11. Sınıf Felsefe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32

11. Sınıf Felsefe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2018 2019 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 11. Sınıf Felsefe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Metinde kırmızıyla yazılan kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir?

  • CevapErdemli bir ruh: Platon, mutluluğun bütün insanlar için nihai amaç olduğunu, insanı mutlu kılacak şeyin ise iyilik olduğunu savunmaktaydı. Erdemli insan iyilik yapan insandır.
  • bilgelik: Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgelikti. Antik Çağ Yunan felsefesinde bilgelik, akla uygun davranmaktı. 

Metinde altı çizili yerde belirtilmek istenen düşünce nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Devleti filozofların yönetmesi gerektiğini savunmaktaydı. Çünkü felsefe ile uğraşan akıllı insanların devlet yönetiminde söz sahibi olmaları doğruydu.

Platon, filozofların kral; kralların ise filozof olmasını neden önermektedir? Açıklayınız.

  • Cevap: İyi eğitilmiş erdemli bir ruh, hem kötülüğün hem de iyiliğin nasıl bir şey olduğunu öğrenir. Bana kalırsa bilgelik kötü adamın değil, erdemli adamın sahip olabileceği bir meziyettir. Bu yüzden iyi yetişmiş bir filozof iyi bir kral olabilir. 

Platon metinde varlık, bilgi ve değer görüşlerini nasıl ele almaktadır? Değerlendiriniz.

  • Cevap: Platon’a göre iki ayrı dünya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “idea”larin evrenidir. İdea’lar düşünsel varlıklardır, nesnellik taşımazlar. Ancak gerçektirler. Her İdea’dan bir tane vardır. Hem tek hem de gerçek olan idea’ların bilgisi de tek ve gerçektir. Ancak idea’ları duyu organlarıyla kavramak olanaksızdır. Onlari bilgisine ancak akıl yolu ile ulaşabiliriz. Platon bu bilgilere “episteme”, “sophia” (gerçek bilgi) adını verir.Bu bilginin pesine düşen insan da gerçek bilginin dostu olan filo-sophia yani filzoftur.Gerçek bilgiyi sağlayan disiplinde felsefedir. İkinci evren ise şu an içinde yaşadığımız “fenomen”ler evrenidir. Fenomenler idea’ların gölgeleridir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir