7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları siz değerli öğrencilerimiz için sayfamıza ekledik. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için aşağıya göz atabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61 Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Etkinlik Soruları ve Cevapları

Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Çünkü bu yollar hem ekonomik hem de stratejik açıdan çok önemlidir. Bir devlet bu yollara sahip olursa güçlenir, kuvvetlenir bu da uzun süre yaşamasını sağlar.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?

 • Cevap: Savaşlarda vatanı için yaralanan, sakat kalan yiğitler askerler için kullanılır. Savaşan ve savaştan sağ ve yengi kazanmış olarak dönen kişiye denir.

Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Osmanlı himayesinde yaşayan herkesin rahat ve huzur içinde yaşadığını söylemektedir. Eğer onlar da Osmanlı himayesine girerlerse onlar da rahat edeceklerdir bu yüzden de şehri teslim etmişlerdir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

 • Cevap

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.

 • Cevap: Siyasi olarak gayrımüslimler Osmanlıya bağlı kalmışlar, Osmanlıyı benimsemişlerdir. Askeri olarak askere alınmayan gayrımüslimler muaf olmaları karşılığında cizye denen vergi vermişler ve Osmanlıya ekonomik olarak katkı sunmuşlardır. Bunun yanında ilim, bilim alanlarında da bir çok katkıları olmuştur.

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

Osmanlı istimâlet politikasının asıl dikkat çekici neticeleri Rumeli fetihlerinde ortaya çıkar. Edirne’nin alınmasından sonra gelişen fetihlerin sadece kılıçla değil, yerli Hristiyan halkın himaye edilip haklarının iadesi, onlara dinî serbestlik tamnması ve vergi muafiyeti sağlanması gibi ısındırıcı bir politika sonucunda gerçekleştiği bilinmektedir. Eskisine oranla daha güvenli bir hayata ve koruma altına alınmış haklara sahip olan Gayrimüslim tebaa ile uzun yıllar boyunca çok büyük problemler ortaya çıkmamıştır…

1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

 • Cevap: Onlara dinî serbestlik tanınması ve vergi muafiyeti sağlanması gibi ısındırıcı bir politika izlemiştir.

2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?

 • Cevap: Çünkü halkın yaşamını birden büyük bir yönde değiştirmek risklidir. Çünkü halkın alışkanlıkları hemen değişmez. Eğer zorla değiştirilmeye kalkılışırsa isyanlar ortaya çıkabilir. 

3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

 • Cevap: Çünkü çok fazla istilaya veya zorlamaya maruz kalmamışlardır. Bu da onların gelenek ve göreneklerini korumalarını ve toplumsal olarak çok fazla değişime uğramamalarını sağlamıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı, fetih siyaseti ve adalet prensiplerine dayanıyordu. Buna göre hükümdar adaletli olursa halk emniyet içerisinde serbestçe sosyal ve ekonomik faaliyette bulunabilirdi. Böylece üretimde artış kaydedilirdi…

1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap: Osmanlıya göre huzurun en önemli kaynağı halkın kendini güvende hissetmesidir. Eğer devlet adalet prensibine sonuna kadar sadık kalır ve halkı adalet duygusuyla yönetirse halk da kendini hissedeceği güven ortamında her türlü ekonomik ve sosyal etkinlikleri devletin yararına yapabilecektir. Bu da devletin büyümesini sağlayacaktır.

2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.

 • Cevap:

Halkın develete güven duyması

Halkın kendini huzurlu hissetmesi

Halkın rahatça sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilmesi

Devletin büyümesi ve ilerlemesinin kolaylaşması

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

 • Cevap
Sebepler
Siyasi  Osmanlının güvenliği ve geleceği için Bizans’ın tehdit oluşturması
Askeri İstanbul’un fethiyle iki kıta arasında Osmanlı ordusunun rahatça ilerleyebilecek olması.
Ekonomik Boğazların tam anlamıyla hakimiyet altına alınması ticaretin de kontrol altına alınmasını sağlayacağı için
Dini Gaza ve cihat atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir anlayışı vardır. Ayrıca Hz. Muhammed’in İstanbul’u alan fatih ne büyük bir kumandandır sözünü söylemesi.

Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?

 • Cevap: Bence en önemli hazırlık Macar topçu Urban’a büyük topların döktürülmesidir. Böylece yıkılmaz denilen surlar yıkılabilecek ve ordumuz İstanbul’a girerek şehri alabilecek şehir savunmasını yıkabilecektir.

II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?

 • Cevap: İstanbul halkına korkmamalarını söyleyecek din adamları gönderir, Bizans komutanlarına suikast düzenleyecek fedailer yetiştirirdim. Bunun yanında İstanbul’un altına büyük tüneller kazdırır böylece şehrin altından üstünden girerek şehri zapt ederdim. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?

 • Cevap: Hayır uygulanmamıştır. Fatih Sultan Mehmet bütün halka rahat olmalarını kimsenin yerinden edilmeyeceğini söylemiştir. Fatih ayrıca, korku içinde Ayasofya’ya toplanmış halka, canlarına ve hürriyetlerine asla zarar verilmeyeceğini, emniyet içerisinde evlerine gidebileceklerini söyledi. Ortodoks Hristiyanlara din ve vicdan hürriyeti tanıyarak onları korudu ve başlarına yeni bir patrik yani din görevlisi tayin etti. Şehirden kaçmış halkın geri dönmeleri için onlardan bir süre vergi alınmayacağını duyurmuştur.

II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

 • Cevap:

Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı.
İpek Yolu ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçti.
İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı.
II. Mehmet, unvanını aldı. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?

 • Cevap: Öncelikle Memlükler hazırlanmasın diye seferin İranlılar üzerine olduğunu bildirecek elçiler göndermiş, hafif toplarla sefer çıkmış, Donanma’yı Suriye üzerinden Mısır’a doğru harekete geçirmiştir. Ardından savaşta Avrupa’dan top alan Memlükler bu topları kullanamasın diye Memlükler’e yandan saldırarak hem Mercidabık’da hem de Ridaniye’de galip gelerek Mısır’ı almıştır.

İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

 • Cevap

Benzerlikler

 • Cevap: İkisinde de büyük hazırlıklar yapılmıştır. İkisinde de toplar döktürülmüştür. İkisinde de donanma kullanılmıştır. İkisinde de büyük zaferler elde edilmiştir.

Farklılıklar

 • Cevap: İstanbul seferi için dökülen toplar daha büyüktür. İstanbul seferi için daha uzun süren hazırlıklar yapılmıştır. İstanbul’un fethinde şehir kuşatması olmuştur. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

 • Cevap: Minyatürde görüleceği üzere Rodos’u savunan birlikler şövalyeler ve iyi askerlerdir. Ayrıca Rodos surları yüksek ve kalındır. Geçilmesi kolay olmayacak cinstendir. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Fethedilen Yer

 • Cevap: Trabzon 

Fetheden padişah

 • Cevap: Fatih 

Fethedildiği devlet

 • Cevap: Akkoyunlular Devleti

Fethedildiği tarih

 • Cevap: 1461

Fethin sonuçları

 • Cevap: Trabzon Limanı Osmanlıların eline geçmiş, Osmanlılar Karadeniz’de önemli bir güç olmuşlardır. İranlıların Karadeniz ile bağlantısının önüne set çekilmiştir.

Fethin sebepleri

 • Cevap: Trabzon Limanı’nın önemi. Karadeniz’e hakim olma isteği. İranlılar’ın ilerleyişinin önüne geçilmek istenmesi

Fetihte izlenen yöntem

 • Cevap: Öncü güçler önceden Trabzon’a gelmiş ve keşif yapmışlardır. Kent uzun süre abluka altına alınmış halkın açlıkla mücadele ederek Akkoyunluların zorda kalması sağlanmıştır. Bunun sonucunda Trabzon kolayca alınmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı 

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?

 • Cevap: Özellikle Yeniçeri askerlerinin başlarına taktıkları börk adı verilen beyaz renkli şapka benzeri eşya ilgimi çekti.

2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.

 • Cevap: Çünkü bu bir meydan muharebesidir. Meydan muharebesi demek ise göğüs göğüse çarpışmak demektir. O yüzden askerler öndedir.

3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.

 • Cevap: Minyatürde görüleceği üzere Rodos’u savunan birlikler şövalyeler ve iyi askerlerdir. Ayrıca Rodos surları yüksek ve kalındır. Geçilmesi kolay olmayacak cinstendir. 

4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?

 • Cevap: Çünkü Rodos Kalesi’inin surları çok yüksek ve aşılması çok zordur. O yüzden yerin altından kazarak şehir içine girilecek ve lağımcılar yani kazıcılar sayesinde şehrin kapıları açılabilecektir.

5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?

 • Cevap: Her türlü ordu özelliklerini göstermesidir. Mesela yayalar, atlılar, lağımcılar, ordunun kullandığı büyük toplar ve topçular gibi özellikleri görülmektedir.

6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?

 • Cevap: I. karikatürde mavi zemin ortasında atının üstünde duran ile II. karikatürde topçuların hemen yanı başında duran atın üstündeki kişidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61 Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti Etkinlik Soruları ve Cevapları

6 yorum yazılmış “7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir