10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168

10. Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Coğrafya ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 168, 169  Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

Nüfus Piramitleri Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. 20. yüzyıldan önce nüfus sayımlarının amaçları nelerdi?

 • Cevap20. yüzyıldan önce nüfus sayımlarının amaçları vergi toplamak ve asker sayısını belirlemekti.

2. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile nüfus artış hızı arasında nasıl bir ilgi vardır?

 • CevapGelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük iken az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir

3. Üçgene benzeyen nüfus piramitlerine sahip olan ülkelerin nüfus özelliği nasıldır?

 • CevapÜçgene benzeyen nüfus piramitlerine sahip olan ülkelerin çocuk ve genç nüfus oranı yüksek, yaşlı nüfus oranı düşüktür.

4. Coğrafi konumun nüfus dağılışına etkisini açıklayınız.

 • Cevap: Dünya nüfusunun önemli bir kısmı iklim koşulları elverişli olan ılıman kuşakta toplanmıştır. Tropikal kuşakta ve kutup kuşağında nüfus azdır

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Asimetrik nüfus piramidine sahip olan ülkelerin nüfus özellikleri :..son yıllarda nüfus artış hızı azalmıştır. Yaşlı nüfus oranı yüksektir. 
2. Nüfus yoğunluğu ve nüfusu en az olan kıta…Okyanusya’dır.. 
3. Nüfus artış hızı en fazla olan kıta.. ..Afrika, en az olan kıta ise ...Avrupa 
4. İnsanların tarıma başlaması ve yerleşik hayata geçmesi dünya nüfusunda…artış 
dönemini başlatmıştır.
5. Amazon ve Kongo havzaları yeryüzünün...seyrek ..nüfuslu bölgelerindendir.
6. Dünyada kentsel nüfus kırsal nüfustan.. fazladır.
C. Nüfus piramidine göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Son yıllarda nüfus artış hızı nasıl değişmiştir?

 • Cevap:  Son yıllarda doğum oranı yükselmiştir. Bu nedenle piramidin tabanı, yanlara doğru genişlemiştir. 

2. Hangi yaş grubunda kadın nüfus oranı daha fazladır?

 • Cevap50-54 yaş aralığı En yüksek orandır. Ondan sonra ise 55-59 yaş aralığı gelmektedir.

3. Bu piramit, gelişmişlik bakımından ne tür bir ülkeye aittir?

 • Cevap: Kanada ve ABD gibi ülkelerin nüfus piramitleri bu şekilde olduğu için gelişmiş ülkelere aittir diyebiliriz. 

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

1.Yukarıda nüfus piramidi verilen ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfusun büyük bir kısmını 15 – 64 yaş arası oluşturmaktadır.
B) Çocuk nüfus oranı yaşlı nüfustan fazladır.
C) Gelişmiş bir ülkedir.
D) Nüfus artış hızı azalmıştır.
E) Yaşlı nüfus içinde kadınların oranı fazladır.

 • CevapD

2. I. Orta Asya
II. Güneydoğu Asya
III. Kuzey Afrika
IV. Batı Avrupa
Yukarıdakilerden hangileri yeryüzünün sık nüfuslu bölgelerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • CevapD

3.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni kuraklıktır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • CevapE

4. Nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bağımlı nüfus oranı düşüktür.
B) Doğum oranı ölüm oranından fazladır.
C) Çalışma çağında olan nüfus fazladır.
D) Yaşlı nüfus oranı düşüktür.
E) Çocuk nüfus oranı yüksektir.

 • CevapA

5. I. Yüz ölçümü küçüktür.
II. Toplam nüfusu fazladır.
III. Tarımla uğraşan nüfusu azdır.
Aritmetik nüfus yoğunluğu yüksek olan bir
ülke için yukarıdaki yargılardan hangilerine kesin olarak varılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

 • CevapE

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
A) Nüfusun yaş gruplarına dağılışı
B) Kilometrekareye düşen insan sayısı
C) Aktif nüfusun iş kollarına dağılışı
D) Nüfusun eğitim durumu
E) Nüfusun kır ve kente dağılışı

 • CevapB

7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nitelikli iş gücü oranının daha fazla olması beklenir?
A) Brezilya
B) Mısır
C) Almanya
D) Nijerya
E) Moğolistan

 • CevapC

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir