10. Sınıf Tarih İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119

10. Sınıf Tarih ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı İstanbul’un Fethi ve Sonuçları Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 5. Ünite Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

 Sayfa 117, 118, 119, 120 İstanbul’un Fethi ve Sonuçları Etkinlik Soruları ve Cevapları

İstanbul’un Fethi ve Sonuçları

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Genel ağ üzerinden panoramikmuze.com (Panorama 1453 Fetih Müzesi) sitesini ziyaret ederek İstanbul’un fethi ile ilgili bilgi edininiz.

  • Cevapİstanbul Mö 657 yılında Megaralılar tarafından kurulmuştur. Byzas isimli komutanın yönetimde bulunmasnıdan ötürü Byzantion adı verilmiştir. Byzantion için Atinalılar ve Spartalılar savaşmışlardır ve sonunda 4.yüzyılda Roma İmparatorluğu İstanbul’u fethetmiştir. MÖ 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Doğu Roma’nın başkenti Byzantion oldu ve şehre Konstantinapolis adı veridi. Şehir Gotlar , Araplar, Ostrogotlar, Bulgarlar tarafından kuşatıldıysa da alınamadı. Yoğun kuşatmalardan dolayı Karadeniz’e kadar tüm şehir güçlü surlarla kaplandı. 1203-1261 yıllarında haçlıların elinde kalan şehir daha sonra tekrar Bizans kontrolüne geçti. 1299 yılında Osmanlı devleti kurulup gelişti ve toprakları arasında kalmış olan Bizans şehrini fethetmek istiyordu bir kaç başarısız kuşatma girişiminin ardından,1453 yılında 2.Mehmet Rumeli hisarının karşısında anadolu hisarını yaptırdı, balyemez isimli çok güçlü topları döktürdü, 6 nisan tarihinde başlayan kuşatma 29 mayısa kadar sürdü ve kuşatma esnasında gemilerin top atışına ihtiyaç duyan Osmanlı ordusu 1 gecede gemileri karadan yürüterek Haliç’e gerilmiş olan zinciri dolaştı. Bizanslılar Osmanlı donanmasına karşı güçsüz kaldı ve bu sürpriz saldırı sonucunda 29 Mayısta surlarda büyük gediklerden Osmanlı ordusu şehre girmeyi başardı.

Bu fetih sonucunda:

  • Türklerin Balkanlardaki ilerleyişinin önündeki son engel kalkmış oldu.
  • Ortaçağ bitip, yeniçağ başladı.
  • 23 Nisan 1920 de Ankara başkent ilan edilene dek İstanbul başkent olarak kalmıştır.

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN SEBEPLERİ

II. Mehmet, boğazlara egemen olmadıkça yurdun tam bir güvenlik içinde olamayacağını biliyordu. Sıkışık anlarda Anadolu’dan Rumeli’ye ya da Rumeli’den Anadolu’ya rahatça kuvvet geçirebilmeliydi. Oysa İstanbul,
Bizans’ın elinde bulunduğu müddetçe bu rahatlık mevcut değildi. Osmanlı Devleti, deniz ticaretini geliştirmek ve boğazlara hâkim olmak için mutlaka İstanbul’u fethetmeliydi. Burayı alarak Karadeniz’i bir Türk gölü hâline getirebilir ve Akdeniz ticaretinde söz sahibi Harita 52 1452 Osmanlı sınırlarını gösteren harita
olabilirdi. İstanbul’un fethiyle kuzey ve doğu Avrupa’dan gelen ticaret yolları ile Karadeniz-Akdeniz arasındaki su yollarının denetimi de OsmanlIların eline geçeceği gibi Osmanlı Devleti ticari ve ekonomik bakımdan güçlenecekti. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozuyordu (Harita 5.2). OsmanlIlara karşı Hristiyan Batı âlemini Haçlı Seferleri için tahrik ediyordu. Saltanat iddiasında bulunan Osmanlı şehzadelerini koruyup destekleyerek devleti devamlı bir iç savaş tehdidi altında tutuyordu. Yine İstanbul fethedilirse Katolik ve Ortodoks kilisesi birbirinden ayrılacak dolayısıyla Hristiyan âlemi de birleşmemiş olacaktı.
Diğer yandan Türk İslam âlemi için Hz. Muhammed’in “İstanbul muhakkak feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir.” hadisi, ilahi bir vaat olarak görtîlüyordu.

Yukarıdaki harita ve metinden hareketle İstanbul’un fethinin jeopolitik, siyasi ve dinî nedenlerini aşağıya yazınız.

  • Cevap

JEOPOLİTİK: İstanbul’un Karadeniz ticaret yolu üzerinde bulunması.

SİYASİ: →Bizans’ın Osmanlılarda taht mücadeleleri çıkartmak için şehzadeleri kışkırtması…
→Bizans’ın Papa’dan yardım isteyerek Osmanlı devleti üzerine Haçlı seferleri düzenlemesine ortam hazırlaması…
→Şehrin Osmanlı topraklarının ortasında yer almasından dolayı devletin toprak bütünlüğünü bozmasın.

DİNÎ: Peygamber efendimizin fethi, İstanbul’u fethedecek olan komutanı ve askerleri övmesi Fatih Sultan Mehmet’i daha da fethe yakınlaştırmıştır. İstanbul, Ortodoksların merkezi konumunda olması da dini nedenler arasında sayılabilir.

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

İSTANBUL’UN FETHİ İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR

Haritayı inceleyerek İstanbul’un fethi sırasında nasıl bir strateji izlendiğini belirleyiniz.

  • Cevap: Haritaya bakarak bu soruyu kendiniz yorumlayabilirsiniz. 

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

İSTANBUL’UN FETHİ’NİN SONUÇLARI

İstanbul’un fethi, Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasına ne gibi katkılar sağlamıştır? Açıklayınız

  • Cevabı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir