6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 76 Cevabı

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek için Türkçe sözlükten yararlanınız.

 • Cevap:

çıta: Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
salınmak: Yürürken uyumlu hareketlerle hafifçe bir yandan bir yana eğilmek

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Konu: Uçurtma


Ana duygu: Uçurtma uçurmaktan duyulan mutluluk

3. ETKİNLİK 

Aşağıya okuduğunuz metnin içeriğine uygun iki başlık yazınız.

 • Cevap:

1- Tut Beni Arkadaşım
2- Sakın Bırakma İpimi

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde “arkadaşım” diye kime seslenilmektedir?

 • Cevap: Uçurtmayı uçuran kişiye seslenilmektedir.

2. Metinde “sıkıca tut” ifadesinin tekrar edilmesinin sebebi nedir?

 • Cevap: Okuyucuya duyguyu daha iyi yansıtmak için tekrara edilmiştir.

3. “Ben senin ulaşmak istediğin gökyüzüyüm” sözleriyle anlatılmak istenen nedir?

 • Cevap: Uçurtmanın, çocukların hayallerini temsil ettiğini anlatmak istemiştir.

4. Metinde hangi nesne, nelere benzetilmiştir?

 • Cevap: Uçurtma çıtaya, gülümseyen yüze, gökyüzüne, tohumlara benzetilmiştir.

5. Metnin sizde uyandırdığı duygular nelerdir?

 • Cevap: Özgürlük ve mutluluk.

5. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 77 Cevabı

Aşağıdaki haber metinlerini okuyup verilen soruları cevaplayınız.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 77 Cevabı

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 78 Cevabı

• Dünyanın ve ülkemizin birçok yerinde uçurtma festivallerinin düzenlenmesinin nedeni ne olabilir?

 • Cevap: Uçurtma uçurmak herkesin sevdiği eğlenceli bir aktivitedir. İnsanların ortak bir noktada buluşup eğlenmeleri amaçlanmaktadır.

• Haber metinlerindeki ifadelerden yola çıkarak uçurtma uçurma ile ilgili neler söylenebilir?

 • Cevap: Uçurtma uçurma her insanın keyif aldığı eğlenceli bir aktivitedir.

• Okuduğunuz haber metinlerinde seçilen görsellerle haber metinlerinin içeriği arasında uyum var mıdır?

 • Cevap: Vardır.

6. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 79 Cevabı

Aşağıdaki cümleleri koyu yazılmış ifadelere dikkat ederek okuyunuz.

Hava hiç de soğuk değildi ama ben zangır zangır titremeye başlamıştım.
Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir.
Teknoloji hayatımıza sayısız faydalar sağlamıştır. Bununla birlikte, teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir.
Birçok oyunda zaten koşmak, zıplamak gibi hareketler vardır. Bu nedenle çokça oynayan çocuk, çok da sağlıklı olur. Ancak günümüzde çocuklar dışarıda oynamak yerine mavi ışık (tablet, telefon ve bilgisayar ekranı) karşısında donup kalıyorlar.
Çok istedim, çabaladım lâkin aradığımı bulamadım.
Ne kadarda bitkindi buna rağmen bizi uğurlamaya kapıya kadar geldi.

Koyu yazılmış ifadeleri çıkarırsak cümle ya da paragrafların anlamında nasıl bir değişiklik olur? Bu ifadeler cümlelerin ve paragrafın oluşumunda anlama nasıl bir katkı sağlamıştır?

 • Cevap: Cümle ya da paragrafların anlamında bir değişiklik olmaz. Bu ifadeler bir düşünceden diğerine geçerken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini bildiren ifadelerdir. Anlamı netleştirirler.

b. Siz de noktalı yerlere, verilen geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleler ya da paragraflar yazınız.

 • Cevap:

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 79 Cevabı

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 80 Cevabı

c. Okuduğunuz metinde bu geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Cevap: iyi ama

7. ETKİNLİK 

Kendinizi büyüklerinizin yerine koyarak çocukluğunuzda eğlenmek için neler yaptığınızı, uçurtmayı nasıl uçurduğunuzu, uçurtma savaşı yapıp yapmadığınızı vb. anlatınız. Konuşmanın içeriği için büyüklerinizle yaptığınız görüşmelerde tuttuğunuz notlardan yararlanınız.


Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya, dedeniz ya da nineniz gibi konuşmaya dikkat ediniz. Konuşmanız sırasında “ama, fakat, ancak, lâkin, buna rağmen ve bununla birlikte” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap: Biz küçükken eğlenmek için nehirde yüzerdik, çamurdan oyuncaklar yapıp oynardık, çelik çomak oynardık. Bahar geldi mi uçurtma da uçururduk. Ancak o zamanlar bugünkü gibi hazır uçurtmalar yoktu. Uçurtma yapmak için düzgün çıtalar da bulamadık. Dut ağacının dallarını kesip bağlardık. Üzerlerine un çuvallarını kesip gererdik. Şeker ambalajlarından uçurtmaya kuyruk yapardık. Naylon ip yoktu o zamanlar. Çuvalları bağladığımız ipleri kullanırdık. Uzun ip bulamazdık. Elimizdeki ipleri uç uca eklerdik. Fakat bu ipler çabuk kopardı. Buna rağmen yine eğlenirdik. İpi kopan uçurtmanın düştüğü yere bakıp arardık. Uçurtma ile en yükseğe çıkmaya çalışırdık. Uçurtma uçurmak en büyük eğlencemizdi.

8. ETKİNLİK 

a. Aşağıda altıgen uçurtmanın yapım aşamalarının görselleri verilmiştir. Bu aşamalar için görsellerin yanına açıklamalar yazınız.

 • Cevap:

Aşağıda altıgen uçurtmanın yapım aşamalarının görselleri verilmiştir

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 81 Cevabı

b. Uçurtma nasıl uçurulur? Günlük hayatınızdaki tecrübelerden ve okuduğunuz metindeki bilgilerden yararlanarak maddeler hâlinde yazınız.

 • Cevap: Uçurtma uçurmak için iki kişiye ihtiyaç vardır. Biri uçurtmanın ipini tutar. Diğeri biraz mesafe bırakarak uçurtmayı dik bir şekilde kaldırabildiği kadar yukarıda tutar. İpi tutan kişi rüzgara karşı koşar. Uçurtma bu arada havalanır. İpi tutan kişi uçurtma yeterli yüksekliğe ulaşana kadar koşmaya devam eder. Uçurtma koşmadan havada durabileceği zaman ipi tutan kişi durur. İpi salmaya başlar. İpin uzunluğu yetene kadar salınır. Uçurtma uçarken arada ip gerilip bırakılarak uçurtmaya selam verdirilebilir.

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Uçurtmayla ilgili bir şiir de siz yazınız. Şiiriniz için bir resim yapınız. Okuduğunuz şiirde şair, noktalama işaretlerini çok az kullanmıştır. Bu, şairin kendine has söyleyiş özelliğidir. Siz yazdığınız şiirde yazım kurallarına uymaya ve noktalama işaretlerini doğru kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap:

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, istop, birdirbir, ip atlama, çelik çomak, körebe, saklambaç, beştaş vb. geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi edininiz.
Genel Ağ adresinden yararlanarak geleneksel çocuk oyunları videoları izleyiniz.

 • Cevap:

Yağ satarım Bal Satarım: En az beş kişi oynanır. Bir de mendile ihtiyaç vardır. Gönüllü varsa ebe olur. Yoksa kurayla ebe belirlenir. Hep beraber el çırparak şarkımızı söylerken, ebe, dairenin etrafında tempoya ayak uydurarak dolaşmaya çalışır. Ve birinin arkasına gizlice mendili bırakıp, başlar kaçmaya!

Mendil Kapmaca: Ortada mendili tutacak biri seçilir. Sonra çocuklar aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba ayrılırlar. Çizgilerden çıkış yapan çocuklar arasında mendili yakalayan yakalayamayanı mendille ebelemeye çalışır.

Kaleli Yakan Top: Oyunumuz için en az 6 kişi olmamız gerekir. Ve tabii bize bir top lazım. İki gönüllü, aralarında sayışır Ve gruplarına alacakları kişileri tek tek seçerler. İki tane karşılıklı upuzun çizgi çekilir.Gruplardan birinin yeri, 2 çizginin ortasındaki boş alan olacak. Diğer grup ikiye bölünüyor. Biri bir çizginin gerisine, öteki de diğer çizginin gerisine yerleşiyor. Çizgiyi geçmek yasak! Oyunda, çizginin gerisinde duranlar, ortadaki grubu vurmaya çalışacak

Hacı Yatmaz: Ortaya bir sopa dikilir, çocuklar çevresinde daire olurlar. Herkes bir numara alır ve sopayı diken bir numara söyler ve numarası söylenen sopayı havada tutmaya çalışır.

Birdirbir: Oyunun başında bir ebe seçilir. Ebe öne eğilerek ellerini dizlerine dayar. Diğerleri bir kaç metre arayla sıra oluştururlar. Oyuncular sırayla koşarak eğilmiş duran ebenin üzerinden ellerini sırtına bastırıp bacaklarını açarak atlarlar. Atlarken de sırayla tekerlemenin dizelerini söylerler.

Çelik Çomak: Yere küçük bir çukur kazılır. Çelik çukurun üzerine konur. (Çelik küçük olan parça) Atış yapacak olan oyuncu çomağı (Uzun sopa) çukura daldırıp çeliğin altından vurarak havaya kaldırır ve havadaki çeliğe çomakla hızla vurup olabildiğince ileri gönderir. Rakip takımın oyuncusu 20 metre kadar ileride vurulan çeliği yakalamaya ya da elindeki çomakla vurmaya çalışır

Körebe: Körebe de bir grup oyunudur. Karma oynanır. Oyuna başlamadan önce tekerleme veya sayı ile “ebe” belirlenir. Ebenin gözü eşarpla bağlanır. Sonradan bir meydanda ebe tarafında serbestçe dolaşır. Ebenin görevi arkadaşlarından birini eliyle yakalayıp ebelikten kurtulmaktır. Oyuncular

 oyun sırasında “körebe sesime gel” diye seslenip elleriyle ebeye dokunarak eğlenirler. Ebe bu seslenmelerden ve oyuncuların kendisine dokunmalarından yararlanarak oyunculardan birini yakalamaya çalışır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Çocuk Dünyası Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Uçurtma Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir