8. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru: A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. İslam dininin bireye ve topluma katkıları nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevapİslam, barış ve huzur dinidir. İslam, insanların birlik ve beraberlik içinde tek yaratıcıya karşı görevlerini yerine getirerek yaşamasını ister. İslam, adil bir düzen kurulsun ve şekilcilikten uzak durulsun der. İslam dini bu bakımdan vicdanen ve hukuken bireyi özgür bırakırken, hakikatten ayrılmayan bir adalet düzeninin sağlanması için toplumsal düzenin oluşmasını söyler.

2. Dinin temel gayesi nedir? Yazınız.

  • Cevap:  Soruya kısaca şu cevabı verebiliriz; “Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.” İslam’ın açıkladığı emir ve yasakların amacı; insanı ahlaken yüceltmektir. İnsanlar toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadır. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal hakları güvence altına alır.

3. Neslin korunmasında ailenin önemini kısaca açıklayınız.

  • Cevap:  İslam dini, akıl, can, mal, nesil, din emniyetini sağlamak zorunda olarak devletler kurar. Devletin de asıl gayesi dine bağlılık gereği, dini değerlerin korunması ve yaşanması için özgür bir ortamın oluşturulmasıdır. Neslin korunmasında ailenin de görevleri bulunmaktadır. Yeni nesillere, gelenek ve görenekleri öğretmek, örf ve adeti öğretmek, dini ve milli değerleri aşılamak ailenin görevidir.

4. Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? Yazınız.

Cevap Asr Suresinin meali şu şekildedir;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Andolsun zamana ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).

Bu ayetlere göre bir Müslüman’ın iman etmesinin yanında, salih amel işlemesi ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etmesi gerekir.

5. İslam dinine göre korunması gereken beş temel ilke nelerdir? Yazınız.

  • Cevap:  İslam dini, barış ve huzur dinidir. İslam dininde zorlama ve tiksindirici bir şey yoktur. İslam, barışı temsil eden bir din olarak adalet ve huzur için vardır. İslam dinine göre insanlar için toplumsal hayatta korunması gereken beş temel esas bulunmaktadır. Bu esaslar, canın korunması, malın korunması, dinin korunması, neslin korunması ve aklın korunmasıdır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır?
A) Neslin korunması
B) Aklın korunması
C) Dilin korunması
D) Dinin korunması

  • CevapC

2. Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir.
C) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
D) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.

  • Cevap: D

 

Bir Yorum yazılmış “8. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir