9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 228

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Özel Mektup ile Edebi Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Mektup/E-Posta Sayfa 228, 229 Özel Mektup ile Edebi Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 229 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle belirleyiniz.

 • Cevap: Ulusun özelliklerini yansıtan  farklı kaynakları bir araya getirmek

2. Attilâ İlhan’ın mektubunun yazılma amacını belirleyiniz.

 • Cevap: Attila İlhan’ın başka bir edebiyatçı olan Cevdet Kudret’e  Yelken dergisini yayımlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir.

3. Mektubun bölümlerini Attilâ İlhan’ın mektubu üzerinde gösteriniz.

 • Cevap
   Üstadım efendim → hitap bölümü
  Mektubun yazılış amacını anlatan ilk paragraf giriş bölümü
  Son cümleye kadar olan bölümler gelişme bölümü
  İyi dilek ve temennilerin yer aldığı son cümle sonuç bölümüdür.

4. Mektuptan hareketle yazarın sanat görüşüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap: Ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan halk sanatımızdan yararlanılması gerektiği görüşündedir.
  Genç nesillere klasik edebiyatı tanıtma amacındadır.

5. Mektubun türünü ve bu türün içerik, dil ve anlatım özelliklerini metinden hareketle belirleyiniz.

 • Cevap
  Türü edebi mektuptur.

6. Attilâ İlhan’ın mektubunda ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Attila İlhan mektubundaki görüşlerini gerekçeleriyle anlatmış, kendi içinde tutarlı yani birbiriyle çelişmeyen, geçerli ve doğru tespit ve yorumlarda bulunmuştur.

7. Attilâ İlhan’ın mektup metninden hareketle yazarın edebiyat anlayışı hakkında neler söylenebilir? Değerlendiriniz.

 • Cevap:  Ulusal bileşime ulaşmak için hem halk edebiyatından hem de divan edebiyatından yararlanılması gerektiğini görüşündedir.
  Çağdaş şiirde geleneksel unsurların kullanılmasına özen gösterir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir