6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Anadolu İmecesi metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 57-58-59-60-61-62-63 (Milli Mücadele ve Atatürk)

Anadolu İmecesi Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 57 Cevabı

HAZIRLIK

1. İmece nedir? Nerelerde ve niçin yapılır?

 • Cevap: Genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesi.

2. Kurtuluş Savaşı büyük bir imeceye benzetilebilir mi? Niçin?

 • Cevap: Bence benzetilebilir. Çünkü Kurtuluş Savaşı zamanı bütün halk varını yoğunu her şeyini ortak bir amaç uğruna seferber etmiştir. Kimisi canını kimisi malını kimisi de emeğini ortaya koymuştur. En büyük kurtuluş imecesi budur bence.

Metni, soru sorarak okuma yöntemi ile okuyunuz. Bunun için metni okumadan önce metnin başlığı ve görselleriyle ilgili zihninizde oluşan soruları tahtaya yazınız. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma sırasında, tahtaya yazdığınız sorulardan cevaplandıranların üzerini çiziniz.

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 60 Cevabı

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanınız. Dönemin başında oluşturduğunuz sözlüğe bu kelime ve kelime gruplarını eklemeyi unutmayınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarıyla aşağıya bir kelime avı bulmacası hazırlayınız. Bulmacanızda kelimeleri sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve çapraz biçimde gizleyiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınızın çözmesini sağlayınız.

 • Cevap:Bulmacayı sizlerin hazırlaması gerekmektedir.

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

 • Cevap:

Konu: Kurtuluş Savaşı ve Ulusal Salma Buyrukları

Ana Fikir: Anadolu’da verilen Kurtuluş Mücadelesinin tıpkı bir imece olması

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde farklı yazı karakteriyle yazılan sözler kime aittir? Metinde bu sözler sizce neden farklı yazılmıştır? Bu sözler, başka hangi yöntemler kullanılarak belirgin hâle getirilebilirdi? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal’ aittir. Çünkü alıntı sözlerdir. Bu sözler parantez içinde, tırnak içinde, ya da kısa konuşma çizgileri içerisinde de verilebilir. Bu şekilde kullanılmalarının sebebi ise alıntı olmaları ve okurun daha çok dikkatini çekmedir.

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 61 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu halkının verdiği mücadele metinde neye benzetilmiştir? Niçin?

 • Cevap: İmeceye benzetmektedir. Çünkü Anadolu’daki bir işin ucundan tutup köycek hep birlikte yapmaya nasıl imece deniyorsa Kurtuluş Mücadelesinde de Türk halkının verdiği mücadele de odur.

2. Metinde sözü edilen hazırlıklar Millî Mücadele’de hangi savaş için yapılmıştır?

 • Cevap: Ulusal Kurtuluş Savaşı için.

3. Milletimiz MillîMücadele’de ne tür fedakârlıklar yapmıştır? Metinden örnekler veriniz.

 • Cevap: Demircisi kılıç dövmüş, Tesviyecisi demiri işlemiş, kayış yapmış, Arabacı esnafı araba yapmış, Kimi top ateşlemiş, kimi odun taşımış, kimi ise Haymana fırınlarından ekmek taşımıştır.

4. Metne göre Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü nedir?

 • Cevap: Mustafa Kemal bütün bu mücadeleyi organize eden halkını savaşa hazırlayan orduya komuta eden lider konumundadır.

5. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı neden “halk savaşı” olarak tanımlamıştır?

 • Cevap: Çünkü halkın varıyla yoğuyla mücadele ettiği her şeyini ortaya koyduğu bir savaştır.

6. “Ordu, ulusun ordusu idi ve şimdi ulus, bir ordu idi.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

 • Cevap: Eskiden halkın bir bölümü ordu iken artık Kurtuluş Savaşında halkın tamamı ordu gibi olmuş ve mücadeleye katılmıştır demektedir.

7. Metinde anlatılan imecenin sonunda ne olmuştur?

 • Cevap: Halk Mücadelesi galip gelmiş düşman kuvvetleri yenilmiş topraklarımızdan düşmanların hepsi atılmış ve hep beraber özgür yeni bir devlet kurulmuştur.

8. Metinde öznel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

 • Cevap: Vardır. Örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:

1921 yılında Anadolu halkı yaman bir imece verdi.

Şu yürekli, güzel sözleri söyledi.

9. Metinde nesnel yargılar var mıdır? Örnek veriniz.

 • Cevap: Vardır. Örnek olarak şu cümleleri verebiliriz:

Yunan Ordusu Eskişehir-Kütahya’dan yüklendi ordumuza.

Yıl 1921, yaz ortası, Temmuz’un yirmi beşi.

10. Yazar, Kurtuluş Savaşı’nı hangi yönden ele almıştır?

 • Cevap: Onun nasıl halkın el ele vererek her şeyini ortaya koyarak savaştığı üzerinden anlatmıştır. İmeceye benzetmiştir bu mücadeleyi.

5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinden hareketle milletimizle ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabiliriz? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

 • Cevap:

Milletimizin nasıl savaşçı ve bağımsızlığına düşkün olduğunu

Milletimizin her şeyini vatan uğruna feda edebileceğini

Milletimizin nasıl Ata’sının izinden gittiğini.

6. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 62 Cevabı

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini bırakılan boşluklara yazınız.

bahçelerden ()
demirci ()
Ankara’nın ()
sınırları ()
kolay mı ()
cephede ()
ırmağın suyu ()

 • Cevap:

7. ETKİNLİK 

Millî Mücadele’ye katılan ya da destek veren insanlar hangi duygu ve düşüncelerle bu mücadeleye girmişlerdir?” sorusundan hareketle “Anadolu insanının MillîMücadele’de yaptıkları” konusunda yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşma tekniğinde her konuşmacının bir önceki arkadaşının söylediklerinden hareketle konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız. Açıklamanızda Tekâfimilliye Emirleri hakkında yaptığınız araştırmadan da yararlanınız.

 • Cevap: Kurtuluş Savaşı bizlere neyi öğretti biliyor musunuz? Milletimizin nasıl savaşçı ve bağımsızlığına düşkün olduğunu. Milletimizin her şeyini vatan uğruna feda edebileceğini. Milletimizin nasıl Ata’sının izinden gittiğini. En önemlisi nasıl tek yumruk halinde düşman denen illete boyun eğmeden vatan müdafaasının yapılacağını öğretti. Çünkü bu ülke kolay kolay geleceğe bırakılamazdı. Çünkü çocuklarımız bugün kolay ve özgür bir şekilde bu topraklarda yaşayamayacaktı. Bugün bunlara sahip isek bilin ki kahraman Türk halkının Milli Mücadele döneminde verdiği asil savaş ve yaptığı fedakarlıklar sayesindedir.

8. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 63 Cevabı

Aşağıdaki metni kendi ifadelerinizle yeniden kurgulayarak defterinize yazınız. Metni oluştururken yazım kılavuzundan yararlanınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden gözden geçirip düzenleyiniz. Etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.

 • Cevap: Sakarya Savaşı deyip geçmeyin ey gençler! O öyle bir savaştır ki atlar aç, ordu yorgun, komutanlar bitkindi. Lakin yürekleri inanç ve azim dolu idi. Düşmanı işgalden kurtaracak olan inanç ve azim. İşte Mustafa Kemal yıllar sonra bir tabloya bakarken bile o inanç ve azim dolu günleri hatırlayacak ve ressamlara şairlere o günleri anlatacaklarsa olduğu gibi anlatmalarını söyleyecekti.

Yazdığınız metnin güzel bir metin olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Evet düşünüyorum. Çünkü hem diğer metni tam anlatıyor hem bana ait hem de noktalama bakımından yanlışı yok.

Bu etkinliği daha iyi nasıl yapabilirdiniz? Açıklayınız.

 • Cevap: Belki daha çok üzerinde düşünerek ya da tekrar tekrar yazarak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

MillîMücadele’de gösterdiği kahramanlıklarla anılan insanlar (Sütçü İmam, Yörük Ali Efe, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule vb.) hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap: Gördesli Makbule Hanım Türk Kurtuluş Savaşı’nda İzmir ve çevresini işgal eden Yunanlarla savaşırken hayatını kaybeden Türk kadın. Sütçü İmam, Maraş kurtuluş mücadelesini başlatan sütçü ve imam.Tayyar Rahmiye (1890, Kayalı, Osmaniye – 5 Ağustos 1920), Türk gönüllü kadın asker. … Tayyar lakabıyla bilinen Rahmiye Hanım 1920 yılındaki muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında Fransızlarca vurulurak ölmüştür

Son Tanıklar “Millî Mücadele” belgeselini seyrediniz.

 • Cevap: Öğretmeniniz getirince izleyiniz.

Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. Bunun için büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz. Bunları sözlüğünüze kaydediniz.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 2. Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Anadolu İmecesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

3 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63”

 1. çok ama çok ama çok teşekkür ederim thank you sizden faydalanıyorum yapamadığım yerlerde sizden faydalanıyorum sizin sitenizden faydalanıyorum çok teşekkür ediyorum umarım hep böyle başarılı bir şekilde ilerlersiniz ❤️❤️❤️

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir