6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 5. Tema Birey ve Toplum Sayfa 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Ömür Törpüsü Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ömür Törpüsü Metni Cevapları 

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 149 Cevabı

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

3. ETKİNLİK 

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

                 Cevap: Bir adam ve eşinin başından geçen bir olaydan bahsediliyor olabilir.

Ömür Törpüsü” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?

 • Cevap: Hasan Bey ve eşinin büyük şehre taşınmaları ve oraya alışamamalarıdır.

• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?

 • Cevap:  Hasan Bey ve eşi Fatma hanımdır.

• Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?

 • CevapGeçmiş ve şimdiki zaman üzerinden anlatılmaktadır hikaye. Hasan Bey’in çocuklarını büyütmesi,evde eşiyle yalnız kalmaları geçmiş zaman, büyük şehre alışamamaları ve köye dönmek istemeleri şimdiki zamanı oluşturur.

• Metinde “yer” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?

 • CevapYaşadıkları kasaba ve göç ettikleri büyük şehir mekanı oluşturur. Köyleri sıcak samimi ilişkilerin olduğu sessiz sakin bir yerken büyük şehir yabancılaşmanın olduğu kimsenin kimseye bir selam bile vermediği gürültülü yorucu bir yerdir. 

• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?

 • Cevap: Hasan Bey’in çocuklarını okutması evlendirmesi, artık büyük şehre yerleşme isteği anlatılmaktadır.

• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

 • CevapDüğüm bölümünde şehre alışamamaları geldikleri yeri özlemeleri ve Hasan Bey’in kasabaya dönme fikri anlatılır. 

• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

 • CevapMetnin çözüm bölümünde kasabaya dönme fikrini eşine söylemekte kararlı olan Hasan Bey’in eve gelince eşyaları toplanmış ve eşinin kendisinden de fazla kasabaya dönme ve eski mutluluklarına kavuşma isteğinde olmasıyla geçer. 

• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?

 • CevapSerim bölümünde büyük şehir çekici cazip ve yaşanmak istenen bir yer iken çözüm bölümünde ise bu fikirler değişmiş büyük şehir sevilmeyen hoşlanılmayan bir yer olmuştur. 

Metni bir kez daha sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Okumanız tamamlanınca yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan da yararlanarak metnin özetini defterlerinize yazınız. Ardından özetinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 152 Cevabı

“Ömür Törpüsü” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

 • Cevap:Metnin türü hikayedir.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

 • CevapEvet, uygundur. Karakterler, konuşmalar, yer ve zaman gibi unsurlar bellidir.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

5. ETKİNLİK 

a. “Ömür Törpüsü” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.

 • Cevap:
 • Kasaba
 • İştah

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

 • Cevap:
 • Kasaba:kentten küçük ama köyden büyük olmakla birlikte henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim yeri.
 • İştah:yemek yeme isteği.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “✓” işareti koyunuz.

 • Cevap:
 • Kasaba √
 • İştah √

6. ETKİNLİK 

5. Etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.

 • Cevap Büyük şehirlerde yaşayanlara nazaran köydeki yaşam hep ilgi çekici olmuş onlara güzel gelmiştir. Aslında bu durum pek de o şekilde değildir. Şimdi beraber bu durumlara göz atalım. İlk olarak köylerde hayata devam etmenin pozitif yönde yönlerine bakalım. Tertemiz bir doğada yaşamak, trafik gürültüsü olmadan, hava kirliliği olmadan yaşamak, çocuklarını oynaması için sokağa bıraktığınızda içinizi rahat olması, canınız çektiğinde istediğiniz meyveyi dalından koparıp yiyecek;hırsızlık, dolandırıcılık, gasp şeklinde korkular olmadan insanlarla iç içe olmak bunlar köy yaşamında insanoğlunun yaşayacağı güzelliklerdendir.

7. ETKİNLİK 

A. Aşağıdaki cümleyi tahtaya yazınız.
“Alp, altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.”

B. Aşağıdaki soruları A maddesindeki cümleye göre cevaplayınız.

1. Alp, denizin dibinden neyi çıkardı?

 • CevapDenizin dibinden altın kolyeyi çıkardı.

2. Alp, altın kolyeyi nereden çıkardı?

 • CevapAltın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. B. maddesindeki 1. soruya niçin yalnızca “kolye” kelimesi değil de “altın kolye” kelime grubu cevap olmuştur?

 • Cevap: Sıfat tamlaması olduğu için cevap “altın kolye” olmuştur.

b. B. maddesindeki 2. soruya niçin yalnızca “dip” kelimesi değil de “denizin dibi” kelime grubu cevap olmuştur?

 • Cevap:  İsim tamlaması olduğu için cevap “denizin dibi” olmuştur.

c. “Kolye” kavramı ile “altın kolye” kavramı arasındaki fark nedir?

 • CevapKolye farklı cins ve şekillerde olabilir. Altın kolye ile kolyenin cinsi belirtilmiştir.

ç. “Dip” kavramı ile “denizin dibi” kavramı arasındaki fark nedir?

 • CevapDip, oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü demektir. Bu dip, farklı yerler olabilir. Denizin dibi ile hangi yerin dibi olduğu belirtmiştir.

d. “Altın kolye” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?

 • Cevapİsimdir.

e. “Denizin dibi” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?

 • Cevapİsimdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 153 Cevabı

f. “Altın kolye” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?

 • CevapKolyedir.

g. “Denizin dibi” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?

 • CevapDiptir.

Ç. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

D. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kullanılan isim ve sıfat tamlamalarını bularak bunların altlarını çiziniz. Metindeki isim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

“Metinde, isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?”

 • Cevap: Metinde isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı, metnin anlamında değişiklikler olur ve metnin ahengi bozulurdu.

8. ETKİNLİK 

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Hasan Bey ve eşinin büyükşehre taşınmaları ve oraya alışamamalarıdır.

2. Metinde anlatılan olay “yaşanabilir, gerçekleşebilir” bir olay olarak nitelenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, yaşanabilir bir olaydır. Çünkü, günümüzde de köyden şehre göç eden ve şehirlerde büyük sıkıntı yaşayan insanlar bulunmaktadır.

3. Metnin kahramanları kimlerdir?
Cevap:Hasan Bey ve eşi Fatma hanımdır.

4. Hasan Bey nasıl biridir?
Cevap:Hasan Bey, eğitim görmüş, çocuklarını okutmuş, şehrin gürültüsüne dayanamayan biridir.

5. Hasan Bey ve Fatma Hanım neden büyük şehre taşınmaktadır?
Cevap:Emekli olduktan sonra Fatma Hanım’ın ısrarı üzerine büyük şehre taşınmışlardır.

6. Büyükşehir hayatı Hasan Bey’i nasıl etkilemektedir?
Cevap: Hasan Bey’i rahatsız edip bunaltmıştır ve yalnızlık sıkıntısı yaşatmıştır.

7. Fatma Hanım, büyükşehir yaşamından memnun kalıyor mu? Açıklayınız.
Cevap: Hayır, kalmıyor. Kendini, kapalı kutu içerisine hapsedilmiş hissetmiştir.

8. Hasan Bey’in ve Fatma Hanım’ın hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Metnin hangi bölümü, metindeki hangi ifadeler onların bu özelliklere sahip olduklarını düşünmenize neden oldu? Metindeki bu bölüm ve ifadeleri belirterek açıklayınız.
Cevap: İkisi de insanlarla içli dışlı olmayı seven, geleneklerine bağlı, içe kapanık olmaktan hoşlanmayan kimselerdir. Çünkü, kendilerinin eve hapsedildiklerini düşündükleri için memleketlerine dönmüşlerdir.

9. Kasabaya dönme fikri Hasan Bey’in aklına nerede geliyor?
Cevap: Otobüs kuyruğunda ilerlerken geliyor.

10. Hasan Bey, Fatma Hanım’ı kasabaya dönmeye ikna etmek için kafasından hangi düşünceleri geçirmektedir?
Cevap:”Büyükşehirde kötü de olsa bir laf eden oldu mu? Hastalansan, ölsen gitsen cenazeni kaldıracak bulunmaz. Olsun, yapamadılar desinler, sefa süremediler desinler. Sefa sürmenin beklemekten bel bükmek olduğunu bilmezler.”  düşünceleri geçmektedir.

11. Hasan Bey, niçin kasabaya dönme fikrini Fatma Hanım’a söylemekte zorlanacağını düşünüyor?
Cevap:Çünkü, şehre gelmeyi Fatma Hanım istemiştir.

12. Metinde “ömür törpüsü”ne benzetilen nedir?
Cevap: Büyükşehir’dir.

13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, oldu. Şehir hayatının bunaltıcı olduğunu bir kez daha anladım.

14. Metinde işlenen sorun nedir? Sizce bu sorunun çözüm yolları nelerdir?
Cevap: Şehirdeki insanların birbirlerinden kopuk bir yaşam sürmeleridir.Bu sorunun çözümü için, insanların birbirlerini ziyaret etmeleri, hal hatırlarını sormaları gerekmektedir.

9. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 154 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

 • Cevap:  Metinde yazar, Hasan Bey ve Fatma Hanım’ın kasabadan şehre taşınmaları ve oraya uyum sağlayamamalarından söz ediyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

 • CevapŞehir hayatının insanları birbirlerinden uzaklaştırdığını ifade etmek için yazmış olabilir.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

 • Cevapİnsanlar, güzel olan yerlerde değil, kendilerini iyi hissettikleri yerlerde mutlu bir şekilde yaşarlar.

10. ETKİNLİK 

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ömür Törpüsü” başlığını kullanmış olabilir?

 • CevapŞehir hayatının insanların ömrünü yediğini ifade etmek için kullanmış olabilir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

 • Cevap Evet, uyumludur. Çünkü anlatılan konu ile uyumludur. 

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

 • CevapŞEHİR İNSANI BOZAR

11. ETKİNLİK 

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapEvet, olay yazısıdır. Çünkü, metinde bir olaydan bahsedilmiştir. Çünkü bir olay etrafında gelişmekte ve giriş gelişme sonuç kısımları belirgindir. 

b. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay nedir?

 • CevapHasan Bey ve eşinin şehre taşınmaları ve şehir hayatına uyum sağlayamamalarıdır.

c. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

 • CevapEvet, mümkündür. Hele de şehir hayatının pahalılığı ve günümüzdeki insanı yoran yapısını düşününce daha mantıklı geliyor. 

ç. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.

 • CevapEvet, olabilir. Çünkü günümüzde de insanlar büyük şehre göç edebiliyor sonra da pişman olup köylerine dönebiliyorlar. 

d. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

 • CevapEvet, Hasan Bey ve Fatma Hanım’a yer verilmiştir.

e. “Ömür Törpüsü” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

 • CevapHasan Bey ve Fatma Hanım.

f. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

 • CevapEvet, verilmiştir. Şehrin özellikleri kasabanın özellikleri bazı yerlerde anlatılmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 155 Cevabı

g. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

 • CevapEvet, verilmiştir.Hasan Bey’in emekli olmasından sonra yaşanmıştır.

ğ. ” ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap Evet, köy hayatının şehir hayatından daha güzel olabileceği mesajı verilmiştir.

B. “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.

 • Cevap:

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Ömür Törpüsü” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

 • CevapHayır, 3. kişi ağzından anlatılmaktadır.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

 • CevapEvet. Çünkü yazarın gözünden anlatılmaktadır. 

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

 • Cevapİlahi bakış açısına sahiptir. Çünkü, yazar Hasan Bey’in düşündüklerini de bilmektedir.

12. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soruları cevaplamaya geçmeden önce hatırlayabilmeniz için “Forsa” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle bir kez okuyunuz.

• Sizce “Forsa” adlı metin, “Birey ve Toplum” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.

 • CevapEvet, öyle bir metindir. Çünkü toplumdan uzak kalmış bir bireyin yaşadığı zorluklar kaleme alınmıştır. 

• Sizce “Ömür Törpüsü” adlı metin, “Erdemler” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.

 • Cevap: Evet. Çünkü ne olursa olsun hangi zorlukları yaşarsa yaşasın bir insanın dürüst vatan sevgisi ile dolu ailesine özlem duyma gibi erdemlerini kaybetmemesini okuruz. 

• Sizce “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerde ele alınan konuların, anlatılanların birbiriyle herhangi bir ilişkisi olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

 • CevapEvet, söylenebilir. Her iki metinde de özlem duyulmaktadır. Birinde doğup büyüdüğü uzun yıllar kaldığı kasabasına özlem duyan biri varken bir tarafta ise ülkesine ailesine özlem duyan bir esirin hayatı anlatılmaktadır. 

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerin ana fikirlerini söyleyiniz. Her iki ana fikrin de insanlar için önemli mesajlar içerdiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

 • CevapForsa: İnsan, ayrı kaldığı vatanına özlem duyar.
  Ömür törpüsü: İnsanların yaşam tarzlarını değiştirmeleri kolay değildir.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “metindeki anlatıcı” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:  3. kişi ağzından, ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.

• “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “olay örgüleri” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevapİki metinde de benzer bir olay örgüsü vardır.

• “Forsa” adlı metnin kahramanı “Kara Memiş” ile “Ömür Törpüsü” adlı metnin kahramanı “Hasan Bey”i karşılaştırdığınızda herhangi bir benzerlik ve farklılık görebiliyor musunuz? Açıklayınız.

 • Cevap:  Her iki karakter de yaşadıkları yere özlem duymaktadırlar.

13. ETKİNLİK 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 156 Cevabı

Aşağıdaki özdeyişten hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmayı, birbirinizin haklarına saygı göstererek demokratik bir şekilde gerçekleştiriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

 • Cevap: Her insan, herkes karşısında, her şeyden sorumludur.
 • İnsanlar aynı toplumda yaşadıkları için etraflarındaki herkese karşı her konuda sorumludurlar. Onların haklarına saygılı davranmalı, onlarla kurduğu ilişkilerinde dikkatli olmalıdır. Ancak bu şekilde kendisi de saygı görecek hak ve özgürlüklerini kullanma imkanı bulacaktır. 

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümde, bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma yöntemiyle yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için önce “Ömür Törpüsü” adlı metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayarak sınıfta açıklayınız.
Yazma, Taslak Oluşturma
Defterlerinize, “Ömür Törpüsü” adlı metnin konusu ve ana fikrinden hareketle bir şiir yazınız; yazmayı tamamlayınca şiirinize uygun bir başlık bulunuz.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız şiiri, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu şiir, “Ömür Törpüsü” adlı metnin konusu ve ana fikriyle ilgili mi?
• Bu şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mu?
• Bu şiiri daha iyi nasıl yazabilirim?

Düzeltme
Şiirinizi aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız şiirde, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız şiirde, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız şiirde, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Bütün şiirler okunduktan sonra en güzel, etkileyici şiiri, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Öğretmeninizden, sonraki metin işlenişinin “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere, “iş bölümünü gösteren resim ve fotoğraflar” bularak bunları sınıfa getirmesini isteyiniz. Öğretmeninize, yine “Yazma” bölümünde kullanılmak üzere sözsüz müzikler belirleyerek bunları bir CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirmesini ve bir dizüstü bilgisayar ile hoparlör temin etmesini de söyleyiniz.

7 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153”

 1. bundan sonra yazmaya hazırlık bölümlerinide yazarsanız sevinirim XD lütfeğğğğğn

  1. Beğenemiyosan bakma başka yerden bak adamlar emek vermiş de cevaplamışlar allahım ya bi de senin zevkine uygun mu hazırlayacaklar gerizekalı, Geç bide kendin yap bi bok yapamazsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir