7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48

7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 2. Ünite Hücre ve Bölünmeler  Sayfa 45, 46, 47, 48   2. Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.

1. Canlıların en küçük yapı birimi hücredir.(D)
2. Organlardan dokular, dokulardan sistemler oluşur.(D)
3. Bitki hücresinde bitkiye dayanıklılık sağlayan hücre çeperi, seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir.(Y)
4. Mitoz ile sperm ve yumurta hücreleri oluşur.(D)
5. Tek hücreli canlılar mitoz geçirdiğinde çoğalmış olur.(D)
6. Mayoz ile genetik çeşitlilik sağlanır.(D)
7. Mayoz sonucunda dört hücre oluşur.(D)
8. Mayozda kromozom sayısı değişmez.(Y)

 • Cevabı:

B. Terimlerin başındaki harfleri, ilgili cümlelerin başlarına yazınız.

Cevabı:

 • a.Ribozom
 • b.4
 • c.Mitokondri
 • d.8
 • e.Mayoz
 • f. Mitoz

( c ) 1. Enerji üretiminde görevli organeldir.
( a ) 2. Protein üretiminde görevli organeldir.
( b ) 3. Bir hücrenin arka arkaya iki defa mitoz geçirdiğinde oluşan hücre
sayısıdır.
( e ) 4. Çeşitliliğin olmadığı bölünme şeklidir.
( f )  5. Sadece üreme ana hücrelerinde görülen bölünme şeklidir.

Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).

 • Cevabı:

çok, yuvarlak, yarıya iner, 48 , az ,mitoz , mayoz , 8 , 24 , köşeli, sabit kalır
1. Bitki hücresinin kofulları, hayvan hücresine göre daha……..çok……………..sayıdadır.
2. Hayvan hücresinin şekli………...yuvarlak..………..iken, bitki hücresinin şekli………….köşelidir..…………
3. Tek hücreli canlılarda üreme …….mitoz….…………. ile gerçekleşirken, çok hücreli canlılarda üreme
…………mayoz.………..ile gerçekleşir.
4. Mayozun birinci aşamasında kromozom sayısı…….yarıya iner..……………, ikinci aşamasında…..sabit kalır….…………….
5. 2n = 48 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz geçirirse,………….8.……….hücre oluşur.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıda hücre bölünmesi ile ilgili kavram haritasında verilen noktalı yerleri, uygun kavramlar ile tamamlayınız.

 • Cevabı:

E. Aşağıdaki yapıların, verilen canlılardan hangisinde bulunduğunu noktalı yerlere uygun bir şekilde yazınız.

a.Plastit
b. Koful
c. Sentrozom
d. Lizozom
e. Endoplazmik retikulum
f. Mitokondri
g. Golgi cisimciği
h. Ribozom
ı. Sitoplazma
i. Çekirdek
j. Hücre çeperi
k. Hücre zarı

 • 1: Plastit, Hücre Duvarı, Sentrozom
 • 2: Mitokondri, Sitoplazma, Hücre zarı, Golgi cisimciği, Endoplazmik retikulum, Sentrozom, Koful
 • 3: Mitokondri, Sitoplazma, Hücre zarı, Golgi cisimciği, Endoplazmik retikulum, Sentrozom, Koful
 • 4: Plastit, Hücre Duvarı, Sentrozom

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

F. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. • K hücresinin ribozomu vardır.
• L hücresinin kloroplastı vardır.
• M hücresinin kofulları çok sayıda ve küçüktür.
Yukarıdaki özellikler dikkate alındığında K, L ve M hücreleri hangi canlılara ait olabilir?

 • Cevabı:  C

2. • Sitoplazma ■ Çekirdek ▲ Hücre zarı
Yukarıda verilen hücre kısımlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) • – ▲ – ■ B) ▲ – • – ■
C) ■ – • – ▲ D) ■ – ▲ – •

 • Cevabı: C

3. • Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretmede görevlidir.
• Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunan organeldir.
• Madde taşınmasında görevlidir.
Yukarıda verilen ifadeler ile organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır?
A) Mitokondri B) Koful C) Endoplazmik retikulum D) Lizozom

 • Cevabı: D

4. Hücre —–► I —–► Organ —–► II —–>■ Organizma
Yukarıdaki kavramlar belli bir düzene göre verilmiştir. Buna göre I ve II ile gösterilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?

 • Cevabı: A

5. Mayoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sonucunda dört hücre oluşur. B) Sperm ve yumurta oluşumunu sağlar.
C) Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. D) Eşeyli üremeyi sağlar.

 • Cevabı: C

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

6. 2n = 80 kromozomlu hücre, bir mitoz geçirdiğinde oluşacak hücrelerin sayısı ve bu hücrelerin her birinde yer alan kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Cevabı: C

7. Yandaki grafik, bir hücrenin geçirdiği bölünmeler sonucu kromozom sayısındaki değişimleri göstermektedir.
Buna göre I, II ve III ile gösterilen bölünmeler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Mitoz – Mitoz – Mayoz
B) Mitoz – Mayoz – Mitoz
C) Mayoz – Mitoz – Mayoz
D) Mayoz – Mayoz – Mitoz

 • Cevabı: D

8. Aşağıdaki tabloda, mitoz ve mayoz ile ilgili verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre, hangi işaretlemede hata yapılmıştır?

Doğru – Yanlış

A) Mitozda iki yeni hücre oluşur.(D)
B) Mayozda kalıtsal çeşitlilik görülür.(D)
C) Mitozda kromozom sayısı yarıya iner.(Y)
D) Mayoz iki aşamada gerçekleşir.(Y)

 • Cevabı: D

9. Yandaki grafik bir hücrenin mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu hücre sayısını göstermektedir.
Buna göre bu hücrenin kaç defa mitoz geçirdiği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 2 B) 3
C) 4 D)

 • Cevabı: B
10. Mitozda ana hücreden………………….tane yavru hücre oluşur. Oluşan bu hücrelerin…………………….
sayıları, ana canlı ile…………………..sayıdadır.
Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerler seçeneklerdeki kelime veya sayılar ile eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

A) kromozom B) 2 C) aynı D) 4

 • Cevabı: D

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir