7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132

7. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı 4. Tema Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (1.Kitap)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Erdemler Kültürü 132, 133 4. Tema Erdemler Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

7.  Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

GÜLER YÜZ
Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız, desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir. Benim için buradan, sizlerin yüzlerinizi görmek her ne kadar mümkün değilse de sözlerimi güler yüzle dinlediğinizi tahayyül etmek bana cesaret veriyor. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün bu kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınınız.

1. Yazara göre, insanın konuşma hevesi neden kırılır? (Kısaltılmıştır.)

 • Cevap: Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görmek hevesinizi kırar demektedir yazar. 

2. Metne göre, güler yüzlü insanların özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Yazara göre güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır.

3. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlayan bir çocuğa herkes neden güler yüzle bakar?

 • Cevap: Çünkü Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün bu kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız. 

4. Sizce güler yüzlü olmanın faydaları nelerdir?

 • Cevap: Güler yüzlü olmak hem bedenen hem de ruhen insanı iyi yapan bir şeydir. Gülen insan hayatın dertlerini bir süreliğini de olsa unutan hayattan keyif alan neşe içinde etrafa pozitif enerji veren biridir. 

5. “Güler Yüz” metninden basit, türemiş ve birleşik fiillere örnekler bularak yazınız.

 • Cevap:

Basit Fiiller: istemem, gelir.
Türemiş Fiiller:  hoşlanır mısınız, kırılır.
Birleşik Fiiller: cesaret veriyor, yüz takınınız.

7.  Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

6. Aşağıdakilerden hangisi “Arkadaşımla çocukluğumuzdan beri içtiğimiz su ayrı gitmez.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamına uygun değildir?
A) Birbirine çok yakın ve bağlı olmak
B) Güzel bir dostluk kurmak
C) Hoşgörülü ve açık yürekli olmak
D) İçten arkadaşlık kurmak

 • Cevap:  C

7. “Ey! Başkasının yüzünde çirkin bir ben gören,Yazık ki o ben senin yüzünden yansır.”
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yukarıdaki dizelerde asıl anlatılmak istenen nedir? Yazınız.

 • Cevap: İnsan başkasını yargılarken unutmamalıdır ki insan insana benzer ve bizler bir başkasının kusurunu yüzüne vururken unutmayalım ki bizlerin de kusuru vardır. 

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir?
A) Seni görünce çok mutlu oldum.
B) Yıllar sonra ilkokul öğretmenimi gördüm.
C) Babasına yeni bir pantolon aldırdı.
D) Yemekleri ben hazırlayabilirim.

 • CevapC

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu harfle yazılmış kelime zarf görevinde kullanılmamıştır?
A) Kaç kişilik sınıflarda eğitim görüyorsunuz?
B) Dünden beri hiç dışarı çıkmadım.
C) Basketbolu futboldan daha çok severim.
D) Anlattığı hikâyeyi heyecanla dinledim.

 • Cevap: A

10. “Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.”
Verilen sözle aşağıdaki cümlelerden hangisi yakın anlamlıdır?
A) Madenlerin kusursuz olması için çok çaba harcanması gerekir.
B) İnsanların olgunlaşması ancak acı çekmeleri ile mümkündür.
C) Yaşanılan olumsuz olaylar kişiliğimizde silinmez izler bırakır.
D) Çektiğimiz acılar kişilik oluşumunda olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurur.

 • CevapB

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Piri Reis Cevapları (2.Kitap)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 Piri Reis Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

PİRİ REİS

DERSE HAZIRLIK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

1. Dünyaca ünlü bilim insanlarımızdan hangilerini biliyorsunuz? Anlatınız.

 • Cevap: Piri Resi, Mimar Sinan, Uluğ Bey, Aziz Sancar

2. Bir bilim insanı olarak hangi konuda araştırma yapmak isterdiniz? Neden?

 • Cevap: Genetik alanında çünkü bu alanda çalışırsam insanların neden hastalandığını bulur onları iyileştirirdim. Böylece insanlığa faydam dokunurdu.

1. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

 • CevapMİÇO
 • Tahminim: Gemilerde çalışan işçi
 • Sözlük Anlamı: gemicilik bilgisi olmayan, henüz acemi durumdaki tayfa çocuk, tayfa yamağı.
 • Cümlem: Gemilerde miçoluk yapmıştı.

***********

USTURLAB

 • Tahminim: Denizcilik aleti
 • Sözlük Anlamı:astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazıdır
 • Cümlem: Usturlab bozulmuş

***********

GEZEGEN

 • Tahminim: Gökyüzündeki bir cisim.
 • Sözlük Anlamı: Güneş’in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan, Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı.
 • Cümlem: Gezegenleri gözlemledim.

***********

PALAMUT

 • Tahminim: Bir balık türü.
 • Sözlük Anlamı: canlı iken yanları ve karnı beyaz, sırtı yol yol yeşilimtırak, koyu mavi, açık lacivert olan, pulları olmayan, çatal kuyruklu, büyük ağızlı, eti kılçıksız ve esmer bir balık.
 • Cümlem: Palamut çok pahalılanmış.

***********

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Küçük Piri, bir denizci ve büyük bir coğrafya bilgini olma yolunda nasıl yetiştirilmiştir?

 • Cevap: Küçüklükten itibaren amcasının yanında Gelibolu’da gemilerde çalışmış ardından onların arasında gemicilik ile ilgili her işi yaparak bu alanda kendini geliştirebilmiş çekirdekten yetişmiştir. 

2. Piri Reis’in farklı uygarlıklardan denizcilik bilgileri toplaması onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir?
3. Metne göre denizcilerin bilmesi gereken bilgiler nelerdir?

 • Cevap: Astronomi bilmeleri gerekir. Açık denizlerde ya da kaybolduklarında yıldızları ve de o dönem için hangi teknoloji varsa o teknolojiyi bilmeli kullanmalıdır. 

4. Piri Reis’in başarısının sırrı nedir?

 • Cevap: Küçük yaşlardan itibaren denizcilik içinde olması gemilerde çalışarak çekirdekten yetişmesi.

5. Piri Reis’in çalışmalarından hareketle bir konu hakkında bilimsel bir çalışmanın yöntemleri neler olabilir? Anlatınız.

 • Cevap: O konu hakkında bilgi sahibi olma bilgi toplama
 • O konu hakkında fikir üretme
 • O konu hakkında deney ve gözlem yapma
 • Fikri kanıtlama
 • Çalışmaları rapor etme

6. Piri Reis çalışmalarını sadece kendi deneyimleri ile gerçekleştirebilir miydi? Bilimsel gelişmelerin insanlığın ortak mirası olması konusunda neler düşünüyorsunuz?

 • Cevap: Gerçekleştirebilirdi ama çok zorlanırdı. Bilimsel gelişmeler ilerleyerek birikir. Bu da sonraki bilim insanlarının bu bilgilerden faydalanmalarını ve bu bilgilere yeni bilgiler eklemelerini sağlar.

3. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Okuduğunuz “Piri Reis” adlı metinden ve aşağıdaki makaleden alıntılar yaparak “Piri Reis’in hayatı ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye” ile ilgili bilgi veriniz.

 • Cevap: Piri Reis, Osmanlı denizcisi (Geli­bolu 1470 – Kahire 1554). Akdeniz’de korsanlık yapan amcası Kemal Reis’in yanında denizciliğe başladı. Çeşitli se­ferlere katıldı, devlet hizmetine girdi ve Osmanlı-Venedik Savaşı’nda bir gemiye komuta etti. Kemal Reis’in ölümünden sonra Oruç Reis’in hizme­tine geçti (1511). 1516-1517’deki Osmanlı-Memlûk Savaşı’nda, Yavuz Sul­tan Selim’in donanmasında görev ya­parak Nil Irmağı’nın haritasını çıkardı ve padişaha sundu. 11521 ‘de ünlü eseri Kitab-ı Bahriyeli (Denizcilik Kitabı) tamamladı, Kanuni Sultan Süleyman’a sundu.

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı 

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metne göre Piri Reis, haritasını oluştururken ne tür yöntemler uygulamıştır?

 • Cevap: Seferler yapmış, gördüklerini yazmış, eline geçen eser ve haritaları incelemiş, topladığı bilgilere dayanarak kendi kitap ve haritalarını oluşturmuştur

b) Siz de yaşadığınız sokağın krokisini çiziniz. Bu çizimi yaparken ne tür ön çalışmalar yaptığınızı ve izlediğiniz yöntemi anlatınız.

 • Cevap: Bu etkinliği kendi sokağınıza göre yapmalısınız.

5. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyerek uygun tablolara yerleştiriniz.

• Piri ile Kemal Reis balığa çıkıyorlarmış.
• Kemal Reis ile zaman zaman denize açılır.
• Piri ve amcası denizcilik üzerine sohbetini sürdürürler.
• Belki haritacılık konusunda bilgilerimizi paylaşabiliriz.
• Piri Reis 1511 yılında memleketi Gelibolu’ya döner.
• Piri Reis çalışmalarına ömrünün sonuna dek devam eder.

Cevap

 • Basit Fiilleraçılır, döner, eder, sürdürürler
 • Türemiş Fiillerpaylaşabiliriz
 • Birleşik Fiillerçıkıyorlarmış

6. ETKİNLİK 

Bilim E (Mari KURİ)’nin hayatını konu edinen bir sunum yapınız. Aşağıda verilen sunum hazırlık tablosunu yönerge doğrultusunda doldurunuz.

 • Cevap

Sunumun Konusu: Marie Kuri’nin Hayatı

Sunumun Amacı: Marie Kuri’nin Hayatını ve Çalışmalarını Tanıtma

Kimlere Sunulacağı: Sınıftaki Öğrencilere

Sunumun Yeri: Sınıf

Sunumun Kaynakları: İnternet, Bilim ansiklopedileri

Sunum Araçları: bilgisayar akıllı tahta

Sunum Süresi: 30 dk

7. ETKİNLİK 

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

Fizik Yılı ve Einstein
(…) Einstein (Aynştayn)’ın yaşamında dönüm noktası olan olaylardan biri, daha beş yaşındayken babasının ona bir pusula armağan etmesiydi. Einstein, bu basit aygıttan çok etkilenmişti. Babası onun doğaya olan ilgisini desteklerken annesi de özellikle müziğe olan ilgisini destekledi. Amcasının ona verdiği bir buhar makinesi de onu aynı ölçüde etkilemişti. (…)
Alp AKOĞLU

a) Yukarıdaki metni okuyunuz. Ailesinin ve yakın çevresinin verdiği hediyelerin Einstein üzerindeki etkisini değerlendiriniz.

 • Cevap: Ailesi onu küçük yaşta bilime yönlendirmiş bunun yanında sanat eğitimi almasını da sağlayarak geleceğini şekillendirmiştir. Böylece aile desteği sayesinde büyük bir bilim adamı olmuştur.

b) Aşağıdaki hediyelerden hangisi geleceğinize yön verebilir? Neden?

Küçük bir kedi yavrusu ()

Yurt dışında değişik ülkelerden çocuklarla bir haftalık bir kamp ()

Amatörler için teleskop (x)  Bu hediye sayesinde bilime merakım oluşabilir. Gökyüzünü amatörce gözlemleyebilir daha sonra eğitimini alarak belki ileride astronom olabilirim. 

 • Cevap

c) Yukarıda yaptığınız değerlendirmelerden de hareketle “meslek seçiminde ailenizin ve yakın çevrenizin önemi” konusunda duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Meslek seçimi özellikle ergenlik dönemine geldiğinden bu dönemde alınan kararlarda duygusal nitelikler etkili olduğundan, anne babanın çocuklarına destek olması ve yön göstermesi gerekmektedir.Ebeveynler çocukta gördükleri yetenekleri ve onun nasıl bir işte başarılı olacağına dair fikirlerini çocuğa aktarmalı fakat baskı yapmamalıdır. Asıl kararın çocuk tarafından verilmesi gerektiği bilinmeli, sorumluluğun çocuğa ait olduğu vurgulanmalıdır.

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. a) “16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızı aşağıdaki yazı taslağına göre hazırlayınız.

 • CevapTürk denizcilik tarihinin en önemli asırlarından biri olarak 16. yüzyıl bilinmektedir. 16. yüzyılda yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’nin fetih hareketleri ve denizcilik alanında yapılan yatırımlar denizciliğin gelişmesinde etkili olmuştur.Osmanlı Devleti’nin İpek Yolu’nun ardından Baharat Yolu’nu da hakimiyeti altına alması deniz yolları üzerindeki ticaret yollarının da Türk hakimiyetine geçmesi denizcilik faaliyetinin gelişmesinde etkili olmuştur.

  15. yüzyılın sonlarına doğru kaptan-paşa ve amirallik gibi makamların oluşması, denizciliğin kurumsallaşması açısından önemli bir gelişim olmuştur. Yeni gemilerin yapılması, gemi modernizasyonun yapılması donanmaların yenilenmesi denizcilik alanında Türklerin üstün olmasını sağlamıştır.

ARAŞTIRMA YAZI TASLAĞIM

Cevap

 • Araştırmamın konusu: 16. yüzyıl Türk denizciliği
 • Araştırmamın ana fikri: 16. yüzyıl Türk denizciliği ve Türk denizcilerinin çalışmaları
 • Giriş bölümü: Ünlü Türk denizcileri
 • Gelişme bölümü: Ünlü Türk denizcilerinin çalışmaları ve katkıları
 • Sonuç bölümü: Türklerin bilim dünyasına katkıları

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

b) “16. yüzyıl Türk denizciliği” konulu bilgilendirici bir metin yazınız.

 • Cevap:  Türk denizcilik tarihinin en önemli asırlarından biri olarak 16. yüzyıl bilinmektedir. 16. yüzyılda yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’nin fetih hareketleri ve denizcilik alanında yapılan yatırımlar denizciliğin gelişmesinde etkili olmuştur.Osmanlı Devleti’nin İpek Yolu’nun ardından Baharat Yolu’nu da hakimiyeti altına alması deniz yolları üzerindeki ticaret yollarının da Türk hakimiyetine geçmesi denizcilik faaliyetinin gelişmesinde etkili olmuştur.

  15. yüzyılın sonlarına doğru kaptan-paşa ve amirallik gibi makamların oluşması, denizciliğin kurumsallaşması açısından önemli bir gelişim olmuştur. Yeni gemilerin yapılması, gemi modernizasyonun yapılması donanmaların yenilenmesi denizcilik alanında Türklerin üstün olmasını sağlamıştır.

c) Yazınızda faydalandığınız kaynakları aşağıda verilen “kaynak gösterme kurallarına” göre düzenleyiniz.

 • Cevap: http://www.bilimcocuk.tubitak.gov.tr/system/files/bilimcocuk_arsiv/S-187-8.pdf
  (Erişim Tarihi:17.12.2017)
 • https://www.derszamani.net/

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Uzay ve uzay yolculukları hakkında basılı ve görsel medya kaynaklarından bir araştırma yapınız.

 • Cevap: Bu araştırmanızda internetteki görselleri kullanmalısınız.

2. Çevrenizdeki büyüklerden son 20 yıldaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi toplayınız.

 • Cevap: Üç boyutlu yazıcı
 • Kök hücre çalışmaları
 • Elektrikli araba çalışmaları

 

9 yorum yazılmış “7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132”

 1. Arkadaşlar bazen bazı yerleri değiştirin ki anlamasınlar Bizim hoca internetten m i diye bakın diyor ödev bakıcılarına

Barış için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir