9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 234

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı E-posta Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Mektup/E-Posta Sayfa 230, 231, 232, 233, 234, 235 E-posta Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 231 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Kişisel e-posta ile kurumsal e-postanın şekil ve içerik özelliklerini belirtiniz.

 • Cevap:  Kişisel eposta hizmetini  ücretsiz ya da ücretli veren siteler bulunmaktadır. Kurumsal e-posta  resmi veya özel bir kurumlar  tarafından çalışanlarına verilen e-posta adresleridir. Günümüzde pek çok üniversite öğretim elemanlarına ve öğrencilerine kurum tarafaından sağlanan e-posta hizmeti vermektedir. Kişisel e-postalar @hotmail.com, @gmail.com gibi uzantılara sahipken kurumsal epostalar eposta sağlayan kurum uzantısına sahiptir.

2. E-postanın kullanım alanlarını belirtiniz.

 • Cevap: E-postalar günümüzde mektubun yerini almış olup bireysel kullanımda ve iş dünyasında en yaygın ve hızlı iletişim araçlarından biridir.

3. Kişisel e-posta metni ile Attilâ İlhan’ın mektubunu tür, biçim, üslup, anlatım teknikleri ve içerik açısından karşılaştırınız.

 • Cevap
 • Tür: Kişisel e-posta metninin türü adından da belli olduğu üzre e-posta; Attila İlhan’ın mektubu edebi mektuptur.

  Biçim: Kişisel eposta dijital ortamda gönderilen epostanın biçim özelliklerini Attila İlhan’ın mektubu ise mektup türünün biçimsel özelliklerini taşımaktadır.

  Üslup: Kişisel epostada sade ve açık bir dil, Attila İlhan’ın mektubunda yalın bir dil, saygılı, ciddi, sanat değeri taşıyan edebi bir üslup kullanılmıştır.

  Anlatım Teknikleri: Kişisel e-postada açıklayıcı anlatım, Attila İlhan’ın mektubunda öykğleyici ve açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

  İçerik: Kişisel eposta   bir yazarın yeni yayımlanan kitabıyla ilgili arkadaşına gönderdiği epostadır.   Attila İlhan ise  mektubunda Yelken dergisini yayımlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir.

   

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 232 Cevabı

1. Haksızlığa uğradığınızda duygularınızı nasıl ifade edersiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Cevabı size kalmış.

2. Edebî mektubun günümüzde etkili olup olmadığını tartışınız.

 • Cevap: Edebi mektup sanatsal içerikli yazılmış mektuplardır. İnsan var olduğu müddetçe de sanat var olacaktır.Edebi mektup olarak da eskisi kadar olmasa da varlığını sürdürecektir.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şikâyetname adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Edebi mektuptur.

2. Memurlar, Fuzûlî’ye bağlanan maaşı ödememelerini hangi gerekçelere bağlıyorlar? Belirtiniz.

 • Cevap: Çeşitli gerekçelerle vermek istemezler. Vakıf harcamalarından arta kalırsa veririz diye başından gönderirler.

3. Mektuptaki şiirsel ögeleri belirleyiniz.

 • Cevap: Seciler vardır. Düzyazıdaki kafiyeler söz konusudur. vebâldür, helaldur… gibi cümle sonlarındaki ifadeler secilerdir.

4. Şikâyetnamedeki dil ve anlatım özelliklerini belirtiniz.

 • Cevap: Dil ağırdır. Osmanlıca kelime ve terkiplerden oluşmuştur.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 235 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı mektubun türünü belirtiniz.

 • Cevap: Özel mektuptur

2. Ahmet Cevdet Paşa, mektupta nelerden yakınmaktadır?

 • Cevap: Eşinin araba istemesinden şikayet etmektedir.

3. Mektubun dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap

  Giriş Bölümü: hitap ile başlamaktadır.

  Gelişme Bölümü: Şikayetini dile getirmiştir.

  Sonuç Bölümü: iyi niyet temennisiyle biter.

4. Şikâyetname ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektuplarını yazıldıkları dönemin edebî, siyasi, toplumsal ve kültürel şartlarının etkileri bakımından değerlendiriniz.

 • Cevap: Genellikle sade bir dille yazılsa arasıra Osmanlıca kelimeler kullanılmıştır. İfadeler samimidir.

5. Şikâyetnâme’nin yazılış sebebiyle Fuzûlî’nin hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap: Fuzuli, yaşamını yazarak geçinen biridir. Kendisine verilen maaşı almak ister. Alamayınca durumu padişaha edebi mektupla yazar.

6. Şikâyetname ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektubunu tür, üslup ve içerik bakımından karşılaştırınız.

 • Cevap

Goethe’nin Schiller’e yazdığı yukarıdaki mektubu, Sabahattin Eyüboğlu’nun ve Attilâ İlhan’ın yazdığı mektuplarla tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız.

 • Cevap

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir