9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 260 Çözümler (Tamamı)

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 9. Ünite Günlük/Blog Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 9. Ünite Günlük/Blog Sayfa 258, 259, 260 Sözlü iletişim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 258 Cevabı

1-4. soruları Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı günlükten alınan aşağıdaki parçalara göre cevaplayınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı

1. Metinlerin yazılış amaçları ile ilgili neler söylenebilir?

 • Cevap: Yazara ait duygu ve düşünceleri kalıcı kılmak adına .

2. Metinlerden yola çıkarak günlük türü ile ilgili hangi özellikler belirlenebilir?

 • Cevap

  Yaşanan olayların, o olayla ilgili izlenimlerin günü gü­nüne yazıldığı yazı türüne veya bu yazıları içine alan esere günlük (günce) denir.

  Suut Kemal Yetkin, günlüğü şu şekilde açıklar: “İnsa­nın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta, söylenemez ki! Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan ede­mez, işte günlük dediğimiz yazarın kendi kendisiyle al­çak sesle konuşmasından doğmuştur.”

  Günlüklerde, yazının kaleme alındığı tarih ve yer belir­tilir. Olaylar üzerinden zaman geçmeden, sıcağı sıca­ğına yazıldığı için günlüklerde olayların tüm ayrıntıları yer alır.

  Günlük yazan kişi, gözlemlerini, duygularını ve düşün­celerini içinden geldiği gibi, doğal bir anlatımla dile getirir. Günlüğü yazan kişi, yazdıklarının bir başkası ta­rafından okunma ihtimalini düşünmediği için yazıların­da içtendir. Bu içtenlik, yazısına da yansır. Bunun so­nucu olarak, yazarın hayatından izler taşıyan günlük­lerde yazarın kişiliği, görüşleri ve ruhsal yapısıyla ilgili bilgilere ulaşılır.

  Günlükler, roman ve hikâye için ilham kaynağı olmuş, bunun sonucu olarak bazı hikâye ve romanlarda “günlük” bir anlatım biçimi olarak kullanılmıştır.

  Günlüklerin anıdan ayrılan yönü, olayın üzerinden zaman geçmeden, hemen yazılmasıdır. Anı ise olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır.

3. Metinlerden hareketle yazarın kişiliğiyle ilgili neler söylenebilir?

 • Cevap: Hayatına dair bilgiler…

4. Metinlerde geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap

  geldik>görülen geçmiş zaman

  koştum>görülen geçmiş zaman

  özlemişim>öğrenilen geçmiş zaman

  gidiyor>şimdiki zaman

  fırlatıyor>şimdiki zaman

5.
20 Kasım Gecesi Saat: 20.45
Bu gece Miraç gecesi. Radyoda mevlid başladı şu anda. Bütün kalbimle dua ediyorum: Tanrım, hocama acil şifalar bahşeyle! Başka hiçbir dileğim yok.
21 Kasım 1965 Pazar
Bugün hocama gittim (5.15 – 6.10). Düne göre daha iyi buldum. Yarın belki bacağını ameliyat edecekler. Doktorlar kendisine de söylemişler. “Yarın bacağıma bakacaklar” dedi. Onu en ziyade sıkan, sapasağlam olduğu halde, yatağa çivilenip kalmak. Akşam yemeği yedirdim. Bir dilim domates, bir parça et, birkaç salatalık yedi. Bir de Orhan’ın sıktığı bir bardak greyfurt içti o kadar. Rengi -gece iyi uyuduğundan- düne göre çok daha iyi idi. İnşaallah iyi bir ameliyat neticesinde, on beş güne kadar ayağa kalkabilir.
Fevziye Abdullah Tansel, Ay Dolanır Günler Geçer
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri günlükten hareketle uygun ifadelerle doldurunuz.

 • Cevap
 1. Günlükte anlatılanlar TARİH  düşülerek kaleme alınmıştır.
 2. Günlükte anlatılanlar BİRİNCİ  kişi ağzından yazılmıştır.
 3. Günlükte KONUŞMA diline yakın bir dil kullanılmıştır.

ç. Günlükte SAMİMİ bir anlatım kullanılmıştır.

6. Aşağıdakilerin hangisi günlüğün anıdan ayrılan yönlerinden biri değildir?
A) Günü gününe yazılması B) Olayları daha ayrıntılı anlatması C) Kesin tarih belirtmesi
D) Başkalarının hayatını merkeze alması E) Genellikle içe dönük olması

 • CevapD

7. Blog ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Webloğun kısaltılmış şeklidir. B) Web tabanlı bir yayındır.
C) Başkalarının yorumlarına yer verilmez. D) Kişisel blog türü daha yaygındır.
E) Blog, günlüğün Genel Ağ ortamına taşınmış hâlidir.

 • CevapC

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 260 Cevabı

8. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap: Günlükte, yaşananlarla yaşananların yazılması arasında uzun bir zaman vardır.(Y)

  Günlüklerde gözleme önem verilmez.(Y)

  Bir isimle bir yardımcı fiilden oluşan birleşik kelimeler; isimde ses olayı (düşme, türeme, değişme) oluşursa bitişik yazılır.(D)

  7 NOLU ÇIKIŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir