardan hareketle temayı belirleyiniz.

 • Cevap: Tema: görücü usulü ile evlenmenin yanlışlığı ve ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlardır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

5. Hikâyedeki olayları gerçekleşme sırasına göre belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

 • Cevap:
 • Müştak Bey’in kendisine gösterilen kız yerine ablasının verilmek istenmesini anlaması.
 • Konuyu çözmesi için Ebulaklakaya gidilmesi
 • Ebulaklakanın Müştak Bey’e durumu kabullenmesini söylemesi
 • Hikmet Efendi’nin olayı çözmesi ve sorunu ortadan kaldırarak Müştak Efendi’yi uyarması.

6. “Mekân ve dekor geleneksel Türk tiyatrosunda standart bir özellik göstermesine karşılık modern tiyatroda aynı eserin farklı temsillerinde, metinle ilişkili veya metinden bağımsız olarak farklı mekân ve dekor uygulamaları vardır.” Bu bilgiden hareketle okuduğunuz metinde dekorun nasıl düzenlenmesi gerektiğini söyleyiniz.

 • Cevap: Dekor geleneksel ile modern tiyatro arası bir eser olduğu için istenirse geleneksel tarzda tek bir sahne şeklinde istenirse de birden fazla sahne şeklinde de düzenlenebilir.

7. Metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Metnin dönemine göre sadedir. İfadeler açık ve nettir. Çünkü diyalog tarzında bir anlatım benimsenmiştir. Bundan dolayı da halkın anlayacağı bir dil tercih edilmiştir. Anlatım özelliklerine gelince, şair o zamanın en önemli sorunlarından biri olan görücü usulüyle evlenmeyi en anlaşılır şekilde anlatmıştır. Ayrıca eserin anlatımı oldukça akıcıdır.

8. Okuduğunuz metinde güldürü ögeleri nelerle sağlanmıştır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Yanlış anlamalara dayalı bir anlatımın tercih edilmesi ve çoğu zaman kullanılan kılık değiştirme kadın kılığına girme gibi güldürü öğelerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. 

9. Okuduğunuz metinde geleneksel Türk tiyatrosuna benzeyen yönleri gösteriniz.

 • Cevap:
 • Güldürü öğeleri
 • Geleneksel yapıya sahip olması
 • İsimlerden hareketle karakterlerin verilmesi mesela müştak kelimesi kavuşmaya hasret kalan anlamındadır.

10. Dönemin sosyal ve kültürel yaşantısı okuduğunuz metne nasıl yansımıştır?

 • Cevap: Eserden çıkarılabilecek ana fikir; görücü usulüyle evlenmenin ne kadar tehlikeli ve yanlış olduğudur. O dönemlerde geçerli olan bazı geleneklerin ve batıl inançların nasıl olumsuz sonuçları doğurduğunu öğrenmiş oluruz.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

Aşağıda verilen metin parçalarını Şair Evlenmesi tiyatrosundan okuduğunuz bölümler ile dil ve anlatım özellikleri yönünden karşılaştırınız.

 • Cevap: I. metinde kahramanlık ön planda olduğu için daha destansı bir söyleyiş daha şiirsel bir hava vardır. II. Metin ile Şair Evlenmesi ise sosyal bir konuyu işlediği için daha basit anlatım ve sade bir dil tercih edilmiştir. 

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

Fransız ve dünya edebiyatının önde gelen sanatçılarından biri olan Moliere’in Cimri adlı tiyatro eserini okudunuz. Okuduğunuz bu tiyatroyu daha önce incelediğiniz Orta Oyunu ile tema ve kahramanların özellikleri açısından; Şair Evlenmesi ile de dil ve anlatım özellikleri açısından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarınızı aşağıdaki şemaya yazınız.

CİMRİ ve ORTA OYUNU TEMA VE KAHRAMANLARIN ÖZELLİKLERİ

Benzerlikler: İkisi de göstermeye bağlı bir metindir. İkisinde de halktan kahramanlar vardır. İkisinde de sosyal bir durum anlatılır. İkisinde de diyaloga dayalı bir anlatım vardır.

Farklılıklar: Birisi geleneksel tiyatro örneği iken Cimri ise Modern tiyatro örneğidir. Biri Fransız edebiyatının etkilerini taşırken diğeri geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini taşır. Cimri de kahramanlar fazla iken Orta Oyunu’nda iki kahraman vardır.

CİMRİ ve ŞAİR EVLENMESİ DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Benzerlikler: İkisinde de halktan kahramanlar vardır. İkisinde de sosyal bir durum anlatılır. İkisinde de diyaloga dayalı bir anlatım vardır.

Farklılıklar: İkisinde kullanılan benzetmeler ve atasözleri, deyimler cümle yapıları farklıdır. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Mektup/E-Posta Dil Bilgisi Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Mektup/E-Posta Sayfa 236 Dil Bilgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

Dil Bilgisi

1. Attilâ İlhan’ın mektubunda geçen fiilleri bulunuz, bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap

  tanışmak=durum fiili

  olmak=durum fiili

  almak=iş fiili

  gelmek=durum fiili

  vazgeçmek=durum fiili

  düşünmek= durum fiili

  izlemek=iş fiili

  görmek=iş fiili

  çırpınmak=durum fiili

  yayımlamak=iş fiili

2. Şikâyetnâme adlı metinde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

 • Cevap: Metin baştan sona günümüzden uzak bir şekilde yazılmıştır. Osmanlıca kelime ve terkiplerle yazılmıştır.

3. Babacığım,
Sabri Esat’ın odasından yazıyorum. Sınav/ar bitti. Tam iki sertifikamı da a/arak /isansiye o/dum. Param o/sa bu iyi haberi size te/graflardım. Paris’e hareket etmek için müfettişe yazdığım bir mektubun cevabını bek/iyorum. Birkaç güne kadar ge/ir. Müsaadesiz hareket eden/ere kızıyor. Yoksa hemen Paris’e giderdim.
Yukarıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

 • Cevap

  Virgül=Hitaplardan sonra kullanılır. (Babacığım,)

  Nokta=Tamamlanmış yargı bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. (Sabri Esat’ın odasından yazıyorum. Sınavlar bitti.)

  Kesme İşareti= Özel isimlerden sonra çekim eklerini ayırmada kullanılır. (Paris’e)

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Küresel Bağlantılar Sayfa 232, 233, 234, 235, 236 Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

Dünyayı etkileyen sorunların neler olduğunu ve bu sorunların hayatınıza etkilerini tartışınız.

 • Cevap Dünyayı etkileyen insan kaynaklı unsurların yanında doğal faktörler de mevcuttur. Dünya üzerinde yaşanan yangın, sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetler, yer şekillerinin yapısını bozduğu gibi, can ve mal kayıplarına da yol açmaktadır. Dünyayı daha yaşanır bir gezegen haline getirmek için insanoğluna çok görev düşmektedir. Örneğin doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile kayıplar en aza indirilebilir. Manevi boyutta bakıldığı zaman, insan sevgi duygusunu ne kadar diğer insanlardan esirgerse, karşı taraf için katlanılması zor bir durum olur. Yaşanılan bütün sorunlarla duygusal olarak mücadele etmek mümkündür.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. Görsellerin hangi küresel sorunlara çözüm önerileri sunduğunu boşluklara yazınız.

Cevap

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

Sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek bu küresel sorunun çözümüne yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

(Küresel iklim değişimi, doğal afetler, açlık, terör, göç)

 • Cevapküresel ilim değişikliğini önleyecek çözümler
 •  1)Havadaki karbondioksiti çekmek
 • 2) Karbondioksit gazını kabartma tozuna dönüştürmek
 • 3) Elektrikle Çalışan Kargo Gemisi
 • 4) Atmosferden su elde etmek 
 • 5) Rüzgâr Tribünlerini daha verimli hale getirmek

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Kültürümüze Sahip Çıkalım Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Küresel Bağlantılar Sayfa 236, 237, 238 Kültürümüze Sahip Çıkalım Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

Aşağıdaki görseller kültürel açıdan size ne ifade ediyor?6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Kültürümüze Sahip Çıkalım Cevapları

 • Cevap: Türk Kültürünü yansıtan ögelerdir. 1. Fotoğraf folklorümüzü ikinci fotoğraf ise Karagöz ve Hacivat’ı gösteriyor.

Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? Televizyon izlemenin faydalarını ve zararlarını tartışınız.

 • Cevap: Günde 2 saat televizyon izliyorum. Yararları ve zararlarını maddeler halinde ele alabiliriz.

Televizyonun Yararları:

 • Televizyon özellikle çocukların dikkatini fazlasıyla çekmektedir bu nedenle de çocukları eve bağlamanın ve çocukların evde eğlenceli vakit geçirmesinin en önemli yoludur.
 • Televizyon sayesinde dünyada olup biten her şeyi anında öğrenebiliriz ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olabiliriz.
 • Televizyonda yayımlanan ve çocuklar için faydalı olan programlar sayesinde çocukların kültür seviyesi yükselirken aynı zamanda televizyondaki faydalı çocuk programları çocukları düşünmeye teşvik eder.
 • Televizyonda yayımlanan faydalı programlar sayesinde çocukların ilgi alanları gelişirken aynı zamanda estetik zevkleri de gelişme imkanı bulmaktadır.

Televizyonun Zararları:

 • Televizyon her ne kadar faydalı bir icat olsa da gereğinden fazla televizyona zaman ayırmak hatta tüm zamanımızı televizyon karşısında harcamak bizi asosyal insan haline getirmektedir yani çevremizdeki insanlar ile olan iletişim bağlarımızı zayıflatmaktadır.
 • Televizyona ayıracağımız zamanı doğru ayarlayamadığımız takdirde diğer yapmamışz gereken günlük işlerimizi aksatmış oluruz ve bu da zamanımızı gereksiz ve boşa harcadığımızı göstermektedir.
 • Çok fazla televizyona bağımlı olan çocuklar kendileri için faydalı olabilecek etkinliklerden uzak kalır. Bunun sonucunda ise çocuklar yaratıcılık yetilerini kaybederler ve geliştiremezler.
 • Rastgele televiyon izleyen çocuklar yanlış programlar izledikerinde bu programlar sonucunda korku ve şiddet görerek bu davranışları örnek alabilirler ve bunun sonucunda da bu çocuklarda istenmeyen davranışlar ve davranış bozuklukları meydana gelebilir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

Bildiğiniz masal ve çizgi film kahramanlarını yazınız. Hangilerinin kendi kültürümüze hangilerinin ise farklı kültürlere ait olduğunu belirleyiniz. Buna göre popüler kültürün etkisini değerlendiriniz. 

 • Cevap: Bildiğim masal kahramanları Kül Kedisi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Keloğlan, Ali Baba ve Kırk Haramiler. Çizgi filmler ise Şirinler, Niloya, Kral Şakir, Keloğlan. Popüler kültür yaşamımızın her alanını etkiliyor. İzlediğimiz filmlerden yediğimiz yiyeceklere kadar etkisi çok büyüktür. Popüler kültürün etkisinde kalmamalıyız. Bizim kültürümüz Türk kültürüdür. Türk kültürüne göre yaşamalı ve hayatımızı ona göre şekillendirmeliyiz.

Yabancı ülkelerin tarihi karakterlerinden hangilerini biliyorsunuz? Bunları nerelerden öğrendiniz? Tartışınız.

 • Cevap: Napolyon, Nikola Tesla, Isaac Newton, Hitler, Einstein, Churchill, Benjamin Franklin, Çavuşesku, Mussolini, Lenin, Şarlman, Elizabeth… örnek verilebilir. Bu karakterleri pek çok kaynaktan öğrendim. Tarih kitapları başlıca kaynaklar arasında yer almakla beraber, internet, gazete ve dergiler, haber kanalları ve belgesellerden öğrendim.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği 13. Geleneksel Tantavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında okuyucuları ile buluşan yazar Feyza Hepçilingirler dil konusundaki yanlış kullanımları eleştirdi.
Okuyucuları ile dil konusundaki yanlış tutum ve kullanımları tartışan Hepçilingirler bu konuda yetkili mercileri ve medyayı yeterli duyarlılığı göstermediklerini söyleyerek eleştirdi. Medyanın, büyük firmaların, reklam şirketlerinin yabancı dil kullanma merakı içinde olduklarını söyleyen yazar bu meraklarının Türkçeyi yozlaştırdığını hatta zayıflattığını belirtti.
Feyza Hepçilingirler sözlerine şöyle devam etti: “Bazı meslek kuruluşları, firmalar, kurum ve medya organları anlaşılmamak için âdeta çaba içine giriyorlar. Yabancı dil kullanımının yaygınlaşması beraberinde Türk dilinin yozlaşmasını getiriyor. Yarı Türkçe, yarı yabancı dillerden oluşan tuhaf bir dil ortaya çıktı ve bu tuhaf dil insanları adeta milli benliğinden uzaklaştırma projesinin bir ayağı hâline geldi.”

Medyanın bu konudaki tutumuna da değinen Feyza Hepçilingirler özellikle televizyonun büyük bir yozlaşma aracı olduğunu vurguladı. Televizyonun çocukları ve aile fertlerini kitaptan soğuttuğunu ve uzaklaştırdığını da söyleyen yazar sözlerine şöyle devam etti:
“Anne babalar televizyon konusunda ciddi bir hassasiyet göstermeliler. Özellikle çocuk programları içinde gerek dil ve gerekse kültürel açıdan son derece sakıncalı yayınlara yer veriliyor. Bilgisayar ve Genel Ağ da televizyonla aynı olumsuz nitelikleri taşıyor. Lütfen bu konuda hassas olun. Dil bizim en değerli hazinemizdir. Geçmişimiz ve geleceğimiz arasındaki en önemli bağdır. Yanlış dil kullanımlarına müdahale edin. Örneğin televizyon kanallarını arayın. Tepkinizi iletin. Gerekirse “Sizi bir daha seyretmeyeceğim diye uyarın

Yazar popüler kültürün en önemli taşıyıcıları olan televizyonun, bilgisayarın ve Genel Ağ’ın Türkçe üzerindeki hangi olumsuz etkilerinden bahsediyor? Yazarın görüşlerine katılıyor musunuz? Tartışınız.

 • Cevap: Yazar popüler kültürün en önemli taşıyıcıları olan televizyonun, bilgisayarın ve Genel Ağ’ın Türkçe’nin yozlaşmasındaki olumsuz etkisinden bahsediyor. Evet katılıyorum. Türk dilinin başka dillerden kelime almasına karşı değilim. Bu elbette çok normal bir durum. Diller arasında kelime alışverişi olabilir. Dünyadaki hiçbir dil saf kalmamıştır. Fakat alınan kelimelerin dilimizi yozlaştırmamasına ve bizim dilimize, kültürümüze uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Olabildiği kadar yabancı kelimelerin Türkçe karşılığını kullanmalıyız.

Yukarıdaki kelime bulutundan yararlanarak aşağıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. (Medyadan Önce – Medyadan Sonra)6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı

 • Cevap

 

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 7. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Ünite Sonu Değerlendirmesi Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 7. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi  Sayfa 235, 236, 237, 238  7. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Ünite Sonu Değerlendirmesi Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

1) (D) Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk negatif yüklenir.
2) (Y) Nötr elektroskopa pozitif yüklü cisim dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları hareketsizdir.
3) (Y) Topraklama sadece yüklü cisimleri nötr hâle getirmek için kullanılır.
4) (D) Aynı yükle yüklenmiş iki cisim arasında itme kuvveti oluşur.
5) (Y) Yüklü cisimleri nötr hâle getirmek için yalnızca aynı yüklü başka bir cisimle temas ettirmek yeterlidir.
6) (D) Nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarları eşittir.
B. Aşağıdaki soruların yanıtlarım kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.

1) Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamalarına örnekler veriniz.

 • Cevap: Dedektifler  yüzeylerdeki parmak izlerini belirlemek için  elektriklenme özelliklerini kullanırlar. Parmağın yüzeye gelen  kısımları yüzeyde  iz bırakır. Bu izlerin olduğu yerlerin elektrik yüklenme özelliği iz olmayan yerlere göre farklılık gösterir. Bu özelliği ölçen  cihazlarla parmak izi belirlenir.Fotokopi makinelerinde metal bir plaka, kopyasını alacağımız belgenin koyu yerlerine denk gelecek şekilde elektrikle yüklenir. Toner , bu plakanın yüklü kısımlarına yapışır. Sonra altından geçen kâğıdı boyayarak görüntünün kâğıda aktarılmasını sağlar.

2) Aynı ve farklı cins yüklerin birbirini nasıl etkilediğini açıklayınız.

 • Cevap: Aynı cins elektrik yükleri birbirini iterken farklı cins elektrik yükleri birbirini çeker.

3) Kaç tür elektriklenme çeşidi vardır? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: İki tür elektriklenme vardır. 1) Temas ile elektriklenme 2) Etki ile elektriklenme

4) Topraklama nedir? Topraklamanın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarının can ve mal güvenliği açısından önemi nedir? Anlatınız.

 • Cevap: Elektrik yüklü cisimlerin bir iletken yardımıyla üzerinde bulundurduğu yükleri toprağa aktararak nötr hâle gelmesine topraklama denir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazınız.

 • Cevapelektriklenme,elektroskop,topraklama,pozitif,zıt,nötr,aynı,paratoner,negatif,temas

1) Pozitif yük ile negatif yüklerin eşit olduğu cisimlere………nötr…..cisim denir.
2) Elektriklenen iki cisim birbirini itiyorsa…..aynı………..yükle yüklenmiş demektir.
3) Cisimlerin sahip oldukları elektrik yüklerinin yer değiştirmesine….elektriklenme………….adı verilir.
4) Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi yükle yüklendiğini anlamak için kullanılan araçlara adı ……elektroskop…….. verilir.
5) Cisim üzerindeki yüklerin bir iletken yardımı ile toprağa aktarılmasına……topraklama……adı verilir.
6) Yıldırımdan korunmak için yüksek binalara konulan araçlara…….paratoner…………adı verilir.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı

1.Yukarıdaki verilen cisimlerden hangisi yada hangileri pozitif yüklüdür?
A) Yalınz I    b)Yalnız IV   C)I ve IV   D)II ve III

 • Cevap: C

2.Yukarıdaki düzenekte eşit ağırlıklı iletken küreler dinamometre asılmıştır.Daha sonra bu kürelerin altına yalıtkan ayaklar üzerine konulan yüklü iletken küreler yerleştirmiştir.  Dinamometrelerin gösterdiği değelerdeki değişim hangi seçenektedir ?

 • Cevap: B

3.Aşağıdaki güç santrallerin hangisinde elektrik enerjisinin kimyasal yakıtlarına elde edilen ısı enerjisinden sağlanır?

A)Hidroelektrik santral
B)Termik santral
C)Nükleer santral
D)Rüzgar santrali

 • Cevap: B

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı

4) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli araçların tasarruflu kullanımıyla ilgili yapılan yanlış bir davranıştır?
A) Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.
B) A sınıfı tasarruflu araçlar kullanılmalıdır.
C) Bilgisayar, televizyon gibi araçlar kullanılmadıkları zaman bekleme konumunda tutulmalıdır.
D) Buzdolabı ve derin dondurucu gibi araçlar ısı yayan ortamlardan uzak tutulmalıdır.

 • Cevap: C

5) Aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek değildir?
A) Fotokopi makinesi
B) Buzdolabı
C) Filtre sistemleri
D) Paratoner

 • Cevap: B

6.Birbiriyle temas hâlinde olan özdeş, nötr iletken A, B, C kürelerine şekildeki gibi K ve L cisimleri yaklaştırıldığında A negatif, B nötr ve C pozitif yükleniyor. Buna göre K ve L iletkeninin yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Cevap: B

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı

7)I. Parmak izi belirleme
II. Fotokopi makinesinin çalışması
III. Ütünün çalışması
Yukarıda verilen olayların hangisi ya da hangilerinde elektriklenmenin etkisi vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I, II ve III

 • Cevap: C

8)I. Yüklü bir cisim iletken kablo ile toprağa bağlanarak topraklanır.
II. Topraklama sırasında cisimdeki fazla negatif yük toprağa geçer.
III. Paratonerler topraklamanın can ve mal güvenliği açısından önemli bir uygulamasıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

 • Cevap: D

9) Şekildeki özdeş iki küreden K negatif, L ise pozitif yüklüdür. K küresinin yük miktarı L’den büyüktür. Kürelerin birbirine dokundurulup uzaklaştırıldıktan sonraki yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Cevap: B

10) Özdeş iki küreden M negatif, L ise nötrdür. M cisminin etkisi altındaki L cismi kısa bir süre topraklanıyor. Topraklama bağlantısı kesildikten sonra kürelerin son durumdaki yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Cevap: D

 

7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236 Çözümler 183

7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Elektrik enerjisi devrelere akım yoluyla aktarılır. Bir iletkendeki elektriksel yüklü taneciklerin titreşim hareketi ile oluşan enerjiye elektrik akımı denir.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevabı Meb Yayınları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi seri bağlamaya ait bir özellik değildir?
A) Seri bağlı ampullerin hepsinin üzerinden aynı akım geçer.
B) Seri bağlı ampullerden birisi patlarsa diğer ampuller ışık vermeye devam eder.
C) Elektrik devresine seri bağlı ampul eklendikçe devrenin direnci artar.
D) Ampermetreler devreye seri bağlanır.

 • Cevap: B

2. Şekildeki devreyle ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Serpil : Ampuller paralel bağlıdır.
Onur : Ampullerden biri çıkarılırsa diğeri yanmaya devam eder. Birkan : Ampuller özdeşse parlaklıkları aynıdır.
Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?
A) Serpil ve Onur B) Serpil ve Birkan C) Onur ve Birkan D) Serpil, Onur ve Birkan

 • Cevap: D

3. I. Ampermetre pilin iki kutbu arasındaki potansiyel farkı ölçer.
II. Ampermetre devreye seri bağlanır.
III. Ampermetre devredeki akım şiddetini ölçer.
Ampermetre ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

 • Cevap: C

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerilimin akıma oranı direnci verir.
B) Direnç, elektrik akımının geçmesine karşı gösterilen zorluktur.
C) Pil ve akü, elektrik devrelerinin enerji kaynağıdır.
D) Voltmetre, elektrik devresine seri bağlanır.

 • Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi oluşturan devre elemanıdır?
A) İletken kablo
B) Pil
C) Ampul
D) Voltmetre

 • Cevap: B