10. Sınıf Tarih İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55

10. Sınıf Tarih ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

 

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Miras Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 2. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302- 1453) Sayfa 52,  53,  54,  55  Beylikten Devlete  Etkinlik Soruları ve Cevapları

Beylikten Devlete

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Bir Türk İslam Devleti olan Osmanlıların, Kuruluş Dönemi’nde, Bizans’a karşı izleyeceği politikalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap: Osmanlılar Uç Beyliği olarak Bizans sınırlarında öncelikle kendi geleceklerini ve kuracakları devleti korumaya çalışmışlar ondan sonra yayılmaya başlamışlardır.  Oğuzların Kayı boyundan olan Ertuğrul Gazi ise, A. Keykubat tarafından Ankara’nın kuzeyinde yer alan Karacadağ mevkiine yerleştirilmişti. Ertuğrul Gazi,buradan hareketle, Söğüt ve Domaniç bölgelerini ele geçirmiş, bir daha da kendisine “kılıç hakkı” olarak verilen bu topraklardan çıkmamıştır.Sonuçta Osmanlılar; Oğuzların Bozok koluna bağlı, Günhan soyunun Kayı boyundandır. Kösedağ Savaşı’nı takiben, (1243) Söğüt başkent olmak üzere Domaniç bölgesinde, (Bilecik civarı) Bizans’a yakın bir uç beyliği olarak kurulmuştur. (Osmanoğulları Beyliği) Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine Osman Gazi, Beyliğin başına geçmiş ve bağımsızlığını ilan etmiş, böylece devleti kurmuştur (1299).

OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ

1. Yukarıdaki diyalogdan hareketle Osman Bey’in Bizans’a yönelik fetih politikası hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız.

  • Cevap: Hoşgörülü bir devlet anlayışı sürerlerse fetihleri kolay olur ve elde edilen topraklardaki halk yönetimi severse fethettikleri toprakları kolay kolay kaybetmezler. Anlayış ve hoşgörü politikası vardı.bu politikayı fetihlerde sürdürmesi fethedilen yerlerin kalıcı olmasını sağlıyordu. Osman beyden sonra Orhan Bey’de Osman Bey’in fetih politikasını sürdürmüştür.

2. Osman Bey, Kadı Dursun Fakih’e hutbe okutmakla neyi amaçlamış olabilir? Belirtiniz.

  • Cevap: Türk devletlerinde hanedanın kurulması için hutbe okunması ve sikke bastırılması gerekmektedir. Bundan dolayı Devletin kurulduğunu ilan etmek içindir.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Osman Gazi’nin, beyliğin merkezini Bilecik’e taşımasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız.

  • Cevap: Bilecik demir madeni açısından zengin bir yer.Osmanlı devleti de demir madenini işleyerek ordunun silah ihtiyacını gideriyordu. Ayrıca daha güvenlikli bir yerdi. Bizans’a da yakın olması ve ilerideki yayılma için uygun yaşama koşullarına sahiptir.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

BURSA’DA ZAMAN
Bursa’da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar…
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden Ovanın yeşili, göğün mavisi Ve mimarilerin en ilahîsi.
(…)
Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk, bir musiki gibi zamandan Çinilere sinmiş Kur’an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini Aydınlanmış buldum tebessümünle.
(. “)

Bursa’nın fethedilmesi ve buraya Türklerin iskânı ile şehirde ne gibi değişimler yaşanmış olabilir? Açıklayınız.

  • Cevap: Bursa, göçlerle, imparatorluğun gerçekten bir minyatürü olmuştur. Bursa, imparatorluğun hemen her köşesinden gelen göçler sonunda çok kültürlü bir kent olmuştur. Bursa, göçlerle kurulmuş bir kenttir. Bursa’ya, tarih süreç içinde çok çeşitli göç akınları olmuştur. Bu göçler sırasında çok çeşitli yerlerden, çok çeşitli ulus ve topluluklar yerleşmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir