7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 36 Hatırlayalım Etkinlik Soruları ve Cevapları

Türk Tarihinde Yolculuk Hatırlayalım Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

Geçmiş yıllarda öğrendiğiniz bilgileri hatırlayarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göç etme sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap

• Türkler hangi olaylardan sonra Anadolu’yu yurt edinmeye başlamıştır? Açıklayınız.

 • Cevap

• Türklerin Anadolu’yu Türkleştirmek için yaptığı çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap

• Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkmasına sebep olan İkinci Beylikler Dönemi hangi olaydan sonra başlamıştır?

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 36 Hatırlayalım Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47 Bir Devlet Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

 Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili görüş ayrılıklarının sebepleri nelerdir? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü tarihçilerin yararlandıkları baktıkları kaynaklar farklılık göstermektedir. Her bakan farklı kaynağa baktığından dolayı farklı kuruluş hikayesi anlatmaktadır. 

Şeyh Edebâli’nin Osman Gazi’ye nasihatinde hangi değerlerimizden bahsedilmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Devlet kurduğu için bundan sonra uysal, gönül alan, hoş gören, katlanan, bağışlayan, esirgeyen, koruyup kollayan olması gerektiğini anlatmaktadır. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı 

Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını gerçekleştirirken iskâna tabi tutulan halkın en az beş yıl başka yere gitmesine izin vermemesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü Osmanlı bir düzen istemektedir. En az beş yıl o insanlar orada kalırlarsa oranın kültürünü benimser, toprağını sürer, kültürünü geliştirir, vergisini verir böylece devlette devamlılık esasına uygun davranılmış olur. 

İskâna tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü yakın yerden getirilen insanların yeni yere daha kolay adapte olacakları, yeni yerin iklimine kültürüne diline yabancı olmadıkları için iskanın başarılı sonuçlanacağını düşünmüşlerdir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı 

Balkanlarda Türk adları taşıyan yemek ve tatlı çeşitlerinin olması neyin göstergesidir? Açıklayınız.

 • Cevap: Uzunca bir dönem o topraklarda Türklerin ve Türk kültürünün yaşadığını, izler bıraktığını Balkanlardaki insanlarla etkileşim ve barış içinde yüzlerce yıl beraber yaşandığını gösterir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

Osmanlı ordusunda görevli askerlerin hangi grup içinde yer aldıklarını işaretleyiniz.

 • Cevap:

• Yeniçeriler
• Tımarlı Sipahiler
• Silahtarlar
• Topçular
• Azaplar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

Verilen metinde Osmanlı Devleti’nin siyasal bir güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangilerine değinilmiştir? Açıklayınız.

Cevap:

Osmanlı’nın bulunduğu jeopolitik konum.

Osmanlı padişahlarının ileri görüşlü ve cesur olmaları.

Adil ve hoşgörülü bir yönetim sistemine sahip olmaları.

İskan politikası uygulamaları.

Merkeziyetçi yönetim anlayışının benimsenmesi.

Cihad ve şehadet düşüncesi.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

Aşağıdaki tabloda Osmanlı toplumunda yer alan bazı kişiler verilmiştir. Bu kişilerin karşılarına hangi toplumsal yapı içinde yer aldıklarını yazınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47 Bir Devlet Doğuyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,62, 63 Osmanlı Fetih Siyaseti Etkinlik Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Fetih Siyaseti Etkinlik  Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Bizans İmparatorluğuna doğru yani Avrupa’ya doğru yapmalıdır. Çünkü diğer yerlerde zaten Müslüman kesim varken bahsettiğimiz yerlerde ise Hristiyanlar yaşamaktadır. Gaza için başka bir dinden İslama geçiş sağlanmalıdır.

Osmanlı Devleti’nin Bizans ile komşu olmasının devletin büyümesinde ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap: Bizans’ın zor zamanlar yaşaması, güçsüz olması Osmanlının diğer beyliklere göre daha olay büyümesini, yayılmasını gelişmesini hazırlamıştır. Bizans güçlü olsaydı Osmanlı bu kadar rahat büyüyemezdi. Ayrıca Bizansın Hristiyan olması da gaza anlayışıyla Osmanlının daha yürekten savaşarak daha çok büyümesini sağlamıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

Orhan Gazi’nin İznik’i alır almaz orada medrese kurması neyin göstergesidir? Yazınız.

 • Cevap: Çünkü burayı zamanla Türk-İslam kenti hâline getirmek istemektedir. Bunun için de öncelikle kültürel bakımdan güçlü olmak, iyi kadrolar yetiştirmek ve İslam kültürünü iyi öğretmek gerekmektedir. Bundan dolayı ilk iş medreseyi açmak olmuştur.

Rumeli’ye geçmek Osmanlı Devleti için neden önemlidir? Yazınız.

 • Cevap: Çünkü Rumeli Osmanlı için bir sınır gibidir. Boğazlara daha hakim olmak ve Avrupa’ya daha kolay ilerlemek için Rumeli’nin alınması zorunluydu. 

Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

 • CevapOsmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının amaçları aşağıdaki gibidir;

1. Edirne’nin Türkler’in Rumeli’yi fethetme hareketlerinde çok önemli bir askeri üs olması durumundan,
2. Başkent Bursa’nın, Avrupa ve Balkanlara çok fazla uzak kalıyor olması durumundan,Yukarıdaki nedenlerden dolayı Sırpsındığı zaferinden sonra I. Murat, 1365 yılında devlet merkezini Bursa şehrinden Edirne’ye taşımıştır.Bunun sonucunda da Bizans Devleti’nin arka kısmına geçerek arkasını ve önünü işgal edip orta kısımda Bizans Devleti’ni bırakarak, Bizans Devleti’ni yıkmayı amaçlıyordu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e niçin Rum Diyarının Sultanı unvanını vermiştir? Yazınız.

 • Cevap: 1396’da Bayezid Han, İstanbul’u almak için büyük bir gayret sarf ederken Macar Kralı Sigismund idaresindeki Haçlı kuvvetleri Niğbolu’yu kuşatmıştır. İvedi şekilde İstanbul kuşatmasını kaldırıp Niğbolu’ya gelen padişah, Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğratmıştır. Bu olaydan sonra Halife tarafından kendisine Sultanu’l-İklim-i Rum (Rum Yöresinin Sultanı) unvanı verilmiştir. 

Niğbolu Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasında itibar kazanması arasındaki ilişkiyi yazınız.

 • Cevap: Türklerin Balkanlardan atılamayacağı bir kez daha ispatlandı. Zaferden dolayı Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e “Rum Diyarının Sultanı” unvanını verdi. Çünkü İslam Dünyası Hristiyan Dünyaya karşı büyük bir zafer ve üstünlük el etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girme sebepleri nelerdir? Yazınız.

 • Cevap: Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın dört oğlu arasında on bir yıl süren taht kavgaları dönemine Fetret devri denir. Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen addır. Fetret Arapçada kargaşa anlamına gelir. Timur istilası üzerine Yıldırım’ın aldığı yerlerin hemen hepsi elden çıkarılmış, Timur tarafından Anadolu Beylikleri tekrar diriltilmişti.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra beyliklere topraklarını geri vermesinin amacı nedir? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü Timur Anadolu’da güçlü bir devlet istememektedir. Bu yüzden Anadolu’da siyasi birliği parçalamak adına beyliklere eski topraklarını vererek Osmanlıyı bölmüştür.

11 yıl süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin yıkılmama sebepleri nelerdir? Tartışınız.

 • Cevap:

 Bizans’ın güçsüz ve karışık olması
Balkanlardaki politikası
Tımar sisteminin etkisi
Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
Haçlılara vurulan darbeler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

İstanbul’un fethinin nedenlerinin hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması için dünya genelinde değişikliğe yol açacak bir olayın olması gerekmektedir.
İstanbul’un fethinin sonuçlarından hangileri Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın açılmasına neden olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap:

İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

Şimdiye kadar bütün padişahlar batı yönüne seferler yaparken I. Selim neden doğuya seferler yapmıştır? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü Avrupa’dan devleti yıkabilecek güçte bir tehdit kalmamışken Doğu’da ise Safevi Devletinin güçlenmesi ve Anadolu’da çıkan isyanlar nedeniyle devlet büyük bir tehdit altındadır. Bundan dolayı öncelik Doğu’ya verilmiştir.

Mısır’ın fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

Mohaç Savaşı’nın iki saat gibi kısa bir sürede kazanılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun hafif süvarileri (60.000), o zamana kadar Avrupalılar’ ın karşılaşmadıkları 300 seyyar top ve etkin tüfek kullanımı sayesinde, Macar ordusunun esas gücü olan ağır süvarilerini kısa sürede kaybetmelerini takiben, ağır Macar yenilgisi ile sonuçlanır. 

Belgrad’ın stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Belgrad bundan sonra batı seferlerinde bir üs hâline geldi. Böylece Osmanlının seferleri daha organize ve kolay olmuş oldu.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Aşağıdaki soruları tabloya bakarak cevaplayalım.

İki donanmanın da güçlerine baktığımızda hangi donanmanın gücü daha fazladır? Açıklayınız.

 • Cevap: Tabi ki Haçlıların donanmasının daha güçlü olduğu görülür. Bir tarafta 162 kadırga bir tarafta 122 Kadırga vardır. 60000 askere karşı ise Osmanlıda 20000 asker vardır.

Osmanlı donanması sizce galip gelmiş midir? Galip geldiyse bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Osmanlı kazanmıştır. Çünkü Osmanlı Donanmasının başında Barbaros Hayretin Paşa vardır. Ayrıca Bu zaferin kazanılmasında Turan taktiğinin (hilâl taktiği) deniz savaşında da uygulanması etkili olmuştur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesinin sebebi ne olabillir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kuşatmanın uzun sürmesinin sebebi de Osmanlının eski gücüne sahip olmamasından kaynaklıdır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Bu resimde Osmanlı toplumunun hangi özellikleri dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.

 • Cevap

Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Osmanlı Devleti’nde din ve inancı aynı olan gruplar bir millet kabul edilmekteydi. Örneğin Sırplar, Rumlar, Bulgarlar aynı mezhepten yani Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinden oldukları için bir millet kabul edilmişlerdir. Osmanlı Devleti ele geçirdikleri yerlerde halkın inançlarına asla dokunmaz, onlara din hürriyeti sağlardı.Bundan dolayı Osmanlıda isyanlar az olmuş, devlet çok uzun süre yaşamıştır. Bence günümüz insan haklarına aykırı olan kısım halkın padişahın tebası olmasıdır. Bunun dışında diğer haklar günümüz insan haklarına uygundur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

Gayrimüslimler genel olarak hangi ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır?

 • Cevap: Kuyumculuk, fırıncılık, sarraflık gibi tüccar kesim genelde gayrımüslimlerin yaptığı işle arasındadır.

Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

 • Cevap: Osmanlı Devleti hoşgörülü tutumuyla bölge halkını kazanmayı başarmış ve fethettiği topraklarda uzun yıllar hakimiyet kurabilmiştir. Eğer Osmanlı Devleti böyle bir tutum izlemeseydi inanışlarına ve yaşam biçimine saygı gösterilmeyen halk zamanla ayaklanacak ve Osmanlı’ya karşı çıkacaktı. 

Osmanlı toplumunun bir arada huzur içinde yaşamasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Osmanlıda farklı unsurların birlikte yaşamasını mümkün kılan sistem ve bu sistemin kavramları, günümüz dünyasının kavram ve önceliklerinden farklıdır. İmparatorluğun değerle­ri adaleti, rıza ve ihtiyar olmayı modern dünya ise hürriyeti öncelemektedir. İmparatorluğun hemen her bölgesinden ve çok çeşitli etnik unsurlarından gelen devlet adamları, ulema sınıfı mensupları, tarikat şeyhleri ve edebiyatçılar gibi toplum­da önemli bir yere sahip olan kimselerin Buharî, Pargalı, Kay­serili, Erzurumlu, Merzifonlu, Nevşehirli, Lofçalı, Bayburtlu, Halebî gibi sıfatlarını tüm Osmanlı topraklarında kullanabilmiş olmaları, bölgesel ve etnik ötekileştirmenin önemsiz olduğunu göstermektedir.

Aşağıda verilen fetihlerin Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız.

 • Cevap

İznik’in Fethi: İznik alındıktan sonra imar edilerek kısa sürede Türk-İslam şehri hâline getirildi.
İlk Osmanlı medresesi açıldı.
Bursa’nın Fethi:
İstanbul’un Fethi
:
Belgrad’ın Fethi
:
Kıbrıs’ın Fethi
:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ,61 ,62, 63

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Avrupa Gelişiyor, Osmanlı ve Diğer Devletler Etlileniyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Avrupa Gelişiyor, Osmanlı ve Diğer Devletler Etlileniyor Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

Coğrafi keşifler sonucu yeni keşfedilen yerlerdeki insanların hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.

 • Cevap: Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitki türleri ile Avrupalılar ilk kez tanıştı. Avrupalıların, keşfettikleri yerleri sömürgeleştirmesiyle Sömürgecilik Dönemi başladı. Hristiyanlık yayıldı. Buna karşılık dünyanın düz olduğu gibi pek çok yanlış bilgi aktaran din adamlarına olan güven azaldı. Keşfedilen yerlere, özellikle Amerika’ya Avrupa’dan pek çok insan göç etti. Avrupa kültür ve uygarlığı yeni yayılma alanları buldu.

İspanyol ve Portekizli gemicilerin keşfettikleri yerleri aşağıdaki bölümlere işaretleyiniz.

 • Cevap:

Aşağıdaki tabloda ilgili alanlara coğrafi keşiflerin neden ve sonuçlarını yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı 

Avrupa’nın bilimsel çalışmalarda, Müslüman bilim insanlarını örnek almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tartışınız.

 • Cevap: Çünkü Avrupa’da Rönesans olmadan önce bütün klasikleri Müslüman Bilim adamları çevirmiş ve Antik Yunanın bütün felsefi bilimsel bilgilerine ulaşma ve bilimde devrimler yapma şansına sahip olmuşlardır. Bu yüzden onlar örnek alınmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Rönesans Dönemi’nde yaşamış olan diğer sanatçı, yazar ve bilim insanlarını araştırınız ve hakkında edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

Cevap:

Michelangelo: Ressam

Leonardo da Vinci: Ressam, Bilim adamı

Dante Alighieri: Yazar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Aşağıda Rönesans öncesi bilim, kültür ve sanat anlayışlarına örnekler verilmiştir. Rönesans öncesi bilim, kültür ve sanat anlayışlarının karşısına Rönesans sonrası değişimleri yazınız.

 • Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Reform hareketleri ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap:  Yeni Çağ Avrupa’sında görülen gelişmeler feodalitenin ve kilisenin etkisini ortadan kaldırmıştır. Düşünce ve bilim hayatında skolastik düşünce yerine pozitif düşünce egemen olmuştur. Bu durum Avrupa’nın gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamıştır.

Aydınlanma Çağı günümüz düşünce sistemini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Aydınlanma hareketi çok güçlü bir laikleşme süreci başlatmıştır.Yaşamının hedefi olarak vicdanı,doğal ahlak ve mutluluğu seçen insan ,Tanrı’nın karşısına daha çok kendisine güven duyarak çıkar.Dünyanın doğası fen alanındaki araştırmalar ve teknik,sosyal dünya da genel kültür,dinsel hoşgörü ve insanileştirilmiş bir hukuk düzeni sayesinde daha iyi bir yer olacaktır.Ayrıca bu çağa damgasını vuran Avrupa’lı bilginlerdir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Aşağıda Montesquieu, Voltaire, Rousseau’ya ait sözler bulunmaktadır. Bu sözlerin sizde uyandırdığı düşünceleri ilgili alanlara yazınız.

“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.”

 • Cevap: Adalet herkes içindir ve bir gün herkese lazım olacaktır. Adalet bir yerde yoksa o yerde ne mutluluk ne de huzur olur. Olacak olan tek şey insanların sürekli düzensiz, huzursuz ve kaos içinde olacaklarıdır.

“Vatanımız bütün asil ruhlar için en mukaddes yerdir.”

 • Cevap: İnsan için en önemli şey vatandır. Vatan olmadan insanın toplum içinde bir yeri de olmaz. Başkasının mülteci olarak yaşadığı şeylerin başınızdan geçtiğini düşünün göreceksiniz ki şimdiki halinize şükredeceksiniz. Çünkü özgürce nefes aldığınız, yaşadığınız bu kutsal yer vatanınızın ta kendisidir. 

“Bir ülke ne özgürlük olmaksızın ne de erdem olmaksızın iyi bir biçimde var olamaz.”

 • Cevap: Özgürlük ve erdem ancak yan yana beraber hayatımızda olursa bir anlam taşırlar. Çünkü özgürlük ancak erdemli insanların yetiştiği coğrafyalarda yeşerir ve büyür. Özgürlüğünüze göz koyan her kimse ona var gücünüzle direnmeniz gerekmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Verilen bilgilerden hareketle tabloda ilgili alanlara Sanayi İnkılabı’nın olumlu ve olumsuz sonuçlarını örneğe uygun yazınız.

 • Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tam bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktan geçer.” sözünden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin siyasi bağımsızlığını değerlendiriniz.

 • Cevap: Osmanlı ilk zamanlar tam bağımsız idi. O zamanlar çok güçlü ve Avrupa’da sözü dinlenilen bir ülke konumundaydı. Ancak sonraları Osmanlı dış devletlerden borçlar almaya onlar ne derse yapmaya böylece bağımsızlığını kaybetmeye onlar ne derse emir kulu gibi yerine getirmeye başladı. Zaman içinde de zayıflayarak yıkılmak zorunda kaldı. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Avrupa’daki gelişmelerin insan hakları açısından olumsuz sonuçlarını defterinize yazınız.

 • Cevap: Avrupa devletleri dünyanın pek çok bölgesini keşfedince yeryüzündeki zenginlikleri, ham maddeyi ve insan gücünü Batı’ya aktardı. Avrupa zenginleşirken sömürülen ülkeler hem kaynaklarını hem de dinî, kültürel değerlerini kaybetti. İnsanlar hem doğal zenginliklerini hem de özgürlüklerini kaybettiler. Fakirleşirken aynı zamanda köle haline geldiler. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Avrupa Gelişiyor, Osmanlı ve Diğer Devletler Etlileniyor Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 75, 76, 77, 78, 79 Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları Etkinlik Soruları ve Cevapları

Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı 

Osmanlı Devleti’nin her alanda yenilikler yapmaya ihtiyaç duymasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap

Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulmasının, sadece bilimsel eserlerin basılması koşuluyla kabul edilmesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı 

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan gazete ve dergilerin toplum hayatına katkısı nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı 

Telgrafın Osmanlı Devleti’nde kullanılması sosyal ve ekonomik hayatı nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı 

Yukarıda demir yolu ile ilgili yer alan bilgiler dışında demir yollarının ülke ekonomisine ve sosyal yaşantıya ne gibi katkıları olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap

Ulaşım alanında yaşanan gelişmeler başka hangi alanlardaki gelişmelere yol açmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı 

Aşağıda Osmanlı Devleti’nde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin bazıları verilmiştir. Bu gelişmelerin hangi alan ya da alanlarla ilgili olduğunu örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 75, 76, 77, 78, 79 Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85 Kültürümle Varım Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kültürümle Varım  Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı 

Yabancı bir seyyahın Osmanlı kültürüne yönelik anlattığı bu olaydan nasıl bir sonuç çıkardınız? Açıklayınız.

 • Cevap: Avrupalı seyyahın yazdıklarına göre Osmanlı hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan toplumların kültürlerine saygı gösterirken atalarından miras aldığı Türk kültürünü de yaşatmıştır. İngiliz Seyyah Keppel’e (Kepıl) göre Türk insanının dürüstlüğü dikkat çekici bir konudur. Bir postacının başından geçen bir olayı anlatarak Türklerin dürüstlüğünü aktarmaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı 

Misafire aç olup olmadığı neden direkt sorulmamıştır?

 • Cevap: Çünkü ayıp olurdu. Bu yöntem daha şık ve daha uygarcadır.

Siz olsaydınız misafirinizin ihtiyaçlarını sormak için nasıl bir yöntem bulurdunuz?

 • Cevap: Ben de bu yöntemi ullanırdım. Çünkü çok zarif bir yöntem bu. Misafir rencide edilmemiş oluyor. 

Türk misafirperverliğinin günümüzde de devam ettiğine dair kendiniz veya çevrenizden örnekler veriniz.

 • Cevap: Hala Türklerin evine yabancı kim olursa olsun geldiğinde baş köşeye misafir edilir, aç ise doyurulur, başka bir ihtiyacı var ise ev sahibi tarafından karşılanır. Hatta köylerde misafir için Misafir odası tertip edilmiştir.

Günümüzde yapılan düğünlerle Osmanlı Dönemi’nde yapılan düğünleri karşılaştırınız. Düğünlerin benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.

 • Cevap: Günümüzdeki düğünler genelde düğün salonunda olur, davetiye ile davet edilen misafirler kadınlı erkekli en şık kıyafetlerini giyerler, düğünde çalgı çengiler olur, yine günümüzdeki düğünlerde takı merasimi vs yapılmaktadır. Oysa Osmanlıda erkek gelini at ile evinden alır ve köy meydanında davul zurnalı bir düğün tertip edilir, büyük kazanlarda aşlar pişirilip misafirlere ikram edilirdi. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı 

Günümüzdeki bayramlarla Osmanlı Dönemi’nde yaşanan bayramları karşılaştırınız. Bayramların benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.

 • Cevap: Eskiden Osmanlıda Bayram gelmeden önce büyük hazırlıklar yapılırdı. Dükkânlar güzel kumaşlarla, evler işlemeler ve halılar ile donatılırdı. Evler madenî pullarla veya bayram uygun bir mevsime gelmişse çiçeklerle ve yeşilliklerle süslenirdi. Bu gibi süslemeler evlerin dışından, dostlarla kahve ve şerbet içilen sofaya kadar koyulurdu. Top atışlarıyla bayram ilan edilince şehirde (İstanbul’da) şarkılar, ut ve diğer müzik aletlerinin sesleri işitilirdi. Günümüzde insanlar ise ancak anne baba ziyaretine gitmekte ve bayramlaşmalar genelde geçiştirilmektedir. Eskisi gibi büyük ziyafetler verilmemektedir. Top atışı da olmamaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı 

Sizce hat sanatı, Osmanlı Dönemi’ndeki önemini günümüzde de aynı şekilde devam ettirebilmiş midir? Tartışınız.

 • Cevap: Hayır devam ettirememiştir. Çünkü hat sanatını anlayacak nesil yok olmuş bunun yanında dijital dünya dediğimiz sanal dünya herkesi esir almış durumdadır.

Zeybek oyununun günümüzde de varlığını devam ettirmesi kültürün hangi özelliğini yansıtır? Açıklayınız.

 • Cevap: Kültürün devamlılığının bir göstergesidir. Zeybek oyunu bizim en asil, en çok bizi anlatan yöresel oyunlarımızdan biridir.Köylülerimizin gelenek ve göreneklerine ne kadar bağlı olduğunu göstermesi bakımından bence önemli bir örnek teşkil eder.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

Yukarıdaki yazıda Süleymaniye Camii’nde kullanılan Türk el sanatlarından hangilerine değinilmiştir? Açıklayınız.

 • Cevap:  Mimari, Hat, ahşap oymacılığı, çinicilik gibi geleneksel el sanatlarından örneklere yer verilmektedir.

Aşağıdaki görsellerde verilen Osmanlı kültürüne ait ögeleri ilgili alanlara yazınız.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85 Kültürümle Varım Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 86, 87 Kendimizi Değerleniriyoruz Etkinlik Soruları ve Cevapları

 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Kendimizi Değerleniriyoruz Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

A. Aşağıdaki cümlelerin başına, cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. ( ) Osmanlı Devleti’nde divan teşkilatını Osman Gazi kurdu.
2. ( Y ) Karadeniz, Preveze Deniz Savaşı ile Türk gölü hâline gelmiştir.
3. ( D ) Osmanlı Devleti, iskân politikasını uygulayarak Balkanlarda kalıcı oldu.
4. ( ) İstanbul’un fethi ile Fransa’ya giden bilim insanları Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.
5. ( D) Dünya’nın yuvarlak olduğu coğrafi keşiflerle Magellan ve Del Kano tarafından ispatlanmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

yeniçeriler, Batı, Amerigo Vespucci, seyyahlar, Rumeli Hisarı, kültürel, Bartolomeu Dias, silahtarlar

1. Ümit Burnu’nu.. .Bartolomeu Dias. ..bulmuştur.
2. Osmanlı ordusunda devşirmelerden meydana gelen..YENİÇERİLER…bulunurdu.
3. İlk Türkçe eser basan matbaanın kurulması…KÜLTÜREL .alanda yapılan bir yeniliktir.
4. Avrupalı…….SEYYAHLAR… ..Osmanlı Devleti’nde görüp yaşadıklarını kitaplarında anlatmışlardır.
5. Osmanlı gaza ve cihat anlayışından dolayı fetihlerini genellikle….BATI.….yönünde yapmıştır.

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

II. Mehmet, Evliya Çelebi, Çelebi Mehmet, Takvîm-i Vekâyi, Dîvân-ı Hümâyun, Sultan Abdülmecit

1. İlk Türkçe resmî gazete Takvîm-i Vekâyi
2. Osmanlı Dönemi’nde yaşayan ünlü bir seyyah Evliya Çelebi
3. Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşüldüğü kurul Dîvân-ı Hümâyun
4. Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak bilinen padişah Çelebi Mehmet
5. Osmanlı’da telgrafın kullanılmasına öncülük eden hükümdar Sultan Abdülmecit

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Orhan Gazi
– Bursa, İznik ve İzmit’i aldı.
– İlk Osmanlı medresesini açtı.
– Yaya ve Müsellem adıyla Osmanlı Devlet’inin ilk düzenli ordusunu kurdu.

Yukarıdaki Orhan Gazi Dönemi ile ilgili bilgilerde hangi alanda yapılan faaliyetlere değinilmemistir?

A) Askerî B) Eğitim C) Siyasi D) Ticari

 • Cevap: D

2. Osmanlı Devleti sınırları içinde Türklerin yanı sıra Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Sırplar yaşamaktaydı. Herkes özgürce kendi inancının gereklerini yerine getirebiliyordu. Bu ortam Osmanlı topraklarında kültürel zenginliğin oluşmasını sağladı.

Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nde Askerî Yapı
B) Osmanlı Devleti’nde Millet Yapısı
C) Osmanlı Devleti’nde Gaza Anlayışı
D) Osmanlı Devleti’nde İstimâlet Politikası

 • Cevap: B

3. İpek ve Baharat yollarının önemli bir bölümü Osmanlı Devleti’nin eline geçince Avrupa, ticaretini tekrar canlandırmak için yeni yollar keşfetmek zorundaydı ayrıca Avrupa’da mutfaklarda ve eczacılıkta kullanılan baharat, Venediklilerin elindeydi. Baharata aracı ile ulaşmak oldukça pahalıydı. Bu yüzden baharata ulaşacak başka yollar bulmak gerekiyordu. Bu durumlar coğrafi keşiflerin başlamasına sebep oldu.

Yukarıdaki paragrafta coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olan hangi etkenden bahsedilmiştir?

A) Ekonomik B) Kültürel C) Siyasi D) Teknik

 • Cevap: A

4. Osmanlıyı ziyaret eden seyyahlardan Paul Lu- cas (Pul Lukıs), Türklerin konukseverliğinin yolculara güven ve rahatlık verdiğini yazar: “Birkaç ormandan geçtik. Çok sayıda köy gördük. Bu köylerde bizi çok iyi ağırladılar, yemek verdiler. Yolcuları rahatlatmak ve yedirmek âdeti Müslümanların en şerefli âdetlerindendir. Bu, yolcuya öyle rahatlık ve güven veriyor ki buralarda seyahat edenler çok rahattır. Türkler saf bir hayırsever olarak asla teşekkür beklemez ve karşılığını da istemezler.” Paul Lucas, seyahatnamesinde Türklerin hangi özelliğini anlatmıştır?
A) Çalışkanlık B) Misafirperverlik
C) Saygı D) Temizlik

 • Cevap: B

E. Aşağıdaki sorunun doğru cevabını yazınız.

Soru: Osmanlı Devleti’nin devşirme sistemini uygulama sebebi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:  Sınırların genişleyerek asker ihtiyacının ortaya çıkmasıdır

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı ordusu, Osman Gazi Dönemi’nde eli silah tutan erkeklerden oluşurdu. Orhan Gazi Dönemi’nde ise yaya ve müsellem adı verilen ordular kuruldu. Bu değişimin sebepleri neler olabilir?

 • Cevap:  Çünkü Osmanlının savaştığı ordular değişmekte ve gün geçtikçe yeni ordular yeni savaş taktiklerine göre dizayn edilmek zorunda kalınıyordu.

2. Osmanlı Devleti’nin XVNI ve XIX. yüzyılda yaptığı yeniliklerde Avrupa’yı örnek almasının sebepleri nelerdir?

 • Cevap:  Çünkü o dönemlerde Dünyanın en gelişmiş medeniyetleri Avrupa’da bulunmakta idi. Avrupa’nın bilim, ilim ve düşünce sanat alanındaki bu gelişmişliği diğer kültürlere de örnek teşkil etmekteydi. 

3. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya’da toplanan halka: ‘‘Bu andan itibaren devletimizin himayesi altındasınız. Hayatınız ve özgürlüğünüz konusunda korkmayınız.’’ diyerek Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğini göstermiştir?

 • Cevap:  Osmanlı devletinin her türden inanç ve kültüre saygılı olduğunun Osmanlı için etnik kimlikten çok devletine bağlı ola vatandaşların değerli olduğunu anlarız. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 86, 87 Kendimizi Değerleniriyoruz Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir