6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 6. Tema İletişim Sayfa 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 Pulsuz Dilekçe Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Pulsuz Dilekçe Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 181 Cevabı

Aşağıdaki resimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Resimde anne babaların, kendi işleriyle ilgilenmek için çocuklarını yasaklarla sınırlandırdıkları anlatılmaktadır.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Aile içi iletişimin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:  Aile bağlarının kuvvetli olması, aile içi huzur ve mutluluk için aile içi iletişime önem gösterilmelidir.

• Çocukların ebeveynleriyle iletişiminin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Çocuklar, ebeveynleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdırlar. Bu iletişim açık olmalı, sınırlandırılmamalıdır. Aksi halde çocuklar, başkaları ile sağlıksız ve kontrolsüz iletişim kurarlar. Bu da istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

• Sizce anne ve babalar çocuklarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmelidir?

 • Cevap: Anne babalar çocuklarını her zaman dinlemeleri, onlara karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıdırlar. Onlarla iletişim kurarken onların çocuk olduğunun bilincinde olup, ona göre iletişim teknikleri kullanmalıdırlar.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 183 Cevabı

a. “Pulsuz Dilekçe” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

 • Cevap:

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

 • Cevap:

c. Ardından sözlükten bu kelimelerin anlamlarına bakarak tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

 • Cevap:

ç. Kelimelerin her biriyle birer cümle kurunuz ve kurduğunuz cümleleri defterlerinize yazınız. Ardından cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

 • Cevap: Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 184 Cevabı

A. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

a. Ödev için iş bölümü yaptık.
b. Akşama kadar çalışacağız.
c. Tren ile seyahat edeceğiz.
d. Arı gibi çalışkan biridir.

B. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “A maddesindeki çizili kelimelerin tek başlarına anlamları yoktur.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Haklıdır.

b. “Altı çizili kelimeler, kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaktadır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız. Şimdi aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

 • Cevap: Haklıdır.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 185 Cevabı

“Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan edatları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

 • Cevap:

Deneme ile öğrenirim.
Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın.
Başarmam için beni destekleyin.
Beni başkalarıyla karşılaştırmayın, umutsuzluğa kapılırım.
“Ben senin yaşında iken…” diye başlayan söylevleri hep kulak ardına atarım.
Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın.

• Metinde, edat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

 • Cevap: Kelimeler arasında anlam ilişkisi kurulamadığından metnin anlaşılması zorlaşırdı.

6. ETKİNLİK 

A. Aşağıdaki altı çizili her kelimenin cümledeki görevini sözlü olarak açıklayınız.

a. Çok okurum çünkü ufkum genişlesin isterim. 
Dünyayı dolaşmış ama Irak gibi güzel memleket görmemiş. 

 • Cevap:  İki cümleyi birbirine bağlamak.

b. Bakkaldan pirinç ile yoğurt aldım. 
Okulunu ve arkadaşlarını çok özlemişti. 

 • Cevap: Aynı görevdeki iki kelimeyi birbirine bağlamak.

B. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 186 Cevabı

“Pulsuz Dilekçe” adlı metinde kullanılan bağlaçları bulunuz ve bunları tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, varsa yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.

 • Cevap:

Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.
Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim size şunları söylemek isterdim:
Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim.
Beni tanımaya ve anlamaya çalışın.
Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın.
Kızgınlığınızı haklı görebilirim ama beni aşağılamayın.
Bunları çabuk unuturum ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.

• Metinde, bağlaç türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.

 • Cevap: Metnin anlamı ve akıcılık bozulurdu.

8. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Çocuğun öğrenmede başvurduğu yol hangisidir?

 • Cevap: Deneme, yanılma.

2. Çocuğa göre, büyüdüğünü anlayabilmesi nasıl mümkün olur?

 • Cevap: Kendi işini kendi gördüğü zaman.

3. Çocuk, anne ve babasından niçin onu şımartmamalarını istiyor?

 • Cevap: Hep çocuk kalmak istemediği için.

4. Çocuk, anne ve babasından niçin yerli yersiz sözler vermemelerini istiyor?

 • Cevap: Onlara karşı güveninin azalmaması için.

5. Çocuk, niçin sınırlandırılması gerektiğini düşünüyor?

 • Cevap: Yoldan sapabileceğini düşündüğü için.

6. Sizce çocuk üzerinde, niçin öğütlerden çok davranışlar daha etkili olur?

 • Cevap: Çocuklar söylenenleri değil, yapılanları örnek olarak alır.

7. Anne ya da babanın “Ben senin yaşında iken…” şeklinde başlayan konuşması, çocuk tarafından niçin kulak ardı ediliyor olabilir?

 • Cevap: Çocuklar üzerinde sözler etkili değildir.

8. Metne göre, çocuklara verilecek ceza hangi nitelikte olmalıdır?

 • Cevap:  Yapılan suçu aşmayan.

9. Metne göre, çocuklar ne zaman, hangi durumda yalan söyler?

 • Cevap: Köşeye sıkıştıkları zaman.

10. Metne göre, anne ya da babanın haksız bir davranışın sonunda özür dilemesi, neyi sağlar?

 • Cevap: Çocuğun anne babasını daha çok sevmesini.

11. Çocuk, hangi koşulla bütün sıraladıklarından vazgeçebileceğini ifade ediyor?

 • Cevap: Çocuktan “örnek çocuk” olmasını beklenilmediği zaman.

12. Çocuk, “Seçme hakkım olsaydı sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.” sözüyle ne anlatmak istiyor olabilir?

 • Cevap: Ailesine olan bağlılığını anlatmak istiyor.

13. ” ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, çocuk-ebeveyn iletişimi açısından oldukça önemli bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Haklıdır. Ebeveynleri, çocukların gözünden bakmasını sağlamaktadır.

14. Metnin tamamından çocuk-ebeveyn iletişimiyle ilgili hangi bilgileri edindiniz?

 • Cevap:

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 187 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

 • Cevap: Çocukların ebeveynlerinden isteklerini anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

 • Cevap: Ebeveynleri, çocukların gözünden bakmasını sağlamak için.

• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?

 • Cevap: Ebeveynler olarak onlara karşı olan davranışlarımızı, onların bakış açısına göre değerlendirirsek dağa sağlıklı bir ilişki kurulabilir.

10. ETKİNLİK 

Metnin türünü ayırt edebilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• ” ‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin; duygu, düşünce ve istekleri birilerine aktarmak amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Haklıdır.

• Okuduğunuz metinde duygu, düşünce ve isteklerini anlatan kimdir? “

 • Cevap: Çocuk.

‘Pulsuz Dilekçe’ adlı metin, birilerine hitaben yazılmış bir metindir.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Haklıdır.

• Çocuk, kimlere hitap etmektedir?

 • Cevap:  Ebeveynlerine.

• “Çocuk, yazısına hitap sözüyle başlamıştır.” diyen biri, sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: Haklıdır.

• Sizce çocuk, yazısının sonunda niçin “Çocuğunuz” ifadesini kullanmış olabilir?

 • Cevap: Yazar metni tüm çocukların adına yazmıştır.

11. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 188 Cevabı

Aşağıya, “Pulsuz Dilekçe” metninin size düşündürdükleriyle ilgili bir resim yapınız.

 • Cevap:

12. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 189 Cevabı

İstediğiniz konuda bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

 • Cevap: SAĞLIKLI YAŞAM

Sevgili sınıf arkadaşlarım..

Sizlere sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim.

Sağlıklı bir yaşam için öncelikle şu abur cuburlardan uzak durmamız gerekir. Çünkü, şeker, cips gibi yiyecekler sağlığımıza zarar verir. Bunun yanında balık ve et gibi yiyecekleri tüketmeliyiz. Uyku saatimize dikkat etmeli, dişlerimizi fırçalamalı ve haftada en az iki defa banyo yapmalıyız. Ayrıca sınıfımızı, okulumuzu asla kirletmemeliyiz.

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümdeki yazma çalışmasının bir derste başlayıp sonraki derslerde tamamlanacak bir çalışma olduğunu göz önünde bulundurunuz.
Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “İletişim” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: Öğretmenle öğrenciler arasındaki iletişim nasıl olmalıdır?). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.
Yazma, Taslak Oluşturma
“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra, grup arkadaşlarınızla birlikte, bir araştırma yaparak metninizde anlattıklarınızı destekleyecek grafik ve tablolar bulunuz. Ardından A3 ebadında bir kâğıt temin ediniz ve metninizi ve metninizde anlattıklarınızı destekleyen grafik ve tabloları bu kâğıda, istediğiniz düzende bantla yapıştırınız. Çalışmanızı, sınıf panosuna ya da sınıfın duvarlarındaki uygun bir boşluğa asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından okunmasını sağlayınız. Bütün grupların metinlerini, kullandıkları grafik ve tabloları değerlendiriniz ve en beğendiğiniz çalışmanın hangisi olduğunu, nedenleriyle birlikte sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Sonraki metin işlenişinin “Hazırlık” bölümünde gerçekleştirilecek etkinlikte kullanılmak üzere, öğretmeninizden dizüstü bilgisayar, bilgisayara bağlanabilen hoparlör temin ederek sınıfa getirmesini isteyiniz.

19 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188”

 1. Mallar kendiniz çalışın cevaplarına bakmayın bence cevapları boşuna yapmışlar

 2. İnşallah hocamız buradan baktıgınızı görürse hem kızar hem ekşi atar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir