6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101

6. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Oyuncak Metni Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevabı

HAZIRLIK

1. En sevdiğiniz oyuncağı arkadaşlarınıza tanıtınız. Bu oyuncağın sizin için değeri nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Benim en sevdiğim oyuncağım 12 notalı ahşap metalofondur. Bu oyuncağı bana babam hediye etti benim için çok değerli bir oyuncak.

2. İzlediğiniz oyuncak reklamlarının amacı nedir? Bu reklamları hazırlatanla amaçlarına ulaşabiliyorlar mı?

 • Cevap: Oyuncak reklamların amacı o oyuncağı çocuklara tanıtmak ve daha çok satılmasını sağlamaktır. Bu reklamları hazırlatanlar amaçlarına ulaşıyorlar çünkü reklamı yapılan oyuncaklar daha çok satılıyor.

Oyuncak” metnini dinlemeden önce 1. etkinliği inceleyiniz. Metni dikkatle dinleyiniz.

1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen oyun ve oyuncak adlarını metni dinlerken aşağıya yazınız.

 • Cevap: Lastik top, telden taksi, telden araba, telden vinç, çember, cam bilyeler, uçurtma, rüzgar gülü.

2. ETKİNLİK 

Aşağıda, dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bunlardan anlamını bildiklerinizin başına “X” işareti koyunuz. Anlamını bilmediklerinizin anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz bu kelimeleri sözlüğünüze kaydediniz.

 • Cevap: Kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Sizler anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüze kaydedebilirsiniz.

(X) marifet → Ustalık, hüner, uzmanlık.
(X) mil → Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk.
(X) hissiyat → Duygular, sezişler.
(X) nara → Haykırma, bağırma.
(X) kanaat → Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevabı

(X) sermaye → Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir.
(X) harman → Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.
(X) çıyrık →
(X) imal etmek → ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek.
(X) müstakil → Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız.
(X) zihniyet → Anlayış.


(X) züccaciye → Cam, porselen vb. maddelerden yapılmış eşya.
(X) nostalji → Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi, geçmişseverlik, gündedün.

3. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Oyuncakların değişim ve gelişim süreci.

Ana Fikri: Çocukların kendi oyuncaklarını kendilerinin yapması ve sağlıklı oyuncaklarla (bez bebek, tahtadan oyuncaklar) oynaması.

4. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevabı

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Ses oynatıcı

• Metinde hangi oyuncaklardan söz ediliyor? Bunlardan hangisi ya da hangileri bugün de kullanılıyor?

 • Cevap: Lastik top, telden taksi, telden araba, telden vinç, çember, cam bilyeler, uçurtma, rüzgar gülü, çıngırak. Lastik top, rüzgar gülü, cam bilyeler, uçurtma günümüzde de kullanılmaktadır.

• Yazar, çocukların kendi oyuncaklarını yapmalarının onların öz güven duygusunu geliştirdiği görüşüne katılıyor mu?

 • Cevap: Evet, katılıyor. Çocuklar kendi alın terleri ve emekleriyle oyuncak yaptıkları zaman çocukların zihnine ve hissiyatına bir şahsiyet kazandırıyor.

• Metinde hangi oyuncakları çocuklar kendileri yapmaktadır?

 • Cevap: Telden taksi, telden araba, çember ve tahta oyuncak, çamurdan imal ettikleri oyuncaklar.

• Metinde müstakil oyuncak satan mağazaların olmadığı söyleniyor. Sizce bunun nedeni nedir? Günümüzde bu böyle midir?

 • Cevap: Çünkü müstakil oyuncak satan mağazalar yerine bakkal, kırtasiye ve züccaciye mağazalarında oyuncaklar satılmaktadır.

• Yazara göre oyuncaklardaki değişimin sebebi nedir? Ona göre bu bir sorun mudur? Yazarın görüşüne katılıyor musunuz?

 • Cevap: Yazara göre bu değişimin sebebi değişen dünya ve gelişen teknolojidir. Ona göre bu bir sorundur. Yazarın görüşüne katılıyorum. Gelişen teknoloji ve sanayiyle birlikte sağlığımıza zarar verecek oyuncaklar üretilmiş, bizi hazırcılığa sevk etmiştir.

• Yazarın günümüz oyuncak dünyası ile ilgili görüşleri nelerdir?

 • Cevap: Yazar günümüzdeki oyuncak dünyasının teknolojik bir evrime geçtiğini söylüyor. Gelişen teknoloji ve sanayi oyuncak dünyasının seyrini değiştirmiştir. Özellikle Çin devletinin oyuncak piyasasına girmesiyle birlikte sağlıksız oyuncaklar üretilmiştir.

• Metnin sonunda yazarın bir önerisi vardır. Bu öneri nedir? Yazara katılıyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Metnin sonunda yazar tahta oyuncakları ve bez bebekleri öneriyor. Yazara katılıyorum. Bu oyuncaklar daha sağlıklı oyuncaklardır. Aynı zamanda bez bebek ve tahta oyuncaklar bizim hayal dünyamızı ve el becerimizi geliştiren nesnelerdir.

• Yazarın görüşlerinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyor musunuz?

 • Cevap: Yazarın görüşlerinde bir tutarsızlık olduğunu düşünmüyorum. Yazar en başından beri bez bebek, tahta oyuncakları ve çocukların oyuncaklarını kendisinin yapması gerektiğini savunmuştur.

5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzunda verilenlerden yararlanarak “oyun oynama ve oyuncaklara erişim” konusunda büyükleriniz ile kendinizi karşılaştırınız. Bu karşılaştırmada büyüklerinizle yaptığınız görüşmeden ve aldığınız notlardan, izlediğiniz reklamlardan yararlanınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak, lâkin, bununla birlikte ve buna rağmen gibi düşünceler arası geçiş ve bağlantıyı sağlayan ifadeleri de kullanınız.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevabı

Konuşmanızda arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle göz teması kurmaya, beden dilinizi etkili kullanmaya, kelimeleri anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap: Oyun oynama ve oyuncak erişimi konusunda babamla sohbet ettim. Babam eskiden telefon, bilgisayar ve genel ağın olmadığını, bunun sonucunda ise dijital oyunları bilmediğini söyledi. Eskiden oyun oynamanın sosyalleşme demek olduğunu belirtti. Ancak şimdiki oyun konsolları ve bilgisayar oyunları bu sosyalleşmenin önüne geçiyor. Eskiden topaç, tahta araba, kızak ve çember gibi oyuncaklarla oynadığını şimdilerde ise bu oyuncakların esamesinin okunduğunu ifade etti. Günümüzde ise oyuncaklara ulaşmak eskisine göre daha kolay. Çok daha fazla oyuncağa ulaşabiliyoruz. Fakat bu oyuncaklar acaba eskisi gibi sağlıklı mı değil mi sorgulamamız gerekiyor.

6. ETKİNLİK 

Bir oyuncak belirleyiniz. Bu oyuncağı satmak için en az on cümleden oluşan bir reklam metni oluşturunuz. Reklam metninizi bir A4 kâğıdına yazınız. Reklamını yaptığınız oyuncağın görselini de kullanınız.

Cevap: Ben sizlere ahşap oyuncağı satmak için reklam metni oluşturacağım.

 • Ahşap oyuncaklar zamanla sınırlı değildir, biraz zaman üstüdür.
 • Ahşap oyuncaklar sağlam ve dayanıklıdır.
 • Ahşap oyuncak çocukla beraber büyür, hatta gelişir.
 • Ahşap oyuncak hayal gücünü destekler, cesaretlendirir.
 • Bazı ahşap oyuncaklar belli bir şekle sahiptir, arabadır, bebektir ya da küçük bir köpektir.
 • Ahşap oyuncak daha az dikkat dağıtır.
 • Ahşap oyuncak çocukların birbiriyle iletişim kurmasını sağlar.
 • Ahşap oyuncak el ve göz koordinasyonunu geliştirir.
 • Ahşap oyuncak güvenlidir.
 • Ve son olarak, ahşap oyuncaklar güzeldir. Ahşap oyuncak almak için sebeplerimiz yetmez mi sizce?
 • Ahşap oyuncak alın, çocuğunuz da sağlıklı bir şekilde büyüsün ve gelişsin.

7. ETKİNLİK 

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 104 Cevabı

Aşağıda cümleleri, paragrafları karıştırılmış bir metin vardır. Duygu ve düşüncenin akışına göre mantıklı bir sıraya koyarak metni yeniden oluşturunuz. Metinde bazı yazım ve noktalama hataları da yapılmıştır. Metni düzenlerken bunları da düzeltiniz. Metni defterinize yazınız.

 • Cevap:

Bizim Cemile ile Feride, bir sabah bana gelerek şöyle dediler:

Beybaba, bize bu akşam birer tane hotozlu bebek getir olur mu?

Ben de kızların neşesi kaçmasın istedim. Bu yüzden tekliflerini kabul ettim.

Akşam eve dönerken ikisine de birer tane kiraz dudaklı; üzüm gözlü; inci dişli iki bebek getirdim.

Yatın, uyuyun, yarın bütün gün oynarsınız, desek de kimin umurunda… Böyle bir gecede yatmayı hiç düşünürler mi?

O akşam onların sevincini görmeliydiniz. Bütün bir gece bir dakika bile oturmadılar.

İkisi de uzun süre bebekleriyle oynadılar. Yorulmuş olacak ki Cemile bir süre sonra bebeğini bırakıp yattı. Feride ise sabaha kadar bebeğiyle oynadı. Sonunda onun da gücü tükendi. O da uyudu.

Sonra ki günlerin birinde, ben evde yokken Feride uyanıp bebeğini uyutmak için odasına kapanmış. Bir taraftan da ninniler söylüyormuş:

Aman pekde yaramaz,
Uykusu gelmiş yavrumun.
Bakın, beşik de getirdim;
Acaba yatar mı buna?
Yatar mısın seni küçük maymun,
Kaparmısın gözlerini?
Ne olur dinlesen biraz,
Şu, küçük annenin sözlerini…
Kapanda şimdi gözün,
Oh, şimdi artık yat?

Hele Feride… Diğer günler yemekten hemen sonra uyuyan bu yumurcak bugün “yatmak” kelimesini hiç duymak istemiyordu..

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Sevgi” ve “Saygı” kavramlarıyla ilgili özlü sözler, atasözleri bulunuz.

 • Cevap: Sevgi ve saygı ile ilgili sözler aşağıda verilmiştir.

Sevgi ile ilgili sözler:

Allah sabırlı kulunu sever.
Sevenin kuluyum, sevmeyenin sultanı.
Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev.
deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz.
Gülü seven dikenine katlanır.

Saygı ile ilgili sözler:

Saygı düzenin anahtarıdır.
Saygılı evlat iyi koca olur.


Saygı satın alınmaz kazanılır.
Saygı çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir.
Büyüklere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Çocuk Dünyası Sayfa 101, 102, 103, 104

3 yorum yazılmış “6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir