10. Sınıf Tarih İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123

10. Sınıf Tarih ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Dünyası Liderliğine Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 5. Ünite Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

 Sayfa 121, 122, 123 Dünyası Liderliğine Etkinlik Soruları ve Cevapları

Dünyası Liderliğine

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Halifeliğin tarihçesi ve Müslümanlar açısından önemi hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap: Müslümanlığın baş imamıma ve Hz. Muhammed’in (S.A.V) vekiline Halife denir. Müslümanların din ve dünya işlerinin de başkanı sayılırdı. Dört Halife Dönemi, bu uygulamanın zaman ve şartlarına göre, en demokratik olan dönemidir. Daha sonra Emevi ve ilk dönemde Abbasi hükümdarları da Saltanat ve Hilafet makamlarım birlikte yürütmüşlerdir. 1258 tarihinde Moğol Hülagû Han’ın Bağdat’ı işgal etmesinden sonra Abbasi hanedanlığından bir genç Kutsal Emanetlerle birlikte Kahire’de Memlûk Sultanı’na sığınmıştır. Daha sonra burada Halifeliğin Saltanat makamından ayrı olarak yürütüldüğünü görmekteyiz. Yavuz Sultan Selim, 1517’de Mısır’ı zapt ettiğinde, son Halife III. Mütevekkil Al Allah’ı da beraberinde İstanbul’a getirmiştir. Burada Ayasofya Camii’nde düzenlenen bir törenle Halifelik makamı Yavuz Sultan Selim’e devredilmiştir. Böylece Osmanlı sultanları, Saltanat makamlarım Hilafet makamıyla kuvvetlendirmişler ve dünya Müslümanları üzerindeki nüfuzlarım daha da genişletmişlerdir.

OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİ VE ÇALDIRAN SAVAŞI (1514)

Osmanlı Devleti’nin doğu sınırında bulunan Safevi Devleti, kendine rakip olarak gördüğü Osmanlı Devleti’ni Şiilik propagandası yolu ile ele geçirmek istiyordu. Bu amaçla Safevi Hükümdarı Şah İsmail, II. Bayezid Dönemi’nde Tokat, Amasya ve Çorum civarında Şahkulu İsyanı’nı çıkarttı (1511). İlk başlarda başarılı olan ayaklanma, daha sonra Osmanlı Devleti tarafından etkisiz hâle getirildi.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

OSMANLI-MEMLÛKLU İLİŞKİLERİ

Çaldıran Savaşı ile Safevi tehdidini önleyen Yavuz Sultan Selim, Türk İslam dünyasındaki en rakibi konumunda olan Memlûklular üzerine yürüdü. Osmanlı Devleti’nin Memlûklular üzerine sefer düzenlemesinde;
• Fatih Dönemi’nde tamir ettirilmek istenen Hicaz su yollarına Memlûkluların izin vermemesi,
• Baharat Yolu’nun denetimini ele geçirerek ekonomik yönden güçlenmek,
• Türk İslam dünyasının tek lideri olmak,
• Halifelik makamının ve kutsal yerlerin denetimini Memlûklulardan almak gibi sebepler etkili olmuştur.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Mısır Seferi’nin Osmanlı Devleti’ne dinî, siyasi ve ekonomik kazanımlarını aşağıya yazınız.

DİNÎ:

  • *Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
  • *Kutsal emanetler İstanbul’a getirilmiştir.

SİYASİ:

  • *Memlük Devleti sona erdi, siyasi liderlik Osmanlı Devleti’ne geçti.
  • *Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı Devleti hakimiyetine geçti.
  • *Hicaz Emirliği Osmanlı Devleti’ne bağlandı.

EKONOMİK:

  • *Baharat Yolu hakimiyeti Osmanlı Devleti’ne geçti.
  • *Venedikliler, Osmanlı Devleti’ne vergi ödemeye başladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir