6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 257

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 8. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 Newton’un (Nivtın’ın) Elması Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Newton’un (Nivtın’ın) Elması Metni Cevapları 

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 257 Cevabı

Aşağıdaki resimle anlatılmaya çalışılan bilimsel kanun hangisidir? Sözlü olarak açıklayınız.

 • CevapYERÇEKİMİ KANUNU

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Bilimsel kanun” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • CevapBir bilimsel kanun, gözlem ve deneylerle iyi desteklenip kanıtlanmış matematiksel prensiptir. Tipik olarak bilimsel kanunlar, matematiksel formüllerle ifade edilirler

• Sizce bir düşüncenin, iddianın bilimsel bir kanun hâline gelebilmesi için ne gereklidir?

 • Cevapproblemi belirlemek, gözlem yapmak, hipotez belirlemek, deney/gözlem yapmak, sonuçları alıp değerlendirmek, hipotez ve/veya deneyde gerekli düzeltmeleri yapmak ve prosedürü tekrarlamak seklinde özetlenebilir. 

• Evrensel kitle çekimi (yer çekimi) kanunu nedir?

 • CevapNewton’un evrensel çekim kanunu aşağıdaki gibi ifade edilir; Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren bir çizgi doğrultusundaki bir kuvvet ile çeker.Bu kuvvet bu iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır

3. ETKİNLİK 

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

 • Cevap: Yer çekimi kanununun nasıl bulunduğu anlatılmıştır. 

“Newton’un Elması” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte üç soru tasarlayarak bunları defterlerinize yazınız.

 • Cevap:
 • Newton Kimdir?
 • Newton yer çekimi kanunu hangi olaydan sonra bulmuştur?
 • Newton2un asıl mesleği nedir?

Soruların ve cevaplarının yazılmasının ardından, hazırladığınız her soruyu sınıftan bir arkadaşınıza yöneltiniz; soruyu yönelttiğiniz arkadaşınızın cevabını aldıktan sonra kendi yazdığınız cevabı açıklayınız. Bu uygulamayı sınıfta devam ettiriniz.

 • Cevap:

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 260 Cevabı

“Newton’un Elması” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

 • CevapTiyatrodur.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

 • Cevap: Canlandırılmaya uygun bir metindir. Çünkü tiyatro metinlerinin özelliklerini taşımaktadır.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız.
Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz.
Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

5. ETKİNLİK 

a. “Newton’un Elması” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

 • Cevap:
 • İpucu
 • Botanik

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

 • Cevap:
 • İpucu: aranan şeye, gerçeğe ulaşmayı sağlayabilecek olan belirti, iz, belge 
 • Botanik: doğa bilimlerinin bitkileri inceleyen dalı.

c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

 • Cevap:
 • İpucu: doğru tahmin
 • Botanik: doğru tahmin

6. ETKİNLİK 

“İpucu ver-” deyiminin “Newton’un Elması” adlı metinde kullanıldığı cümleleri bulunuz. Deyimler sözlüğünden deyimin anlamını öğreniniz. Ardından aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Türkçede, “ipucu ver-” deyiminin yerine kullanılabilecek, bu deyimin verdiği anlamı verebilecek bir kelime ya da deyim var mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: üstü kapalı anlatmak deyimi kullanılabilir.

• Türkçede “ipucu ver-” deyimi olmasaydı “Newton’un Elması” adlı metinde nasıl bir değişiklik meydana gelirdi? Metin anlam kaybına uğrar mıydı? Açıklayınız.

 • CevapBence uğrardı çünkü aynı anlamı karşılamazdı

• ” ‘İpucu ver-‘ deyimi, ‘Newton’un Elması’ adlı metne önemli bir katkı sağlamaktadır.” diyen biri, sizce bu sözlerinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapHaklıdır.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki her maddede, bir kelime grubu yer almaktadır. Her kelime grubu, “Newton’un Elması” adlı metinden bir cümleyi oluşturmaktadır. Bir grupta yer alan bütün kelimeleri kullanmaya dikkat ederek anlamlı ve kurallı cümleler yazınız.
Örnek
Kelime Grubu : da / yapmış / çalışmalar / ışık / renk / ve / üzerine Anlamlı ve Kurallı Cümle: Renk ve ışık üzerine çalışmalar da yapmış.
a. açıklamış / prizmadan / ışığın / geçirildiğinde / beyaz / bileşenlere / ayrıldığını / değişik / renkte

Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde değişik renkte bileşenlere ayrıldığını açıklamış.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 261 Cevabı

b. astronom / hem / hem / bilgin / bu / felsefeci / zamanda / aynı / de

 • CevapBu bilgin, aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci

c. bilim / bu / adamı / için / olmuş / akıllı / akıllı / yediği / olduğu / için / çok / elma / de / gerçekleştirmiş / buluş / bir

 • CevapBu bilim adamı çok elma yediği için akıllı olmuş, akıllı olduğu için de bir buluş gerçekleştirmiş.

ç. bilmiyorum / ama / elmanın / insanı / bir / akıllı / yapıp / yapmadığını / verebilirim / bir / sana / ipucu

 • CevapElmanın bir insanı akıllı yapıp yapmadığını bilmiyorum ama sana bir ipucu verebilirim.

8. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Zeynep Özlem’e ne soruyor?

 • CevapDersin bitti mi? diye sormuştur?

2. Özlem, Zeynep’in istediği cevabı verebiliyor mu? Açıklayınız.

 • CevapHayır çünkü ağzı doludur.

3. Metne göre evrensel kitle çekimi (yer çekimi) kanunu nasıl keşfedilmiştir?

 • CevapBilgin Newton, Elmanın yere düşmesini izlemiş sonra da evrensel kitle çekim yasasını bulmuş

4. Metinde Newton’la ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

 • CevapNewton’un bilgin, aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci olduğu söylenmektedir.

5. Metin, nasıl sona ermektedir?

 • CevapAslında Özlem her şeyi biliyordur ama Zeynep’i sınamaktadır.

6. Newton’un Elması adlı metin, yeni bilgiler öğrenmenizi sağladı mı? Açıklayınız.

 • CevapEVET sağladı, Yer Çekimi Kanunu ve Newton’un hayatını öğrenmiş oldum. 

7. Metnin ana fikri ve konusu nedir?

 • CevapYer çekimi Kanunu ve nasıl bulunduğu. 

8. Sizce “Newton’un Elması” başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız? Açıklayınız.

 • CevapUyumludur. Ben olsam BİR ELMA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR derdim.

9. “Newton’un Elması” adlı metni beğendiniz mi? Açıklayınız.

 • CevapBeğendim çünkü bir çok yeni bilgi öğrendim. 

9. ETKİNLİK 

“Newton’un Elması” adlı metnin tür özelliklerini fark etmenizi sağlayacak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yazar, “Newton’un Elması” adlı metni niçin yazmış olabilir?

 • Cevap: Okurlara Yerçekimi kanunu ve Newton hakkında bilgi vermek için yazılmıştır. 

b. “Newton’un Elması adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapEvet haklıdır çünkü elmanın düşmesinin yer çekimi kanununun bulunmasını sağlaması olayı anlatılmıştır. 

c. “Newton’un Elması adlı metinde anlatılan olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığı belli değildir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapBence haklı olabilir çünkü o gün ile ilgili elimizde kanıt yoktur. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 262 Cevabı

ç. “Newton’un Elması adlı metinde anlatılan olaylar gerçekten yaşanmış olabilir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: O da haklıdır. Çünkü yıllardır herkesin ağzında dolanan ve bilinen bir olaydır bu. 

d. “Newton’un Elması” adlı metindeki yay ayraçlar içinde yer alan ifadeler niçin kullanılmış olabilir?

 • CevapÖnemli olduğu düşünülen yerlere vurgu yapılması ve dikkati bu yerlere toplamak için. 

e. “Newton’un Elması” adlı metin, sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Açıklayınız.

 • CevapEvet uygundur. Çünkü tiyatro metnidir. 

B. Etkinliğin ardından aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

 • Cevap:

10. ETKİNLİK 

Bu bölümde, sizden empati kurarak (kendinizi bir başkasının yerine koyarak) bir konuşma yapmanız istenmektedir. Bunun için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Siz Zeynep olsaydınız Özlem’in rahat, oyalayıcı, hatta alaycı denilebilecek tavrı size neler hissettirirdi, hangi tepkiyi ya da tepkileri vermenize neden olurdu?

 • CevapÖncelikle beni kızdırırdı. Ama en sonunda gerçeği öğrendiğimde gülerdim. 

• Siz Özlem olsaydınız Zeynep’in size yönelttiği sorular karşısında aynı tavırları takınır mıydınız? Açıklayınız.

 • CevapBen daha ciddi cevaplar verirdim. Arkadaşıma saygısızlık olmasın diye. 

Yazmaya Hazırlık
“Atasözü, deyim ve özdeyişlerin kullanıldığı bir yazı zengin bir yazıdır.” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Sizce bunu söyleyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Ona katılıyor musunuz? Açıklayınız.
5. etkinliği yaparken öğrendiğiniz yeni kelimeleri hatırlayınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, 5. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamına da yer vereceğiniz istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız. Uygun (gerektiği) yerlerde, anlatımınızı zenginleştirecek atasözü, deyim ya da özdeyişler kullanınız. Yazma aşamasını bitirince metniniz için bir başlık belirleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 263 Cevabı

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Anlatımı zenginleştirmek için uygun (gerektiği) yerlerde atasözü, deyim ya da özdeyişler kullanılmış mı?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metnin işlenişinin “Dinleme” bölümünde kullanılmak üzere öğretmeninizden bir bilim insanının herhangi bir konuda bilgi verdiği en az beş video bulmasını, videoları bir USB bellek ya da CD’ye kaydetmesini rica ediniz. Öğretmeninize, videoların izlenebilmesi için gerekli hazırlığı yapmasını (dizüstü bilgisayar, hoparlör temin edilmesi, varsa projeksiyon cihazının hazırlanması) da söyleyiniz.
Öğretmeninizin bulacağı videolar Türkçe olmalıdır. Ayrıca videolardaki konuşmacılar, jest (jest: herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket) ve mimiklerini (mimik: duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler) kullanıyor olmalıdır. Öğretmeninize bu bilgileri de veriniz.
! Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde gerçekleştirmek üzere öğretmeninizden “bilimsel araştırmaların önemi” konulu bir konuşma hazırlığı yapmasını isteyiniz.
! Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere A4 ebadında çizgisiz kâğıtlar getiriniz.

 • Cevap:

 

2 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 257”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir