6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Tartışarak Gerçeğe Doğru metni cevapları ve soruları, Ekoyay Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 17-18-19-20-21-22-23 (Doğa ve Evren)

Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 17 Cevabı

HAZIRLIK

1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.

 • Cevap: Geçen gün meşe ormanı oluşturmak için ağaç fidanı dikme etkinliği haberi izlemiştim. Bu haberde dikkatimi çeken şey fidan diken gençlerin çevre bilinci dolu olması ve çevreye karşı içlerindeki sevginin yüzlerinden okunmasıydı. Yine radyodan geçen gün denizleri kirletmemiz içme sularının olduğu kaynaklara yağ vs şeylerin dökülmemesi gerektiği vurgulanıyordu.

2. İzlediğiniz kamu spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bu kamu spotları insanların duyarlı olmasını, bilinç seviyelerini yükseltmeyi en önemlisi de dikkatlerini çekmeyi hedeflemektedir.

3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?

 • Cevap: Çünkü çevre bizim evimizdir. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak kirli bir yerde nasıl yaşayamıyorsak çevreyi de temiz tutmazsak yaşayamayız. Ormanları yakarak, keserek denizleri kirleterek yerlere çöp atarak ancak yaşam evlerimizi yok etmiş oluruz.

4. Çevre bilincine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

 • Cevap: Ben sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü çöpümü asla yere atmam, ağaçlara zarar vermem, etrafımda dağınık kirli görüntü varsa düzeltmeye çalışırım hiç bir hayvana zarar vermem. Çünkü insan olmak bunu gerektirir.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Metni okurken ses tonunuzu, metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak ayarlayınız. Sesli okumada hızlı okumaktan çok, uygun yerlerde duraklama yapmanın önemli olduğunu unutmayınız.

1. ETKİNLİK

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 20 Cevabı

Metinde anlamını bilmediğiniz bazı kelime ve kelime grupları olacaktır. Bunların anlamlarını bağlamlarından yararlanarak tahmin ediniz. Bu
kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçlardan yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

 • Cevap:

talan etmek: Yok etmek, tahrip etmek

söz istemek: Konuşmak için talepte bulunmak.

gün geçmiyor ki: Hemen hemen her gün, her an anlamında kullanılan bir sözcük öbeği

2. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 21 Cevabı

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinlikle ilgili soruyu cevaplayınız.

 • Cevap:

Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

 • Cevap: Hayır zorlanmadım, çünkü bu etkinliği nasıl yapacağımızı öğretmenimiz bize daha önce çok iyi bir şekilde öğretmişti.

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Konu:

Ana fikir:

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 22 Cevabı

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde hangi sorun ele alınmıştır?

 • Cevap: Doğanın tahrip edilmesi, ülkelerin sanayileşirken doğayı kirletmeden yok etmeden teknolojik olarak ilerlemesinin gerekliliği.

2. Öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir?

 • Cevap: İki türlü ele almışlardır. Kimisi hem sanayileşip hem de doğanın korunamayacağını kimisi ise her ikisinin de mümkün olduğunu söylemişlerdir. En sonunda da doğanın korunarak sanayileşmenin daha doğru olduğunu kabul etmişlerdir.

3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?

 • Cevap: Ben de sanayileşme ya da ev yapmak için doğanın tahrip edilmesine karşı çıkar çevre bilincinin herkese yayılmasının gerekli olduğunu savunurdum.

4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?

 • Cevap: Almanya ile Türkiye karşılaştırılmıştır. Almanya’nın tek bir ağaç dalını bile kırmadan sanayi devi olduğunu Türkiye’nin ise plansız programsız çölleşmeye doğru gittiğini söylemektedir.

5. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şunu unutmamalıyız ki doğayı korumadan çevremizi yok ederek sanayileşsek bile yaşanamaz bir ülkeye sahip olacağız.

6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Siz nasıl bir sonuç çıkardınız?

 • Cevap: Sonuçta vardığı nokta şu olmuştur: Uygarlık, yalnızca teknolojik gelişme değildir. Ben de benzer bir sonuç çıkardım.

5. ETKİNLİK 

“Tartışarak… Gerçeğe Doğru” metnini “Meşeler” metni ile tema, konu, olay örgüsü ve karakterler bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

 • Cevap:

KONU                                       TEMA                                      OLAY ÖRGÜSÜ                         KARAKTERLER

meşe ağacının önemi           meşe ağacının yazar için       meşe ağacı nerede yetişir           yazar, dedesi, babası, İsmayıl

önemi                                         meşe nasıl bugüne geldi

çevre bilincinin önemi        sanayileşme mi çevre mi        öğretmenin sınıfa gelmesi        Öğretmen, serap, şebnem,yiğit

öğrencilerle derste konuşması     deniz…

6. ETKİNLİK 

Yaratıcı konuşma tekniğiyle “çevre ve insan” konulu bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşmada sizden önceki arkadaşınızın konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuya farklı bakış açısı getirmeniz gerektiğini dikkate alınız.

Konuşmanızda önceden hazırladığınız gazete ve dergi yazılarını, resim ve fotoğrafları kullanınız. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeleri kullanmamaya özen gösteriniz.

 • Cevap:

ÇEVRE VE İNSAN

Çevre bizlerin evidir. İnsan evini hiç kirletir mi ey insanlar sizlere soruyorum. Nedir bu hırsınız? Nedir bu doymak bilmezliğiniz? Neden doğaya bu kadar düşmansınız kimse sevmeyi öğretmedi mi size? Hayvanlara zarar veriyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz, doğayı ev için para kazanmak için yok ediyorsunuz. Bilmez misiniz ki doğa sizin değil gelecek nesillerin sizlere emanetidir diye. Emanete böyle mi davranıyorsunuz? Doğa evimizdir ve unutmayın bu bencillikle davranmaya devam edersek evimiz kalmayacak…

7. ETKİNLİK 

Tarihimizde ilginç vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeyi amaç edinen Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfıdır. Aşağıda, bu vakfın kuruluş hikâyesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış yerlere yazılmıştır. Bu numaralandırılmış cümle ve paragraflardan hangilerinin yerleri değiştirilirse metin, duygu ve düşüncenin akışına göre doğru yazılmış olur? Metni düzenleyerek defterinize yazınız.

 • Cevap:

Güneş, Boğaz’ın karşısındaki tepelere doğru inmeye başlamıştı. Sultan II. Selim otağı hümayunu önünde dinlenmekteydi. Kendisine sunulan meyve tabağındaki kayısılar, çavuş üzümleri, karadutlar öyle güzel duruyordu ki Sultan dayanamadı:

2-Padişah sol eliyle tuttuğu irice bir üzüm salkımından ikişer ikişer kopartıp ağzına götürmeye başladı ve “Maşallah! Ne de güzel bahçıvanmış.” diye hoşnutluğunu dile getirdi

4 — Ne güzel meyveler bunlar? Hangi bağdan hangi bahçedendir?

6- Hizmetli destur isteyip cevap verdi: — Hocanız Cafer Çelebi’nin Üsküdar’daki bağındandır Sultan’ım

1- Ünlü Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin kuzeni olan Cafer Çelebi bu memnuniyeti işittiğinde Üsküdar’daki bahçesinde dostlarıyla sohbetteydi. Çok sevindi, dedi ki maiyetindekilere:

5 — Madem ki Padişah’ın dahi hoşuna gidecek güzellikte bir bağımız bahçemiz vardır. Bu güzellikler bizden sonra da harap olmamalıdır.

3 — Ne emir buyurursunuz Çelebi’m, dendiğinde cevabı “Bir vakıf kurmak lazım.” olmuştu

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 23 Cevabı

En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız, görseller hazırlayınız.

 • Cevap: Benim en sevdiğim hayvan kedidir. Çünkü tüyleri yumuşacık bana öyle bir miyavlaması var ki sanki dünyanın en güzel şarkısını dinliyor gibi oluyorum.

Ağustos böcekleri hakkında araştırma yapınız.

 • Cevap: Ağustos böceği, Hemiptera takımının ağustos böceğigiller familyasından böceklerin ortak adıdır. Batılı dillerdeki cicada ve türevi isimleri, Latince çekirge sözcüğünden gelir. Sıcak yerlerde kendilerine özgü koro şeklindeki ötüşleri ile hemen tanınırlar. Ankara yöresinde dişbudak ağustos böceği bulunur.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1. Tema Doğa ve Evren Sayfa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Tartışarak Gerçeğe Doğru Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir