10. Sınıf Tarih İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182

10. Sınıf Tarih ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Miras Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Sayfa 182, 183  7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Ünite Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Osmanlı Devleti’nin, Balkanlarda uyguladığı iskân siyaseti sonrasında,
I. Bölgenin toplumsal ve demografik yapısı değişmiştir.
II. Bölgede Türk- İslam kültürü yayılmıştır.
III. Türklerin nüfus oranı gayrimüslim nüfusundan daha fazla olmuştur. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

 • CevapD

2. Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretini geliştirmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır.
Bu duruma kanıt olarak;
I. Marmara ve Akdeniz’de birçok liman kurması,
II. Şehir merkezlerine her kesimin alışveriş yapabileceği kapanlar inşa etmesi,
III. Önemli ticaret yolları üzerine kervansaraylar açması uygulamalarından hangisi ya da hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

 • CevapE

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “çifthane sistemi” ile ilgili değildir?
A) Üç yıl toprağı işlemeyen çiftçiden çiftbozan vergisi alınmaktadır.
B) Mirî araziler dâhilinde uygulanan bir sistemdir.
C) Her bir hanenin işleteceği arazi ve ödeyeceği vergilerin tespitini sağlamaktadır.
D) Tamamen Müslüman ailelere yönelik bir uygulamadır.
E) Boş arazileri değerlendirip tarımsal üretimin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

 • CevapD

4. Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu vakıf sistemi sayesinde;
I. Sosyal dayanışma ve kaynaşma sağlanmıştır.
II. Eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gelişmiştir.
III. Toplanan düzenli vergiler sayesinde devletin hazinesi zenginleşmiştir. yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 • CevapD

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap

1. (D) Osmanlı Devleti’nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine “Millet Sistemi” denir.
2. (Y) Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemi sayesinde esnaflar arasında dayanışma sağlanmıştır.
3. (Y) Osmanlılarda, çarşı ve pazarlarda fiyatların devlet tarafından belirlenmesine “çifthane uygulaması” deniliyordu.
4. (D) Osmanlı Devleti, dinî ve özel günlerde şölenler düzenleyerek toplumun dayanışma ve kaynaşmasını sağlamaya çalışırdı.
5. (Y) Osmanlı Devleti’nde, üç yıl toprağı işlemeyen çiftçiden haraç vergisi alınırdı.

C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

 • Cevap

1. Osmanlı Devleti’nde, esnafın özel işleri için toplandığı odaya………lonca……., ticari ve endüstriyel herhangi bir mesleğe devam etme imtiyazına ise…….gedik……denirdi.
2. Osmanlı Devleti’nde başta padişah, padişah eşleri ve kızları, devlet adamları, hayırseverler tarafından yaptırılan…….vakıflar……….sayesinde din, sağlık, eğitim faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütülmüştür.
3. Osmanlı toplumunda genelde kadınlar…….serpuş………, erkekler ise…….kavuk……….denilen başlık giyerlerdi.
4. Osmanlı’da, çifthane birimini oluşturan unsurlar………arazi……..,….hane halkı……….. ve……..bir çift öküz……………idi.
5. Osmanlı Devleti’nde, reaya…………Müslüman…………. ve………..gayrimüslim………. şeklinde ikiye ayrılırdı.

D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sağladığı faydalar neler olmuştur?

Cevap

 • *Eğitimin gelişmesini sağlamışlardır.
 • *Sağlık hizmetlerinin gelişmesini sağlamışlardır.
 • *Kültürel hizmetlerin gelişmesini sağlamışlardır.
 • *Ulaşım hizmetlerinin gelişmesini sağlamışlardır.
 • *İnsanların yardımlaşmasını sağlamışlardır.
 • *Toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlamışlardır.
 • *Sosyal refahın ve ekonomik refahın oluşmasını sağlamışlardır.
 • *Dini, idari, iktisadi, siyasi işlerin gelişmesini sağlamıştır.
 • *İnsani yardımların oluşmasını sağlamıştır.

2. Osmanlı Devleti’ndeki millet sisteminin temel esasları nelerdir?

Cevap

 • *Osmanlı himayesinde bulunan bütün topraklarda herkes vatandaştır.
 • *Millet Türk ve Müslüman olarak oluşurken gayrimüslimler de toplumda yaşamaktadır.
 • *Müslümanlar tarım ve askerlikle meşgul olurlar.
 • *Gayrimüslimler daha çok ticaretle meşgul olurlar.
 • *Her bireyin sosyal, kültürel ve dini hakları korunmaktadır.
 • *Her vatandaş düzenli olarak vergi ödemektedir.
 • *Vatandaşlar ait oldukları dini ve kültürel değerlere göre kurulan mahkemelerde yargılanırlardı.

3. Çifthane sisteminin Osmanlı Devleti’ne kazanımları neler olmuştur?

 • CevapÇifthane, bir çift öküz ile işlenebilen ve bir köy ailesinin gözetiminde olan verimli toprak arazisi olarak bilinmektedir. temel vergi ve toprak sisteminin içinde yer almaktadır. Çifthane sistemi Osmanlı Devleti’nde tarımın, ticaretin, vergi sistemine bağlı ekonomik sistemin gelişmesinde etkili olmuştur. Çifthane sistemi sayesinde ekonomik düzen oluşturulmuş ve ekonomik dengeler kurulmuştur. Üretim ve dağıtım nüfus üzerinden şekillenmiştir. Nüfus sayımı faaliyetlerinin yapılması kolaylaşmıştır. Arazilerin bölünemez olması vergilerin düzenli toplanmasını sağlamıştır. Osmanlı’da toprak sisteminin, vergi ve üretim üzerindeki etkisi, nüfusa dayalı olarak da yapıldığından birçok değişken tarıma dayalı olarak değişkenlik kazanarak şekillenmiştir.

4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısına etkileri neler olmuştur?

 • Cevap: Lonca Teşkilatı’nın Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısına etkileri, fiyatlar belirlenmiş, ürünlerin kalite kontrolü yapılmıştır. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma ortamı kurulmuştur. Meslek grupları belirlenmiş ve mesleki eğilim kursları verilmiştir. Esnaflar için bir borç sistemi kurularak ekonomik dengelerin korunması sağlanmıştır. Böylece Osmanlı’da ekonomik faaliyetler gelişmiş, toplumda meslek sahibi kişilerin sayısı artmıştır.

5. Osmanlı Devleti, ülke içinde ticareti geliştirmek için ne gibi önlemler almıştır?

 • Cevap: Osmanlı Devleti, ülke içinde ticareti geliştirmek için yabancı devletlere kapitülasyonlar verilmiştir. Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar, hanlar, hamamlar, mescitler yapılmıştır. Denizcilik faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gemicilik faaliyetleri yapılmıştır. Demir yollarını yollarını geliştirerek önemli şehirleri birbirlerine bağlamışlardır. Böylece ticaretin güven ortamında yapılması ve kalkınmanın sağlanması da amaçlanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir