6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 6. Tema İletişim Sayfa 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Güler Yüze ve Gülmeye Dair Metni Cevapları

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 166 Cevabı

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

 • CevapGülmek insanların birbirleriyle olan iletişimlerinde önemli bir yer kaplar. Gülmek hem güven verir hem de insanları mutlu kılar bundan dolayı da gülen insanlar arasında bir bağ oluşur. Hayatın acılarından sıyrılan insanların sığınağıdır gülmek. 
 •   İnsanları zulüm etmek, onları üzmek kolaydır. Fakat insanları mutlu etmek, onların gülmesini sağlamak kolay bir iş değildir. Bu nedenle gülmek çok değerlidir.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Gülmeyi bilmek” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • CevapGülmenin değerini bilmek ve gülmenin insanı mutlu ettiğinin farkına bilmek anlamını çıkarıyorum.

• Güler yüzlü insanlar bizi nasıl etkiler, bizde hangi duyguları uyandırır?

 • CevapGüler yüzlü insanlar pozitif enerji yayarlar. Güler yüzlü insanların olduğu ortamda herkes rahat ve mutludur.

• Sizi neler güldürür, gülümsetir?

 • CevapKomik şeyler, mutlu eden şeyler, mesela aldığım güzel bir haber ya da arkadaşlarımın bana sürpriz yapması. 

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 169 Cevabı

Defterlerinize, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri birleştirerek uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine de yer verdiğiniz anlamlı bir metin yazınız.

 • Cevap:Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım
 • Güler yüz, hayatı daha mutlu kılar. Güler yüzlü insanların hayatlarının daha tatlı, neşeli ve mutlu geçtiğini görürüz. Buna karşın çatık kaşlı, hiddetli insanların hayatlarına baktığımızda, sanki bir hastalığa yakalanmış gibi yaşadıklarını görürüz.
 • Unutmayalım ki biz insanların hayvanlardan bir farkımız konuşmaksa öteki farkımız da gülmektir.

4. ETKİNLİK 

Biraz sonra bir kelime yarışması yapacaksınız. Bunun için üye sayısı eşit olan gruplar oluşturunuz. Bu yarışmayı kazanmak için aşağıdaki kelimeler ve kelime gruplarından daha çoğunun anlamını, verilen sürede tahmin edip yazıcı olarak görevlendireceğiniz bir arkadaşınızın kelimeleri ve bunların anlamlarını defterine yazmasını sağlamalısınız. Bu görev için 10 dakika süreniz bulunmaktadır.
Yarışmaya başlayınız ve 10 dakika sonunda daha çok kelimenin anlamını tahmin eden grubu, öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.

 • Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 170 Cevabı

Ardından yukarıdaki bütün kelimelerin, kelime gruplarının anlamlarını sözlükten öğreniniz.

 • Cevap:tahayyül etmek: bir nesneyi, bir durumu vb. zihinde tasarım, imge durumunda oluşturmak, zihinde canlandırmak.laubaliSaygısız, çekinmesi olmayankudretGüç, erk, erke, iktidarhikmet: Bilgelikbuna mükabil: Buna karşın…

  hiddet: Öfke, kızgınlık

  bilhassa: Özellikle…

  tahriş: Yakarak kaşındırma

  muhtelif: Çeşit çeşit, çeşitli

  hadise: Olay

  fi tarihi: “Hatırlanamayan oldukça geçmiş bir tarihte” anlamında söylenen söz

  filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof

  hususi: Özel

  talim etmek: 1) az para karşılığında çalışmak; 2) hep aynı şeyi yemek zorunda olmak.

  matem: Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar

  tebessümGülümseme

  muvaffak olmak: Başarmak, zafere ulaşmak

  hakikatGerçek

  müteessir olmak: Üzülmek, duygusal anlamda etkilenmek

  külfet: Sıkıntı, zorluk

  çetin: Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, güç

  gam: Tasa, kaygı, üzüntü

  kasavet: Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı

5. ETKİNLİK 

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz ve bu kelimelerle cümleler kurarak bu cümleleri defterlerinize yazınız. Yazdığınız cümleleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevapfilozof: felsefeyle uğraşan ve felsefe biliminin gelişmesinde katkıları olan, felsefede çığır açan kimse, düşünür.
 • Cümlem: Filozoflar dünyayı değiştirecek güce sahipler.
 • heves: bir şeye karşı duyumsanan istek, eğilim, arzu.
 • Cümlem: Okumaya karşı olan hevesim kırıldı.

6. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. “Kaşlarını çat-, hevesi kırıl-, kalbini kır-, yüz göz ol-, ağır gel-” deyimleri, metinde koyu olarak gösterilmiştir. Bu deyimlerin anlamlarını, kullanıldıkları cümle ve paragrafın anlamından hareketle tahmin etmeye çalışınız, tahmin ettiğiniz anlamları defterlerinize yazınız. Ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını atasözleri ve deyimler sözlüğünden kontrol ediniz. Son olarak bu deyimleri birer cümlede kullanarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:
 • kaşlarını çat-: kızmak, öfkelenmekhevesi kırıl-zevki kaçmak, hevesi kalmamak, şevki kırılmak.kalbini kır-: birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmekyüz göz ol-: Senli benli olmak ve birbirinden çekineceği kalmamak, aradaki mesafe kalkmış olmak, lâubalileşmiş olmak.ağır gel-: gücüne gitmek, onuruna dokunmak

b. Metinde kullanılan “Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sevmektir.” sözünün anlamını, bu sözün kullanıldığı paragraftan hareketle tahmin etmeye çalışınız. Tahmininizi sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak açıklayınız. Öğretmeninizin rehberliğinde bu sözün anlamını sınıfta tartışarak belirleyiniz ve tahtaya yazınız.

 • Cevapİnsanlar bir ortamda mutlu değillerse orada huzuru bulamazlar. Eğer ki uzun zaman bir yerde kalmak zorunda iseniz o halde ilk yapmanız gereken şey o yeri sevmek benimsemek olmalıdır. Ancak bu şekilde mutluluğu yakalayabilirsiniz. 

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 171 Cevabı

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği sözlü olarak açıklayınız.

a. Ağlanacak bir hâl karşısında ağlamaya kalkan adamdan hiçbir fayda gelmez. Fakat gülümseyen adamda, ümit vardır. Bu hâlin bir çaresini bulacak demektir.

 • CevapDüşüncenin yönünü olumsuz olarak değiştirmiştir.

b. O insanlar şimdi ne hâldedirler pek bilmiyoruz ama fî tarihinde insanları biraz olsun gülmeye alıştırmak için sarfedilen gayret herhâlde boşuna değildi. Nitekim Tagor filozof da kendi hususi mektebinde öğrencilerine günde bir saat gülmeyi, kahkahalarla gülmeyi değilse bile, gülümsemeyi talim ediyordu.

 • CevapDüşünceyi destekleyen bir bağ kurmuştur.

c. Gene bizim bir şairimiz bir dostuna hediye ettiği resminin altına “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştük- lerimiz.” diye yazmıştır. Bu da güzel bir sözdür. Çünkü en iyi hatıra gülerek geçen günlerin hatırasıdır.

 • CevapDüşünceyi açıklayan bir bağ kurmuştur.

d. Hiç siz ömrünüzde gülen, kahkahalar savuran bir hayvan gördünüz mü? Zavallılar kim bilir ne kadar gülmek istiyorlardır. Ama ne hikmetse yüzleri gülmeye elverişli bir şekilde yaratılmamıştır.

 • CevapDüşüncenin yönünü olumsuz olarak değiştirmiştir.

8. ETKİNLİK 

Aşağıda, “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metnin bütünündeki anlamı göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

 • Cevap:

a. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz.

b. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır.

c. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşacağınız gelir.

ç. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar.

d. Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli.

e. İnsan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır; hiçbiri ağır gelmez.

f. Buzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de işe güler yüzle başlayan ve öylece devam eden insanların elinde çözülür.

g. Hayatınızı, yaşadığınız yıllar boyunca uzatabilmek için  her anınızı gülerek geçirmeniz lazımdır. 

9. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Yazar, okurları güldürmek için söze nasıl başlamış?

 • Cevap“Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız?”

2. Yazara cesaret veren nedir?

 • CevapKarşısındaki insanın gülümsemesi.

3. Olgun insanların özellikleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • Cevap: Herkese affedici, kusura aldırmayacı olarak yaklaşmaları.

4. Bir insanın hayatının olduğundan daha tatlı geçmesi mümkün müdür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapMümkündür. İnsanlara karşı güler yüzlü davranmak hayatı daha mutlu kılar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 172 Cevabı

5. Yazar, niçin hayvanlardan farklı olduğumuzu düşünüyor?

 • CevapHayvanlar gülemediği için.

6. Filozof Alain’ın öfke hakkındaki düşünceleri nelerdir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapÖfke öksürük gibidir. Nasıl öksürük bir tahrişle gelirse hiddet de öyledir. Bir kere başladı mı bir kere ile kalmaz; ikide bir öksürdüğünüz gibi ikide bir de hiddetlenir, sağa sola çatarsınız. Bu hastalığın bir tek tedavisi vardır, o da gülmeye alışmaktır.

7. Yazar metinde, “gülmeye alışmak” ile ilgili hangi örnekleri veriyor?

 • CevapDünya savaşlarının halkta yaşattığı hüzün sebebiyle insanların gülmeyi öğreten okullar açmaları.

8. Gülmenin hayatta başarılı olmayı sağlayacağı düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Katılıyorum. Çünkü gülmek insana mutluluk verir insanı gelecek planları için kafa olarak rahatlatır.

9. Yazar, “hayata güler yüzle bakmak” sözüyle neyi anlatmaya çalışıyor?

 • CevapHayatın olumlu yanlarını düşünmek.

10. Yazar, “ağlamaya kalkan adam”da niçin ümit görmüyor?

 • CevapAğlamaya kalkan adam, durumu kabul eden adamdır. Çare düşünmez.

11. Yazarın “Güler yüzün hâlletmeyeceği mesele yoktur.” düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapGüler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır. Güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı, asık suratlı insanlar arasında kalmış insanların hayatından daha tatlı geçer.

12. Hayatımızı, yaşadığımız yıllar boyunca uzatabilmek nasıl mümkündür? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.

 • CevapHayatımızı güler yüzle geçirerek.

13. Yazar, “Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.” sözünü niçin güzel bir söz olarak nitelendiriyor?

 • CevapEn iyi hatıranın güler yüzle geçirilen zamanlar olduğu için.

14. Metnin konusu ve ana fikri nedir?

 • Cevap:
 • Konusu: Güler yüzlü olmak
  Ana Fikri: Neşeli ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak gülmeyi, güler yüzlü olmayı öğrenmeliyiz.

15. Gülmenin, güler yüzlü olmanın insanlar için önemi nedir? Metinde anlatılanlardan hareketle açıklayınız.

 • CevapBuzlar güneş karşısında nasıl erirse çetin meseleler de ise güler yüzler başlayan ve öylece devam insanların elinde çözülür. Asık surata kapanan kapılar güler yüzle açılır. Sizi çok seven anneniz nasıl sizin yüzünüze daima gülerek bakarsa, siz de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara da neşe verir, hayatın bir kat daha güzelleşmesine hizmet edersiniz.

10. ETKİNLİK 

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Güler Yüze ve Gülmeye Dair” başlığını kullanmış olabilir?

 • CevapGüler yüz ve gülmenin önemini ve faydalarını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • Cevap: Uygundur çünkü başlık ve içerik uyumludur. 

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

 • CevapGÜLMEK VE MUTLULUK

11. ETKİNLİK 

a. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadeleri sizce bir konuşma sırasında hangi amaçla kullanılır?

 • CevapDüşüncesini açıklayan başka bir cümleye bağlantı kurmak için.

b. “Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” ifadelerinden her birini birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi defterinize yazınız.

 • Cevap:  Gece kalkmış süt içiyordu. Oysaki süte alerjisi vardı.
 • — “Gam” sözlük anlamı olarak “tasa” demektir. Başka bir deyişle insanın yoğun bir şekilde üzüntü duyması durumunu, gam kelimesi karşılar.
 • — Dondurmayı çok severim. Özellikle çilekli olanına bayılırım.
 • — Abdest almadan önce ilk olarak temiz bir su kaynağı bulmamız gerekir.
 • — Tüm işlemlerden sonra sıra kutuyu zımparalamaya gelmişti. Son olarak kutuyu vernikledikten sonra işi bitiyordu.

12. ETKİNLİK 

Aşağıdaki özdeyişlerden birini seçiniz ve bu özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıkladığınız bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” geçiş ve bağlantı ifadelerinden her birini en az bir kez kullanmaya dikkat ediniz. Konuşmanıza hazırlanmak için 10 dakika süreniz bulunmaktadır.

 • Cevap:
 • Gülerseniz dünya güler, ağlarsanız yalnız ağlarsınız

İnsanlar birlik ve beraberlik içinde yaşamaya alışmışlardır. İnsanlar arkadaşlıklar ve dostluklar kurarlar. Gülmek, ağlamak duygu durum değişiklikleri paylaşım da gerektirir. Bu nedenle üzüntülerin paylaşılması dertlerin hafifletilmesi anlamına gelir. Gülerseniz dünya güler, ağlarsanız yalnız ağlarsınız sözü, mutlu olunca her şey mutlu gelir, mutsuz olunca ancak siz yaşarsanız anlamına gelir

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 173 Cevabı

Yazmaya Hazırlık

Birazdan, istediğiniz konu ve türde bir yazma çalışması yapacaksınız. Bu çalışmaya başlamadan önce bir yazma planı oluşturunuz. Planı oluştururken metin tamamlanana kadar sırasıyla hangi basamakları izleyeceğinizi defterlerinize yazınız. Belirlediğiniz planınızı, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Yazmaya Hazırlık” aşamasında hazırladığınız plana uygun istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Bu yazı yazılırken başta belirlenen işlem basamaklarına dikkat edilmiş mi?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?
Düzeltme
Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK
! Sonraki metnin işlenişinin “Okuma” bölümünde yapacağınız sunum için “teknolojinin insan hayatına etkileri” konusunda araştırma yaparak bilgi toplayınız. Sunum konunuzla ilgili fotoğraf, resim, grafik ya da videolar bulunuz. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri ve fotoğraf, resim, grafik ya da videoları kullanarak bir sunum hazırlayınız. Evde, sunumunuzun provasını yapınız.

! Sonraki metnin işlenişinin “Yazma” bölümünde gerçekleştirmek üzere öğretmeninizden “cep telefonları ve insanlar” konulu bir konuşma hazırlığı yapmasını isteyiniz. 

22 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171”

  1. Dila sen şebinkarahisaki yavus selim okulundamı okuyorsun ordaysan ben kerem fırfır

 1. yihh elaman güzel öğretmenime söyledim ama bana kızdı yihh aslanım yinede güzel olmuş yiiihhh elaaammmaan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir