6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Oyun Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 83 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Oyun” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.

 • Cevap: Eğlence, hayal dünyası, oyuncak, kural, bilgisayar…

2. Oyun oynarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

 • Cevap: Kendimi özgür ve mutlu hissediyorum.

3. Oyun oynanmayan bir dünya nasıl olurdu?

 • Cevap: Oyun oynanmayan bir dünya gelişemezdi. Çünkü çocuklar oyun oynayarak kendilerini geliştirirler. Çocuklar gelişemezse dünya da gelişemezdi. Ayrıca dünya çok sıkıcı bir yer olurdu.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 83 Cevabı

Metni soru sorarak okuma yöntemine göre okuyunuz. Bunun için metni okumadan önce ve okuma sırasında, metnin başlığı ve görselleriyle ilgili zihninizde oluşan soruları tahtaya yazınız. Cevaplandırılan soruların üstünü çiziniz.

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 85 Cevabı

a. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.

 • Cevap:

yıkıntı: Yıkılan bir şeyin parçaları, kalıntıları, enkaz

yumak: Yuvarlak biçimde sarılmış olan

böbürlenmek: Övünerek kabarmak, üstünlük taslamak, kurulmak

Anlamlarını tahmin ettiğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak öğreniniz. Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze yazınız.

 • Cevap: Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze yazmalısınız.

2. ETKİNLİK 

a. Okuduğunuz metinden alınmış cümlelerdeki deyimlerin anlamlarını V“ işareti koyarak belirleyiniz.

 • Cevap:

Allah’ın günü ev, okul, okul, ev.

Allah’ın günü : ( ) Allah’a ait olan özel gün.
() Hemen hemen her gün.

Bakardım “birdirbir” deyip, koşa koşa gelerek orta yerde iki büklüm duran bir çocuğun sırtına…

iki büklüm durmak : ( ) İki sayısının şeklini almak.


() Öne doğru eğilerek durmak.

Ayy, ev başımıza yıkılacak!

başına yıkmak : () Harap etmek.
( ) Zor durumda bırakmak.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 86 Cevabı

… böbürlene böbürlene bulutlara karışan dört köşeli, beşli, altılı uçurtmalara ne diyeceksiniz Bunlar hem göz hem akıl alır. Akıl koymaya başta.

gözünü almak : () Şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek.
( ) Aşırı biçimde etkilenmek.

aklını başından almak : () Düşünemeyecek duruma getirmek, çok şaşırtmak.
( ) Başkalarının dediklerine göre davranmak.

başta akıl koymamak : ( ) Doğru yoldan ayrılmak.
() Düşünceleri karmakarışık yapmak, kararsızlığa yol açmak.

… bahçede bir koşup zıpladım mı annem hemen pencereyi vurur, çığlığı basar:
“Bırak elinden onu! Terleyip hasta olacaksın. Sofulardaki evde yaptıklarını biliyorsun ya!”

çığlığı basmak : () Çok kuvvetli şekilde bağırmak.
( ) Mümkün olduğunca sesinin az çıkmasını sağlamak.

Eski kadınlar çocukları zorla baş kaldırmaya zorladı.

baş kaldırmak : () Uysal olmaya zorlamak.
( ) Buyruğa, haksızlığa karşı gelmek.

“Canım sıkılıyor.” dedin mi ilk söz: “Gel yanıma otur.”

canı sıkılmak : () Yapacak bir işi olmamaktan tedirginlik duymak.
( ) Başkasına sinirlenmek.

Bir gün o dışarıdaki eğlencelerin yasaklanması, insanı kahkahalarla eğlendiren o oyunların özlemiyle kendimden geçerek:
“Öf, patlayacağım!” diye bağırmıştım.

kendinden geçmek : () Bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek.
( ) Uykuya dalmak, uyuyakalmak.

b. Anlamlarını belirlediğiniz deyimlerin metne nasıl bir katkısı olmuştur? Yazar bu deyimleri kullanmasaydı metnin anlatımı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

 • Cevap: İfadelerin daha anlaşılır olmasını, anlatımın zenginleşmesini sağlamışlardır. Yazar bu deyimleri kullanmasaydı anlatım sade ve sıradan olur, etkileyiciliğini kaybederdi.

3. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevabı

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

 • Cevap:

Konu: Çocukların oyun oynama özgürlüklerini ellerinden almak, onların gelişimlerini olumsuz etkiler.

Ana Fikir: Oyun oynayamamak

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metindeki kahramanın çocukluğu nasıl geçmiştir?

 • Cevap: Her gün okula gidip gelerek, oyun oynayamayarak geçmiştir.

2. Metindeki kahramanın özellikleri nelerdir? Metnin kahramanına benzeyen özellikleriniz var mıdır?

 • Cevap: Metindeki kahraman oyun oynayamadığı için üzgün ve annesine oyun oynatmadığı için tepkilidir. (örnek) Az da olsa benzerliğimiz var. Benim annem de araba çarpar, düşüp bir yerimi kırarım diye bisiklete binmeme izin vermiyor.

3. Metinde hangi geleneksel çocuk oyunlarından söz edilmiştir? Günümüzde bu oyunlardan hangileri oynanmaktadır?

 • Cevap: “Birdirbir”, “pişti”, “uzun eşek”, “tek mi çift mi”, “iplikten su yolu almaca”, “ten ten” , “el el üstünde kimin eli var”, “vay benim köse sakalım”, “eveleme develeme”, “deve kuşu kovalamaca”, “parmak ayırmaca”, “yokuş aşağı”, “seke seke ben geldim”, “çıngırağım hoş geldin”, “fış fış kayıkcı”, “duvarda top”, “cevizle vurup almaca”, “beştaş”. Günümüzde bu oyunlardan “birdirbir”, “uzun eşek”, “fış fış kayıkcı” ve “beştaş” oyunları oynanmaktadır.

4. Metindeki kahramanın ve büyüklerin “oyun” kavramına bakış açıları nasıldır? Karşılaştırınız.

 • Cevap: Metindeki kahraman oyunsuz çocuk olmayacağını düşünüyor. Büyükler ise oyuna kendilerini rahatsız eden ya da çocuklarını hasta eden bir kavram olarak bakıyorlar.

5. Sizce “oyun” yazar için ne ifade etmektedir?

 • Cevap: Oyun, çocukluğun en büyük eğitim ve eğlence kaynağıdır.

6. Metinde anlatılan yıllardaki çocuk oyunlarıyla bugünkü çocuk oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebepleri nelerdir?

 • Cevap: O yıllarda çocuklar oyunlarını diledikleri yerlerde, herhangi bir alete veya oyuncağa ihtiyaç duymadan oynayabiliyorlardı. Bugünkü çocuklar ise oyun oynamak için daha çok telefon veya bilgisayar kullanıyorlar. Oyunlarını özel oyuncaklarla oynuyorlar. Bu farklılığın sebebi ise gelişen teknolojidir.

5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Bunları arkadaşlarınıza sorunuz.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevabı

6. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevabı

a. Okuduğunuz metinde yazar, yıllar önce başından geçen, onun düşünce dünyasında iz bırakan, tanık olduğu, unutamadığı olay ve kişileri metin aracılığıyla bizimle paylaşmıştır. Kişisel hayatı konu alan, kişinin yaşamından izler taşıyan bu tür metinlere anı denir. Anılar, samimi bir anlatımla ve öznel bakış açısıyla kaleme alınmış metinlerdir.


Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisinin bir anıdan alındığını işaretleyerek gösteriniz.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevabı

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevabı

b. İşaretlediğiniz metnin bir anıdan alındığını nasıl anladınız? Yazınız.

 • Cevap: Yazar birebir tanık olduğu bir olay ve kişiyi bizimle paylaşmıştır.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde çoğul ekinin, eklendiği kelimelere temel anlamının(çokluk) dışında hangi anlamları kattığını eşleştirme yaparak gösteriniz.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevabı

8. ETKİNLİK 

Videolarını izlediğiniz oyunlardan en çok ilginizi çekeni anlatınız. Oyunu anlatırken oyunla ilgili kavramları ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamına uygun kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap: Uçak oyunu bir ebeleme oyunudur, 7 kişi ile oynanır. Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Yakalanan çocuklar uçak gibi kollarını açarak dururlar. Duran oyuncu ebe tarafından yakalanmamış bir oyuncunun bacaklarının altından geçmesi ile çözülebilir. Oyun ebenin herkesi yakalaması ile biter.

9. ETKİNLİK 

Hakkında bilgi topladığınız geleneksel çocuk oyununu aşağıdaki başlıklara göre kendi cümlelerinizle tanıtınız. Oyununuzu tanıtırken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 90 Cevabı

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin neler olduğuyla ilgili gazete ve Genel Ağ haberleri, dergi yazıları bulunuz. Bunun için  ve  Genel Ağ adreslerinden yararlanabilirsiniz.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Çocuk Dünyası Sayfa 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

12 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir