11. Sınıf Felsefe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

11. Sınıf Felsefe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 11. Sınıf Felsefe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Aysun KOLUAÇIK, Haydar Sinan KOLUAÇIK, Rukiye GÜNDOĞDU AVCI, Sarper Serkan AVCI tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Volkan NUR tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Husserl’in fenomenolojisinde fenomenlerin özüne ulaşabilmek için daha önce edinilmiş bilgilerden ve ön yargılardan uzaklaşmaya………...Paranteze alma,… …denir.
2 ……..Hermeneutik,.…. ….insanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlamadır.
3 ……..Mantıkçı pozitivizm, ..akılla ya da deneyle doğrulanamayan bütün önermeleri anlamsız kabul eden felsefe akımıdır.
4. Duyulara konu olan, duyusal alanın nesnelerine …....Fenomen. ….denir.

Aşağıda Romen rakamlarıyla verilen filozof isimlerini harf ile verilen felsefi kavram, akım ve eser isimleriyle eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız.

 • a) Bilim Tarihi
 • b) Felsefe Tarihi
 • c) Bilim Felsefesi
 • ç) Ahlak Felsefesi
 • d) Varlık Felsefesi
 • e) Değerler Felsefesi
 • f) Siyaset Felsefesi

Cevap:

I. Hilmi Ziya ÜLKEN (d)
II. Takiyettin MENGÜŞOĞLU (e)
III. Macit GÖKBERK (b)
IV Nurettin TOPÇU (ç)
V Aydın SAYILI (a)
VI. Nusret HIZIR (c)

Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.

6. Kuhn’un düşüncelerinde geçen “bilim çevresi” kavramı hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Bütün topluluklarda çoğunluğa aykırı düşen, bunalım dönemlerinde yeni düşünce ve eylem sistemleri “paradigmalar” geliştiren bireyler bulunur. Bilim camiasında da bunalım döneminde yeni bir bilim adamı grubu çıkar ve yeni bir paradigma önerir.

7. Aydınlanma düşüncesinin 20. yüzyıl felsefesine olan etkilerini değerlendiriniz.

 • Cevap:  Aydınlanma çağı Batı’da ben bilincinin doğduğu dönemdir. Batı bu dönemde kendi değerlerinin, düşüncesinin ve kurumlarının üstünlüğüne inanmaya başladı. Dönemin her alandaki inanılmaz gelişmeleri sonucunda Batı kendini modern olarak görmeye başladı. Max Weber’in de dediği gibi Batı’nın  her kurumunda rasyonelleşmeye aydınlanma çağı için önemli bir özelliktir. Her kurum belirli bir amaca ulaşmak için rasyonel bir biçimde uygun araçlara çevrildi. Ortaçağ boyunca dinin devlet kurumları üzerindeki etkisi bu rasyonelleşme süreci içerisinde büyük oranda tahrip gördü. Devlet dini özelliklerini yitirerek daha dünyevi hale gelmeye başladı.

8. Türkiye’de felsefenin yayılmasında etkili olan eğitim kurumunun adı nedir?

 • Cevap: Türkiye Felsefe Kurumu 1974 yılında kuruldu. Kuruluş amaçları, kişinin yaşamında ve kamu hayatında felsefî bilgiye olan ihtiyacın farkına varılmasına katkıda bulunmak, Türkiye’de felsefeyi dört duvarın dışına çıkararak toplumsal işlevini görmesine yardımcı olmak, uluslararası çalışmalar yapmak ve Türkiye’de yapılan çalışmaları dünya düzeyinde tanıtmak gibi amaçlardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir