8. Sınıf Din Kültürü MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Yeni 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak olan kitaplardan biri “8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sabahattin NAYİR, Abdullah ACIK, Muhammet BEYAZAL, Hatice Büsra PAKSOY tarafından 151 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise İzzettin Yılmaz BAŞKAR, Sami ÇELİK, Faize KOPAN, Veysel KUBAT, Hakan ÖZTÜRK tarafından yapılmış.

8. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra daha sonra yanıtlar detaylı çözümleri ile siz öğrencilerimiz için hazırlandı.

SORULAR

Soru: A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ayetinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap:  Allah, tek yaratıcıdır. Allah’ın her şeye gücü yeter. Allah ol der ve takdir ya da murat ettiği şey hemen oluverir. Kur’an-ı Kerim en temel İslam kaynaklarından biri olarak vahiydir. Allah, ayetlerini Kur’an-ı Kerim’de açıklar ve peygamberlerle kullarına ulaştırır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayet olarak bu ayetten, Allah’ın her şeyi hesap ederek ve belli bir düzen içinde yarattığı anlaşılmaktadır.

2. Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  • Cevap Özgürlük, insanların şahsi olarak hayatta yapmak istediklerini belli ölçülerde gerçekleştirmeleridir. Bunun için insanların sorumluluk sahibi olması gerekir. Özgürlük ve sorumluluk arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Sorumluluk sahibi insanlar özgürlüklerini elde edebilirler. Özgür olan insanlar sorumluluk sahibi olan insanlardır. Özgürlük, insanların iradesiyle gerçekleştirdikleri ve arzuladıkları şeyi yapmasıdır. Sorumluluk ise insanların yapmak zorunda oldukları ve yapmadıkları ceza aldıkları şeylerdir. Özgürlükte ise bir işin yapılmadığı zaman cezaya gerekmez. Bu nedenle özgürlük ve sorumluluk birbirinden ayrılır. Sorumluluktaki mecburiyet, özgürlükte serbestiyete dönüşmektedir. Bu nedenle de özgürlükler, sorumluluklar birbirini takip etmektedir. Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişki bu şekilde kurulmaktadır.

3. Tevekkül ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap: Her şeyi Tanrı’ya, yazgıya bırakma, yazgıya boyun eğme, her şeyi Tanrı’dan bekleme.

4. Sünnetullah nedir? Örnekler vererek açıklayınız.

  • CevapAllah’ın yarattıkları için koymuş olduğu kurallara Sünnetullah denir. Bu kurallar canlılar için ve cansızlar için geçerli olan kurallardır. Yağmurun yağması, insanın yaratılması, sıcağın oluşması, ateşin yakması, suyun söndürmesi gibi pek çok olay bizim derinlemesine tahlil etme imkânımız olmasa bile bu kanunlar çerçevesinde olup bitmektedir.

5. Ömür ve ecel kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  • Cevap:  İnsan hayatı boyunca bazı şeylere anlam yükler. İnsan hayatının da bir anlamı vardır. İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Bu nedenle insanlar bir ömür sürer ve bu ömürleri bir şekilde sonlanır. Ömür, doğumdan ölüme kadar geçen zamandır. Ecel ise o ömrün bir şekilde sona ermesi anlamına gelir. Ömür bir hayat, ecel de o hayatın sonu anlamına gelir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

  • Cevap:

1. Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi ve buna göre davranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sorumluluk, ceza ya da ödül gerektirir.
B) İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.
C) İnsan, kötü davranışları kendi özgür iradesiyle yapmaz.
D) İnsan, tercih ettiği davranışlardan sorumludur.

  • Cevap: C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir