6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 6. Tema İletişim Sayfa 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Teknolojik Bayram Kutlamaları Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 174 Cevabı

“İletişim” kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:
 • – Televizyon
  – Telefon
  – İnternet
  – Mektup
  – Telgraf
  – Telsiz

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• İletişim araçlarının insan ilişkilerini etkilediğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Etkiler. İletişim araçlarıyla insanlar daha kolay birbirleri ile haberleştiği için daha da yakınlaşabilirler.

• İletişim araçlarının insanların hayatlarına etkileri nelerdir?

 • Cevap İnsanlar iletişim araçları ile daha kolay haberleşebildikleri için hayat daha da kolaylaşır.

• Cep telefonları hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

 • CevapGünümüz cep telefonları iletişim, internete girme, fotoğraf çekme, müzik dinleme, video izleme amaçlı kullanılmaktadır.

3. ETKİNLİK 

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

 • CevapMetinde, teknolojinin günümüz bayram kutlamalarını nasıl etkilediği anlatılıyor olabilir.

“Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte dört soru tasarlayarak bunları defterlerinize yazınız.

Soruların ve cevaplarının yazılmasının ardından, hazırladığınız her soruyu sınıftan bir arkadaşınıza yöneltiniz; soruyu yönelttiğiniz arkadaşınızın cevabını aldıktan sonra yazdığınız cevabı açıklayınız. Bu uygulamayı sınıfta devam ettiriniz.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 177 Cevabı

A. Aşağıda, “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinden bazı kelimeler ve bir kelime grubu çerçeve içinde verilmiştir. Kelimelerin altında ise bu kelimelerin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde kullanıldığı cümleler, bu kelimeler çıkarılarak verilmiştir. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.

 • Cevap:
 • a. Tüm aile bireyleri ve birkaç aile dostumuzla annemin evinde toplandık.b. Biz çocuklara düşen görevler de vardı: Akrabalara, dostlara gönderilecek bayram tebriklerinin alınması ve yazılması.c. Birbirimizle sohbet etmeye çalışıyorduk ama başladığımız tümceyi bitirmemiz neredeyse
  olanaksız gibiydi.

  ç. Bayramın birinci günü aile, eş, dost kutlamaları bitince ikinci günü ellerimizde tavşanlı balonlarımız, lunaparka giderdik.

  d. Bir süre sonra herkes, yavaş yavaş evine, gönüllü tutsak oldukları modern oyuncaklarına,
  dönmek üzere birbirine “Hoşça kalın!” demeye başladı.

  e. Oysa uzun zamandır boş sayılırdı. Bilgisayar ve İnternet yaşantımıza girdiğinden bu yana mektupların yerini elektronik postalar almış, evlerimizin kapılarındaki posta kutuları yalnızca faturalara kalmıştı.

  f. Heyecanla, coşkuyla açardık zarfları; yazılanları okuduktan sonra da özenle saklardık o bayram kartlarını.

  g. Kızım, eline televizyonun kumandasını almıştı ki hemen atılıp elinden aldım ve “Bugün televizyon yok!” dedim

  h. Kardeşime ve bana bayramlık olarak beğendiğimiz kumaşlardan istediğimiz elbiseler diktirilirdi.

  ı. Sonunda eşim isyan etti ve “Cep telefonları bu denli önemliyse neden buradayız?” diye
  sordu.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 178 Cevabı

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerin ve kelime grubunun metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

 • Cevap:

a. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: coşku

b. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, cümle: tümce

c. Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası: fatura

ç. Olma ihtimali bulunmayan, imkânsız: olanaksız

d. Elektronik aygıtları belli bir uzaklıktan yönetmeye yarayan kablosuz alet: kumanda

e. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert: birey

f. Kutlama kartı: tebrik

g. Kabullenmemek, razı olmamak: isyan etmek

h. Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan alan: lunapark

ı. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağdaş: modern

i. Bir şeye veya bir kimseye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse: tutsak

j. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: kumaş

5. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar ne zaman, neden posta kutusuna bakıyor? Baktıktan sonra hangi duyguya kapılıyor?

 • CevapBayram sabahı annesinin evine giderken, bayram tebriği bulma umuduyla bakıyor. Baktıktan sonra boş olduğunu görünce içi burkuluyor.

2. Yazarın bilgisayar ve İnternet’le ilgili düşünceleri nelerdir?

 • Cevap: Bilgisayar ve internetin mektupların yerini aldığını düşünüyor.

3. Yazar nerede, kimlerle, niçin bir araya geliyor?

 • CevapYazar annesinin evinde, ailesi ve birkaç aile dostuyla bir araya geliyor.

4. Yazarı, bulunduğu ortamda ne rahatsız ediyor? Böyle bir durumla siz karşılaşsaydınız ne yapar, ne hissederdiniz?

 • CevapCep telefonlarına gelen mesajlar nedeniyle muhabbetin sürekli kesilmesinden rahatsız oluyor.

5. Metinde kim, niçin isyan ediyor?

 • CevapMetinde anne, herkesin cep telefonu ile ilgilenmesine isyan ediyor.

6. Yazar, neye ve niçin karşı çıkıyor?

 • CevapYazar, kızının televizyonu açmasına karşı çıkıyor.

7. Sizce yazar “gönüllü tutsak oldukları modern oyuncak” sözü ile ne anlatmak istiyor olabilir?

 • Cevap: Cep telefonunu anlatmak istiyor.

8. Yazar, eski bayramlarla ilgili hangi duyguları yaşıyor?

 • Cevap: Özlem duygusu yaşıyor.

9. Metinde hangi eski bayram gelenekleri üzerinde durulmaktadır?

 • CevapBayram temizliği, bayramlık, bayram tebriği alınması ve yazılması.

10. Metinde ele alınan sorun nedir?

 • Cevap: İnsanların mektup yerine cep telefonları ile bayramlaşması.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 179 Cevabı

11. Yazar, metinde ele alınan sorunla ilgili çözüm önerileri sunmuş mudur? Açıklayınız.

 • CevapSunmamıştır. Sadece sorunu ortaya koymuştur.

12. Metinde ele alınan sorunun çözümüyle ilgili ne söylersiniz?

 • Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

13. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:
 • Metnin konusu teknolojinin gelenekler üzerindeki etkisi.
  Metnin ana fikri, cep telefonlarının gelişmesiyle insanlar mektuplaşmaya verdikleri önemi ve heyecanı kaybetmişlerdir.

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

 • CevapBu soruyu siz cevaplayabilirsiniz. 

6. ETKİNLİK 

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Teknolojik Bayram Kutlamaları” başlığını kullanmış olabilir?

 • CevapTeknolojinin bayram kutlamalarını nasıl etkilediğini anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • CevapUyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

 • CevapTeknolojinin Bayram Geleneklerimize Etkisi

7. ETKİNLİK 

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde sizden istenen sunumu gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları yapınız. Sunum süreniz 10 dakika olacaktır. Gönüllü arkadaşlarınızdan birinin sunumunu dinleyerek sunumlara başlayınız. Sunumun sonunda arkadaşınızın yaptığı sunumu değerlendiriniz. Siz de sunumunuzu yapınız ve arkadaşlarınızdan değerlendirmelerini isteyiniz. Çalışmayı, mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenciyle devam ettiriniz ve her sunumun dinleyici öğrencilerce değerlendirilmesini sağlayınız. Gerekiyorsa bu çalışmayı başka ders saatlerinde devam ettirerek daha fazla öğrencinin sunum yapmasını sağlayınız.

 • Cevap:

8. ETKİNLİK 

İnternet, sinema ve televizyon birer iletişim aracıdır. Bu iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdaki çalışmaları yapınız. Bu çalışmaları yapmak için bir hafta süreniz bulunmaktadır.

a. İnternet’ten “yüz yüze iletişimin insan ilişkilerindeki önemi” konulu bir araştırma yapınız. Bulduğunuz bilgileri ve bu bilgileri edindiğiniz İnternet adreslerini not ediniz ve bunları sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

b. Haftalık televizyon programından yararlanarak bir belgesel belirleyiniz. Belirlediğiniz belgeseli izleyiniz. Belgeseli izlerken edindiğiniz bilgileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

c. Ailenizle birlikte, yaşınıza uygun bir film izleyiniz. Filmde anlatılan olayı, filmin verdiği iletileri not ediniz ve bunları, sonraki derste arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 180 Cevabı

“Teknolojik Bayram Kutlamaları” adlı metinde anlatılanlardan hareketle, “İnsanlar cep telefonunu nasıl ve hangi amaçlar için ve nelere dikkat ederek kullanmalı?” sorusu ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak açıklayınız.

Cevap:

 • Telefon günlük hayatımızda istediğimiz anda istediğimiz kişi ile iletişim kurabilmemiz için oldukça gereklidir.
 • *Zor durumda kaldığımız her an telefon ile yardım isteyebilir, bu sayede başımızın dertten kurtulmasını sağlayabiliriz.
 • *Sevdiğimiz ve özlediğimiz kişilerle hasret giderebilir, onların sesini duyarak az da olsa özlemimizi dindirebiliriz.
 • *Günlük hayatımızda telefon sayesinde bankacılık işlemlerimizi halledebiliriz.
 • *Telefon ile internete bağlanarak pek çok işinizi sorunsuzca yerine getirebilirsiniz.
 • Yazmaya Hazırlık
  Öğretmeninizin yapacağı “cep telefonları ve insanlar” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
  Yazma, Taslak Oluşturma
  Defterlerinize, “cep telefonları ve insanlar” temalı bir şiir yazınız.
  Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
  Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
  • Bu şiir, belirlenen konuya, temaya uygun mu?
  • Bu şiiri daha iyi nasıl yazabilirim?
  • Bu şiir anlaşılır mı?
  • Bu şiir, coşku ve heyecan uyandırıyor mu?
  Düzeltme
  Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
  • Yazdığınız şiirde, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
  • Yazdığınız şiirde, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
  • Yazdığınız şiirde, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
  Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek şiiri defterinize yeniden yazınız.
  Yayımlama, Paylaşma
  Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Bütün sınıfın katılımıyla en güzel şiiri seçiniz ve şiirin sahibi arkadaşınızdan şiiri bir kez daha okumasını isteyiniz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sınıfa birkaç adet A4 ebadında çizgisiz kâğıt getiriniz.

21 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179”

  1. Sizde cevap anahtarına bakıyomuşunuz gibi abartmayın bizim hocamız yaptırıyo sonrada bu siteden kontrol ettiriyo

  2. Hey man who was the only thing that is the most important part of a few days. the other night. it is a great day. it is not a good

  1. yüze iletişimin insan ilişkilerindeki önemi🤗🤗🤗😁😁😁😇😇😇😚😚😚
   insanlar yüz yüze iletişim kurduklari zaman borbirlerini daha iyi anlarlar.Bu sayede gerçek analmda samimiywtten soz edilebilor.En iyi arkadaşliklar dostluklar yüz yüze iletişim ile kurulur.Ayrica en güzel sohbetler tüz yüze iletişimin insan iloşkilerinseki önemini anlatan örneklerindendir.Yüz yüze iletişimde insanlar hal diline göre karşidakini daha iyi anlar.Bunun için yüz yüze iletisim konusuna özel önem vermek getekir.Telefon internet bilgisayar tablet gibi iletişim araclariyla kurulan iletisim uzaktan olur ve samimi olamaz.( Devami da var)

   1. Sonuç olarak yüz yüze iletisimin insan iloşkilerinseki onemi insanlarin daha iyi tanisma kaynaşma ve sohbet etme imkani sunmasi bakimindan çok büyuktur.Çünķü İNSANIN ACISINI İNSAN ALIR😍😍😍😍😍😍😍😍😍
    BU KADAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir