7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1. Tema Duygular Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Duygular 34, 35 1. Tema Duygular Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

7.  Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

ŞÜKÜRLER OLSUN

Bir dostum anlatırken bana pek tesir etmişti, aynı derecede tesirli bir şekilde size anlatıp anlatamayacağımı bilmem ama bana pek manalı görünen o sözleri sizlerin de duymanızı istiyorum. O dostum günün birinde, yaşlı bir ahbabıyla bir büyük binanın dış merdivenlerini çıkıyormuş. Yaşlı zat her basamağı çıkışında bir kere durur, dudakları arasından bir şeyler mırıldanırmış. Dostum da durur, onun yeni bir basamağı aşmaya girişmesini sabırsızlıkla beklermiş. Yaşlı insanlar, hele okumuş yazmış kimseler, pek duygulu olurlar. Kendilerinden daha genç olanların kendi hareketlerini seyrederken ne düşündüklerini tecrübelerine dayanarak sezmeye çalışırlar ve çoğu zaman sezerler de. Yaşlı zat, yeni bir basamağı da aşıp dudaklarındaki anlaşılmaz mırıltıyı bitirdikten sonra dostuma dönerek: “Sana benim bu hâlim biraz garip görünüyor değil mi? Hakkın var. Ben her basamağı aştığımda
Allah’ıma bir kere şükrediyorum. Sen şimdi bunun manasını anlayamazsın. Fakat bir gün gelecek sen de merdiven basamağını aşmanın dahi bir kere değil, bin kere şükretmeye değer bir hadise olduğunu anlayacaksın!” demiş.

1.Yazarı etkileyen olay nedir?

 • Cevap: Yaşlı bir adamın her gün merdiven çıkarken her basamağı çıktığında Allah’a şükrettiğini kendisini söyleyen bir dostunun bu olayı anlatmasına şaşırmıştır.

2. “Yaşlı insanlar, hele okumuş yazmış kimseler, pek duygulu olurlar.” sözüne katılıyor musunuz?

 • Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hayat onları daha duygusal yapmış edindikleri tecrübeler ve geçmişte kalan anıların taze kalıntıları onları daha yoğun duyguları yaşayan insanlar haline getirmektedir. 

Neden? Okuduğunuz metnin ana fikrini yazınız.

Cevap : Yaşlılık ve zamanın kıymeti

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır?

A)Hemen haber uçurun anneme, ağabeyim geliyormuş.
B)İnsanları hafife almamın sonucu ağır oldu.
C)Ben yıllarca onun hasretini çektim.
D)Bu eşyaları atmaya bir türlü dilim varmıyor.

 • CevapD

7.  Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

5. Aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinde zaman anlamı vardır?

A)Bu yılın sonunda üniversiteli olacaksın.
B)Boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirmelisin
C)Bari bu işleri de ben yapayım.
D)Anadolu’yu baştan başa gezsek.

 • CevapA

6. Aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinde dilek anlamı yoktur?

A)Yağmur yağmasa da oyun oynasak.
B)Dün fuardan telefon aldı.
C)İşimiz bitince biraz dinlenelim.
D)Okuldan çıkar çıkmaz eve gel.

 • CevapB

7. Aşağıdaki koyu harflerle yazılmış fiilleri belirttikleri anlam özelliklerine göre eşleştiriniz

 • Cevap

Askerlikte çektirdiğimiz fotoğrafları çerçeveleteceğiz. (İş (kılış) Fiilleri)
Kardeşimin erkenden kalkmasına oldukça şaşırmış. (Durum Fiilleri)
Akşama doğru karnı çok acıkmış. (Durum Fiilleri)
Dertlerini bize bir bir anlatır. (İş (kılış) Fiilleri)
Gün boyunca bulaşık yıkadığından elleri buruşuyor. (Oluş Fiilleri)
Dayısı bugünlerde çok zayıflamıştı. (Oluş Fiilleri)
Kitabın sayfalarını teker teker kontrol ettim. (İş (kılış) Fiilleri)

İş (kılış) Fiilleri
Oluş Fiilleri
Durum Fiilleri

8. Aşağıdaki dizelerde bulunan söz sanatlarını belirleyerek boşluklara yazınız.

İşte doğduğun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven“

 • Cevap

Kullanılan Söz Sanatı: kişileştirme / lamba yol gözleyen bir insan gibi düşünülmüştür.

“Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna: Tenimde bir yara işler gibisin.”

 • Cevap: kişileştirme / dal konuşturulmuştur.

Kullanılan Söz Sanatı:

“Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa”

 • Cevap

Kullanılan Söz Sanatı: Hüsn-i Talil / Güzel bir nedene bağlama vardır

“Bir ah çeksem dağı taşı eritir, Gözüm yaşı değirmeni yürütür.”

 • Cevap

Kullanılan Söz Sanatı: Abartma Sanatı vardır / dağları çekecek kadar güçlü olan bir ah çekme

 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) 1. Tema Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Meb Yayınları 1. Tema Erdemler 35, 36, 37 1. Tema Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

7.  Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 35 Cevabı

700 YILLIK ALTIN OGUT

Şeyh Edebali’nin damadı ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye vasiyeti: Ey oğul, artık Bey’sin!
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana.
Gücenmek bize, gönül almak sana.
Suçlamak bize, katlanmak sana.
Âcizlik bize, hoş görmek sana.
Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.
Haksızlık bize, bağışlamak sana.
Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.
Şunu da unutma: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
Ey oğul; işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı.
Allah yardımcın olsun.
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın!
Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen Sabah rüzgârında savrulur gidersin.
Öfken, nefsin bir olup aklını yener.
Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın!
Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi değildir.
Bütün bilinmeyenler, fethedilmeyenler, görünmeyenler,
Ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır.
Ey oğul! Ananı, atanı say!
Bereket büyüklerle beraberdir.
İnancını kaybedersen yeşilken çöllere dönersin.
Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma!
Gördüğünü görme! Bildiğini bilme!
Sevildiğin yere sık gidip gelme!
Ey oğul! Üç kişiye acı:
Cahil arasındaki âlime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene Ey oğul! Unutma ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklıysan mücadeleden korkma.

(İlk dört soruyu metne göre yanıtlayınız.)

1. Yukarıdaki metinde Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye hangi erdemleri tavsiye etmektedir?

 • Cevap: Uysal olmayı, Hoşgörülü olmayı, Bağışlamayı vs. tavsiye etmektedir.

2. Şeyh Edebali’ye göre acınacak üç kişi kimdir?

 • Cevap: Cahil arasındaki âlim, zenginken fakir düşen ve hatırlı iken itibarını kaybeden.

3. Şeyh Edebali, “Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.” sözüyle ne anlatmak istemiştir?

 • Cevap: “Sen adaletten yana ol, anlaşmazlıklara bulaşma” demek istemiştir.

4. Metnin ana düşüncesi nedir?

 • Cevap: Metnin ana düşüncesi, erdemli davranışlarda bulunmaktır.

7.  Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 36 Cevabı

Aşağıdaki sözcük avında soldan sağa ve yukarıdan aşağıya on bir erdem yer almaktadır. Kelimeleri bularak işaretleyiniz.

 • Cevap: merhamet, dürüstlük, saygı, güven, ahlak, cömertlik, iyilik, sabır

Aşağıdaki şiirlerde geçen söz sanatlarını bularak verilen boşluklara yazınız.

BAYRAM
Kargalar, sakın anneme söylemeyin!
Bugün toplar atılırken evden kaçıp
Harbiye nezaretine gideceğim.
Söylemezseniz size macun alırım,
Simit alırım, horoz şekeri alırım;
Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,
Bütün zıpzıplarımı size veririm.
Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!
Orhan Veli KANIK

 • Cevap: Kişileştirme: Konuşturma sanatı vardır. İnsana özgü bir özellik kargalara verilmiştir.
  Abartma: Harbiye nezaretine gideceğinden bahsediyor, oysa bir çocuğun böyle makamdaki birini görme şansı azdır.

İSTİKLÂL MARŞI
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda
Mehmet Akif Ersoy

 • Cevap: Abartma: Toprağı sıksan şehit fışkıracaktır. Ne yazık ki bu vatan için düşen şehitlerin sayısı çok olduğundan böyle bir abartma sanatına başvurulmuştur.

7. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Hiçbirimiz onun bu işi başaracağına inanmadık.
B) Çevreyi tanımak için epeyce dolaşmış.
C) Sınıfımızı temiz tutmalıyız.
D) Kardeşlik, dürüstlük, yardımlaşma erdemlerimizi hatırlatıyor.

 • Cevap C

7.  Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı (2. Kitap) Sayfa 37 Cevabı

Ahmet, Türkçe dersi için arama motorundan fiillerin anlam özellikleri ile ilgili cümleler aramaktadır. Ahmet’in bulduğu cümleleri örnekteki gibi sınıflandırmasına yardımcı olunuz.

fiillerin anlam özellikleri ile ilgili cümleler

Cevap

 • Bambaşka bir dünyada sizi nasıl bir yaşam bekliyor. (İş fiil)
  Dolapta unutulan peynir bir haftada küflenmiş. (Oluş fiil)
  Kitapları raflara alfabetik sıraya göre dizin.(İş fiil)
  Bir başka gelir bahar Toros Dağlarına.(İş fiil)
  Bahar gelince tüm doğa yeşerir.(Oluş fiil)
  Eşyalar evin çatısında kullanılmadan duruyor.(Durum fiil)

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eylemlerin hangi kiple çekimlendiğini belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Haber ////// Dilek Kipi Kipi

 • Cevap

Teyzemler seneye Burdur’a taşınacak. Kalan çantaları da siz getirin. (Haber)
Dökülen yaprakları birer birer topladı. (Dilek)
Akşam saatlerinde mağazalar kapanır. (Haber)
Bu müjdeyi Ali’ye hemen vermeliyim. (Haber)
Yemeğe onu da davet etmişsin. (Haber)
Kardeşim de bizimle gelse. (Dilek)
Sınıf başkanı içeride yoklama alıyor. (Haber)
Ben bu konu üzerine biraz düşüneyim. (Dilek)

 

3 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir