7. Sınıf Fen Bilimleri Aydın Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192

7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 6. Ünite Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Aydın Yayıncılık 6. Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Sayfa  189, 190, 191, 192  6. Ünite Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelime 6. Ünite Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “ D ”, yanlış ise “ Y ” harfini kutucuk içerisine yazınız.

 • Cevap:

1. Erkek üreme organı spermdir. (Y)
2. Yumurta hücresi hareketli, sperm hücresi hareketsizdir. (Y)
3. Döllenmiş yumurtaya zigot denir. (D)
4. Fetüs gelişerek embriyoya dönüşür. (Y)
5. Anne adayları sağlıklı ve stresten uzak yaşamalıdır. (D)
6. Hidra, denizanası, mercan gibi canlılar bölünerek ürer. (Y)
7. Kurbağalar ve kelebekler başkalaşım geçirir. (D)
8. Çiçekte renkli ve güzel kokulu olan kısım, taç yapraktır. (D)

B. Terimlerin başındaki harfleri, ilgili cümlelerin başlarına yazınız.

Cevap:

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).

tozlaşma,sıcaklık,ışık,başkalaşım,ahtapot,sürüngen,su,balina,kuş,oksijen,çimlenme,yunus,memeli

1. Böcekler….başkalaşım………geçirir.
2. Suda yaşayan………balina……….ve………yunus………….gibi canlılarda yavru bakımı vardır.
3. Erkek organda oluşan polenlerin dişi organa gelmesine…….tozlaşma………..denir.
4. Çimlenme için uygun……..sıcaklık…….,…..oksijen………..ve…….su…..gerekirken …….ışık……gerekli değildir.
5. Memeli ve …….kuş……yavru bakımı vardır.

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

D. Aşağıdaki çiçeğin kısımlarını, verilen renklere göre boyayınız.

 • Cevap

E. Dişi üreme hücresi yumurta ve erkek üreme hücresi spermle ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Tabloda boş bırakılan yerleri, üreme hücrelerine ilişkin doğru bilgiler ile doldurunuz.

 • Cevap

F. Aşağıda verilen hayvanların özelliklerinden uygun olanlara “ ✓ ” işareti koyarak tabloyu doldurunuz.

 • Cevap

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen organ ve yapılardan kaç tanesi, erkek üreme organ ve yapılarına aittir?
• Testis
• Yumurtalık
• Sperm kanalı
• Döl yatağı
• Penis
• Vajina
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

 • Cevap: B

2. Aşağıda verilen dişi üreme organ ve yapılarından hangisi, zigotun yerleştiği ve geliştiği yerdir?
A) Döl yatağı B) Yumurta kanalı C) Yumurtalık D) Vajina

 • Cevap: A

3. Aşağıda sperm ve yumurtaya ait bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan hangisi, her iki hücre için de ortak özelliktir?
A) Hareketli olmaları B) Aynı büyüklükte olmaları
C) Çekirdek bulundurmaları D) Çok sayıda oluşmaları

 • Cevap: C

4. Aşağıdaki tabloda, anne adaylarının dikkat etmesi gereken bazı hususlar doğru ya da yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre, hangi işaretlemede hata yapılmıştır?

 • Cevap: D

5. Yanda bir kelebeğin hayat döngüsü verilmiştir.
Buna göre I, II ve III yerine, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Pupa – Larva – Yumurta B) Yumurta – Pupa – Larva
C) Yumurta – Larva – Pupa D) Larva – Pupa – Yumurta

 • Cevap: C

7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

6. • Yavrularını yumurtlayarak dünyaya getirir.
• Yavrularına belli bir süre bakar.
• Yavrularının gelişimini tamamlaması için kuluçkaya yatar.
Yukarıda verilen özellikler, hangi canlı gruba aittir?
A) Memeliler B) Kuşlar C) Sürüngenler D) Kurbağalar

 • Cevap: B

7. Aşağıdaki canlılardan hangisi bölünerek çoğalır?
A) Öglena
B) Deniz yıldızı
C) Toprak Solucanı
D) Hidra

 • Cevap: A

8. Bitkilerin hayat döngüsünde,
I. Döllenme
II. Tozlaşma
III. Çimlenme
IV. Tohum veya meyve oluşumu
Belirtilen olayların gerçekleşme sırası, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) II – I – III – IV B) III – I – IV – II C) I – II – III – IV D) II – I – IV – III

 • Cevap: D

9. Yandaki görselde verilen canlıda meydana gelen üreme şekli, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Vejetatif B) Tomurcuklanarak
C) Rejenerasyon D) Bölünerek

 • Cevap: B

10. Yandaki görselde bir arının çiçeğe konduğu görülmektedir. Arı, çiçekli bitkilerde hangi olayın gerçekleşmesine yardımcı olur?
A) Çimlenme B) Tozlaşma C) Büyüme D) Döllenme

 • Cevap: B

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir