7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73

7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 3. Ünite Kuvvet ve Enerji 3. Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 3. Ünite Kuvvet ve Enerji Sayfa  72, 73, 74, 75  3. Ünite Kuvvet ve Enerji 3. Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.

 • Cevabı:

1. Kütle ve ağırlık farklı kavramlardır.(D)
2. Ağırlık, cismin bulunduğu konuma göre değişir.(D)
3. Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülürken, kütle dinamometre ile ölçülür.(Y)
4. Fiziksel anlamda işin olabilmesi için bir cisme kuvvetin uygulanması yeterlidir.(Y)
5. İşin birimi J’dür.(D)
6. Sürtünme kuvveti cismin sahip olduğu enerji türünü değiştirmez.(Y)
7. Cisimlerin süratlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye, çekim potansiyel enerjisi denir.(Y)
8. Kinetik ve potansiyel enerji birbirine dönüşebilir.(D)

B. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz.

 • a. Ağırlık
 • b. Dinamometre
 • c. Kütle
 • d. Eşit kollu terazi
 • e. Termometre
 • f. Kinetik enerji

C ) 1. Madde miktarıdır.
F ) 2. Süratten dolayı sahip olunan enerjidir.
D ) 3. Kütlenin ölçülmesi için kullanılan araçtır.
B ) 4. Ağırlığın ölçülmesi için kullanılan araçtır.
A ) 5. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).

ağırlık, azalır, 20, kütle, 12, artar,  sürat, yükseklik

1. Dünya’nın bizlere ve diğer varlıklara uyguladığı yer çekimi kuvvetine…...ağırlık……………………denir.
2. Dünya’daki kütlesi 12 kg olan bir cismin, Ay’daki ağırlığı………20..……………….N’dir.
3. Çekim potansiyel enerjisi, cismin……..YÜKSEKLİK………………….ve ağırlığına bağlıdır.
4. Kinetik enerji, cismin kütlesine ve…SÜRATİNE………………………bağlıdır.
5. Deniz seviyesinden bir dağın tepesine çıkıldıkça ağırlık……………AZALIR……………, kutuplardan Dünya’nın
merkezine yaklaşıldıkça ağırlık……………ARTAR..…………..

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

D. Aşağıdaki durumlarda verilen bilgilere göre soruları cevaplayınız.

1.Şekildeki eşit kütleli iki bilye yatay zeminde farklı süratlerle yuvarlanıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)

 • Cevabı: 

2.Şekilde farklı kütleli iki bilye yatay zeminde eşit süratlerle yuvarlanıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)

 • Cevabı:

3.Şekilde farklı kütleli iki bilye farklı yükseklikten serbest bırakılıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)

 • Cevabı:

4.Şekilde eşit kütleli iki bilye farklı yükseklikten serbest bırakılıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)

 • Cevabı:

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

E. Aşağıda verilen durumlardaki enerji değişimlerini tabloya yazınız. (Sürtünmeler ihmal ediliyor.)

1.İpe bağlı olan cisim K noktasından serbest bırakılıyor.

Potansiyel Enerji – Kinetik Enerji

 • a.K’den L’ye: Azalır – Artar
 • b.L’den M’ye: Artar – Azalır

2.Yerde duran cisim K noktasından yukarı fırlatılıyor.

Cevabı:

Potansiyel Enerji – Kinetik Enerji

 • a.K’den L’ye: Artar – Azalır
 • b.L’den M’ye: Artar – Azalır
 • c.M’den N’ye: Azalır – Artar
 • d.N’den P’ye: Azalır – Artar

3.K noktasından cisim serbest bırakılıyor.

Cevabı:

Potansiyel Enerji – Kinetik Enerji

 • a.K’den L’ye: Azalır – Artar
 • b.L’den M’ye: Azalır – Artar
 • c.M’den N’ye: Artar – Azalır
 • d.N’den P’ye: Artar – Azalır

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

F. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ağırlığa ait değildir?
A) Dinamometre ile ölçülür.
B) Birimi N’dır.
C) Bulunduğu konuma göre değişmez.
D) Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.

 • Cevabı: C

2. Aşağıdaki örneklerden hangisinde kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümü söz konusudur?
A) Yukarı doğru fırlatılan top
B) Balkondan düşen saksı
C) Ağaçtan düşen elma
D) Belirli yükseklikte uçan uçak

 • Cevabı: A

3. Kuvvet birimi olarak N, alınan yol birimi olarak m alındığında, iş birimi aşağıdakilerden hangisi olur?
A) kg B) Pascal C) Joule D) m2

 • Cevabı: C

4. Yanda verilen kitaplıkta yapılan aşağıdaki işlerden hangisi, diğerlerinden daha büyüktür?
A) 2 N ağırlığındaki kitabı 2. rafa kaldırmak
B) 1 N ağırlığındaki kitabı 1. rafa kaldırmak
C) 2 N ağırlığındaki kitabı 1. rafa kaldırmak
D) 1 N ağırlığındaki kitabı 2. rafa kaldırmak

 • Cevabı: A

5. Bir cismin kinetik enerjisi;
I. Kütlesi
II. Yüksekliği
III. Sürati
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

 • Cevabı: B

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

6. • Haltercinin, halteri havada tutması
• Bir çocuğun, ağır bir kutuyu kaldırmaya çalışması ancak başarılı olamaması
• Dolabın itilerek yer değiştirmesi
• Öğrencinin, yerden kalemi alıp masanın üzerine koyması
Yukarıda verilen durumlardan kaç tanesinde fiziksel anlamda iş yapılmış olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 • Cevabı: B

7. I. Havaya atılan top
II. Fren yapan kamyon
III. Yokuş aşağı giden misket
Yukarıdaki durumlardan hangisinde ya da hangilerinde cismin kinetik enerjisi artar?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

 • Cevabı: B

8.K noktasından fırlatılan cisim şekildeki yolu izliyor. Buna göre cisim hangi noktadan geçerken potansiyel enerjisi en fazla olur?
A) K B) L C) M D) N

 • Cevabı: B

9.Bir bisikletin Ay’daki kütlesi 9 kg olduğuna göre tablo uygun bir şekilde doldurulduğunda hangi seçenek doğru olur? (Dünya’da 1 kg’lık kütleye yaklaşık 10 N çekim kuvveti uygulanır.)

 • Cevabı: A

 

2 yorum yazılmış “7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir