6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32

6. Sınıf Din Kültürü ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Din Kültürü ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32

1. Namaz ibadetinin önemini ifade eden bir ayet ve bir hadis öğrenip bunları defterinize yazınız.

 • Cevap: Namaz ile ilgili hadis ve ayetler aşağıda belirtilmiştir.

Namaz ile ilgili hadis:

 • ” İşin başı islam,İslamın direği namaz,en zirvesi ise ALLAH yolunda cihaddır. ” (Tirmizi)

Namaz ile ilgili ayetler:

 • “Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi ALLAH içindir.”
 • O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim. ” (Enam 162-163)

2. Gusül, teyemmüm, ezan ve kamet kavramlarının anlamlarını araştırınız.

 • Cevap:

Gusül: Cinsel ilişki ya da meni gelmesi sonucunda alınan abdesttir boy abdesti olarak bilinir.
Teyemmüm: Su bulunmadığında ya da temiz su olmadığında toprakla alınan abdest
Ezan: Namaz vakitlerinde Müslümanları namaza çağırmak için okunan sözler
Kamet: Namazda farzdan önce okunan ezanın hızlı okunuş şekli.

3. Abdestin niçin ve nasıl alındığını aile büyüklerinizle konuşup öğreniniz.

 • Cevap:  Abdest namaz kılmak için farzdır.

1- Abdest almaya başlarken “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir,
2- Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denir,
3- Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)
4- Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,
5- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,
6- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,
7- Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,
8- Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,
9- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)
10- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,
11- Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,
12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,


13- Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.

4. Namazın farzlarının neler olduğunu Genel Ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızı görsellerle destekleyip sunu hâline getiriniz. Sununuzu etkileşimli tahta, projeksiyon gibi cihazlar kullanarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • CevapNAMAZIN FARZLARINamazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” (şurûtü’s-salât) olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” (erkânü’s-salât) adını alır. Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. Buna göre;

a) Namazın Şartları

1. Hadesten tahâret
2. Necâsetten tahâret


3. Setr-i avret
4. İstikbâl-i kıble
5. Vakit
6. Niyet

b) Namazın Rükünleri

1. İftitah tekbiri
2. Kıyam
3. Kıraat
4. Rükû
5. Secde
6. Ka’de-i ahîre şeklinde sıralanır Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta’dîl-i erkân Ebû Yûsuf’a ve Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun’ih) Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.

5. Bayram namazının dinî hükmünü, ne zaman, nasıl ve kaç rekât kılındığını araştırınız.

 • Cevap:  Bayram namazı vacip bir namazdır. Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınır. Toplam 2 rekattan oluşur.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek’at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder.
2) imam “Allahu Ekber” deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de “Allahu Ekber” diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice “Sübhaneke”yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

 • Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice “Allahu Ekber” diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
 • ikinci Tekbir: ikinci defa “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
 • Üçüncü Tekbir: Sonra yine “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice “Euzü Besmele”, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek’at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek’atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina… duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

6. Bir Kur’an mealinden Fil suresini okuyunuz ve bu surede sözü edilen “Fil Olayı” hakkında bir araştırma yapınız

 • Cevap: Peygamberin doğumundan 50-55 gün önce Habeşistan Kralı Ebrehe’nin Kabe’yi yıkmak için ordusundaki filler ile birlikte Mekke’ye saldırması olayıdır. Allah, ebabil kuşları sayesinde bu olayı engellemiştir.

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

6 yorum yazılmış “6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir