10. Sınıf Tarih İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141

10. Sınıf Tarih ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 5. Ünite Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)  Sayfa 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145  Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi Etkinlik Soruları ve Cevapları

Denizlerde Hakimiyet Mücadelesi

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

1. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de hâkimiyet kurmak istemesinin sebepleri neler olabilir? Belirtiniz. 

  • CevapOsmanlı Devleti, siyasi, idari ve iktisadi olarak güçlü bir devlet olmak, fetih politikaları geliştirmek ve dünyada adil bir düzen oluşturmak için kendine hedefler seçmiştir. İstanbul’un fethi, ticari yolların ele geçirilmek istenmesi bundan ileri gelmiştir.Osmanlı Devleti, Karadeniz ticari yollarında etkili olduğu gibi Akdeniz ticari yollarında da etkili olmak istemiştir. Akdeniz’de hakimiyet kurmak istemesinin nedeni Akdeniz’de yaşayan Müslümanların rahatını sağlamak, ticari yollara hakim olarak ekonomik kalkınma ve kazanç sağlamaktır. Böylece Osmanlı Devleti güçlü siyasi, idari, iktisadi yapısını korumak istemiştir. Bir devletin büyük bir devlet olabilmesi için ekonomik bağımsızlığının bulunması gerekir.

2. Coğrafi Keşifler sonucunda Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazanırken, Akdeniz limanları önemini kaybetmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’ne ne gibi etkileri olabileceğini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

  • Cevap: Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azaltmıştır. 

AKDENİZ’DE OSMANLI HÂKİMİYETİNİ KURULMASI

Osmanlı Devleti kurulduğunda, gönüllülerden, alplerden, cihat ve gaza amacıyla fetihlere katılanlardan oluşan küçük bir kara ordusu görünümündeydi. İlk düzenli Osmanlı kara ordusu Orhan Bey Dönemi’nde kurulmuştu.
Daha sonra I. Murad Dönemi’nde devşirme ve tımar sistemi sayesinde Osmanlı kara gücü oldukça gelişti. Güçlü kara ordusu sayesinde,
Osmanlı Devleti’nin sınırları XV ve XVI. yüzyıllarda gerçekleştirilen fetihlerle hızla genişledi.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

COĞRAFİ KEŞİFLER VE OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ

1. Haritaya göre Avrupalı denizciler tarafından keşfedilen yerleri belirleyiniz.

  • Cevap: Amerika kıtası ve Uzak Asya keşfedilmiştir.

2. Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiş olabileceğini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

  • Cevap

– Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığı azaldı.
– Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
– Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.
– Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;
– Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
– Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.
– Don – Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
– Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Coğrafi Keşifler sonucunda Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazanırken; Akdeniz limanları ise önemini kaybetmiştir. Bu durumdan hangi ülkelerin olumsuz etkilenebileceğini sebepleri ile birlikte arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

  • Cevabı: Akdeniz’in kıyısındaki ülkeler (Osmanlı Devleti, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz) olumsuz yönde etkilenmiştir. 

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa  142 Cevabı

Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’den olumsuz etkilenmemek için neler yapmış olabilir? Açıklayınız.

  • Cevabı: Osmanlı Devleti de Coğrafi Keşifler’den olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Çünkü keşifler sonucunda yeni ticari yollar ve limanlar bulunmuştur. Osmanlı Devleti de bu keşiflerden olumsuz etkilenmemek için imtiyazlar oluşturmaya başlamıştır. Bu imtiyazlar da ekonomik temelli olarak gerçekleştirilmiş ve yabancı sermayeye olan ilgi artmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti ne yaptıysa ekonomik olarak zayıflamaya devam etmiştir ve dış borçlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

HİNT DENİZ SEFERLERİ (1538-1553)

XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti gerek stratejik, gerekse insani yardım amacıyla Akdeniz dışında da denizcilik faaliyetlerinde bulundu. Bunun en büyük örneği “Hint Deniz Seferleri”dir. Bu seferlerin nedenleri özetle şunlardır…

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

ATLANTİK ÜLKELERİNİN AKDENİZ’E NÜFUZ ETME ÇABALARI

XVI. yüzyıl yoğun olarak Osmanlı Devleti ile Atlantik ülkeleri (İspanya, Portekiz, İngiltere, Hollanda) arasında Akdeniz’e hâkim olma mücadelesi içerisinde geçti. Bu hâkimiyet savaşında ilk olarak Osmanlı- İspanya, Osmanlı-Portekiz mücadelesi yaşanırken bu iki ülkenin zamanla zayıflamasına bağlı İngiltere ve Hollanda ön plana çıktı. Atlantik ülkeleri ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan Akdeniz’de hâkimiyet kurma mücadeleleri şu şekilde özetlenebilir… 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir