9. Sınıf Matematik Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 376 Çözümler (E,135,139, 149,152) 178 202221 230 311 339 372

9. Sınıf Matematik ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Matematik ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı

Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olan kitaplardan biri “9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Bu matematik kitabı gerek düzenleme gerekse de içerik anlatımı olarak yeterli bir ders kitabı olmuş. Kitaptaki konular her öğrencinin kolaylıkla anlayabileceği şekilde görsellerle süslenmiş.

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra daha sonra yanıtlar detaylı çözümleri ile siz öğrencilerimiz için hazırlandı.

SORULAR

7. x – 4, x, x + 4 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

8. 4, 3, 1, 8, 7, 4, 1 veri grubu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin standart sapması en küçüktür?

10. 15, 7, 1, 8, 16, 9, 14, 12, x veri grubunun ortancası 9 olduğuna göre x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

11. Veri grubunun aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

12. Veri grubunun açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Veri grubunun tepe değeri aşağıdakilerden hangisidir?

14. Veri grubunun ortancası aşağıdakilerden hangisidir?

15. Veri grubunun standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

16. Yandaki grafik bir markette satılan meyvelerin dağılımını göstermektedir.
Bu markette 6 kg erik satıldığına göre kaç kg elma satılmıştır?

17. Yanda bir şirketin bazı yıllardaki gelir gider durumu verilmiştir. Buna göre bu şirketin yıllık ortalama kârı kaç TL dir?

18. Bir topluluktaki insanların yaşı aşağıda listelenmiştir. Bu verilere ait histogramı çiziniz (Grup sayısına siz karar veriniz.).

9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376 Cevabı9. Sınıf Ödev Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 376

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir