6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 215

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 7. Tema Doğa ve Evren Sayfa 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 Gezegenimiz Isınıyor Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Gezegenimiz Isınıyor Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 210 Cevabı

Aşağıdaki görseller, dünyanın karşı karşıya kaldığı hangi tehlikeye dikkat çekmektedir? Sözlü olarak açıklayınız.

 • Cevap: Küresel ısınma, kuraklık, su kaynaklarının azalması, dünyanın yok olması.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “Küresel ısınma” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap İnsanların duyarsızlığından dolayı fabrika bacalarından çıkan gazlar, kimyasal silahlar gibi nedenlerle ozon tabakasının delinmesi sonucu güneş ışınlarının dünyaya direk vurması iklimlerin değişmesi havaların çok ısınması, kuraklık, susuzluk gibi hayati tehlikelerin ortaya çıkması.

• Dünyamızın ısısının yükselmesine nelerin sebep olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapFabrikalardan çıkan dumanlar, nükleer tesisler, deodarant gazları, sera gazları, ormanların tahrip olması.

• Küresel ısınmanın sonuçlarının neler olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapSel baskınları, kuraklık, su kaynaklarının tükenmesi, buzulların erimesi, birçok bitki ve hayvan türlerinin yok olması, tarım alanlarının yol olması.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 212 Cevabı

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Sizce “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?

 • CevapÇok önemli olan yerleri dikkat çekmek için.

b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • Cevap:  Evet söylenebilir.

c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • CevapEvet söylenebilir.

ç. “Metindeki önemli noktaları vurgulama” ile ilgili bildiğiniz başka biçimler var mı? Açıklayınız.

 • Cevapİtalik harfler ile yazma.

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Soruları, yazıya ve haberdeki grafiğe göre sözlü olarak cevaplayınız.

a. Yukarıdaki haber yazısı için hangi başlık kullanılmıştır? Sizce niçin böyle bir başlık kullanılmış olabilir?

 • Cevap2016: En Sıcak Yıl başlığı kullanılmıştır.Bu başlığın kullanılma amacı dünyanın her geçen gün ısınmaya başlamasına dikkat çekmek içindir.

b. Haber yazısında okurlara hangi bilgi aktarılmaya çalışılıyor? Bu bilgiyi aktarmak için haberi hazırlayan kişi nelerden, hangi araçlardan yararlanmıştır?

 • CevapDünyadaki sıcaklığın 1880 den beri en sıcak halini aldığını küresel ısınmanın arttığını vurgulamak için aktarılmıştır.Sera gazı salınımından sonra hızlı bir şekilde sıcaklık artışları meydana gelmiştir.Bu bilgiler Avrupa Birliği İklim Değişikliği Programı Copernicus’dan faydalanmıştır.

c. Küresel sıcaklıklar ne zaman kaydedilmeye başlamıştır?

 • Cevap:  1880 yılından beri kaydedilmiştir.

ç. Haberde kullanılan grafiğe göre, küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarının en düşük olduğu zamanlar hangi dönemde yer almaktadır?

 • Cevap1900-1920 yılları arası.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 213 Cevabı

d. Grafiğe göre, küresel yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarının gittikçe arttığı söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • CevapSöylenebilir.Sanayi Devriminden sonra artış yükselmektedir.

e. Haber yazısına göre Sanayi Devrimi ile küresel ısınma arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • CevapSanayi Devrimi ile fabrikalar artmış ve fabrika bacalarından çıkan gazlar küresel ısınmaya neden olmuştur.

f. “Copernicus” neyin adıdır?

 • CevapAvrupa Birliği İklim Değişikliği Programı

g. Haberi hazırlayan kişi kimdir?

 • Cevap:  Seçil Güvenç HEPER

ğ. Haber, hangi kaynakta yer almaktadır?

 • CevapBilim Çocuk dergisi, 2017 Ocak Sayısı (Sayı 229

5. ETKİNLİK 

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve anlamları defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 5 dakika süreniz bulunmaktadır. Yarışmaya başlayınız ve 5 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

Ardından yukarıdaki bütün kelimelerin, kelime gruplarının anlamlarını sözlükten öğreniniz.

 • Cevap: Birçok bilim insanı, bu doğa olaylarının sayılarının son yıllarda artmasının nedenini………küresel ısınmaya bağlıyorlar.

6. ETKİNLİK 

Aşağıda, “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

 • Cevap:

a. Birçok bilim insanı, bu doğa olaylarının sayılarının son yıllarda artmasının nedenini…………………………

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 214 Cevabı

c. Sera gazları olmasaydı……atmosferden uzaya çok fazla ısı kaçardı ve dünyamızın yüzeyi donardı.

ç. Sera gazlarının olmaması kadar……gerekenden fazla olması da bir sorun.

d. Son yıllarda sera gazlarının miktarının artması,……Dünya’da daha fazla ısının tutulmasına neden oldu.

e. Gezegenimizde ne kadar çok ağaç olursa ……havadan o kadar karbondioksit alınacağı sonucuna varabiliriz.

f. Çok ağaç kesilirse ve yerine yenileri dikilmezse……neler olacağını tahmin etmek zor değil.

g. Araştırma sonuçlarına göre, sera gazlarının artışına bağlı olarak……gezegenimizin sıcaklığı önümüzdeki yüz yıl içinde 1,4-5,8 derece kadar artacak.

ğ. Trafiğe çıkan araç sayısının artmasının ve petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımına devam edilmesinin ………küresel ısınmayı daha da artıracağı düşünülüyor.

h. Unutmayın, gezegenimiz….hepimizin yardımı olmazsa yaşanmayacak hâle gelecek.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metinde, koyu olarak gösterilen eklerden kelimenin anlamını değiştirenleri birinci kutuya, kelimenin cümledeki bir kelimeyle bağ kurmasını, cümlede bir görev kazanmasını sağlayanları ise ikinci bölüme yazınız.

HAVUÇLU DEĞİL, SEVGİLİ KEK
Bu seferki kek de çok tatlı olmuş. Baksanıza şeker-lik-te hiç şeker kalmamış. Teyzem bunu hep yapıyor. Keklerinde ya bir şey eksik ya da fazla oluyor. Kekleri, verilen tariflere uygun piş-ir-me-ye özen gösterdiğini iddia ediyor. Üstelik uzmanların yazdığı “pasta ve kekler” kitaplarından fayda-lan-ıyor- muş. Galiba bu kitap-lar yanlış bilgi veriyor. Her şeye rağmen onun kekleri çok lezzet-li oluyor. Çünkü teyzem her kek-e mutlaka sevgisini katıyor.

 • Cevap:

1. Kelimenin anlamını değiştirenler: lik,ir,lan,li

2. Kelimenin cümledeki bir kelimeyle bağ kurmasını, cümlede bir görev kazanmasını sağlayanlar:te, me,ye,ı, yor,muş,lar, e

8. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 216 Cevabı

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.
lar, -ler
Ağaç…. çoktan çiçek açtı buralarda.
Bebek…. oyunla büyürler.

 • Cevap:
 • Ağaçlar çoktan çiçek açtı buralarda.
  Bebekler oyunla büyürler.

b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.

 • CevapEvet isimdir.

c. “Çerçeve içindeki ekler, ‘ağaç’ ve ‘bebek’ isimlerine eklendiğinde, bu isimleri çoğul hâle getirmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.

 • CevapEvet haklıdır.İsim çoğul hale gelmiştir.

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 217 Cevabı

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.
-da, -a, -den,-de, -e, -ı, -dan, -i

 • Cevap:

Akşama parkta buluşalım.
Az önce kitapçıdan çıktı.
Duvarı beyaza boyamış.
Kütüphanede birçok eski kitaba rastladık.
Ülkemi çok seviyorum.
Hayranı olduğum şarkıcı bugün şehrimize geliyormuş.
Sahada yabancı cisimler vardı.
Eve kaçta vardın?

b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.

 • CevapEvet haklıdır.

c. “Çerçeve içindeki ekler, yukarıdaki isimlere eklendiğinde, bu isimlere belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma anlamlarından birini kazandırmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Sözlü olarak açıklayınız.

 • CevapEvet haklıdır.

10. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 218 Cevabı

a. Aşağıdaki her bir boşluğa, çerçeve içinde verilen eklerden uygun olanı yazınız.
-m, -um, -n, -ın, -i, -su, -umuz, -iniz, -ları

 • Cevap:

Oyuncakları çok güzel. Saatlerce oynasam da sıkılmam.
Bu kadar poşeti taşımaktan kolum koptu.
Sizin düşünceleriniz bizim için çok değerli.
Benim aynam nerede? Bir türlü bulamıyorum.
Kitapları çantada mıymış?
Ağaçtan düşünce dizi kanamış.
Senin ablan değil mi şu gelen?
Onun coşkusu görülmeye değerdi.
Şurada biraz dinlenelim. Daha yolumuz uzun.

b. “Çerçeve içindeki ekleri eklememiz istenen kelimelerin türü isimdir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Aşağıya yazınız.

 • Cevap:  Evet haklıdır

c. “Çerçeve içindeki ekler, yukarıdaki isimlere eklendiğinde, bu isimlerin bildirdiği varlık ya da kavramların kime veya neye ait olduğunu anlatmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: Evet haklıdır.

11. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 219 Cevabı

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Birçok bilim insanına göre kasırga, fırtına, tsunami, sel ve kuraklık gibi doğa olaylarının nedeni nedir?

 • CevapKüresel ısınma.

2. Metinde gezegenimizin yapısıyla ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

 • CevapHava, %21 oranında oksijen, %78 oranında azot, % 0,1-2 arasında su buharı ve % 0,036 oranında karbondioksit, metan ve diazotmonoksit gazlarını içeriyor. Havada bulunan su buharı, karbondioksit, metan ve diazotmonoksit “sera gazları” olarak adlandırılıyor. Sera gazları, gezegenimizde bulunan tüm canlıları, güneşin zararlı ışınlarından ve fazla ısıdan koruyor.

3. Sera gazlarının olmaması ya da gerekenden fazla olmasının neden olabileceği sorunlar nelerdir?

 • Cevap:  Sera gazları olmasaydı atmosferden uzaya çok fazla ısı kaçardı ve dünyamızın yüzeyi donardı. Mars gibi soğuk bir gezegende yaşardık. Sera gazlarının olmaması kadar gerekenden fazla olması da bir sorun. Çünkü bu durumda da gezegenimiz daha fazla ısınır. Bunun sonucunda da iklim değişir.

4. Sera gazlarının miktarının son yıllarda artması hangi sorunları beraberinde getirmiştir?

 • CevapDünya’da daha fazla ısının tutulmasına neden oldu. Bu da gezegenimizin bir miktar ısınmasına yol açtı.

5. Ormanlar, ağaçlar gezegenimiz için niçin önemlidir? Metinden hareketle açıklayınız.

 • CevapKarbondioksit alıp oksijen verdikleri için havayı temizlemektedir.Fazla karbondioksiti emerek bir denge sağlıyorlar.

6. Karbondioksitin son yıllarda artmasının nedeni nedir?

 • Cevap:  Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımının artması.

7. Son yüzyılda doğal iklim dengesini neler etkilemeye başlamıştır?

 • CevapSanayi, tarım ve ulaşım gibi alanlardaki etkinliklerin artması, doğal iklim dengesini etkilemeye başladı.

8. Metinde küresel ısınma nasıl tanımlanmıştır?

 • CevapSon yüz yılda sanayi, tarım ve ulaşım gibi alanlardaki etkinliklerin artması, doğal iklim dengesini etkilemeye başladı. Bu etkinlikler, sera gazlarında artışa neden oldu ve bunun sonucunda Dünya’mız ısınmaya başladı. Daha önce hiç görülmemiş bir hızda gerçekleşen bu ısınmaya, “küresel ısınma” deniliyor.

9. Küresel ısınmayı daha da artıracağı düşünülen etkenler nelerdir?

 • Cevap: Trafiğe çıkan araç sayısının artmasının ve petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımına devam edilmesi.

10. Yazarın Türkiye ile ilgili temennisi nedir?

 • CevapYazar gezegenimiz hakkında temennilerde bulunmuştur.

11. Metinde, küresel ısınmayı azaltmaya ilişkin hangi önerilerde bulunulmaktadır?

 • Cevap Kullanılmayan lambaları söndürerek, televizyonları kumandayla uyku hâline getirmeyip düğmesine basıp tamamen kapatarak, kâğıt ve cam gibi malzemelerin geri kazanımı konusunda özen göstererek, muslukları tam kapatarak bu işe başlayabilirsiniz.

12. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:
 • Metnin konusu: Küresel Isınma
  Ana Fikri: Küresel ısınma gezegenimizi yok etmeden önce önlem alabiliriz.

13. Yazarın “dünyanın hepimize ihtiyacı olduğu düşüncesi”ne katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapEvet katılıyorum.

14. Metinden hangi yeni bilgileri öğrendiniz? Açıklayınız.

 • CevapKüresel ısınma ile mücadelede bizlerinde yapabileceği şeylerin olduğuna.

12. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 220 Cevabı

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “Küresel Isınma” konulu bir afiş hazırlayınız. Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla). En beğendiğiniz afişi seçme nedenini, nedenlerini aşağıya yazınız.

 • Cevap:  En beğendiğim afiş bizim grubun oldu.Çünkü Küresel ısınmayı güzel vurguladık.

13. ETKİNLİK

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen sunumu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapınız. Sunum süreniz 10 dakika olacaktır. Gönüllü arkadaşlarınızdan birinin sunumunu dinleyerek sunumlara başlayınız. Sunumun sonunda arkadaşınızın yaptığı sunumu değerlendiriniz. Siz de sunumunuzu yapınız ve arkadaşlarınızdan değerlendirmelerini isteyiniz. Çalışmayı, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyle devam ettiriniz ve her sunumun dinleyici öğrencilerce değerlendirilmesini sağlayınız. Gerekiyorsa bu çalışmayı başka ders saatlerinde devam ettirerek daha fazla öğrencinin sunum yapmasını sağlayınız.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 221 Cevabı

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Bu yazı yazılırken başta belirlenen işlem basamaklarına dikkat edilmiş mi?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde kullanılmak üzere, “ormanlar, ormanların faydaları” ya da “doğa ve evren” temalarıyla ilgili kitaplar bularak sınıfa getiriniz. Bulacağınız kitaplarda, “içindekiler” ve “sözlük” bölümlerinin bulunmasına dikkat ediniz. Öğretmeninizden de sınıfa böyle kitaplar getirmesini isteyiniz.
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde gerçekleştirilecek şiir dinletisi için “doğa ve evren” temalı şiirler bulunuz ve bunları fotokopiyle çoğaltarak (ya da yazarak) sınıfa getiriniz. Öğretmeninizden de sınıfa böyle şiirler getirmesini isteyiniz.
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde gerçekleştirilecek sunum etkinliği için gruplara ayrılınız. Grup içinde iş bölümü yaparak İnternet’ten, “ormanlar ve ormanların yararları” hakkında bilgi toplayınız ve topladığınız bilgileri destekleyecek fotoğraflar bularak bunların çıktılarını alınız. Bilgi toplama ve fotoğrafları derlemede kitap, dergi ve gazete gibi basılı kaynakların yanı sıra İnternet’ten de mutlaka yararlanınız. Her bilgi ve fotoğrafın hangi İnternet adresinden alındığını, elde ettiğiniz bilgilerin alındığı kaynağı not ediniz.
! Sonraki metin işlenişinin “Okuma” bölümünde gerçekleştirilecek şiir dinletisinde kullanılmak üzere, öğretmeninizden dizüstü bilgisayar, bilgisayara bağlanabilen hoparlör temin ederek sınıfa getirmesini isteyiniz. “Dünya ve çevre” temalı şiirlere uygun sözsüz müzikler bulup CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirmesini de öğretmeninize söyleyiniz.

! Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir