8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11

8. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

2018-2019 8. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 11-12-13-14, Benlik Üzerine metni etkinlik cevapları ve soruları
(Kişisel Gelişim Teması)

Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 11
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki sözcüklerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

benlik: Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet.

şaheser: Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt, başeser.

çipil: Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş (göz).

ruh: Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.

çaba: Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.

değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

Sözcük anlamları TDK Türkçe Sözlük sayfasından alınmıştır.

b) Yukarıdaki tabloda anlamını bulduğunuz sözcükleri birer cümlede kullanınız.

benlik: İnsanların düşünceleri, benliklerine göre gelişir.

şaheser: Fransa’daki Eyfel Kulesi tam bir mühendislik şaheseridir.

çipil: Adam çipil çipil gözleriyle bakan yeni doğmuş bebeğine sevgiyle bakıyordu.

ruh: İnsanda yüz güzelliğinden çok ruh güzelliğine bakmak gerekir.

çaba: Büyük çabalarla bugüne getirdiği dükkanı gözlerinin önünde yıkılıyordu.

değer: İnsanlara hak ettiklerinden fazla değer verirsen sonunda sen üzülürsün.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre kendine değer veren insan neler yapabilir?
Yazara göre kendine değer veren insan, etrafındaki insanlara da değer verir. Etrafındaki insanları daha iyi anlar ve onlara yararlı olabilir.

2.  “Dünya sizin için bir şaheser olsun ve dünyaya şaheserler sunun.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?
Dünyayı tümüyle şaheser olarak görüp ona değer verin ve etrafınıza karşı yararlı olmaya çalışın.

3.  Metinde kendine değer vermekle kendini beğenmek arasındaki fark nasıl açıklanmıştır?
Kendine değer vermek, benliğini geliştirmek için çabalamaktır. Kendini beğenmek ise benliğini diğer insanlar üstün görmek, kibirlenmektir.

4. Metnin ana fikri nedir?
Benlik Üzerine metni ana fikri: Kendine değer veren insan kendini geliştirir ve çevresindeki insanlara da faydalı olur.

5. Hayatta değer verdiğiniz üç şey olarak neleri sıraladınız? Neden?
Bu soruyu kendi düşüncelerinize göre cevaplayınız.

6. Yazar benlik konusunu nasıl anlatmıştır? Değerlendiriniz.
Yazar benlik konusunu, kendine değer vermenin önemi üzerinden anlatmıştır. Kendine değer veren insanın benliğini de doğru yönde geliştireceğine vurgu yapmıştır.


Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 12
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun iki soru yazınız.

1. Niçin insan en değer verdiği şeylerin başına kendini koymalıdır?

2. Kendine değer vermeyenin çevresine değer vermemesi niçin imkansızdır?

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki bilgilerden okuduğunuz metne ait olanları X ile işaretleyiniz.

[X] İnsanı ve toplumu ilgilendiren bir konu seçilmiştir.
[   ] Hayalî konular ele alınmıştır.
[   ] Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazmıştır.
[   ] Anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır.
[X] Konu içten ve samimi bir dille anlatılmıştır.
[   ] Nesnel yargılara yer verilmiştir.
[X] Öznel yargılara yer verilmiştir.

5. ETKİNLİK

“Ben değerliyim çünkü…” cümlesiyle başlayan hazırlıksız konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 13
⇓⇓⇓


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğraflarda bir iş ve hareketin ismi anlatılmaktadır. Örnekten yola çıkarak iş ve hareket isimlerini yazınız.

8. Sınıf MEB Yayınları Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları - İş ve Hareket İsimleri

8. Sınıf MEB Yayınları Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları – İş ve Hareket İsimleri

7. ETKİNLİK

“Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için sağlam bir kişilik gereklidir. Sağlam bir kişilik, benliğini
yani kendini tanıyan insanla bütünleşmiştir. İnsanın sürdüreceği mutlu ve sağlıklı
yaşamın etkileri topluma da doğru çalışma ve üretme olarak yansır. Sağlam kişilikli, benliğini
tanıyan insan, toplum için de kazançtır. İnsan kendini algılayıp tanırken başka insanları
tanımayı da öğrenir. Bu nedenle benliğimiz hem kendi kişiliğimizin hem de başka insanları
tanımamızın anahtarıdır. Kendimiz için attığımız her olumlu adımla aslında içinde yaşadığımız topluma da katkıda bulunmuş oluruz.”

a) Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden isim ve çekimli fiil olanları uygun buluta yerleştiriniz.

İSİMLER

» yaşam
» kişilik
» benliğini
» toplum

ÇEKİMLİ FİİLLER

» yansır
» öğrenir
» oluruz

b) Yukarıdaki metinde “sürdüreceği, tanıyan” sözcüklerinde olduğu gibi kökü fiil olduğu hâlde zaman ve kişi eki almayan sözcükler vardır. Metindeki bu sözcükleri belirleyerek aşağıya yazınız.

çalışma, üretme, algılayıp, tanırken, tanımayı

c) Yukarıda belirlediğiniz sözcüklerle cümleler yazınız.

çalışma: Esas zorluğu çalışma yaşamında göreceksin.

üretme: Fabrikamız satıştan çok üretme işine yoğunlaşmış durumdadır.

algılayıp: Araçtaki sensörler yayaları algılayıp şoföre bildirerek, sürücünün dikkatli olmasında yardımcı oluyor.

tanırken: İnsan kendini tanırken zaman zaman kötü huylarının da farkına varıyor.

tanımayı: Düğün gibi organizasyonlara katılarak çevrendeki insanları tanımayı da sağlayabilirsin.


Benlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 14
⇓⇓⇓


8. ETKİNLİK

“İnsana ‘Kendini bil!’ denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.” [Cicero (Çiçero)] sözünü açıklayan bir deneme yazınız.

Konu hakkında yazılmış bir deneme örneğine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sen Kendini Bilmezsen… – Deneme

Çiçero bir sözünde “İnsana ‘kendini bil’ denilmesi yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.” demiştir. Sinirlendiğimiz zamanlarda “Kendini bil” diye bazı insanlara söyleyebiliriz mesela. Kızmışızdır, yaptığı hareketin yanlış ya da yersiz olduğunu düşünüyoruzdur. Kendini bil derken o kişiye; onun bir şeyden anlamadığını, saçmaladığını ya da cahil olduğunu ima ediyor ya da onu küçümsüyor olabiliriz. Ancak Çiçero’nun da dediği gibi “kendini bil” sadece kızma ünlemi değil, aynı zamanda tavsiye niteliğinde de bir sözdür.

İnsan dünyadaki en değerli varlıktır. Yapılan her hareketin, bilinç altında bir geçmişi vardır. O an için yapılan yanlış dahi olsa, insan hiçbir zaman aşağılanmamalıdır. Çiçero kendini bil sözü ile insanın kendi değerini bilmesi gerektiğini de söyler. Aslında bir yandan da “Bu hareket senin gibi kıymetli birine yakışmıyor, kendini böyle alçaltma…” gibi anlamların da ifade edildiğini belirtmektedir. Haklı değil mi sizce de? Bu yaklaşım dolaylı bir anlatımı ifade ediyor bence. Nasıl ki ironi yaparken, pek belli etmeden gönderme yapıyoruz, burada da “kendini bil” derken Çiçero aslında güzel bir şey söylemeye çalışıyor. Tabii ki bunun “niyet” ile çok alakası var bana göre. Çünkü ilk söylemde “kendini bil” sözü hakaret gibi anlaşıyor. Ama eğer kişinin değerini belirtmek için söyleniyorsa vurgu ile bunu hissettirmek şart.

Bu duruma örnek olarak en önemli tarihi kişiliklerden birisi olan Yunus Emre’nin bir dörtlüğü akla geliyor.

“İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen,
Ya nice okumaktır?”

Yunus Emre de burada kişinin kendi değerini bilmesi gerektiğine özellikle vurgu yapmaktadır. İnsanın hem kendi değerini hem de haddini bilmesi ilim öğrenmekten bile önce gelen bir özelliktir.

İnsan değerli bir varlıktır. Hayat şartları, yaşanan olumsuzluklar, işlerin bir şekilde hep ters gitmesi, insanı güzel huyundan uzaklaştırıp, aksi yönde ilerletebilir. Bu durumda insan kendine yakışmayacak davranışlarda bulunsa dahi değerinden bir şey kaybetmez. Yalnızca bir silkelenmesi, kendine gelmesi ve “kendini bilmesi”, özüne dönmesi yeterlidir. Hiçbir insan kendini bilemeyecek duruma gelecek kadar kötü, üzücü şeyler yaşamaz umarım.

 

58 yorum yazılmış “8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11”

  1. Öğretmen
   Bence kötü, buraya şikayet etmek için geldim. Öğrenciler ne anlıyor o zaman ödevden?*

  2. Zaten 8. Sınıf kitabı işlemiyor o yüzden sadece doldurmak için dolduruyoruz net cevap işte yapan yapan

  3. Hocam böyle sorular zaten bir lgs öğrencisi için çıtır sorular oturup test çözmek varken burada zaman harcamamak için burayı kullanıyorum 😀 Öğrencileri bir salın hocam yaaa bu çocuk kursa mı gidecek , test mi çözecek , konu tekrarı mı yapacak , denemelere mi çalışsın bizde insanız lütfen az anlayışlı olun

  1. Sen kesin öğretmensindir bak kesinlikle öğretmensin sen ya bu kadar belli etme leshsncdt

 1. Vallah çok işime yarıyor tüm ödevimi böyle yerden yapıyor kimsede anlamıyo çok güzel valla elinize sağlık teşekkürler

 2. Isime yaradi ama sayfa gorselini alip ustune yazsaydiniz daha hos ve cekici olurdu

  İnstegram : x.omrshn.x

 3. olum siz neysinizlan hem apıyonuz hmde eden yazıyonuz öğrenciler ne anlıyor yaıyorsunuz o zaman yapmayın amk

 4. bizim okuldan olup bu site benzeri siteleri kullananları disiplin kurulu tarafından cezai uygulama başlayacaktır

 5. bizim okuldan olup bu site benzeri siteleri kullananları disiplin kurulu tarafından cezai uygulama başlayacaktır…

 6. Herkesin ödevini kontrol edicem. Buraya göre yapan varsa sözlüsü 0 olacak. Ona göre … :/

 7. elinize sağlık bilgilendirici yanlışım olunca buraya bakıyorum ve düzeltiyorum

 8. Açıkçası ben buraya kontrol için falan girmedim . Ama ödevi de buradan yapmadım . Sadece bu örnekleri okuyunca kafamda cümleler oluşuyor ve öyle yazıyorum .Bazıları bu örneklere benzesede kesinlikle aynı yazmıyorum . Doğru kullanıldığında çok iyi bir site bence :))

 9. çocuklar buradan bakmanızın amacı ne acaba ne öğreniyorsunuz kendiniz yapın veya yapamadım diyin.

  1. Hocam böyle sorular zaten bir lgs öğrencisi için çıtır sorular oturup test çözmek varken burada zaman harcamamak için burayı kullanıyorum 😀 Öğrencileri bir salın hocam yaaa bu çocuk kursa mı gidecek , test mi çözecek , konu tekrarı mı yapacak , denemelere mi çalışsın bizde insanız lütfen az anlayışlı olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir