6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 7. Tema Doğa ve Evren Sayfa 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 Orman Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Orman Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 222 Cevabı

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

 • CevapBu özdeyişlerin hepsi ağaçların ve ormanların önemini vurgulamaktadır.Dinimiz, ağaç dikmenin önemini öbür dünyada da alacağımızı söylüyor. Ruzvelt, ulusların değerini ağaçlarla ormanlarla ölçülmesini söylüyor.Atatürk, ormansız bir yurdun vatan olamayacağını, ağaçların ve ormanların değerini anlatıyor. Marcel Prevast, ise ağaçlardan ve ormanlardan çıkartılması gereken derslerin olduğunu bize bu özdeyişi ile anlatmaktadır.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Yaşam, ağaçsız da devam eder.” diyen birisine karşı cevabınız ne olurdu?

 • CevapBu düşünceyi kabul etmek mümkün değil.Çünkü yaşamın en önemli unsurları arasında ağaçlar ve ormanlar gelmektedir.Sayısız faydaları ile ormanlar olmadan yaşamak mümkün değildir.

• Ormanların faydaları nelerdir?

 • CevapOrmanlar erozyonu engeller, havayı temizler, diğer hayvanlara yuva olur, seli engeller, su kaynaklarının tükenmemesini sağlar, insanların ihtiyacı olan bir çok eşya ormanlardan elde edilmektedir.

• Ormanları korumak için neler yapılmalıdır?

 • CevapBilinçsiz ağaç kesimini önlemek, yangınlardan korumak, ağaç dikmek, ormanı korumak için bilgilendirici yayınlar yapmak gerekir.Ayrıca kağıt kullanımında israf etmemek, ısınmak için odun yerine doğal gaz kullanmak ve doğal gazı yaygınlaştırmak gerekir.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 224 Cevabı

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce “Orman” adlı metin, ezberlenebilecek bir uzunlukta mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap:  Evet ezberlenebilecek bir uzunluktadır.

• ” ‘Orman’ adlı metin, kulağa hoş gelen bir metindir. Öyleyse bu metni okurken kulağa hoş gelecek şekilde okumaya özen göstermek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapHaklıdır, çünkü metin şiir türünde yazılmıştır.

• ” ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken dize sonlarındaki ses benzerliklerini vurgulamak gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapHaklıdır, çünkü şiirin ahengine dikkat etmek gerekir.

• ” ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken tonlamaya, yani sesimize duygu değeri katmaya dikkat etmek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap:  Haklıdır, çünkü şiirdeki duyguyu aktarmak için böyle yapılmalıdır.

• ” ‘Orman’ adlı metin, ne çok hızlı ne de çok yavaş okunmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap:   Haklıdır. 

• ” ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken heceleme, tekrar ve geri dönüşler yapmamaya dikkat etmek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapHaklıdır, çünkü şiirin anlam ve ahengi bozulur.

• ” ‘Orman’ adlı metin, işitilebilir bir ses tonuyla okunmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • CevapHaklıdır.

• ” ‘Orman’ adlı metin, insanın duygularını harekete geçiren, insanı coşturan bir metindir. Bu nedenle bu metni, dinleyicilere metindeki duyguyu hissettirmeye, onların duygularını coşturmaya çalışarak okumalıyız.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap:  Haklıdır.

Yukarıdaki soruların cevaplanmasının ardından şiiri ezberlemeye çalışınız. Bunun için 15 dakika süreniz olacaktır. Ezberleme çalışması sırasında şu kural ve ilkelere dikkat ediniz:
• şiirdeki ses benzerliklerini vurgulamak
• tonlamaya dikkat etmek
• şiiri uygun bir hızda okumak
• heceleme, tekrar ya da geri dönüşler yapmamak
• işitilebilir bir ses tonuyla okumak
• şiirdeki duyguyu, duyguları hissettirmek, dinleyicileri coşturmak

Ezbere okuma etkinliğine geçmeden önce öğretmeninizden şiiri, yukarıda belirtilen kural ve ilkelere dikkat ederek okumasını isteyiniz. Ardından siz, belirtilen kural ve ilkelere dikkat ederek şiiri ezbere okuyunuz.

Bu etkinlikte olabildiğince fazla sayıda öğrencinin şiiri ezbere okuması beklenmektedir. Şiiri, yukarıda sıralanan kural ve ilkelere dikkat ederek en iyi ezbere okuyan arkadaşınızı oylamayla belirleyiniz.

5. ETKİNLİK 

202. sayfadaki “Uzaklar” ve 210. sayfadaki “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metnin yazı karakteriyle (yazı tipiyle) 223. sayfadaki “Orman” adlı metnin yazı karakterini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hangi metnin yazı karakterini daha çok beğendiniz? Niçin?

 • CevapGezegenimiz Isınıyor adlı metindeki karakterleri daha çok beğendim.Çünkü gözleri yormayan bir karakteri var

b. “Gezegenimiz Isınıyor” ve “Orman” adlı metinlerin ders kitabınızda görmeye alışmış olduğunuz yazı karakterinden farklı karakterlerde yazılmış olması, bu iki metnin daha kolay anlaşılmasına katkı sağlamış ya da anlaşılmalarını zorlaştırmış mı? Açıklayınız.

 • CevapAnlaşmalarını zorlaştırmış, çünkü bu karakterler gözleri yoruyor ve okumak zor oluyor. 

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 225 Cevabı

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz. Defterlerinize, bu kelimelerin her biriyle birer cümle kurarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümle gruplarını inceleyiniz.
a. • Öğrenciler bahçede sıra olmuşlardı.
• Onlar bahçede sıra olmuşlardı.
b. • Çocuklardan Duru, Burak ve Yiğit yanıma geldi.
• Çocuklardan bazıları yanıma geldi.
c. • Şiiri yazdım.
• Neyi yazdım?
ç. • Kitabı sana vereceğim.
• Bunu sana vereceğim.

2. Yukarıdaki her grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümledeki hangi kelimenin yerini tutmaktadır?

 • Cevap:  İsmin yerini almış.

3. “Her grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümlede bir ismin yerini tutmuş, o ismin yerine kullanılmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap Evet haklıdır.

4. Yukarıdaki soruların cevaplanmasının ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

 • CevapHer grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümlede bir ismin yerini tutmuş, o ismin yerine kullanılmıştır. İsimlerin yerini tutan, onların yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) denir. İkinci cümlelerdeki “onlar, bazıları, neyi, bunu” kelimeleri birer zamirdir.

5. “Orman” adlı metinde kullanılan aşağıdaki altı çizili kelimeler birer zamirdir. Bu zamirlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:
Ormanlar yapraktan bir engin deniz,
Burada yıkanır hava tertemiz.
Orman sağlık, hayat dolu bir kaynak,
Herkese bir ödev onu korumak.

a. “Burada” zamiri, hangi ismin yerini tutmuş, hangi ismin yerine kullanılmıştır? Sizce metinde niçin belirlediğiniz isim değil de “burada” zamiri kullanılmış olabilir? Belirlediğiniz ismin yerine “burada” zamirinin kullanılmış olması metnin anlamını nasıl etkilemekte, metnin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?

 • CevapOrmanlar ismi yerine kullanılmıştır.Şiiri daha etkileyici olmakla beraber tekrara düşmemiş olur.

b. “Onu” zamiri, hangi ismin yerini tutmuş, hangi ismin yerine kullanılmıştır? Sizce metinde niçin belirlediğiniz isim değil de “onu” zamiri kullanılmış olabilir? Belirlediğiniz ismin yerine “onu” zamirinin kullanılmış olması metnin anlamını nasıl etkilemekte, metnin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?

 • Cevap Orman ismi yerine kullanılmıştır.Şiirde tekrara düşmemiş ve daha belirgin hale getirmiştir.

8. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 226 Cevabı

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, ormanı nasıl tanımlayarak metne başlamıştır?

 • CevapGölgesi serindir, havası taze,
  Yeşil yaprakları zümrüt yelpaze.

2. Metinde, ormandaki hangi varlıklardan söz ediliyor?

 • CevapÇiçek, reçine, kuşlar, kaynak sular, ağaç, rüzgar.

3. Şair, ormanda bir gün akşama kadar kalmamızı neden istiyor?

 • CevapYaz ortasında bir bahar havası istersen ormanda bir gün akşama kadar kalak bu isteğimizi yerine getirecektir.

4. Ormanda hava nasıldır?

 • Cevap: Temizdir.

5. Ormanın dağlar ve kırlar için önemi nedir?

 • CevapOrmanın en güzel süsünün kırlar olduğunu, dağların zümrüt rengi bir örtüyle kaplandığını, doğal bir güzellik olduğu bahsedilmektedir.

6. Ormanın bulutlar için önemi nedir?

 • Cevap Bulutlar buralarda toplanır ve yağmurun yağmasına neden olur.

7. Ormanın sular için önemi nedir?

 • CevapSular ormanlarda akar ve ninni gibi olur.Ormanlar suyu tuttuğu için de önemlidir.

8. Dereler nerede doğar ve büyür?

 • CevapGölgelikte doğar ve büyür.

9. Yaz mevsiminde su, nerede korunur ve beslenir?

 • CevapOrmanda.

10. Hava, nerede temizlenir ve yıkanır?

 • CevapOrmanda.

11. Metin hangi sözlerle sona ermektedir?

 • Cevap:
 • Orman sağlık, hayat dolu bir kaynak,
  Herkese bir ödev onu korumak.

12. Şair ormanı güzellik ve zenginlik olarak tanımlıyor? “Orman” adlı metnin şairi siz olsaydınız ormanı nasıl tanımlardınız? Niçin?

 • CevapYaşam için önemli olduğunu.Çünkü ormanlar tüm canlılar için oldukça önem taşımaktadır.

13. Şair ormansız memleketi niçin çöle benzetiyor olabilir? “Orman” adlı metnin şairi siz olsaydınız ormansız memleketi neye benzetirdiniz? Niçin?

 • Cevap Bende çöle benzetirdim.Orman olmadan su olmaz, yağış olmaz, her yer kurak olurdu.

14. Metinde anlatılanlardan hareketle ormanların önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Ormanlar oksijen verip karbodioksiti alarak havayı temizler ve oksijen yayarlar.Canlılara ev sahipliği yapar.Bir çok hayvan ormanlarda yaşar.Kuraklığı önler, erozyonu önler, yağmurlara neden olur, su kaynaklarının tükenmesini engeller.

9. ETKİNLİK 

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

 • Cevap Ormanın faydaları ve güzelliklerinden.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

 • CevapOrmanın faydaları ve güzelliklerini anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

 • CevapOrman çok değerli ve gereklidir, onu korumak hepimizin görevi olmalıdır.

10. ETKİNLİK 

“Orman” adlı metni bir kez de sessiz okuyarak aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. ” ‘Orman’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir? Aşağıya yazınız.

 • Cevap Şiir olarak yazılmıştır ve ses uyumu vardır.

b. “Orman” adlı metin mi yoksa aşağıdaki “Ormanların Yararları” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır? Aşağıya yazınız.

 • CevapOrman adlı metin mısralar halinde yazılmıştır.

Ormanların Yararları
Ormanların en önemli faydası oksijen kaynağı olmasıdır. Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal su kaynağıdır. Ağaçlar, yağışlar sonucu oluşan suyu; yaprakları, dalları, gövdeleri ve kökleri ile tutar, böylece sellerin olmasını önler. Ağaçlar yeraltı sularının oluşmasında da etkilidir. Ormanlar doğal afetleri önler, ülke ekonomisine katkıda bulunur.

c. “Orman” adlı metindeki anlatım mı yoksa yukarıda yer alan “Ormanların Yararları” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi, özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?

 • Cevap Orman adlı metin duyguları harekete geçirmektedir.Okurken hem mısralar halinde olması hem de ses uyumu olması insanı daha çok etkilemektedir.

ç. “Orman” adlı şiir ve “Ormanların Yararları” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir uyum, ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir?

 • CevapOrman adlı şiir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 227 Cevabı

d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “Orman” ve “Ormanların Yararları” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?

 • CevapOrman adlı metinde söz sanatları vardır.

e. ” ‘Orman’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Aşağıya yazınız.

 • Cevap Evet katılıyorum.

f. ” ‘Orman’ adlı metnin her bölümünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci bölümün mısra sonlarında yer alan ‘taze’ ve ‘yelpaze’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?

 • CevapHaklıdır.

g. ” ‘Orman’ adlı metnin 8. bölümünün mısra sonlarında yer alan ‘çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aktır’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?

 • CevapHaklıdır.

ğ. ” ‘Çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ak’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘çorak’ kelimesindeki ‘ak’ sesleri, diğeri de ‘konak’ kelimesindeki ‘ak’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ak’ sesleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?

 • CevapHaklıdır.

h. ” ‘Çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimelerinin sonunda yer alan “-tır” ekleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-tır’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?

 • CevapHaklıdır.

11. ETKİNLİK 

“Orman” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Çalışmayı metin üzerinde yapınız.

 • Cevap

12. ETKİNLİK 

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen “ormanlar, ormanların faydaları” ya da “doğa ve evren” temalı kitapları öğretmen masasının üstüne koyunuz. Öğretmeninizden de getirdiği kitapları öğretmen masasının üstüne koymasını isteyiniz. Masada toplanan kitapları inceleyiniz. Kitapların özellikle “içindekiler” ve “sözlük” bölümlerini iyi inceleyiniz. Ardından “içindekiler” ve “sözlük” bölümlerinin kitaplardaki işlevlerinin neler olduğunu, bu bölümlerin hangi kurallara, ölçütlere dikkat edilerek oluşturulduğunu açıklayınız. Daha sonra aşağıdaki bilgileri okuyunuz:

12. etkinliği yapıp gerekli bilgileri edindikten sonra gelecekte kullanacağınız bütün basılı ya da dijital kitaplarda yer alan “içindekiler” ve “sözlük” bölümlerini işlevlerine uygun olarak kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap:

13. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 228 Cevabı

Aşağıdaki bilgileri okuyunuz:

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen hazırlıktan hareketle sınıftaki arkadaşlarınıza, “ormanlar ve ormanların yararları” konulu kısa bir sunum yapınız. Sunumunuzu tamamladıktan sonra tahtaya, yararlandığınız İnternet adreslerini yazınız. Arkadaşlarınız, bu İnternet adreslerinden elde edilen bilgilerin güvenilir olup olmadığını değerlendirecektir. Siz de diğer grupların yararlandığı İnternet adreslerinin güvenilir olup olmadığını değerlendiriniz. Öğretmeninizden, güvenilir olduğuna karar verilen bütün İnternet adreslerini tahtaya yazmasını isteyiniz.

 • Cevap:

14. ETKİNLİK 

Sınıfa getirdiğiniz “doğa ve evren” temalı şiirlerin fotokopilerini öğretmen masasının üzerine koyunuz. Öğretmeninizin getirdiği şiirleri de öğretmen masasının üstüne yerleştiriniz. Bütün şiirlere göz atınız ve sizin getirdiğiniz dışındakilerden bir tanesini seçiniz. Her öğrencinin farklı bir şiir seçmesi gerekmektedir. Seçme aşamasından sonra, şiirinizi ezberlemeye başlayınız. Bunun için 10-15 dakika süreniz bulunmaktadır. Ardından öğretmeninizin rehberliğinde bir şiir okuma sırası belirleyiniz. Dinletide şiirlerinizi bu sıraya göre okuyacaksınız. Dinleti sırasında, bir şiirden diğerinin okunmasına geçilirken yaklaşık 10-15 saniye beklenmesi gerekmektedir. Bilgisayar ve hoparlörü kullanarak sözsüz müzikleri başlatınız; ardından şiirleri okumaya geçiniz. Sözsüz müziğin dinletinin sonuna kadar devam etmesini sağlayınız.

 • Cevap:

15. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 229 Cevabı

İstediğiniz konuda bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz. 

 • Cevap:

YAZMA

Bu bölümde, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma yöntemiyle bir metin yazacaksınız.
Bunun için önce “Orman” adlı metnin konusunu ve ana duygusunu hatırlayarak sınıfta açıklayınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Orman” adlı metinle aynı konu ve ana duyguyu işleyen bir şiir yazınız. Şiirinizi, kendi kelimeleriniz, ifadelerinizle oluşturmaya (“Orman” adlı metindeki kelimeler, ifadeler ve ses benzerliklerinden farklı kelime, ifade ve ses benzerlikleri kullanmaya dikkat ederek) özen gösteriniz. Metni yazma aşamasını tamamlayınca şiirinize uygun bir başlık bulunuz.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız şiiri, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu şiir, “Orman” adlı metnin konusu ve ana duygusuyla ilgili mi?
• Bu şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Bu şiiri kendi kelimelerimi, ifadelerimi kullanarak mı yazdım?
• Bu şiiri daha iyi nasıl yazabilirim?
Düzeltme
Şiirinizi aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız şiirde, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız şiirde, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız şiirde, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Bütün şiirler okunduktan sonra en güzel, etkileyici şiiri, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

5 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir